Arvika Nyheters chefredaktör Jan Nordenberg skriver i sin tidning om Lennart Bernesjö, att han var ”en bildad man i ordets bästa betydelse. En positiv och medkännande människa som tog sin plats utan att förminska sin omgivning och som fick fullfölja en omfattande livsgärning.” Det är ord som vi gärna styrker under på.

Lennart Bernesjö erhöll 1994 ett stipendium på 5 000 kr ur Bengt Axelssons fond för värmländsk kultur, som föreningen förfogar över. Han erhöll också Arvika kommuns kulturpris 1991 och 2001 tilldelades han Gustaf Fröding-medaljen.