Rolf Edberg

 

Rolf Edberg 1984. Foto: privat

Rolf Edberg (1912–1997), var en betydelsefull författare, miljödebattör och kulturpersonlighetUnder en lång och skiftande karriär var han journalist, chefredaktör, politiker, riksdagsman, ambassadör i Norge, hedersdoktor och landshövding i Värmland.

Han var också en miljökämpe, en tidig miljödebattör och förgrundsgestalt i 1960- och 1970-talens intensiva miljödebatt. Och något av en modern renässansmänniska som vid sidan av sin publicistiska och politiska gärning, åren som ambassadör och landshövding, sin stora beläsenheten och intresset för litteratur, filosofi och natur också med ett brinnande engagemang hann med att skriva bortåt 50 böcker om människan och miljö.


Rolf Edberg 
växte upp i Lysvik i en frikyrklig miljö med en far som var frikyrkopredikant, knuten till missionskyrkan. Som missionspastor flyttade fadern Carl Filip med familj runt i länet och
stannade ett par-tre år på varje ort: efter Lysvik till Nykroppa, Hammarö, Högboda och sedan till Filipstad då Rolf skulle börja storskolan. Där fick Rolf Jalmar Furuskog som rektor. Furuskog upptäckte den vetgirige unge mannen och öppnade upp sitt bibliotek för Rolf. Detta plöjde Rolf igenom på ett par år. Nu erbjöd rektor och en lärare Rolf ett handlån föratt han skulle kunna bli student som, privatist i Lund.

Direkt efter studentexamen började han arbeta som journalist inom den socialdemokratiska pressen och tillträdde redan vid 22 års ålder sin första post som chefredaktör på tidningen Oskarshamns Nyheterden yngste chefredaktören i Sverige någonsin. 1941–45 var han chefredaktör för tidningen Östgöten och 1945–56  för Ny Tid i Göteborg.


Den unge journalisten Rolf Edberg. Foto: Privat
Samtidigt inledde han sin politiska karriär och blev som 24-åring 
sin tids yngste riksdagsman (1941–1944) och återkom till andra kammaren 1949 fram till 1956 då han blev utnämnd till ambassadör i Oslo. Där stannade han fram till 1967, då han blev landshövding i Värmland (1967–1977). Den svenska ambassaden i Oslo var under Rolf Edbergs tid där en betydelsefull knutpunkt för åsikter och initiativ rörande det nordiska samarbetet inom kultur, handel och näringsliv. Den nordiska tanken, idéerna om ett utökat nordiskt samarbete, var en hjärtefråga för honom. Han var initiativtagare till införande av passfrihet i Norden.

Rolf Edberg hade också internationella uppdrag och var med i bildandet av FN. Han delade på ordförandeskapet med Alva Myrdal vid FNs nedrustningsförhandlingar i Geneve.
Han var med och organiserade FNs  första globala miljökonferens i Stockholm 1972.
Tillsammans med likasinnade drev han en hård antinazistisk kampanj, både under och efter kriget, som chefredaktör på tidningen Ny Tid.
Han var under olika perioder ordförande i Publicistklubben, delegat i FN och Nordiska rådet samt även ordförande i SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute. 1974. 1974 utsågs han till filosofie hedersdoktor vid Göteborgs Universitet 1974 och 1976 invald i Kungl. Vetenskapsakademien.

Edbergstiftelsen bildades 1990. Stiftelsens syfte är att föra vidare Rolf Edbergs anda och engagemang. Den har årligen delat ut ett stipendium till människor över hela världen som verkligen kämpar för något gott. Stipendiet består i ett års utbildning, för att hjälpa personen
ifråga att återvända till sitt hemland och utföra ett ännu bättre jobb. Stiftelsen har också hållit seminarier för allmänheten, med inbjudna föreläsare från världens alla hörn. Stiftelsens inriktning har varit att sprida information till människor, så att de i sin tur kan föra den vidare. Information är nyckeln till förändring.

Intervjuad av Mats Dahlberg i Nya Wermlands-Tidningen 2007 12 14 betonar Bo Landin Rolf Edbergs brinnande engagemang för alla orättvisor, oavsett om de gällde miljö eller människor. Han var före sin tid och var alltid yngst och först, vad han än gjorde. Och han betonade alltid vikten av att unga människor ska få påverka. ”Ge dem en chans” heter hans första bok, som handlar om att ge unga jobb och inflytande. Detta var alltid hans fasta övertygelse. Rolf avskydde tanken på att samhället skulle styras av gubbar som för länge sedan hade fastnat i samma gängor. In med de unga och ge dem inflytande, menade han.– Han fick sin inspiration och sitt engagemang ifrån verkligheten.

Rolf var i unga år rabulist och ansåg att man måste protestera mot övermakt.
Under hela sitt liv 
gick Rolf Edberg upp klockan fem på morgonen och läste fyra tidningar. Före lunch hade han läst åtskilliga internationella tidskrifter. Dessutom läste han otaliga böcker. Och han hade ett fotografiskt minne och mindes nästan allt som han läste. Han hade vid 80 års ålder dagliga fax, telefon- och brevkontakter med för honom och has miljöarbete viktiga personer runt om i världen.

Angående framtiden var Rolf alltid optimistisk.  Rolf hade säkerligen känt samma optimism i dag. Hans ledord var: ”Det finns tekniska, ekonomiska och politiska lösningar på alla problem. Det enda som är i vägen är enfald, det enda man kan göra emot enfald är att slåss, att kämpa och inte ge upp!”
Trots att han senare kom att tillhöra maktapparaten var han en revolutionär som ständigt gick vid sidan av systemets djupt nedkörda hjulspår.  – Han gav aldrig upp utan var besvärlig i de ”finare” kretsarna. Ha skrev ofta i tidningen Arbetet och angrep det egna politiska partiets översitteri och fullkomlighet eller överbyråkrati.


Älgbäcken. Foto: Privat

Under sin tid som ambassadör i Oslo köpte Rolf Edberg 1964 torpet Älgbäcken i Vägsjöfors. Där hämtade han inspiration till sina skrifter om människan och hennes förhållande till miljö och omvärld och där skrev han flera av sina finaste böcker. Gården är idag hem för sonen Jörgen Edberg, glaskonstnär och fotograf samt hans hustru Lillemor som är textilkonstnär och målare. Under sommarens högsäsong samt efter överenskommelse under övriga året öppnar de sin konstnärsgård, Galleri Naturnära med glasstudio och ateljé, för besökare. 

I roddbåten. Foto: Privat

Författarskap: Rolf Edbergs författardebut skedde 1939 med en reportagebok om proletär ungdom Ge dem en chans och han gav sammanlagt ut ett 50-tal böckerHan tog upp frågor om europeisk ungdomsarbetslöshet, han skrev om nordiskt och europeiskt kärnvapenhot och överbefolkning, om förgiftning av vatten, luft och jord och han gav ut en bok om den norske upptäcktsresanden och fredskämpen Nansen.

1966 kom boken Spillran av ett moln som betraktats som något av ett genombrott i det allmänna medvetandet för ett ekologiskt betraktelsesätt och har status som miljöklassiker och väckarklocka, inte bara i Sverige utan i hela Norden. Den åskådliggör hur den moderna ekologiska krismedvetenheten formades av det kalla kriget, kärnvapenhotet och insikten om den fattiga världens lidande. Spillran av ett moln gavs ut samtidigt på de fyra nordiska språken samt engelska och fick i synnerhet i Norge, där han vid tiden var Sveriges ambassadör, ett betydande genomslag. Edbergs bok är relevant än i dag och hjälper oss förstå varför dagens konfliktlinjer och politiska låsningar ser ut som de gör.
Internationellt uppmärksammad blev han också för essäböckerna  Vid trädets fot (1971), Brev till Columbus (1973) och Dalens ande (1976), som liksom Spillran av ett moln  belyser vår tids hot mot människans livsmiljö och manar till besinning med ett humanistiskt  synsätt och ett ekologiskt perspektiv. Bland de senare verken märks Skuggor över savannen (1977) om utrotningshotade djur och De glittrande vattnens land (1980) om Värmland samt Årsbarn med plejaderna (1987).
 

Utgivna böcker:

Ge dem en chansEtt socialreportage utarb. på uppdrag av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Frihets förl. 1939.

I morgon Norden. 
KF:s bokförlag 1944.


I dag röd, i morgon? 
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1944

Engberg, Arthurs tal och skrifter I–III. Red. Rolf Edberg. 
Tiden 1945.


Demokratisk linje. Tal och artiklar av Hjalmar Branting och Per Albin Hansson. 
I urval och redigering av Rolf Edberg. Tiden 1948

Femte etappen. Några anteckningar om ett svenskt partis insatser under 60 år. 
Tiden 1949

Öppna grindarna
Föreningen Norden 1952.

Opp med grensebommene
. Oslo & København 1952.

Politiska perspektiv på Europas enhetsproblem. 
Ringsten 1952

Kulturens utveckling eller utarmning
.

S
ynpunkter på en gemensam nordisk marknad : föredrag vid Nordisk studiekonferens på Bohusgården, Uddevalla, om Boken i vår tids kulturliv 19-22 maj 1959 . Stiftelsen Bohusgården 1959.

Nansen europén
. En studie i vilja och godvilja. 
Tiden 1961/sve Cappelens forlag/no

Folkliga kontakter i Norden. 
Norden 1961.

Spillran av ett moln. Anteckningar i färdaboken. 
Norstedt 1966.

Jordens resurser och den tekniska människan. Ett föredrag den 12 mars 1968 i Traveller's club, Stockholm. 
Karlstad 1968.

Vid trädets fot. Lekmannafunderingar mot höstlig bakgrund. vinjetter och omslag av Karl-Erik Forsberg
Norstedt 1971, 

Brev till Columbus. 
Norstedt 1973.


Människan i en krympande värld. 
Tal inför Societas intellectualis seniorum, Stockholm, den 28 mars 1973. Societas intellectualis seniorum 1973.

Tag vara på jorden. landshövding Rolf Edbergs tal vid Svenska lantbruksveckans allmänna sammanträde i Stockholms konserthus den 11 mars 1974. 
Lantbrukarnas riksförbund 1974.


Det stora mönstret
 .En lekmans syn på forskarens ansvar. Informationssekretariatet, Göteborgs univ. 1974


På jordens villkor
En trilogi om människan och hennes värld, Norstedt 1974.

Ett hus i kosmos. 
Esselte studium 1974.

Att leva på jordens villkor
. F
öredrag Kungl. vetenskapsakademien den 8 maj 1974.


Vårt behov av helhetssyn. Anförande vid Geijersamfundets årsmöte i Uppsala 17 april 1975. 
Geijersamfundet 1975.


Värmlands litterära husgudar. 
Wennergren-Cappelen, 1975

Dalens ande. 
Norstedt 1976.

Strövtåg. 
NWT 1977.


Skuggor över savannen. 
Trevi 1977.

De glittrande vattnens land. Kapitelteckningar: Jörgen Zetterquist ; foto: Jan Weborg. 
Norstedt 1980.
Också utgiven av Bra Böcker.


Vårt hotade hem
. En antologi om en planet i kris sammanställd av Rolf Edberg. Norstedt 1982. Också utgiven av Bra Böcker 1982.


Här är vi hemma. En antologi om modernt vetande / sammanst. av Rolf Edberg. 
Norstedt 1982. Också utgiven av Bra Böcker 1982.

Droppar av vatten, droppar av år. Norstedt 1984. Också utgiven av Bra Böcker 1984.


Jordens vatten
. 1984

...och de seglade ständigt. Norstedt 1985.

Landskapet som själstillstånd. 
Tegnérsamfundet 1986.

Årsbarn med plejaderna. Funderingar i en glänta mellan skog och vatten; 
illustrerad av Gunnar Brusewitz. Norstedt 1987.

Värmland, mitt i världen. Fyra radioprat av Rolf Edberg ; fotografer: Lennart Fernqvist . Värmlands folkblad 1987.

Människan och hennes värld D1 Spillran av ett moln ; Vid trädets fot. 2, Brev till Columbus ;

Dalens ande
. Norstedt 1987,


Söndag är för sent. 
En öst-västlig dialog om hot och möjligheter på tröskeln till tredje årtusendet
 (tillsammans med Aleksej Vladimirovic Jablokov). Norstedt 1988.
Denna diskussionsbok medförde att Michael Gorbatjov utsåg Jablokov till sin miljöminister.


Jordens öga. 
Finspångs bokhandel 1989.


Att leva med ord. 
Föreningen Värmlandslitteratur 1990.


Rastställen Infall och utkast vid

vägkanten. Streiffert 1992.


Vilopunkter. 
Wiken 1993.


Därför Europa. 17 röster om Europa. 
En antologi sammanställd av Ranveig Jacobsson och Rolf Edberg. Tiden 1993.


På tröskeln till EU. sexton röster om Sveriges val. 
En antologi sammanställd av Rolf Edberg och Ranveig Jacobsson. Tiden 1994. 


Så var det 1905 – och så 1945. 
Föreningen Värmlandslitteratur 1995.


Och havet vilar aldrig. 
En berättelse om vattnets kretslopp. Journal 1995. Foto: Hans Strand.


Så länge skogen växer. 
En berättelse om trädens betydelse. Journal 1998. Foto: Hans Strand.
Boken fullföljd av hans barn året efter Rolfs bortgång.
 
 

Översatt till: Danska, norska, finska, engelska, ryska, tyska, tjeckiska.

Att många av böckerna även översatts till ryska fick Rolf veta sent i livet.

 Viktiga ordförandeskap: Se boken rolf heter jag...

Priser och utmärkelse:

1944 – Haakon VII:s frihetskors

1962 – Sankt Olavs orden (storkorset)
1972 – Sokratespriset m fl

1974 − Hedersdoktor vid Göteborgs universitet

1974 – Gustaf Frödingmedaljen
1976 – Esseltes Litteraturpris

1976 – Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien

1977 – Årets Värmlänning
1976 – Esseltes Litteraturpris

1978 – Utmärkelsen Årets Pandabok för Skuggor över savannen

1981 – H.M. Konungens medalj, 12:e storleken (med högblått band)
1982 – Erlandermedaljen
1983 – Föreningen Nordens Miljövårdspris
1984 – Illis Quorum (tolfte storleken)
1984 – Brantingmedaljen

1985 – Arbetets Låt leva-pris

1985 – Tegnérpriset

1987 – LO:s Miljöstipendium

1987 – Natur & Kulturs kulturpris

1994 – Mårbackapriset

1996 – Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris

med flera

 

Skrivet om Rolf Edberg:

Francke, Johan. Ekologisk filosofi och världsåskådning hos Rolf Edberg. Stockholm : Univ., Avdelningen för idéhistoria, 1986. Serie: Idéhistoriska uppsatser, 0280-4794 ; 12

Lagerroth Erland, Mellan atomer och universum eller Att söka förstå den värld vi lever i

Lagerroth Erland. Sökandet är vårt största äventyr. Från Rolf Edberg till Ken Wiber. Mareld 2003.

Larsson Heidenbad, David. Svensk pionjär i den ekologiska vändningen. Respons 5/2016

rolf heter jag... En bok om Rolf Edberg. Redaktör: Johan Backlund. Föreningen Värmlandslitteratur 2000. Där många av hans medarbetare samt ett par av hans barn tecknat sin bild av Rolf Edberg, Boken innehåller förutom personliga minnesbilder från personer i hans närhet under olika skeden av hans liv, även en hel del biografiska fakta liksom en utförlig sammanställning över böcker och skrifter från Rolf Edbergs hand

 Wettström , Rune. Rolf Edberg. En modern renässansmänniska. En studie av ett miljöfilosofiskt författarskap. D-uppsats. Estetisk-filosofiska fakulteten Karlstads universitet 2008.

Minnesteckningar och reflektioner av Bo Landin finns i Edbergs postumt utgivna bok Så länge skogen växer; en berättelse om trädens betydelse (1998).

 

Författarporträtt sammanställt av Lena Sewall och granskat av Jörgen Edberg 2022.

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

E-post:
varmlandslitteratur@telia.com


Sju linjer