Erik Bergqvist

 

Erik Bergqvist 2012. Foto: Lena Sewall. 

Personligt: Erik Bergqvist är född 1970 i Karlstad och är fil.mag. efter studier i litteratur, musik, konst samt engelska. Han är numera bosatt i Stockholm, arbetar som frilansskribent, bl a som kulturskribent och litteraturkritiker i Svenska Dagbladet, och är amatörentomolog.


Litteraturgenre:
Poesi. 

Författarskap:  

"...en författare som redan i sitt förstlingsverk uppnått en säkerhet i skrivandet som brukar komma först så småningom." (Bo-Ingvar Kollberg, Uppsala Nya Tidning 00 05 23)

 

    "Erik Bergqvist ... är en debutant som förbluffar och imponerar. Han uppvisar ett enastående poetiskt hantverkskunnande och hävdar klart och tydligt sin egenart. Hans metaforer är originella och uttrycksfulla, dikterna starkt komprimerade och koncentrerade. " (Göran Källqvist i Bibliotekstjänsts sambindning)

 

   "Boken är mycket vacker och gripande och Erik Bergqvist är en mycket skicklig skapare av utsökta bilder. Det är ju så med de läsvärda poeterna: de visar en på nya sätt att se världen, de visar på variationerna i seendet, hjälper en att upptäcka att världen trots allt kan ses som ny var gång jag betraktar den." (Arne Johnsson, NWT 200519)

 

   "När jag för tre år sedan läste Erik Bergqvists debutbok "Nedfrysningens konst" var det verkligen att lyssna till en ny frisk röst i den svenska samtidspoesin. Dikterna var skrivna ur det verkligen sedda, ur ett landskap som både gick att identifiera som Värmland, som svensk landsbygd med skog, sjöar och liksom vita fält av något okänt i sin kropp och som också gick att se som ett landskap i en långt större kulturell och topografisk geografi." ---

   Erik Bergqvist har med sina två diktsamlingar redan tagit flera viktiga steg som diktare. Med hans starka känsla för landskap och miljö (stad eller land, det kvittar lika), med hans sinne för humor och tillvarons absurditeter och den hantverksmässiga skickligheten som poet är det en glädje att läsa honom. " (Arne Johnsson, NWT 03 04 26)

 

Utgivna böcker:

Nedfrysningens konst. Edition Edda 2000.

Kring stenar. Edition Edda 2003. 

Solarna. Ruin 2006.

Försvinnanden. Ruin 2009.

Skingra. Bonnier 2013.

Att gå in i själva verkligheten: Tomas Tranströmer. Fyra essäer. Nobelmuseet 2013.

Inte är vind. Dikter. Bonnier 2015.

 

Medverkan i antologier:

Femton unga. Gustafsson-Wassermann 2000

Leva i världen. En vänbok till Bengt Wadensjö. Karlstads stift 2002.

 

Utmärkelser:  

Sveriges Författarförbunds resestipendium

Sigtunastiftelsens naturastipendium

2003 års kulturstipendium på 10 000 kr ur Bengt Axelssons fond

för värmländsk kultur

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2015

 

Medlem av: Sveriges Författarförbund

 

E-post: erikbergqvist@rocketmail.com 

 

Övrigt: Läser egen och andras dikt. Föreläser om att skriva kritik. 

 

Sju linjer

 

Nedfrysningens konst
 

Du hänger som en
rönnbärsklase
i vinterns rymd.
Drömmarna rår man inte på
bry dig inte om dem.
Under snötäcket
värmer vi oss med musik.
Musiken är som drömmar
färdas barnsligt obesvärat
mellan årstiderna
saknaden och ängslan.
Följ den
genom det avståndslösa
mot det ständigt
avlägsna fönstret

Ur Nedfrysningens konst

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer