Skrivet om Fröding

 

Här presenteras ett urval böcker och artiklar som handlar om Gustaf Fröding och hans verk.

 

Böcker:

Alsing, Rolf. Fröding och kvinnorna. Hjalmarson & Högberg, 2011

Ahlberg, Hjalmar: Berömda diktare. 1, Törnrosskalden Carl Jonas Love Almqvist; Gralsångaren Gustaf Fröding, 1951


Alsters herrgård. Gustaf Frödings minnesgård. Ett faktahäfte om Gustaf Fröding och utställningen på Alsters herrgård. Alsters herrgård 2007

Berg, Bengt & Olson, Stig: Calibariel. Heidrun 2000


Bergsten, Staffan: Gustaf Fröding. Natur och Kultur 1999

Bernesjö, Lennart: Värmländska diktarhem. NWT 1968


En bok om Gustaf Fröding. Värmlands museum 1960

Brandell, Georg: Gustav Fröding. Psykologiska studier. Gleerup 1933

Britten Austin, Paul: Gustaf Fröding. His life and poetry: a short biography. Föreningen Alsters herrgård 1986

Bäckmann, Ida: Gralsökaren. Medéns förlag 1940.

Diktarens mekanismer. Fem uppsatser om Fröding. Norma 1989.

- där min blick svävar. Redaktör: Elisabet Härenstam.  Illustrationer: elever i Segerstabyns skola. Karlstad : Kulturskolan, 2008

Ekelund, Louise & Lundgren, Lars O. Gustaf Fröding och "Vackra Vivi". SVT:s villfarelser - och verkligheten. Proprius, 2008

Fröding, Cecilia: Och minns du Ali Baba. Cecilia Fröding berättar om sin bror. Norstedt 1960

Fröding, Gustaf: Frödings hemlighetsfulla väninna. En brevbiografi sammanställd av Ingrid Schöier. Info Books 1990

Fröding-Torgny, Siri: Min kusin Gustaf Fröding. Lindblads förlag 1953

Gustaf Fröding. Den tidlöse. Redaktion: Maj-Lis Falck, Anders Hjertén och Barbro Järliden. Gustaf Fröding-sällskapet i samarbete med Bild, text&form förlag 2013. Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie 45.

Gustaf Frödings brev 1. 1877-1891. Utgivna och kommenterade av Germund Michanek och Ingvald Rosenblad. Albert Bonniers förlag 1981

Gustaf Frödings brev 2. 1892-1910. Utgivna och kommenterade av Germund Michanek och Ingvald Rosenblad. Albert Bonniers förlag 1982

Hellberg, Mauritz: Frödingsminnen. Albert Bonniers förlag 1925

Hofsten, Nils von: Ärftlighetsproblemet i Frödings diktning. Bonniers 1921.

Holmberg, Olle: Frödings mystik. 2 uppl. Norma 1996


 Jag! utropar Fröding. Femton författare, hundra år efteråt. Red: Staffan Söderblom. Wahlström & Widstrand 1997

Johansson, Arne. Frödings flaska. 2014.

Johnson, Gustaf: Frödings lyriska översättningar. Norma 1987

Kanhända jag tror att jag vet. Redaktion: Maj-Lis Falck… Kd. Gustaf Frödingsällskapet i samarbete med Bild,Text&Form 2016. (Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie 43)

Kvillerud, Reinert: Egennamn i upprepning hos Gustaf Fröding. Högskolan i Karlstad 1996

Lagercrantz, Olof: Svenska lyriker. Wahlström & Widstrand 1961

Landquist, John: Gustaf Fröding. Bonnier 1916, ny utg. 1956, 1964

Leijonancker, Eric: Gustaf Fröding. Harrier 1960

Lindbäck, Erland: Gustaf Fröding. Norstedt 1957

Lindbäck, Erland: Studie över Frödings alkoholism. I Diktarens mekanismer. Norma 1989

Lindström, Göran: Gustaf Fröding. 2 uppl. Norma 1993

Lindström, Harry: Frödings i hem och bönhus. Gummesson 1960

Melberg, Enel. Det borde varit stjärnor. Roman. Heidrun 2014

Michanek, Germund: Från Frödings värld. Wiken 1992

Michanek, Germund (red.): Käre Gustaf! Högädle Herr Fröding! (Gustaf Fröding-sällskapet, Bonnier 1988

Michanek, Germund: Skalden och sköterskan: en bok om Gustaf Fröding och Signe Trotzig.Gustaf Fröding-sällskapet 1973

Michanek, Germund (red.): Så minns vi Gustaf Fröding. Lindblad 1960

Moberg, Ove: Gustaf Fröding och Karlstad. 2 uppl. Gustaf Fröding-sällskapet 1998

Munthe, Arne: Frödings sociala diktning. Hugo Gebers 1929

Möten med Fröding. Sex uppsatser. Red.: Dag Nordmark. Gustaf Fröding-sällskapet i samarbete med Bild, text & form, 2008. Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie. 40

Nordmark, Dag, Frödings förvandlingar. Historien om ett författarskap. Gustaf Fröding-sällskapet i samarbete med Bild,Text&Form förlag, 2015. 312 s. (Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie 47)

Olsson, Henry: Fröding. Ett diktarporträtt. Norstedt 1950, ny utg. 1967, 1987

Olsson, Henry: Vinlövsranka och hagtornskrans. En bok om Fröding. Norstedt 1970

Parnass. 1998:4/5. Tema: Gustaf Fröding. 1998.


Persson, Ulla: Teater om Fröding. Scenbilder tolkade av Ulla Persson.. 1975

Rosenblad, Ingvald: Alsterdalen och Karlstad i Gustaf Frödings diktning. 6 uppl. 1983

Rosenblad, Ingvald (red.): Fröding och musiken: några aspekter. Gustaf Fröding-sällskapet 1974

Rosenblad, Ingvald & Szczepanski, Jan: Gustaf Frödings bibliografi. Gustaf Fröding-sällskapet 1978-1984

Rosenblad, Ingvald: Samtida kritik i svensk press av Gustaf Frödings diktsamlingar 1891-1898. Norma 1991

Sjöholm, Stig: Övermänniskotanken i Gustaf Frödings diktning. Bonnier 1940

Så jag målar. Bilder ur Gustaf Frödings diktvärld i Hilding Linnqvists mosaik och Frödingskolans målningar. Red: Maj-Lis Falck. Foto: Dan Nilsson. Gustaf Fröding-sällskapet, 2012. Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie 44

 

Wallgren, Hjalmar: Gustaf Fröding och hans tankeliv. Norstedt 1936

Warmland, Knut: Gustaf Fröding - mannen från månen. Bilda 1999

32 dikter om Fröding. Gustaf Fröding-sällskapet 1971

 

Artiklar:


Algulin, Ingemar:
Gustaf Fröding - mellan romantik och modernism. Uppsats i Althén/Edström (red.): Nittitalsförfattare i 80-talsperspektiv. 1986.
Algulin, Ingemar:
Den internationelle Fröding. Parnass 1998:4/5, s.6-11.

Algulin, Ingemar: Jaget i slottsparken. Om Fröding och det existentiella. Parnass 1998:4/5, s.22-26.

Aspenström, Werner: Dikten och sanningen. Frågor i marginalen. Ur Jag! utropar Fröding. Stockholm 1997, s. 13-18.

Bengtson, Erik. Små bitar ur Frödings diktvärld. Foto: Dan Nilsson. Ingår i: Värmländsk kultur 2011:2
Berg, Bengt: Fröding frös. Ur Jag! utropar Fröding. Stockholm 1997, s.19-25.

Berg, Bengt:  Frömjöl och kokong. Angår 1890-talet oss? Artes 1991:4, s.115-117.

Berg, Gustaf Ruben G:son: Fröding och konsten. Ur Forum 1917. 

Bergmann, Sven Arne: Den gamla goda tiden. En dikt om tystnad. Samlaren 2000, s. 96-113.

Bernesjö, Lennart: Värmland i Frödings dikter. Parnass 1998:4/5, s.12-15.

Ejewall, Peter. Frödingporträtt på väg: från patientfoto till kändisbild. Ingår i: Biblis 2011 (55), s. 18-21
Ejewall, Peter. En hälsning från Fröding på Gröndal. Ingår i: Biblis 2012 s. 73-74
Ejewall, Peter.
En hälsning från Fröding på Gröndal. Ingår i: Biblis 2012 s. 73-74

Ferbas, Ulla: Fröding som journalist. Barometern 1987 12 08.

Fröding, Gustaf: Hastigt skena livets hästar. Dagens Nyheter 1996 12 08.

Graves, Peter: Fröding, Burns, Scott and Carlyle. Northern studies 1997 (32).

Gustaf Fröding 150 år. Red: Maj-Lis Falck, Barbro Järliden& Birgitta Rosén. Temanumer. Värmländsk kultur 2010:2. Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie 42
Hallén, Karin: En passage utifrån 'Räggler å paschaser'. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1995(118), s.137-146.

Hallengren, Anders: Frödings himlar. Tingens tydning. Stockholm 1997, s.57-69.

Hammarström, Camilla: Vind genom ett bladverk: om Frödings poesi. Lyrikvännen 1994 41:6, s.5-9.

Holmberg, Olle: Lovtal till svensk lyrik. Artiklar ur Dagens Nyheter 1958-59 / av Olle Holmberg; utgivna av Staffan Björck och Carl Fehrman Lund 1993, s.109-116.

Högström, Jesper: Bara ett renhetsförsök. Jesper Högström om rättegången mot Fröding. Parnass 1996:4/5, s.4-8.

Johansson, Kjell E: Fröding, Ferlin och socialtjänsten. Socionomen 1994:4, s.30-32.

Jonsson, Eva: Från Värmlandslåtar till Mattoidens sånger. Frödings väg till modernismen. Parnass 1994:4, s.20-23.

Julén, Björn. Gustaf Fröding - liv och dikt. Ingår i: Parnass 1998:4/5
Järliden, Barbro. Mötet mellan Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding. Om det enda verkliga mötet och några fiktiva. Parnass 1998:4/5, s.30-34.

Klintberg, Bengt af: Detta är skogen! Detta är Värmland! Anteckningar kring Frödings dikt Skogsrån. Ur Jag! utropar Fröding. Stockholm 1997 s.79-88.

Lindbäck, Erland: Fröding och demokratismen. Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 1979:7/8, s.44-61.

Lindbäck, Erland: Studie över Frödings alkoholism. Ur Pedagogisk tidskrift. Uppsala 1959.

Lindqvist, Sigvard: Fröding - den välorienterade. Ur Symbolism i det svenska 1890-talets litteratur. Jönköping 1995 s.107-108.

Moberg, Ove: Gymnasisten och 'lymmeln' Fröding hyggliga betyg, fasansfulla lärare, sprit och tobak. Nya Wermlands-Tidningen 1995-05-10.

Mortensen, Per: Gustaf Frödings trolige son. Dagens Nyheter 1997-07-22.

Nihlén, Mats: Slog igenom som hembygdsdiktare. Falu-Kuriren 1986-05-14.

Nordmark, Dag. Monument, pizzor och hotellnätter. Frödingbildens förvandlingar sedd genom tre jubileer. Ingår i: Hemmaplan. Den regionella litteraturens traditioner, tekniker och funktioner. 2012. S. 7-26
Platen, Magnus von: 1890-talisterna. Ur Skandalen på Operakällaren och andra essayer. Stockholm 1996, s.131-147.

Stolpe, Staffan: Den store Fröding. Nerikes Allehanda 1999-01-16.

Svensson, Nils: Lika stor i allvar som i skämt. Barometern 1990-08-22.

Söderblom, Staffan: Din vän Gustaf Fröding. Om korrespondensen mellan Fröding och Heidenstam. BLM 1983:3 s.213-218.

Tarschys, Bernhard: Frödings bibliska fantasier. Judisk tidskrift 1928(1), s.131-139.

Warmland, Knut:  Den folklige Fröding. Parnass 1998:4/5, s. 20-21.

Zillén, Erik: Se mannen är man, se kvinnan är kvinna. Om könspolarisering som estetisk princip i Frödings poesi. Ur Litteratur og kjønn i Norden. International Association for Scandinavian Studies 1996, s.360-367.

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer