Per Kårberger

 

 

Personligt: Per I. Kårberger föddes 1924 och växte upp i Ennarbol i Norra Ny socken i Värmland. Föräldrarna var folkskollärare Gotthard Kårberger med makan Lydia. Per Kårberger tog realskoleexamen och arbetade som järnvägstjänsteman 1947-1987. Sedan början av 1950-talet medarbetade han i en rad olika tidningar, framför allt med berättelser från gångna tider, ofta om händelser i skogsbygderna mellan Stöllet och Malung. Som vuxen var han bosatt i Björneborg, Kil och Säffle, som pensionär i Karlstad. Per Kårberger avled i oktober 2003.

 

Litteraturgenre: Dokumentation och prosa.

 

Författarskap: Per Kårberger skildrar främst gammeltidernas folk i barndomsbygden samt finnättlingarna i skogsbyarna mellan Stöllet och Malung. Månghundrade spännande finnskogsäventyr, där jägare och annat skogsfolk från Granberg, Näsberg, Rösberg m.fl. finnbyar figurerat, har författaren skildrat i böcker och tidningsartiklar.

 

”Tre böcker gav han ut men främst blev han nog känd för i sanning otaliga artiklar i olika värmländska tidningar, främst Värmlandsbygden, där han under ett och annat år publicerade en serie om sin fars bibliotek. Fadern hade varit folkskollärare i Norra Ny och hade mycket av intresse i sin efterlämnade boksamling. Mer typiskt för Kårbergers författarskap var annars berättelser, av mer eller mindre sanningsenligt slag vill jag tro, om människor och djur i den värmländska finnskogen. Han var ju själv uppväxt i Norra Ny och vistades som barn mycket på Kårebolssätern, som drevs av släktingar till honom. Han tog tjänst på SJ och kom att bo på flera håll i Värmland men som pensionär slog hans sig ner i Karlstad, där han inte så sällan gästade Stadsbiblioteket med dess fina Värmlandsrum, där hans böcker ännu finns att låna – d.v.s. Stor-Po mästerflottaren och andra flottarhistorier… (1974), Finnbygdshistorier (1989) och Nya finnbygdshistorier (1994) och Värmländska författarsällskapets Antologi (1978) och andra skrifter han medverkat i. 1996 tilldelades han Gustaf Schröder-sällskapets litteraturpris, för ”att han är en verklighetstrogen skildrare av människor och bygdehistorier, där små händelser får sin naturliga plats i ett stort skeende” som det heter i den officiella motiveringen". (Bengt Åkerblom i Wermlandiana 2004:1).

 

Utgivna böcker:  

Stor-Po - mästerflottaren och andra flottarhistorier jakthistorier och spökhistorier i behaglig blandning. Dalaförlaget 1974

Finnbygdshistorier. Dalaförlaget 1989

Nya Finnbygdshistorier, berättelser från Klarälvdalen i gamla tider. Dalaförlaget 1994

 

Medverkan i antologier:
Värmlandsjägaren nr 8-12, 16, 23, 26. Värmlands läns jaktvårdsförening 1955
Antologi 1978.
Värmländska författarsällskapet, 1978
Nysockenbokâ. Norra Ny hembygdsförening 1986
Värmländsk julglädje. Synskadades länsförbund 1987

 

Utmärkelser:
Gustaf Schröder-sällskapets litteraturpris 1996
Vinnare av VF:s historieberättartävling 1996

 

Medlem av: Värmländska Författarsällskapet.

 

Sju linjer

 

Storbonden Oskar var känd för att lura sina medmänniskor närhelst han kom åt. Så blev han svårt sjuk, men tillfrisknade mot all förmodan. En dag mötte han en av grannarna och började i drastiska ordalag berätta om sin sjukdom:

Du må tro att jä va nära dö´n. Ja, jä stogg faktiskt mä ena foten på anner sia...

Jaså, sa grannen intresserat. Å du feck inge' brännsår på foten?

 

Ur Finnbygdshistorier

 

Sju linjer

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer