Sju linjer

 

Fred Andersson

 

Personligt: Fred Andersson är född 1972 i Falkenberg men var bosatt i Värmland 1992-2002. Han är verksam vid avdelningen för konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet.

 

Litteraturgenre: essäer, recensioner och kritik

 

Utgivna böcker:

Dialog med Sven Frödin. Karlstad 1999

Tio konstnärer. Karlstad 2000

 Elis Eriksson: ting och tecken. 2007. Avhandling

 

Medverkan i antologier:

Perspektiv på samtiden. Stockholm 2002


Still Moving. Karlstad 2002

 

Stipendier (urval):

Letterstedtska föreningen – för studieresa i Finland (2000)


Statens Kulturråd – för deltagande i kongress i London (2000)


Svenska Institutet – för deltagande i konferens i Kaunas, Litauen (2001)


Fil. dr. Uno Otterstedts fond,

Britt och Karl-Hugo Axelssons stiftelse 2002

Astrid Holmbergs fond – för konstvetenskaplig exkursion i Österrike. 2002


Pris från Britt och Karl-Hugo Axelssons stiftelse — för konstkritiskt författarskap (2005)


Pris ur Gerhard Bonniers donationsfond — för "lovande, unga författare" (2006)

 

Medlem av:

AICA (International Association of Art Critics) - inval 1996 


The Leonardo Digital Review Panel (http://mitpress2.mit.edu/e-journals/Leonardo/ldr.html) - inval 1998

En linje

 

"När Värmlands Museums permanenta byggnad invigdes år 1929 fick Karlstad och Värmland en inrättning som överallt visat sig vara oerhört viktig för formandet av den regionala identiteten. En byggnad där vittnesbörd om det förgångna kan bevaras, visas, studeras, och därmed skapa en känsla av kollektiv samhörighet inom ett visst geografiskt område. Vid samma tid genomfördes många initiativ för att etablera begreppet "Värmländsk konst", t.ex. i två stora utställningar 1927 och 1947 i Karlstad. De tillkom båda i anslutning till större industri- och hantverksutställningar där man visade upp regionens ekonomiska resurser. Detta var ett av många exempel på kopplingen mellan industrialismens, det moderna konstlivets och den regionala identitetens framväxt."

Ur "Tio konstnärer", Värmlands museums årsbok 2000

 

 Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer