Sju linjer

 

J R Sundström

 

. R. Sundström framför huset i Grofhäll. Foto: Kjell Jonsson

 

Personligt: Johan Rudolf Sundström föddes 1874 på hemmanet Mölnerud i Långserud. Föräldrarna, lantbrukaren Johan Jansson Sundström och Anna Maria Andersdotter var värmlänningar, födda i Sunnemo respektive Gillberga. Men redan som treåring flyttade han med sina föräldrar till Stigsjö i Ångermanland. J. R. Sundström provade på en mängd yrken innan han blev lantbrukare i Säbrå. Åren 1912-27 var han riksdagsman. Han var först liberal, men övergick senare till Bondeförbundet. Han dog 1954. Mest känd är Sundström genom sitt författarskap och böckerna om Janne Vängman.

 

Litteraturgenre: Skönlitteratur.

 

Författarskap: Det talas om ”ett författarskap med en mustig ton och om naturskildringar med en politisk underton.” Böckerna lockade många köpare som kanske kände igen sig i skildringen av Janne Vängman och hur det var att ha det knapert. Böckernas Janne Vängman hade en verklig förebild i Johannes Vänglund från Stigsjö.

   De sex böckerna om Janne Vängman har getts ut i över 100.000 exemplar och fyra av dem filmatiserades 1948-55. Nya upplagor av böckerna kom på 1970- och 80-talet och under 2000-talet har flera av böckerna kommit i talboksform.

   1978 bildades Janne Vängmansällskapet som 2013 har 800 medlemmar. Enligt en presentation på föreningens hemsida (www.jannevangman.nu) har sällskapet till syfte att: ”bevara och vidareutveckla insikten om de såväl litterära som kulturhistoriska värden som finns i Johan Rudolf Sundströms författarskap om skogstorparen Janne Vängman. I anknytning härtill syftar sällskapet till att fördjupa insikten om det kulturella arv av allvar och humor som speglas i detta författarskap och som är en bild av folkets liv denna tid i gränstrakterna Ångermanland-Medelpad. Sällskapet vill därtill i vida kretsar sprida kännedom om denna bygd och den natur och de kulturvärden som här finns.”

   Janne Vängmansällskapet har besökt Värmland och satte i maj 1993 upp en minnesplatta vid Mölnerud och det torp där J. R. Sundström föddes, (Källa: Säffle-Tidningen).

 

Utgivna böcker:

Ljuger gör jag inte, sa Janne Vängman", 1934

Tjo flöjt, sa Janne Vängman, 1936

Skål och tack, sa Janne Vängman, 1942

Jag ä inte dö än, sa Janne Vängman, 1944

Tjosan käring, sa Janne Vängman, 1945

Slut i kapernaum, sa Janne Vängman", 1946

 

J.R. Sundström tillsammans med hustrun Emmy Karolina.

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer