August Lind

 

 

Personligt: August Lind var född 1856 i By socken nära Säffle. Fadern var statdräng och familjen var skriven på olika gårdar. Enligt egen utsago föddes August Lind i Huggenäs, och mycket riktigt bodde familjen något år på torpet Fridhem under Uggleberg. I kyrkböckerna kan man följa hur han senare flyttade runt i Sverige. På 1880- och 90-talen var han bagargesäll på orter som Landskrona och Karlskrona. Han gifte sig senare med Augusta Maria Lundin (1848–1910) och var i början av 1900-talet bosatt i Göteborg – då med titeln arbetskarl. Han dog 1932 i Halmstad.

Litteraturgenre: Dikter

Författarskapet: ”Natur- och fosterlandsdiktare” brukar han kallas. August Lind är kanske inte en av våra stora skalder. I början av 1900-talet var han ändå en välkänd personlighet i de värmländska bygderna. Det berättas hur han vandrade runt och sålde sina små dikthäften. De kostade 25 öre och kanske var detta hans främsta inkomstkälla. Någon har berättat hur han brukade dyka upp mellan pingst och midsommar, ”en artig och försynt gentleman, i mörk kostym och vit hatt”. Samme berättare beskriver August Lind som en berest man. Detta framgår inte minst av det häfte som bär den långa titeln Reseskildringar av min 60-åriga livshistoria med självbiografi av barndomshemmet i Fridhemstorpet lydande under herrgården Uggleberg, Wermlandsnäs 1863. Åkt 30-tusen mil på tågen på de svenska järnvägarna på 40 år. Detta var alltså ett av de 25-öreshäften som August Lind spred under sina sommarvandringar. I ett annat dikthäfte, författat i Norrköping julveckan 1915 kallar han sig ”Natur- och Fosterlandsdiktaren A. Lind från Seffle, Värmland”.

Dikterna trycktes som regel hos en av hans vänner som hade boktryckeri i Halmstad. Ytterligare ett häfte, eller snarare trycksak (fyra sidor) bär titeln Sverige – eller invid Källans Ro. Detta trycktes 1911 hos Axel Abrahamssons Tryckeri i Karlskrona. Priset är satt till 15 öre och på framsidan betonas ett ”Eftertryck förbjudes”. Det är totalt 21 strofer, ”skrifvna uti Wämmö Park, Karlskrona”. Här går det hela på hexameter, rimmen går det inte att anmärka på. Titlarna är minst sagt varierande. Det kan man nog inte säga om innehållet där vissa ord är ständigt återkommande – som exempelvis: Dröm, frid, älskad, fosterland, forsens svall, fädrens arv …

Många av alstren verkar vara just fyra sidor. Det gäller även den trycksak (Halmstad, 1925) som har fått den innehållsrika titeln Livsstudium över skapelsen och världsfolkens livshistoria, med en inblick uti härvarande världsalltet, av stenriket, växtriket, djurriket, vattenriket. Ibland var han extra aktuell, som i minnesdikten till prinsessan Margareta (1920) eller häftet om Titanics undergång på hafvet – ett häfte som 2017 klubbades på auktion i Stockholm för 350 kronor, eller drygt 2000 gånger de 15 öre som häftet en gång hade kostat. Vågar vi gissa att det hamnade hos en Titanicsamlare.

Kungliga Biblioteket har katalogiserat 24 alster av August Linds (utgivna 1910–26), kanske finns det fler.

Författarporträtt sammanställt 2022 av Claes Åkerblom

 

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer