Allen Vannérus

 

 

 

 

Personligt: Allen Vannérus föddes 1862 i Ekshärad och då med dopnamnen Karl Jonas Alfred. Han var son till kapten Alfred Wennérus från Ölserud och Eveline Nordström från Stavnäs. Modern var son till bruksägare Nordström på Sölje. Familjen Wennérus flyttade 1864 till kaptensbostället Norbro i Bro socken utanför nuvarande Säffle. Där föddes dottern
Evelina (Evy) g. Lundberg. Tiden i Bro blev både tråkig och kortvarig. Far i huset bragte sig 1866 om livet, modern och de två barnen flyttade samma år till Sölje där Allen Vannérus växte upp.
Efter inledande studier fortsatte Allen Vannérus till Uppsala där han 1882 avlade studentexamen, fil. kand. 1885, fil. licentiat 1889 och fil. doktor 1891. Han hade året innan försvarat avhandlingen Om erfarenheten, ett kunskapsteoretiskt studieförsök. Han hade därefter flera olika anställningar, bland annat vid Kungliga Biblioteket och vid Göteborgs högskola där han 1896–1903 var docent i filosofi. Han var därefter amanuens i kommerskollegium till 1924 då han beviljades statspension, eller hederspension. Det var ytterst få som uppbar hederspension och i Vannérus fall var anledningen att sätta honom i stånd att fortfarande ägna sig åt vetenskapligt arbete. Med åren blev Allen Vannérus en högtaktad filosof. Han medverkade i tidningar och gav ut en mängd filosofiska skrifter - mer eller mindre kända. Vid sidan om författarskapet var han också en flitig föreläsare. Allen Vannérus
förblev ogift och dog 1946 i Stockholm. Han gravsattes i familjegraven på Stavnäs kyrkogård.
Notera att han på 1880-talet ändrade sitt efternamn från Wennérus till Vannérus.
Den som vill läsa mer om Allen Vannérus kan exempelvis leta fram tidskriften Ord och Bild
1914 och John Landquists porträtt Allen Vannérus, en svensk filosof.

Utgivna böcker (urval):
Något om Herbert Spencer och hans filosofi (1887)
Om erfarenheten, ett kunskapsteoretiskt studieförsök (dissertation, 1891)
Vetenskapernas system (1892)
Om den psykofysiska parallellteorien (1894)
Till frågan om jagets identitet (1896)
Om psykisk energi (1896)
Vid studiet af Wundts psykologi (1896, ny upplaga 1920)
Till Boströms teoretiska filosofi (1897)
Den empiriska naturuppfattningen (1902, ny upplaga 1913),
Filosofiska konturer (1902, ny upplaga 1913)
Till kritiken af den religiösa kunskapen (1902)
Är Jesus vår frälsare? (1902)
Ateism kontra teism (1903)
Kulturidealism (1903)
Lära och lif (1904)
Kunskapslära (1905, ny upplaga 1917)
Vetenskapssystematik (1907, ny upplaga 1921)
Till det andliga livets filosofi (1910)
Metafysik (1914)
Logik och vetenskapslära (1918)

Etiska tankegångar (1922)
Det yttersta (1924)
Materiens värld (1925)
Ursprungens filosofi (1925)
Principlära (1926)
Systemfilosofi (1931)
Det psykologiska kardinalproblemet (1937)
Metafysik för alla (1938)
 

Författarporträtt sammanställt 2020 av Claes Åkerblom

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur

Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

 

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer