Urban Andersson

 

 

Urban Andersson 2012. Foto: Lena Sewall

Personligt: Urban Andersson är född 1948 och son till frödingtolkaren

och poeten Anders Andersson.  Arbetar som speciallärare i Arvika.
 

Författarskap: "Helst ska Urban Anderssons dikter höras, upplästa av diktaren själv. Då blir uttalet det rätta och den humor som finns mellan orden och raderna pyser fram ur sina gömmor" (Christofer Brask i NWT 29/7-96).

Litteraturgenre: Dikter, skrivna på dialekt - mangskogsmål. Visor och vistexter - även på rikssvenska.

 
Utgivna böcker:
 

Nu lell. (Ancestor 1991, rev. uppl. 1999, också utgiven som CD-bok 1999

Nol i natta. Ancestor 1994, också utgiven som CD-bok 1999

Sten myr. Två diktsviter . Ancestor 1997

Om ja blûnner e lita stûnn . Ancestor 1998, också utgiven som CD-bok 1999

Bortätter bäcken. Ancestor 1999

Poems. Translated by Mike McArthur. Oak Tree Press, Wintringham, Malton, North Yorkshire, GB 2001

Åh, jamen du. Ancestor 2001.

Näre. Ancestor 2002.

Fallereja. Kylskåpspoesi 2005.
Den gamle gåln. En rimberättelse. Kylskåpspoesi 2007.
100 Arvikarim, 2011. Kylskåpspoesi 2010.

Översättningar: Har tillsammans med sin mor, Anna-Lisa Andersson översatt  Rut "Puck" Olssons "Mommas katt" till mangskogsmål.

Översatt till: Engelska.

Utmärkelser:

Föreningen för Värmlandslitteraturs litteraturstipendium 1994


Arvika kommuns kulturpris 1996.

 

Medlem av: Värmländska författarsällskapet.

 

E-post uamanghagen@gmail.com

 

Övrigt: Läser egna dikter och sjunger även egna visor. Robert Henriksson har tonsatt ett antal av Urbans dikter och Urban Andersson gör om så önskas ett dikt- och visprogram tillsammans med honom. Önskas ett program med sopransax, alt. piano, sång och diktläsning tar han gärna med Eva Olofsson och Hans Nilsson.  Skriver också på beställning gratulationstexter: "Vill du ha en "Gratulationstext" skriven? Hör av dig."

 

Sju linjer

 

PÅ LANGVÅRDEN

 

En ryggknäppt biträdesrock hade ja


En tocken kôrtarma kvennfolksmodell


å ansvar för sex gûbber skulle ja ha


ifrå möddan å tess dä ble kväll

 

Di sae inte möe... Di låg där å teg


å ja hjalp dom mä vatten å mat


å för dom va nock aftane tämlit se seg


å ja grûnn på hôlls fôlk kan ha´t

 

I en rullstol satt en gûbbe se stille å töst

å maten den åt han se lognt

men när kvällinga kom hov han opp si röst


å han drog ätter aen se tongt

 

å se ulöckli let han - feck knappt fram ett ol

Bare gnydde å pep som en onge

se ja ställd mä inte´n där han satt i sin stol

å litt försektit se börj ja på å sjonge

 

å han tog mä i armen å strök se försektit

mä e hann - bra varkbröta å vinn

Da förstog ja att människer dä ä nô vektit

-Tänk, sa han, å få hôlle i skinn

 

En linje

 

 Ur Nu lell

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer