Anders Mattsson

 

 

 

 

 Anders Mattsson. På Värmlands Bokfestival 2022. Foto: Claes Åkerblom,

Personligt: Anders Mattsson är född i Torsby 1942. Studentexamen i Karlstad 1962. Ekon. dr vid Uppsala universitet 1972. Bankdirektör i Wermlandsbanken/Gota bank 1972-1993. Chef för Nyföretagarcentrum i Karlstad från 1993.

 

Litteraturgenre: Lokalhistoria.

 

Utgivna böcker:  

Långsjöhöjden - ett finnhemman i Lekvattnet
. Matsonia 1995

I skogens tjänst - Ur en skogvaktares dagbok och arkiv
. Matsonia 1996
Skogsfinnen och kyrkan
. Torsby finnkulturcentrum 1996

Övre Fryksdalen - historia, släkter och profiler
. Matsonia 1998

Ulvsjön och Fäbacken - en värmländsk finnbygd
. Matsonia 2000
Sveriges äldsta affärsbank – Wermlandsbanken. Matsonia  2002
Lekvattnet – historik och levnadsöden. Eget förlag 2022.

Fotbollen i Karlstad - en resa under 100 år med fokus på Karlstad BK, Carlstad United och Karlstad Fotboll samt möten med Gunnar Nordahl och Sven-Göran Eriksson. Förlag Anders Mattsson 2023.

 

Utmärkelser: 1997 års stipendium ur Bengt Axelssons kulturfond.

 

Hemsida: Lekvattnet.se

 

E post: and.mattsson@telia.com

Övrigt: Lokalhistoriska föredrag.

 

Sju linjer

Textutdrag:

Studien synes mig ge underlag för viss kritik mot kyrkan enligt nedan:

* Ointresse att stödja bevarandet av skogsfinnens egenartade kultur. Det gäller t.ex. de finska namnen, såväl personnamn som beteckningar i övrigt, och språket. Åtminstone under en övergångsperiod bör det ha varit möjlighet att arrangera undervisning och gudstjänster även på finska.
* Motarbetande på sina håll av väckelserörelsens behjärtansvärda insatser för skogsfinnen.
* Brister i den kyrkliga organisationen. Det gäller t.ex. sent tidsschema för byggandet av kyrkor och bildandet av församlingar, prästernas magra anställningsförhållanden, uddlösa program för att stävja alkoholmissbruket bland finnbygdspräster och frånvaron av initiativ för att säkerställa att särskilt lämpade präster tilldelas tjänsterna i de svårskötta finnbygdsförsamlingarna. 
* Ointresse på sina håll att engagera sig i minoritetens problem, t.ex. frånvaro av engagemang under lång tid hos prästerna i Fryksände, samt sena förstagångsvisitationer från biskoparnas sida. I Östmark äger, för att nämna ett exempel, den första biskopsvisitationen rum 1841, d.v.s. 76 år efter församlingsbildningen.
* Handlingar som ibland baserar sig på nedvärderande attityd till skogsfinnen som individ.

 

Ur Skogsfinnen och kyrkan

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Sju linjer