Barbro Järliden

 

 Barbro Järliden. Foto:Marie Söhrman.


Personligt:
Barbro Järliden föddes 1941 i Eskilstuna och var efter avlagd  fil.kand. examen vid Uppsala universitet i många år verksam som intendent på konstavdelningen på Värmlands museum, några år på Nationalmuseum, en rad år på Alsters herrgård utanför Karlstad samt något år också på Mårbacka.

I Värmland har hon gjort sig känd och uppskattad som kännare av både Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf och Nils Ferlin. 

När Barbro Järliden i mitten av 2010-talet lämnade Karlstad blev staden en kulturprofil fattigare.

Barbro Järliden var i många år styrelseledamot och vice ordförande i Föreningen Värmlandslitteratur. 2002 utsågs hon till hedersledamot i föreningen. Hon var även en viktig medarbetare i länsbibliotekets planering och genomförande av aktiviteterna på bokmässan i Karlstad, också vid planeringen av Värmlandsmontern i Göteborg.

I Gustaf Fröding-sällskapet har hon spelat en viktig roll, bland annat som sekreterare. När hon 2004 lämnade det formella styrelsearbetet och utnämndes till hedersledamot, innebar inte det slutet för engagemanget i sällskapet. Som hedersledamot har hon fortsatt arbeta med allt från programverksamhet till årsboksprojekt och inte minst bokmässan i Göteborg där Fröding-sällskapets monter varit Barbro och hennes man Anders stora engagemang.

1987 fick Värmlands museum en beställning av Svenska institutet i Stockholm på en utställning som skulle handla om Selma Lagerlöf. Barbro Järliden blev ensam ansvarig för utställningens utformning och genomförande. Utställningen bestod av tio stora böcker, ca 2 m höga, där varje uppslagen boksida handlade om Selma Lagerlöf i bild och text. Böckerna skulle turnera i Europa och vara trespråkig. Utställningen hette Selma den snillrika, den ädla/Die erfindungreiche und edle,/The noble genius/La génie et noblesse d´âme).

Barbro Järliden har också i alla år varit mycket anlitad som uppläsare och recitatör i många sammanhang i Värmland, numera också i nya hemstaden Nora.

Som ett kuriosum kan nämnas att SVT:s Antikrunda 2019 besökte Anders och Barbro Järliden i Nora för att titta på en soffa som Selma Lagerlöf ägt. Ett avsnitt som kom med när Antikrundan senare sände programmet.

 

Utgivna böcker och vägledningar:

Rudskoga kyrka. Vägledning. Värmlands museum] 1972Serie: Värmländska kyrkor.

Nors kyrka. Vägledning. Värmlands museum 1978.
Serie: Värmländska kyrkor. 

Thor Fagerkvist - särling och sökare i värmländsk konst. Stockholms universitet. Konstvetenskapliga inst., 1985

Residenset i Karlstad. Liten historik och vägledning. Länsstyrelsen i Värmland 1992.


Residenset i Karlstad.
Historik och vägledning av Barbro Järliden ; fotograf: Lars Thorén. Länsstyrelsen i Värmland 2005.

Stefan Johansson. Bara tiden och livet förslog. Med texter av: Stefan Hammenbeck, Barbro Järliden, Stefan Johansson. Värmlands museum 2007.


Residenset i Karlstad. Vägledning & historik av Barbro Järliden. Fotograf: Øyvind Lund. Länsstyrelsen i Värmlands län 2014.


Hus i Karlstad genom konstnärens ögon.
 Jessica Stuart-Beck akvareller. Barbro Järliden, Inger Berggrén text. Votum & Gullers 2015.

 

Utställningskataloger:

Erling Ärlingsson, 1904–1983, Värmlands museum 5/12 1987-31/1 1988. Utställning och katalog sammanställt av Anita och Bengt Sahlström i samarbete med Barbro Järliden. Värmlands museum 1987.

 

Hans Kajtorp 1916–1991. Människan, målaren. Minnesutställning Storfors Folkets hus 28/5–28/8 1994. Foto: Bertil Ludvigsson. Värmlands museum, 1994.

Jörgen Zetterquist. Retrospektiv utställning, måleri och teckningar, 23 januari–7 mars 1999, Värmlands museum. Katalogredaktör: Barbro Järliden ; foto: Bertil Ludvigsson.
Värmlands museum 1999.

Stig Olson. Retrospektiv utställning, collage och måleri, 22 januari -5 mars 2000, Värmlands museum. Katalogredaktör: Barbro Järliden; foto: Mats Holmstrand m.fl. Värmlands museum 2000.

Lasse Sandberg. Bilder för små och stora. Retrospektiv utställning 2 februari–1 april 2002, Värmlands museum. Katalogredaktör: Barbro Järliden]. Värmlands museum, 2002

Olle Zetterquist. 80 år retrospektivt. Text: Barbro Järliden : foto: Magnus Waller, Nina Zetterquist]. Värmlands museum 2007.

 

Medverkan/redaktörskap i antologier:

Nils Ferlin (1898–1961). En minnesbok. Red.: Gösta von Schoultz och Barbro Järliden. Värmlands museum 1978. (Ett kapitel i ovanstående bok: "Ett ansikte bakom en ruta – Nils Ferlin i bild" skrevs av Barbro Järliden och publicerades i Vecko-Journalens julnummer 1979.)

222 sevärdheter i Värmland. Värmlands museum och Länsstyrelsen i Värmlands län. Red.: Gösta von Schoultz m.fl. 1978, 4 upplagor.

 Fem karlstadskonstnärer i vår tid. Ingår i: Wermlandica.  Föreningen för Värmlandslitteratur 1984.

 

Femtio år av värmlandskonst i färg. Ingår : Konst i Värmland. Red.: Björn Hedstrand. Värmlands mus. och Värmlands fornminnes- och museifören. 1985.  (Värmland förr och nu),


Sprickan i fasaden. Om konstnären Hans Kajtorps målningar med miljömotivIngår i:  Livsmiljö. Redaktörer: Håkan Eles, Britt-Marie Insulander. Värmlands museum, 1988. (Värmland förr och nu)- 


Richard Berghs Frödingporträtt. Studier i medmänsklighet.
Ingår i: Möten. Redigerad av Ulf Abel. Årsbok för Statens konstmuseer 1992.


Två porträtt av Gustaf Fröding. 
Ingår i: Tidens ting och tankar. Redaktör: Britt-Marie Insulander. Värmlands museum 1996. (Värmland förr och nu).

Tio konstnärer.
 Sven Frödin, Lena Cronqvist, Liss Eriksson, Ingemar Lööf, Gerd och Niklas Göran, Lars Lerin, Harry Moberg, Jörgen Zetterquist, Stig Olson: Utställningar 1991–2000. Red. Fred Andersson & Barbro Järliden. Värmlands museums årsbok 2000. (Värmland förr och nu).

 

Älgens gång i den värmländska konsten. Ingår i: Älg i Värmland. Värmlands museum 2003. (Värmland förr och nu).

 
Gustaf Fröding: den tidlöse.
 Red] Maj-Lis Falck, Anders Hjertén och Barbro Järliden, Karlstad: Gustaf Fröding-sällskapet  2013

 

Värmland. Text: Lars Furuholm, Carl-Johan Ivarsson, Karin Lorenz, Knut Warmland, Barbro Järliden. Bilda förlag 2008.
 

 Gustaf Fröding 150 år. I redaktionen: Maj-Lis Falck, Barbro Järliden, Birgitta Rosén. Föreningen Värmländsk kultur 2010.


Kanhända jag tror att jag vet.
 Redaktion: Maj-Lis Falck, Kjell Fredriksson, Barbro Järliden, Gunilla Otto, Birgitta Rosén, Tomas Sköld. Gustaf Fröding-sällskapet i samarbete med Bild, text & form 2016.


De första femtio åren. Blickar bakåt, tankar framåt. Redaktion: Kjell Fredriksson, Anders Hjertén, Fredrik Höglund, Barbro Järliden, Gunilla Otto, Tomas Sköld, Anne Marie Urelid. Gustaf Fröding-sällskapet i samarbete med Bild, text & form förlag 2019.

Författaporträtt sammanställt av Lena Sewall 2023.

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem


Sju linjer