Välkommen till

 

Föreningen

 

 Värmlandslitteratur!

 

 

 

 

Anna Kölén årets debutantpristagare
 

Anna Kölén. Foto: Stefan Tell.

Under Värmländska författarsällskapets författareftermiddag på stadsbiblioteket i Karlstad på Världsbokdagen den 23 april tilldelades Anna Kölén  Föreningen Värmlandslitteraturs debutantpris 10 000 kr för sin roman Ingen kommer att tro dig. En samtidsroman om en kvinna som tvingas möta det hon så länge försökt fly ifrån.

Juryns motivering lyder:

Med ett otroligt driv framåt och med en underliggande pyrande spänning är det svårt att släppa taget om boken. Delar från hela livet vävs samman såsom familj, dating, vänskap, kärlek, humor och att leva i småstad kontra storstad. Känslan och övertygelsen att det krävs mod för att våga uttrycka sin sanna historia och att man först därefter kan fatta sina egna beslut lever kvar när sista ordet är läst.

Anna Kölén är uppvuxen i Arvika och bor nu i Stockholm. Hon arbetar som dramaturg på Dramaten, översätter dramatik och gör med Ingen kommer att tro dig sin skönlitterära debut.

Det var ilskan hon kände efter metoo-debatten som födde romanskrivandet. I slutet av 2017 var hon en av de 18 kvinnor som i Matilda Gustavssons artikel i Dagens Nyheter anklagade Kulturprofilen för övergrepp. Hon vittnade även i den advokatutredning som Sara Danius och Svenska Akademien tillsatte där hon kunde berätta hur Kulturprofilen läckt namn på Nobelpristagare i förväg. Anna möttes av misstro från en del håll och såg samma sak hända andra.

Juryn har bestått av Daniel Skogman, styrelsemedlem i Föreningen Värmlandslitteratur samt bibliotekarierna Mirja Berggren och Ann Skagerling.

 

 

Vår nya ordförande

 

På vårt årsmöte lördagen den 19 mars valdes Solveig Nilsson Lindberg till ny ordförande. Tidigare ordföranden Berit Wester stannar i styrelsen. Jonas Bergergård lämnade styrelsen och i hans ställe invaldes Ulla Walldén och Ulla Wentzel.

Vår blygsamma tidigare ordförande Berit som arbetat så hårt för vår förening ville inte avtackas. Men några tacksamma ord fick hon förstås i alla fall på årsmötet och ännu fler på det konstituerande mötet efteråt då vice ordföranden Gun Berger tackade Berit för allt hon gjort för Föreningen Värmlandslitteratur och överlämnade en gåva, ett bidrag till Ukrainahjälpen. En gåva som Berit varmt uppskattade!

Diplomen till den vackraste Värmlandsboken och den hedersomnämnda boken Skrädmjöl kunde inte delas ut på mötet utan kommer att sändas till formgivarna. Men Nova Wegerif som skrivit förordet i hedersomnämnda Ängsbacka kitchen stories och dessutom var en av bokens kockar tog på formgivaren Rabea Holzfurtners vägnar emot diplomet och berättade om bokens tillkomst och också om Ängsbacka.

Diplomutdelning. På bilden ses Nova Wegerif med hedersomnämnda Ängsbacka kitchen stories och Berit Wester med boken om Axel Törneman som utsetts till 2021 års vackraste Värmlandsbok.

 

Kaffepaus. Föreningens tre kockar. fr v Peter Friessnegg, Håkan Andersson och Jan Fredriksson svarade för kaffe och hembakat bröd i pausen mellan årsmöte och prisutdelning.

Värmlandsmontern i fara?

På årsmötet informerades årsmötesdeltagarna om de planer att eventuellt lägga ner eller pausa Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg som några av styrelseledamöterna fått kännedom om på sammanträden med tjänstemän i Region Värmland. Den nyvalda styrelsen fick då i uppgift att uttala sig mot Region Värmlands planer på att lägga ner Värmlandsmontern. Ordföranden Solveig Nilsson Lindberg skickade tisdagen den 22 mars nedanstående uttalande till mässgeneralen Ricky Andreis och den värmländska pressen;

Uttalande från Föreningen Värmlandslitteratur:
Lägg inte ner Värmlandsmontern på bokmässan
Årsmötet med Föreningen Värmlandslitteratur gav den nyvalda styrelsen i uppgift att uttala sig mot Region Värmlands planer på att lägga ner den populära Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg.
1989 var första gången som Värmland hade en egen monter på Bok- och Biblioteksmässan. Då i regi av Landstinget och Länsstyrelsen i Värmland. Sedan dess har montern blivit något av en institution på mässan med sitt Löfbergskaffe och skrädmjölsdrömmar, sina författarframträdanden och sin marknadsföring och försäljning av nyutkomna böcker med värmlandsanknytning.
De senaste åren har Region Värmland ansvarat för montern medan ideella krafter från Föreningen Värmlandslitteratur har skött själva bokförsäljningen.
Montern har gjort nytta på många sätt. Den har stärkt varumärket Värmland, den har inspirerat till turistresor och den har skapat en mötesplats där värmlandsförfattarna kunnat möta sina läsare, även utombys sådana. Här har flera generationer av kända och mindre kända författare fått möjligt att berätta om sitt skrivande, en viktig scen inte minst för många nya skribenter. Här har utflyttade värmlänningar i Göteborgsområdet kunnat hålla fortsatt kontakt med den värmländska litteraturen. Även för många ditresta värmlänningar har montern blivit en plats dit man återvänt år efter år. Kaffet, bokpratet och försäljningen har gjort den till en uppskattad träffpunkt för litterärt intresserade från hela landet.
Frågan är om inte den PR Värmland fått på den årliga bokmässan gett en större utdelning än åtskillig annan betydligt mer kostnadskrävande turistsatsning eller marknadsföring.
Nu planerar Region Värmland att lägga ner den omtyckta montern. Föreningen Värmlandslitteraturs årsmöte beklagar djupt om detta skulle bli verklighet.

Uttalandet uppmärksammades med artiklar dagen därpå i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad och påföljande dag också i Arvika Nyheter.

"Så får det inte bli!", skriver Bo Landin i FaceBook.  "Jag hade nöjet att få föreläsa i montern när min förra bok Fotavtryck kom ut. Det gjorde stor nytta för mig och boken, och jag kunde framhålla hur klimatförändringarna också påverkar Värmland. På bokmässan i höst, nu när den blir öppen för publik igen, återkommer jag med en ny bok, den här gången om vattenfrågor; historia, nutid och framtid. Jag skriver om Vänern och Klarälven, framhåller forskning på Karlstads universitet. Jag har hela tiden sett fram emot att få berätta om detta i montern. Region Värmland, tänkt om! Manar jag som Årets Värmlandsförfattare 2020."

 

Årets första Wermlandiana

 

 

 

Årets första fullmatade nummer av Wermlandiana har kommit. Fullmatat var också förra årets sista nummer med omslag av Bertil Hladischs fina porträtt av morbrodern Nils Ferlin. Det var också omslag på Hans Rutbergs och Jenny Westerströms bok Efterskörd. Ferlinfynd i en spånkoffert, som recenserades i detta nummer av Bengt Berg.

 

Vackraste Värmlandsboken 2021

 

Sedan 1979 utser Föreningen Värmlandslitteratur årligen föregående års vackraste Värmlandsbok. Två hederspris utdelas också. Priset är ett formgivarpris, som hittills alltid delats ut på föreningens årsmöte. 2022 är det fyrtiotredje gången Föreningen Värmlandslitteratur delar ut priset för Vackraste Värmlandsboken.

Till 2021 års vackraste värmlandsbok har Axel Törneman 1880–1925. Pionjär i brytningstid  utsetts. Anita Theorell har författat boken om Axel Törneman som formgivits av en av landets främsta bokformgivare Patric Leo och utkommit på Bokförlaget Stolpe. Bildredaktör har Bengt Wanselius varit.

"En bok med tyngd om en nytänkande men lite borrglömd Värmlandskonstnär", skriver Lena Richardsson i NWT.

 Juryns motivering lyder:
 

Omslaget med ett stort fotografi i sepia väcker nyfikenhet på detta praktverk. Vilka är det unga paret på bilden? Bokens omfattande text är satt i regelbundna spalter och bokens sidor har ett harmoniskt och luftigt uttryck. Verket är ovanligt rikt illustrerat med konstnärens målningar i färg och familjefoton som ibland upptar hela uppslag. Genomtänkt layout och papper av yppersta kvalitet bidrar till att vi utsett boken om konstnären Törneman till 2021 års vackraste värmlandsbok.

De två hedersomnämnda böckerna har båda måltidstema.

Skrädmjöl. Det värmländska mjölet med text av Margareta Edsgård har formgivits av Johan Sjödelius och utkommit på Votum förlag, För foto samt bildredigering svarar Dan Nilsson. Juryns motivering lyder:

Vackra fotografiska bilder av människor, mat, rum och föremål, plus harmonisk fördelning av text och bilder över sidorna samt tydlig, konsekvent och läsvänlig text gör denna allsidiga berättelse om det värmländska skrädmjölet till en poetisk och samtidigt informativ upplevelse.

Ett hedersomnämnande går också till Ängsbacka kitchen stories författad och redigerad av Gunilla Jägeberg och  formgiven av Rabea Holzfurtner. För foto svarar Ken Buslay. Juryns motivering lyder:

Boken Ängsbacka kitchen stories bjuder in till kursgården Ängsbackas värld – fylld med yoga, meditation och vegetarisk mat. Vi får följa ett antal personer och deras upplevelser av gården, maten och dess råvaror, i både inspirerande text och vackra bilder. Formgivningen tar för sig på ett självklart sätt, med luftig och tydlig layout. Det är en bok att ha liggande framme, bläddra i många gånger och framför allt lockas till matlagning.

Tidigare aktiviteter...

Om det som hänt under året 2021, 2020, 2019, 2018 samt  2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 och 2008 kan man läsa om i vårt arkiv. Klicka bara på året i fråga.

 

Den innehållsrika Wermlandiana

Wermlandiana är namnet på Föreningen Värmlandslitteraturs medlemstidning. Den kom till 1976, året efter föreningens tillkomst, fast hade då ett mindre välklingande namn. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och är alltid synnerligen innehållsrik! Den innehåller diverse om värmländsk litteratur men framför allt recensioner och bokanmälningar av nyutkomna värmlandsböcker. Föreningens medlemmar, f. n. omkring 600, får tidskriften som medlemsförmån.

 

Nytt telefonnummer

 

Vi har bytt uppkoppling med Telia vilket  medfört vi fått nytt telefonnummer. Det nya telefonnumret är 076-766 66 91

Kansli

Från och med den 28 augusti förra året är föreningslokalen på Verkstadsgatan 20 i Karlstad inte öppen. Men ringa eller e posta kan man till alla styrelsemedlemmar, klicka här för att komma till sidan med styrelsemedlemmarnas adresser och telefonnummer. Hör gärna av Er till oss via e-posten: varmlandslitteratur@telia.com. Det går också att ringa 076-766 66 91 så svarar jourhavande styrelsemedlem.


Skicka mailadressen till föreningen

I de två senaste årens oförutsägbara Coronatider har vi insett att det hade varit väldigt bra om vi haft inte bara medlemmarnas postadresser utan också mailadresser, som vi utgår från att nästan alla har! Väldigt gärna vill Föreningen Värmlandslitteratur därför att alla medlemmar skickar sin mailadress till föreningens mailadress varmlandslitteratur@telia.com.

Hemsidesredaktionen

 

 

Lena Sewall. Teckning: Mia Stuart Beck.

 

 

För texten på hemsidan ansvarar hemsidesredaktören Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com, som också svarar för foton om inte annat anges.

 

 

                 
. Föreningen Värmlandslitteratur
 

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon:076-766 66 91

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Org.nr 873201-0106

En linje

Sidan uppdaterad  19   april 2022

 

En linje

 

 

Nya i styrelsen

 

     Ula Walldén.

 

Ulla Wentzel.

 

Hedersomnämnda

 

 

 

 

 

Tidigare

Wermlandiana