Johan Egardh
 

 

Personligt: Johan EHgardh föddes den 17 maj 1874 på gården Frossbacka i Byn, Långserud. Han var född utom äktenskapet. Modern Maria Stina Eriksdotter kom från gården, medan fadern Anders Gustaf Wilhelm Larsson kom från gården Berget i Östra Takene, Kila. Föräldrarna gifte sig aldrig.

Johan visade stor begåvning och fick möjlighet att studera. Han avlade studentexamen i Stockholm 1898 och filosofie kandidatexamen i Uppsala 1903. Det var då han antog namnet Egardh som släktnamn. 1904 valde han att emigrera till USA och hamnade i Seattle, Washington. Där fick han anställning vid tidningen Pacific Tribune. Han var också verksam som banktjänsteman vid State Bank of Seattle.

1907 gjorde han en resa till Alaska. Han var aktiv i en rad olika föreningar i Seattle men också i svenska föreningar som Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

1932 återkom Johan Egardh till Sverige och bosatte sig i Stockholm. Han hade dock hela livet formellt aldrig varit utskriven som emigrant utan var skriven på gården Frossbacka i Byn livet igenom. Han avled 18 september 1936 i Djursholm men begravdes tillsammans med modern och morföräldrarna på Långseruds kyrkogård.

 

Författarskap: Johan Egardh var främst verksam som journalist i den svenskamerikanska pressen. Han genomförde också föredragsturnéer i Sverige.

1924 utkom boken Swanson, Johnson och Nelson i U. S. A. på Bonniers förlag.

1935 utgavs boken Prosten Göransson – en sägenomspunnen Värmlandspräst på förlaget Wahlström & Widstrand. Boken är en dokumentär skildring med vissa dramatiserade inslag kring Johan Göransson (1712-1769), kyrkoherde i Gillberga och Långseruds pastorat och en av Karlstads stifts mest omtalade präster under sin tid.

Ur recensionerna kan nämnas: ”Den bild man här från några värmlandssocknar efter Karl XII:s död är både djup och fyllig. Författaren har humor och hans skildring saknar varken tempo eller skönhet, när så kräves” (Arbetet). ”Det är mycket nöjsamt att läsa denna sägensamling. Den erinrar än en gång om, hur rik och sprudlande den värmländska folkfantasien är…” (NWT). ”En blandning av naivitet, illfundighet, munterhet och mystik. Den blandningen är äkta svensk, och just därför har boken sitt obestridliga behag” (Bonniers Litterära Magasin).

Johan Egardh medverkade också i samlingsverket Svenskarna i Amerika (1926), med artiklar om ”Svenskarna i västern” och ”Swedenborgianismen i Amerika”.

Utgivna böcker:

Swanson, Johnson och Nelson i U. S. A. Bonniers förlag 1924

Prosten Göransson – en sägenomspunnen Värmlandspräst. Wahlström & Widstrand 1935.


Författarporträtt sammanställt av Carl-Johan Ivarsson 2021

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer