Britt-Marie Insulander

 

Britt-Marie Insulander. Foto: Anita Stjernlöf-Lund.

Personligt: Folklivsforskaren, fil. lic. Britt-Marie Insulander, född 1934, är en stark profil i det värmländska kulturlivet. I hundratals tv- och radioprogram, och i ännu fler artiklar och föreläsningar har hon delat med sig av sitt kunnande om sagor och sägner, folktro och årets högtider.
I 15 år var hon anställd som museilektor vid Värmlands Museum.
Mest känd blev hon som Kloka gumman i Solsta kafé på tv men också för många program och inslag i Radio Värmland samt som flitigt engagerad föreläsare i många sammanhang över hela länet.
Mindre känt är kanske att hon dessförinnan i många år arbetade som lärare vid Uppsala universitet och att hon redan i slutet av 50-talet debuterade i Sveriges Radio. Tillsammans med ett glatt studentgäng från Uppsala och bland andra Birgitta Andersson och Stig Grybe samt producenten Hasse Alfredsson var hon med och startade det legendariska programmet Mosebacke Monarki där hon inte bara agerade utan också sjöng! Som folklivsforskare vet Britt-Marie Insulander mer än de flesta i detta land om våra folkseder och om de olika årstidernas högtider.

Sedan 1999 driver hon egen firma: SagaSägenSed.

Hon har varit huvudredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Värmländsk kultur sedan nr 5/2003. Slutade med nr 3-4/2013 efter 10 år och 50 nummer av tidskriften.

Var vice preses i Värmländska Akademien i 10 år från starten 2002 och var sammankallande i skriftkommittén i 8 år.

Ordförande i Etnologiska Sällskapet i Värmland (grundat 1980) från år 2000 till april 2012, då sällskapet lades ner.

Var med och startade Karlstad Area Zontaklubb 1978, charterpresident 1978-1981. Guvernör i Sverige 1992-1994.

Var den första kvinnliga medlemmen i Karlstad-Hybelejen Rotaryklubb 1992 och den första kvinnliga presidenten 2001-2002.

Litteraturgenre: Facklitteratur

Utgivna böcker:

Nils Gabriel Djurklou. Ett bidrag till belysning av hans folkloristiska verksamhet. Licentiatavhandling. Institutionen för nordisk och jämförande folklivsforskning. Uppsala universitet 1967. Avhandlingen är tryckt i ARV. Tidskrift för Nordisk Folkminnesforskning, Vol.25-26,1969-70, och i BIOGRAPHICA. Nordic folklorists of the past. Studies in honour of Jouko Hautala 27.6.1970.

Stadshotellet. Kulturhus i Karlstad. En guide vid Kulturhusens Dag 12/9 1993. Föreningen Karlstad Lever och Värmlands Folkblad 1993.

Torgliv förr och nu. Mötesplats Kvarteret Almen. En guide vid Kulturhusens Dag 2006. Föreningen Karlstad Lever i samarbete med Värmlands Museum, Carlstads-Gillet, Karlstads hembygdsförening, Karlstads kommuns kulturnämnd och stadsplaneringsförvaltning 2006. .

Artiklar med mera i urval:

Tomte”. Kulturhistoriskt Lexikon för nordisk medeltid, band XVIII. Allhems förlag 1974.

Ur Nerikes folkspråk och folklif af G.Djurklou. Örebro 1860. Facsimileutgåva med inledning av Britt-Marie Insulander. Stockholm 1978.

Varulvar – människor i varggestalt. Ingår i Vargen. Värmlands museum & museiförening 1986. Serie: Värmland förr och nu.

Värmländsk folkdikt och folktro. Wermlandica 1988.

Värmländsk folkdikt och folktro. Liten bibliografi av Britt-Marie Insulander och Bengt Åkerblom. Wermlandica 1989.

Nils Gabriel Djurklou”. Ingår i Per Arvid Säve och hans samtida. Rapport från Visbysymposiet 1987. Gotlands fornsal 1992.

Citat och folkliga ord. Ingår i Det doftar Värmland. Mat och miljöer i ett landskap. Värmlands museum 1995.

Quotations and popular words. Ingår i The Flavour of Värmland. Värmlands museum 1997.

Vem var egentligen F.A. Boltzius?” Ingår i Tidens ting och tankar. Värmlands museum & museiförening 1996. Serie: Värmland förr och nu.

Boltzius och Hybelejen. Ingår i Värmlandsfilmen jag skulle vilja se...eller göra! En antologi. Redaktör: Ulf Nordström. Film i Värmland 1996.

Griffer – värmländsk världsmästare. Ingår i Älg i Värmland. Värmlands museum & museiförening 2003. Serie: Värmland förr och nu.

Älgen i lärd och folklig tradition”. Ingår i Älg i Värmland. Värmlands museum & museiförening 2003. Serie: Värmland förr och nu.

Min uppväxtmiljö och skolväg”. Ingår i Skolminnen, berättade av medlemmar i Etnologiska Sällskapet i Värmland. Etnologiska Sällskapets skriftserie nr 3, 2007.

”Tidskriften Värmländsk kultur”. ingår i Bok Johan – en eldsjäl för värmländsk kultur. Föreningen Värmlandslitteratur, 2009.

Nils Gabriel Djurklou (1829 – 1904). Ingår i Svenska etnologer och folklorister. Redaktörer Mats Hellspong och Fredrik Skott. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Uppsala 2010.

De vise männen – i legend och stjärnspel”. Ingår i Troll, bröllop och jul, ett urval östgötska traditioner. Meddelande från Östergötlands museum 2012.

Sägner runt von Echstedtska gården. Ingår i Von Echstedtska gården. Värmlands museum & museiförening 2012. Serie: Värmland förr och nu.

Fåglar i svensk folklig tradition av Ingvar Svanberg. Recension i Wermlandiana nr 3/2018.

Redigerade böcker:

Livsmiljö. Redaktörer: Britt-Marie Insulander och Håkan Eles. Värmlands museum & museiförening 1988. Serie: Värmland förr och nu.

Värmlands Museum 1839 – 1989. Redaktör: Britt-Marie Insulander. Värmlands museum & museiförening 1989. Serie: Värmland förr och nu.

Värmland i krigets skugga. Redaktörer: Britt-Marie Insulander och Suzanne Palmquist. Värmlands museum & museiförening 1990. Serie: Värmland förr och nu.

Värmland vår hembygd. Redaktörer: Britt-Marie Insulander och Peter Olausson. Värmlands museum & museiförening 1991. Serie: Värmland förr och nu.

Lin – mångfaldens material. Redaktör: Britt-Marie Insulander. Värmlands museum & museiförening 1992. Serie: Värmland förr och nu.

Den svenska historien möter Värmland. Redaktör: Britt-Marie Insulander. Värmlands museum & museiförening 1993. Serie: Värmland förr och nu.

---- över nejden går låten. Redaktörer: Britt-Marie Insulander och Mats Berglund. Värmlands museum & museiförening 1994. Serie: Värmland förr och nu.

Ny giv för värmländsk arkeologi. Redaktörer: Britt-Marie Insulander och Kjell-Åke Aronsson. Värmlands museum & museiförening 1995. Serie: Värmland förr och nu.

Min första hette Rurik – Värmländska bondeminnen. Redaktion: Britt-Marie Insulander, Värmlands Museum, Dagmar Bejbom & Erik Fasth. VärmlandsBygden 1995.

Det doftar Värmland. Mat och miljöer i ett landskap. Redaktör: Britt-Marie Insulander,. Värmlands museum 1995.

Tidens ting och tankar. Redaktör: Britt-Marie Insulander. . Värmlands museum & museiförening 1996. Serie: Värmland förr och nu.

The Flavour of Värmland. Fine Cuisine and Ambience in one Place. Editor: Britt-Marie Insulander. Värmlands museum 1997.

Det gröna rummet. Redaktörer: Britt-Marie Insulander och Per Brunström. Värmlands museum & museiförening 1997. Serie: Värmland förr och nu.

Möt Värmland. Årsbokskommitté: Kjell Fredriksson, Britt-Marie Insulander, Bertil Ludvigsson, Per-Olof Millberg & Anita Stjernlöf-Lund. Värmlands museum & museiförening 1998. Serie: Värmland förr och nu.

Älg i Värmland. Redaktör: Britt-Marie Insulander. Värmlands museum & museiförening 2003. Serie: Värmland förr och nu.

Smaka på husen i Karlstad. En guide vid Kulturhusens Dag 2008. Redaktörer: Britt-Marie Insulander och Hans Olsson. Utgiven av Föreningen Karlstad Lever 2008.

Utmärkelser:

Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne tillsammans med Rickard Wolff 2008

Hedersmedlem i Föreningen Värmländsk kultur.

Hedersledamot i Humanistiska föreningen i Karlstad.

Författarporträtt sammanstållt av författaren och Lena Sewall  2023.

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem


Sju linjer