Per Berggrén

 

 Per Berggrén.2013, Foto Inger Berggrén.

Personligt:  Per Berggrén är född i Göteborg 1939. Han tog studenten på latinlinjen på Vasa HAL 1961. Samma år blev han karlstadsbo i samband med att han gjorde sin värnpliktsutbildning på Värmlands regemente. Hans djupa rötter i Värmland – hans förfäder bedrev brukshantering på Saxån redan på 1500-talet – gjorde att han kände att han hade kommit hem och han förblev värmlänning. Han utbildade sig till officer på Karlberg och blev fänrik 1964. 1994 pensionerades han som major och startade en ny karriär som fotograf, författare och bokförläggare. Under flera år var han en uppskattad föredragshållare med bilder från exotiska länder.

 

Litteraturgenre:  Facklitteratur.  Kombination bild (foto) och text.  

 

Författarskap: Per Berggrén producerar huvudsakligen böcker om Karlstad och Värmland. I Värmlands pärlor och Ett år i Värmland har Per både skrivit texterna, tagit alla bilder, svarat för den grafiska formen och gjort layouten i datorn. I huvuddelen av förlagets övriga produktion har Per varit redaktör och svarat för bildmaterialet och formgivningen. Per har anlitats för bokproduktion av bland andra Karlstads kommun, Länsstyrelsen i Värmland, Värmlands Museum, Stadsmiljörådet, Boverket och Karlstads pastorat..

Utmärkelser:
Vackraste värmlandsboken, Domkyrkan i Karlstad, hedersomnämnande. 2012
Vackraste värmlandsboken, Stadsträdgården i Karlstad 2019
Stipendium ur Helmiastiftelsen, Stadsträdgården i Karlstad 2019
 

Utgivna böcker: 

 

Helt egna böcker (Text, foto och form):
Värmlands pärlor, 2004.
Ett år i Värmland, 2010.
Släkten Berggrén från från Saxån. Södra grenen. Senare delen, 2015.

Redaktör (bildbidrag och form):
Karlstads fasader (med Anita Meyer-Lie) 1999
Interiörer i Karlstad (med Inger Berggrén) 2007
Ur mitt hjärta (med Margareta Davidsdotter) 2008 
Mitt hjärta sjunger (med  Margareta Davidsdotter) 2010 
Tanken är min silvertråd (med Margareta Davidsdotter) 2012
Karlstads domkyrka (med Harry Nyberg) 2012
De vackra kyrkogårdarna i Karlstads pastorat (med Inger Berggrén) 2014 
I mina änglars närhet (med Margareta Davidsdotter) 2015
Jag väver mina drömmar (med Märta-Elin Christensson) 2015 
Kyrkklockorna i Bolstads medeltidskyrka (med Harry Nyberg) 2016
Kyrkorna i Karlstads pastorat och deras skatter (med Inger Berggrén) 2017
Carl Adolph Agardh och biskopsvalen i Karlstad 1829 och 1833 (med Harry Nyberg)  2019
Stadsträdgården i Karlstad (med Inger Berggrén) 2019

Redaktör och form:
Värmlands regemente och Värmlandsbrigaden 1994-2000, 2000 (För Värmlands regemente)
Tyckt om hus, 2001 (För Stadsmiljörådet)
Boberg, Lennart, Kyrkskeppen i Karlstads församlingskyrkor, 2002
Wållgren, Per Jan, De gamla gymnasierna i Karlstad, 2004
Den 172.QRZEN på Karlberg – 40 år efter officersexamen, 2004 (För kurskamraterna)
Designåret 2005, 2005 (För Länsstyrelsen i Värmland)
Nedslag i Värmländsk arkitektur, 2006 (För Länsstyrelsen i Värmland)
Bengtson, Erik, Snällast i världen, 2006
Den dolda staden, 2006 (För Värmlands Museum)Mattsson, Christer,Till Herrhagen klockan 1324, 2008
Värmlands regementes kamratförening 75 år (För I2 kamratförening) 2011
Försvarsutbildarna i Värmland 100 år (För Försvarsutbildarna) 2015
Stiftshistoria och prästhistoria till minnet av Ragnar Norrman, 2020 (För Svenska Kyrkohistoriska Föreningen)

Bildbidrag:
Forsnäsgård, Anita, Frödings landskap, 2009. Form Anita Stjernlöf-Lund

Förlagsverksamhet: 1998 startade Per Berggrén tillsammans med Anita Meyer-Lie Förlag Berggrén och Meyer-Lie och de gav som sitt första alster ut boken Karlstads fasader. Från 2006 drev Per Berggrén ensam förlaget vidare som enskild firma under namnet Förlag Per Berggrén. I flera av böckerna ingår även texter på andra språk. Bortåt trettiotalet böcker har kommit ut på de egna förlagen.

 

Övrigt: Utöver bokproduktionen har Per Berggrén varit redaktör för Carlstads-Gillets medlemstidning Gillet under åren 2003 till 2012 och för Värmlands regementes kamratförenings medlemstidning Värmlandsörnen under åren 1997 till 2015. Han har också producerat diverse trycksaker bland annat för domkyrkan i Karlstad.

 

E post:
perberggren.mac@me.com per@perberggren.one

Hemsida: www.perberggren.one

 

Sju linjer

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer