Geijersamfundet

 

Erik Gustaf Geijer. Oljemålning av J. G. Sandberg
 

"Intet av vikt i Europa förbigick honom men nästan allt utan vikt".

 

Ur Minnets hemlighet av Anders Ehnmark.

Erik Gustaf Geijer (17831847)

Erik Gustaf Geijer är en av de mest framträdande och betydelsefulla personligheterna i svensk kulturhistoria. Som diktare, kompositör, folkbildare, filosof, historiker och samhällsanalytiker kom han att i många hänseenden få stort inflytande över både den samtida och den framtida utvecklingen.

   Han föddes på bruksherrgården i Ransäter, nuvarande Geijersgården. och tillbragte också sina barn- och ungdomsår där. Hans skildring i Minnen av hemmet i Ransäter hör än i dag till det läsvärda i svensk prosakonst:

 

  Likväl är jag uppfödd i en vrå av världen.

Det är med ett slags hemnöje jag ännu alltid kommer ihåg, att knappt en halv fjärdingsväg från mina föräldrars bostad

vägen var slut. Det var för den, som blott kan åka i vagn, ändan på den odlade mänskligheten.

 

Större delen av sitt liv vistades Geijer i Uppsala där han 1817 blev professor i historia.

Geijersamfundet

När Geijersamfundet grundades 1947 på initiativ av dåvarande biskopen och landshövdingen skedde det i en tid som var präglad av ideologisk vilsenhet efter andra världskriget. De geijerska perspektiven var den grund man ville ge den uppväxande generationen att bygga sin framtid på. Samfundets uppgift blev att verka i Geijers anda.

 

Geijersamfundets huvuduppgifter är att

handha stiftarfunktioner för folkhögskolan Geijerskolan i Ransäter

anordna kvalificerade sommarkurser på Geijerskolan

anordna seminarier och dylikt "i Geijers  anda"

Geijerdagen

Geijerdagen anordnas sedan 1999 vartannat år på Karlstads universitet och vartannat år på Geijerskolan.

Geijerdagen är ett samarrangemang mellan Geijersamfundet, Karlstads universitet och Geijerskolan.

Aktuellt om ...

Burman, Carina. Islandet. Roman. Bonnier 2001.

Dahlstedt, Sven, Ehnmark, Anders & Knutson, Ulrika. Alla tiders Geijer. Geijersamfundet 2001. Geijerstudier 9. Skrifter utgivna av Geijersamfundet.

Ehnmark, Anders. Minnets hemlighet. En bok om Erik Gustaf Geijer. Norstedts 1999.

Hedwall, Lennart. Tonsättaren Erik Gustaf Geijer. En musikalisk biografi. Edition Reimers 2001. Geijerstudier 8. Skrifter utgivna av Geijersamfundet.

Lundahl, Anders. Erik Gustaf Geijer filosofen. Nya Doxa 1999.

... och av Geijer

Geijer, Erik Gustaf. Dikter. Under redaktion av Carina och Lars Burman och med inledning av Torgny Segerstedt. Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien i samverkan med bokförlaget Atlantis 1999.

Geijer, Erik Gustaf. Sonater för piano fyra händer. Utgivna av Bertil Wikman. Edition Reimers 2000. Monumenta Musicae Svecicae 2000.

 

Länkar

Geijersgården på Övre Slottsgatan i Uppsala

Geijerska släktföreningen/ Geijersgården i Ransäter

Länsbiblioteket i Värmlands Geijerporträtt

 

Du kan stödja Geijersamfundets verksamhet genom att bli medlem!

Årsavgift

75 kr för enskild medlem

100 kr för makar och par

150 kr för organisationer och institutioner

 

Avgiften sätts in på Geijersamfundets postgirokonto: Pg 36 48 63-1

Geijersamfundets styrelse

Eriksson Eva ordförande

Hagberg Esbjörn vice ordförande

Flemberg Henrik sekreterare  h.flemberg@spray.se

Behrendtz Lennart

Bredin Inge

Gambring Sigvard

Geijer Margareta von

Sewall Lena

 

Adjungerade:

Ahlzén Rolf

Jonasson Håkan

 

Adress sekreteraren:

Henrik Flemberg, Södra Moränvägen 29, 668 32 Ed

Telefon 0534-612 05,

Mobil 070-250 72 82

 

Geijer i uppbrottstider

Den 6 oktober kl 19.05 står Erik Gustaf Geijer och hans tankar  på programmet i en bibliotekskväll på Karlstads stadsbibliotek. Föredragshållare är rektor Åke Larsson, Österlens folkhögskola. Det blir också musik av elever från Geijerskolan.

Även icke medlemmar är hjärtligt välkomna.

Erik Gustaf Geijer.

Oljemålning av J. G. Sandberg


 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet


Sju linjer