Region Värmlands litteraturstipendium


Region Värmlands litteraturstipendium delas ut sedan 2008. Det ges till minst två och högst fem enskilda verk ur det senaste årets utgivning av litteratur med Värmlandsanknytning. Stipendiet kan ges både till skön- och facklitteratur. Stipendiesumman har 2014 höjts till 60 000 kronor. Stipendiaterna utses av en oberoende jury som utses av Föreningen Värmlandslitteratur.

 

2020

 

 

Jan Olov Nilsson har tilldelats det ena av Region Värmlands två litteraturstipendier för 2020 samt prissumman 30 000 kr för sin senaste bok Första Amerikafebern med motiveringen:

Det är ett stycke svensk historia som hittills varit praktiskt taget okänd. Nilsson skildrar mustigt och trovärdigt hur en stor grupp finnskogingar på 1650-talet korsar den farofyllda Atlanten för att söka sig ett bättre liv i kolonin Nya Sverige.

Claes Åkerblom. Värmlands Bokfestival 2019. Foto: Lena Sewall.

Claes Åkerblom har tilldelats det andra av Region Värmlands litteraturstipendier 2020 samt prissumman 30 000 kr för sin bok Seffle möbelfabrik – String-Seffle med motiveringen:

Det är ett imponerande forskningsarbete som Claes Åkerblom lagt ner för att sammanställa Säffle möbelfabriks 70-åriga historia. Via intervjuer med tidigare anställda, arkivmaterial och fantastiska bilder har han skapat en minnesvärd bok om en glansperiod i svensk möbelindustri.

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

Till Region Värmlands litteraturstipendiater 2019 utsåg juryn Marit Kapla och Helena Lundgren Landin för böckerna böckerna Osebol (Kapla) och Lustenbåtarna på Klarälven .

 

 

Helena Lundgren Landin för boken Lustenbåtarna på Klarälven med motiveringen:

 

I Lustenbåtarna på Klarälven skildras flottningen på Klarälven under århundradena. Det görs med tekniskt kunnande men också med en känsla av saknad. De många vackra och tydliga bilderna berättar om människor och ett liv som varit. Samtidigt ger boken ett viktigt bidrag till Värmlands ekonomiska historia.

 

Marit Kapla för boken Osebol med motiveringen:

 

I boken Osebol framträder en koral av röster. De berättar om livet förr och nu i en avfolkningsbygd i norra Värmland. Allt känns äkta och okonstlat! Dessa vittnesmål har i varsam redigering blivit prosalyrik av ädlaste slag.

 

2018

 

 

De två stipendiater som tilldelades Region Värmlands litteraturstipendium 2018 var:

 

Lena Carlsson för boken Frihetslif! Selma Lagerlöf och Sophie Elkan – två ensamma fruntimmer på resa med kamera, med motiveringen:

 

Med sin praktfulla bok om de fotograferande `fruntimren Selma Lagerlöf och Sophie Elkan, och deras långväga resor kring förra sekelskiftet med kameran som sällskap, har Lena Carlsson skrivit både litteraturhistoria och kvinnohistoria.

 

Olle Holmlöv för sin essäsamling Djuröga med motiveringen:

 

Från de djupaste värmländska skogarna kommer denna lärda författare. Inget levande väsen är obetydligt i Olle Holmlövs ögon. På ett vackert, målande språk delger han oss sina erfarenheter av djurlivet i norra Värmland och drar paralleller till besläktade författarskap.

 

2017

 

Hanna Hellquist. Foto: Lena Sewall
John Eriksson. Foto: Lena Sewall

 

 

Region Värmlands litteraturstipendier 2017 gick till författaren och journalisten Hanna Hellquist och till författaren John Eriksson, som får dela på 60 000 kr.

 

Hanna Hellquist för En tryckare på Blue Moon Bar med motiveringen:

 

Region Värmlands litteraturstipendium tilldelas Hanna Hellquist för En tryckare på Blue Moon Bar, en samling krönikor där författaren skildrar mänskliga relationer i allmänhet och den unga kvinnans strävan mot ett jämställt liv i synnerhet. Hanna Hellquists texter är skrivna med en alldeles egen litterär röst och med en stor portion humor.

 

John Eriksson för sin bok Idrott i nordvärmland, med motiveringen:

 

För ett idrottshistoriskt och lokalhistoriskt författarskap på hög nationell nivå där nordvärmländsk idrott inom alla områden belyses i ord och bild

 

2016

 

Maja Hjertzell 2016.   
Magnus Hynell 2016.  Foto Lena  Sewall.
                                                       

Region Värmlands litteraturstipendier 2016 gick till författarna Maja Hjertzell och Magnus Hynell. Stipendiaterna presenterades på Bokmässan i Göteborg.


Maja Hjertzell prisades för boken Vad gör man inte  med följande motivering:
 

En träffande, stark och skickligt uppbyggd roman. Den är skriven främst för ungdomar men når läsare i alla åldrar, tack vare trovärdighet och djup. En bok för unga att känna igen sig i och för äldre att påminnas och lära sig av.

 

Magnus Hynell  för boken Jägarstenåldern med motiveringen:

 

Ett unikt verk om Värmlands äldsta historia, av imponerande omfång och illustrerat av författaren själv. Tack vare Magnus Hynell vet värmlänningarna nu det mesta om sitt landskaps många geofysiska förvandlingar de senaste 10 000 åren.

 

De båda pristagarna erhöll 30 000 kr var ut Region Värmlands stipendiefond. Själva prisutdelningen ägde rum på Värmlands bokfestival i november. I prisjuryn ingick Mikael Johansson, Helena Vermcrantz, Bengt Åkerblom. samt från Region Värmland Maria Östergren och Nina Höjdefors.

2015

 

            Erik Bergquist. 2012.                                   Maria Westerberg 2015.

 

Region Värmlands litteraturstipendier 2015 gick till Maria “Vildhjärta” Westerberg och poeten Erik Bergqvist. Det tillkännagavs på Bokmässan i Göteborg torsdagen den 27 september.

 

Erik Bergqvist, ursprungligen från Karlstad, fick stipendiet för sin senaste diktsamling “Inte är vind”. Motiveringen är:

 

“För en lyhörd och laddad poesi som blir en bro ut i det okända. Läsarna tas med på resan, där tiden och livets rörelser utforskas genom ögonblick nedfrysta till bilder. Vi rycks med av den språkliga upptäckarglädjen. Orden öppnar nya tankar och i mångtydigheten finns hopp.”

 

Den andra stipendiaten som uppmärksammades var Maria Westerberg, mer känd som Vildhjärta. Hon fick stipendiet för boken “Hjärtklappning” med motiveringen:

 

“För bild och text i fin samklang. För ett stort allvar utan pekpinnar. För humor, sensualitet och en härlig fräckhet. Och för en alldeles speciell blick och känsla som öppnar betraktarens ögon för det stora i det lilla.”

 

2014

 

Stipendiaterna 2014. Ismael Ataria och Lena Sewall.

Region Värmlands litteraturstipendium 2014 utdelades på Värmländska bokmässan den 31 oktober till  Ismael Ataria eller Anders Broqvist och till Lena Sewall  av regionrådet Tomas Riste, Region Värmland.

Motiveringarna löd sålunda:


Ismael Ataria tilldelas Region Värmlands författarstipendium för 2014 för sin senaste  diktsamling, Bokstavsängeln. Formfulländat men ändå lätt och ledigt och med ett liknelserikt språk skriver han om natur och samhälle men också om sig själv och sin bit av Värmland. Dikter om livet och döden, om magi och mylla.”

Lena Sewalls bok En bit Racken innehåller inte bara, som bokens blygsamma undertitel säger, Kulinariska strövtåg i Rackenmålarnas fotspår. Här görs också många kultur- och konsthistoriska utflykter och här beskrivs såväl mattraditioner som vardagsliv och landskap i trakterna kring sjön Racken. En bit Racken är ett mycket imponerade arbete som bygger på författarens mångåriga forskning. Det är en välskriven och vacker bok som på en och samma gång är receptsamling, minnesbok, fotobok, konsthistoria och konstnärsbiografi.”
 

2013

 

Litteraturstipendiaterna 2013. Lars Andersson och Enel Melberg

Region Värmlands litteraturstipendium 2013 utdelades på Värmländska bokmässan den 1 november till Lars Andersson och Enel Melberg av regionrådet Tomas Riste, Region Värmland.

Motiveringarna löd sålunda:

 

Om Lars Andersson skriver juryn Eva Fredriksson, Bengt Åkerblom och Mikael Johansson:

 

”Likt Klarälvens färd genom landskapet, än bred och sävlig, än vindlande och oberäknelig är släktens och de enskilda människornas liv genom århundradena i byn Hedås i Värmland. Lars Andersson har med sitt breda släktepos Vid Storälven för alltid ritat in Hedås vid Klarälven på Värmlands litterära karta. "

 

Och om Enel Melberg skriver juryn:

 

”För sin bok Separator, där hon på ett oupphörligt fängslande sätt skildrar de egna upplevelserna av att som liten lämna sitt hemland Estland och komma till Sverige. Enel Melberg beskriver tillvaron i det nya landet både ur barnets och den vuxna kvinnans perspektiv. Separator är en bok som handlar om och gestaltar exil, identitet, tillhörighet och språk. Det är också en bok som är skriven på en noggrant utformad och mycket vacker prosa.”

 

2012

 

Litteraturstipendiaterna 2012. Valter Berg t v och t h Peter Olausson.

Region Värmlands litteraturstipendium 2012 utdelades på Värmländska bokmässan den 16 november till Valter Berg och Peter Olausson, vilka harangerades av landstingsrådet Catarina Segersten Larsson och därtill erhöll diplom och en postväxel på 25 000 kr förutom ståtliga blomsteruppsättningar. Motiveringarna löd sålunda:

 

Genom en både folkbildande och litterär insats har Peter Olausson visat vilka värden - och världar - som döljer sig i de lokala arkiven.

Genom sina verk har han delat med sig av fynden även till oss utanför den akademiska sfären, och han gör det med en skrivglädje och en lätthet som imponerar. För Peter Olausson är letandet i arkiven ett sökande efter människan och efter goda berättelser.

 

För det omfattande verket Svartrockarnas kamp. Striden om

Laggåsen och Casper vid Storsjön. Sakligt och med stor vederhäftighet berättar Valter Berg om en av de längsta och märkligaste rätts-processerna i Sveriges historia. Han ger oss därmed ett värdefullt bidrag till kännedomen om Nordvärmlands historia och dess människor och miljöer i forna tider.

2011

 

Litteraturstipendiaterna 2011. Till vänster  Torbjörn Sjöqvist och till höger Sven Smedberg.

Årets mottagare av Region Värmlands litteraturstipendium var som framgår ovan Sven Smedberg och Torbjörn Sjöqvist. Vem eller vilka som fått stipendiet meddelas i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg men det delas alltså inte ut förrän på Värmländska bokmässan! Årets stipendiater delade på stipendiet och fick alltså fick 25 000 var. Den sistnämnde för sin forskning beträffande Selma Lagerlöfs bror Johan, som resulterat bl. a. i boken Kära syster! Jag tyckes hafva otur i allt. I en längre artikel i Spår och speglingar (Lagerlöfstudier 2011) redovisar han hur brodern återkommer i hennes författarskap i olika skepnader.

 

2010

 

Tv Malin Biller, foto Lena Sewall  och t h Mia Skäringer, foto Anders Hansson/NWT

2010 bestod juryn av Ingalill Walander Olsson från Länsbiblioteket, Anita Andersson, Värmländska Författarsällskapet, Anna Wennerlund-Cruickshank, Karlstads stadsbibliotek, och Bengt Åkerblom, Föreningen Värmlandslitteratur, beslutat att Region Värmlands litteraturstipendium skulle delas mellan Mia Skäringer och Malin Biller. Den förstnämnda kunde tyvärr inte komma men Malin var på plats och tog emot pengarna, diplomet och en vacker blomsterkvast ur regionrådet Göran Nilssons hand.

Så här löd juryns motiveringar:

Mia Skäringer skriver på omslaget till sin debutbok bl.a. att ”Jag längtar efter verklighet, sårbarhet och magar med hudbristningar. Efter människor som vågar vara sig själva utan djupa klyftor mellan hur de känner sig och vad de verkligen visar upp.” Och tillägger: ”Mammor är väl också människor?”.

  "I sin bok, Dyngkåt och hur helig som  helst bevisar hon verkligen att hon kan skriva just om sårbarhet och om mammor som också är  människor – i allra högsta grad! Hon, den hjärtegoda värmländskan med kristinehamnsdialekten – som hon framstår som på TV – tar humorn till sin hjälp i sina mycket nakna och självutlämnande berättelser om vardagslivet – med barn, äktenskap, skilsmässor, sex m.m. men också något om livet som uppburen artist. Uppriktigt, öppenhjärtigt och med humor berättar hon livets förtretligheter och grymheter – sådant som inte låter sig skildras annat än med humor och av en författare, som äger ett rasande gott humör! Hennes samlade krönikor bjuder på en chockartat stark läsupplevelse! "
 
"För andra gången i Region Värmlands författarstipendiums korta historia hade vi glädjen att belöna en serietecknare, Malin Biller, närmare bestämt för den mycket värmländska serieromanen Om någon vrålar i skogen. Hon har själv sagt att den är frukten av ”fem års känslokrävande arbete. Den är mörk, mustig och självutlämnande och härligt hemskt på sina ställen. Det var en sån där historia jag bara inte kunde låta bli att sätta på papper, för jag tror att den är viktig. En bok som känns och tröstar”. Och hon har så rätt i den karaktäristiken. Boken är om hennes uppväxt på Hammarö och den är en grym saga som den om Hans och Greta men med mycket humor skildrad och utan något hämndmotiv. Det är ett  barndomshelvete hon skildrar, en barndom full av ångest, ätstörningar, och en minst sagt problematisk relation till sin far. En mycket mörk historia, som är möjlig att ta åt sig tack vare Malin Billers burleska humor och ”en väl transkriberad värmländska”. ”Hon är sjövild i sina serier” och mycket av det galna hos henne lyser igenom i hennes verk, påpekar en recensent men tillägger att hon är en stillsam person i verkligheten. Säkert är i vilket fall att hon anses som en av Sveriges mest inflytelserika och produktiva serietecknare.

 

2009

 

25.000 kr var fick följande två författare: 

 

2009 års pristagare. Ismael Ataria  och David Liljemark. Foto: Erik Dahlberg

Region Värmlands författarstipendium  gick 2009 till David Liljemark för boken Boltzius (Galago), ett seriehäfte och en vetenskaplig studie, om den inte bara i Sverige berömde (beryktade?) helbrägdagöraren F. A. Boltzius, död 1910, samt till Ismael Ataria (pseud. för Anders Brokvist) för diktsamlingen Allt jag vill för dig, ingen annan (Heidruns), en gripande berättelse om en brors drogmissbruk som påverkar en hel familj, en nattsvart skildring, som lär oss mycket om medberoende. 25 000 var fick årets författarstipendiater och bakom valet av pristagare stod en jury bestående av representanter för Föreningen Värmlandslitteratur, Värmländska Författarsällskapet, Länsbiblioteket samt Karlstads stadsbibliotek eller, i klarspråk, Bengt Åkerblom, Anita Andersson, Ingalill Walander Olson och Anna Wennerlund-Cruickshank.

 

2008
 

10.000 kr var fick följande fem författare:
 

Erik Bengtson

för Amish (Libris), en roman, som utspelas i en ovanlig men för författaren välbekant miljö,  nämligen ett amishsamfund i Maryland. I skönlitteraturens form skildrar han motsättningen mellan sekteristisk utkorelse och gränslös godhet. Han skriver lyriskt känsligt om amishfolkets avståndstagande från världen och dess gränslösa förmåga till förlåtelse. Kan amish vara en vägvisare för världen är en fråga som inställer sig vid läsningen. 
 

John Eriksson

huvudförfattaren till Idrott i Nordvärmland under 100 år (förf:s förl.), ett i flera avseenden synnerligen stort verk, som han åstadkommit med hjälp av 256 medarbetare. Knappast någon annan svensk kommun har fått sin idrottshistoria så detaljerat och skickligt kartlagd som i denna bok. Att John Eriksson för detta mäktiga verk belönades med Torsby kommuns kulturpris 2007 var sannerligen bara rätt och riktigt! 
 

Marcus Grahn

för romanen Picasso valde också Kristinehamn (Bonniers), ett stilistiskt uppfriskande verk, en värmländsk virvelstorm, och en mycket lovande debut av blott tjugotreårige musikrecensenten i Aftonbladet. Boken är fullproppad av popmusikreferenser men samtidigt ett relationsdrama och en lovsång till Värmland, inte bara Kristinehamn, av högst underhållande slag.  
 

Stefan Hammenbeck

för Stefan Johansson. Bara tiden och livet förslog. Med texter av Stefan Hammenbeck, Barbro Järliden och Stefan Johansson. (Värmlands Museum). Stefan Hammenbeck är redaktör för och huvudförfattare till detta oförlikneliga praktverk (av Föreningen Värmlandslitteratur utsett till 2007 års vackraste värmlandsbok!) om ”ljusmålaren” Stefan Johansson, en konstens särling. Denna välskrivna levnadsteckning är en fullödig biografi över ett konstnärskap, som förtjänar att bli erkänt på nationell nivå.  Föreningen Värmlandslitteraturs stipendiegrupp bestod av Anita Andersson, Anna Wennerlund, Ingalill Walander Olsson (repr. för Region Värmland) och Bengt Åkerblom, ordförande 
 
 

 

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 KarlstadTelefon: 054-21 38 47

E-post:
varmlandslitteratur@telia.com