Tomas Sköld

 

Tomas Sköld. Foto: Lena Sewall.

 

Personligt: Tomas Sköld  är född 1946 i Nedre Ullerud. Fil.kand. 1971, tillhörde den första kullen vid Karlstad universitet. Han har varit personalkonsulent och kommunpolitiker i Karlstad i 25 år, numera arbetar han som utbildare vid Försvarshögskolan. Recitatör av Fröding, Ferlin, Stig Berg, Gunvor Anér mfl.

 

Litteraturgenre: Facklitteratur, ledarskap- och lagutveckling.

Tomas Sköld håller på med slutarbetet på ett manus om ledarskap och dikt. Planerar en bok om att resa som överårig backpacker. 
 

Utgivna böcker:

Snövit och teamet, tillsammans med Lasse Wengelin. Svenska Förlaget 2000
Blyger tar befälet, tillsammans med Lasse Wengelin. Svenska Förlaget 2002

 

Medverkan i antologier:

I sällskap med Fröding. Frödingsällskapet 2003
Direkt ledarskap, red. Larsson, Kallenberg. 2006

 

Sju linjer

 

Avslutningen på Snövit och teamet:

 

Så har vi kommit till slutet av denna bok. Vi har velat beskriva ett sätt att 
utveckla individer, grupper och organisationer. 
   När vi började arbeta med arbetslagen såg vi det som ett instrument
för att hjälpa grupper att fungera bättre internt. Men det handlar också
om gruppernas omvärld. Det går inte att särskilja arbetslagen från den
organisation inom vilken de arbetar.
   Som i all organisationsutveckling gäller att en organisation består av
en mängd unika individer med sina unika behov. Alla vill inte ha föränd-
ringar, alla vill inte ha delaktighet, få vill ta det fulla ansvaret.
   Vi tror att i framtiden är arbetslagen det trygga fundamentet och ba-
sen för förändringsarbetet.
   Vi hoppas att insikten kommer, att det är effektivare att behålla med-
arbetares förtroende än att göra sig av med dem, för att tillfredställa en
marknads kortsiktiga vinstintressen.
   Vi hoppas att arbetstagare både tror sig om och tilltros mer.
   Vi hoppas att ledarskapet inriktas mot möjliggörande istället för ska-
pande.
   Allt detta tar mycket tid. Vi hoppas att framtidens aktörer ska investe-
ra i den tiden. För i framtiden måste varje enhet fungera. Där är det inte
bara en humanistisk princip att människor mår bra i sina grupper (ar-
betsmiljöaspekten), utan att det fungerar mellan organisationens grup-
per (effektivitetsaspekten).
   Det tror vi, men vet gör vi inte. Gustaf Fröding säger:

Det vissa det kända,
för mången som kallas profet,
för mig är, kanhända, kanhända
jag tror jag vet.

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer