Verksamhetsberättelse för Föreningen för Värmlandslitteratur 1999. 

Förkortad version.

 

Årsmötet

Årsmötet ägde rum lördagen den 27 mars 1999 i Domkyrkoförsamlingens församlingshem i Karlstad. Ett trettiotal medlemmar hade infunnit sig. Årsmötet inleddes med att vice ordföranden Barbro Järliden höll parentation över två medlemmar som gått b         ort under det gångna året, nämligen föreningens grundare, ständige gynnare och hedersledamot Erik Elinder och författaren Stig Berg.

Vinst- och förlusträkningen belöpte sig på 227.628 kr, varav underskottet uppgick till 15.456 kr. Under året, närmare bestämt fr.o.m. den 1 juni övergick Värmlandsbokhandeln till ny ägare, nämligen Stiftelsen Värmlandsbokhandeln. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Antalet styrelseledamöter bestämdes till tretton personer, exklusive ordföranden - alltså en ökning med två personer. Till ny ordförande för föreningen  för en tid av två år valdes Sven Jacob Andersson.

I vanlig ordning utdelades en rad belöningar och utmärkelser vid årsmötet. Juryn för utseende av vackraste värmlandsboken 1998, d.v.s. Carin Ullberg och Barbro Järliden under ledning av Gunnar Gille hade beslutat utse Jag, Herulen (Värmlands museum och bokförlaget Prisma), text: Lars Andersson och Thomas Andersson, foto: Bertil Ludvigsson, formgiven av Carl Åkesson till 1998 års vackraste. Sedvanligt hedersomnämnande för vackert utförande gav juryn Vid skogens slut, text, bild och formgivning: Lars Lerin (förlaget Syntryck) och Faster Hannas potatisbok, ut- och formgiven av Anita Stjärnlöf-Lund (Bild, Text&Form).

Föreningens litteraturstipendium , som för första gången uppgick till hela 4.500 kr, tilldelades Erik Tellander, som under året gjort sin författardebut med memoarboken Så var det jaggu mäj!(Montana).

Förutom årsmöte har föreningen för tredje gången i dess historia hållit höstmöte den 14 oktober 1999 på Arvika bibliotek. Mötet beslöt om oförändrad medlemsavgift, alltså 135 kr för år 2000.

 

Styrelser m. m.

Föreningens styrelse har bestått av: Sven Jacob Andersson, ordförande, Arne Vannevik, vixe ordförande, Juel Stubberud, Carin Ullberg, Anders Mattsson, Tomas Andersson och Erik Dahlberg (som förutom ordföranden är valda intill årsmötet 2000)samt Rolf Zandén, Ingemar Flodén, Lena Frosterud, Mona Lindner, Peter Lindner, Bengt Åkerblom och Margaretha Jönsson Runvik (valda till årsmötet 2001). I oktober avled dock Carin Ullberg och till sammanträdet den 16 november  anhöll Peter Lindner om entledigande från sitt uppdrag. Johan Backlund har tjänstgjort som kassör och Bengt Åkerblom som sekreterare.

Bengt Axelssons kulturfond har bestått av Sven Jacob Andersson, ordförande, Barbro Järliden samt Bengt Åkerblom, sekreterare. Litteraturfondens styrelse har utgjorts av Sven Jacob Andersson, ordförande, Bengt Åkerblom, sekreterare, och Barbro Järliden.

Föreningens revisorer har som tidigare varit Börje Atterström och Sven Persson med Anne-Marie Odalen och Hans Olsson som suppleanter.

Föreningens styrelse har sammanträtt sju gånger.

Som arbetsledare och tillika kanslichef, bokhandlare, marknadsförare m.m har som vanligt Johan Backlund, anställd på heltid, tjänstgjort. Från den 9 november 1998 och sex månader framåt har Ulla-Britt Pettersson varit ALU-anställd hos föreningen och därefter under sex månader Monica Gustavsson.

 

Arrangemang

Den 17 maj firade föreningen i samarbete med Föreningen Nordens värmlandsdistrikt, Föreningen Värmländsk kultur och med ekonomiskt stöd från norska ambassaden, Hedmarks fylke, kulturnämnden i Karlstad, Värmlands läns landsting m. fl., syttende maj på Värmlands museum i Karlstad. Medverkade vid arrangemanget, som lockat över 60 besökare, svenska mest, gjorde tre Hedmarksförfattare: Frank Eriksen, Amund Lindberget och Odd Jan Sandalen. Juel Stubberud var kvällens konferencier. Årets kulturutflykt ägde rum den 14 augusti och gick till Alster, Brunskog och Mangskog. Återigen var den stora Värmlandsmontern den stora attraktionen på den stora bokmässan i Göteborg den 16 till 19 september och föreningen medverkade som vanligt med försäljning av böcker om Värmland. Höstmötet på Arvika bibliotek den 14 oktober, som utformats till en västvärmländsk litteraturafton med Ingemar Flodén som konferencier, lockade ett sextiotal (!) västvärmlänningar, som fick se och höra ett tiotal författare under det drygt fyra timmar långa arrangemanget. Vid samma tillfälle delade föreningen ut Bengt Axelssons kulturstipendium till den ena årets stipendiater, järnvägshistorikern Svante Forsaeus, Säffle, som erhöll 10.000 kr. Årets andra stipendiat, Alf Brorson erhöll sitt diplom med tillhörande pengar, också 10.000 kr, i samband med Värmlandsbokens dag, som firades för 22:a gången på Karlstads stadsbibliotek tisdagen den 16 november. Medverkade gjorde Alf Brorson, Maj Bylock, Ragnar Magnusson och Rolf Zandén, som presenterade nya böcker inför ett fyrtiotal besökare. Den värmländska bokmässan den 4-5 december på Värmlands museum arrangerades av Länsbiblioteket och museet tillsammans med Föreningen för Värmlandslitteratur, och blev en stor framgång för bl. a. mässgeneralen Lena Sewall.

 

Utgivning

Medlemsbladet Wermlandiana har utkommit med fyra nr under året. För layouten har liksom tidigare medlemmen Jörgen Renck svarat. Årets Wermlandica utgav föreningen i samarbete med förlaget Ancestor. Årsboken utgjordes av Urban Anderssons Bortätter bäcken, en samling dikter på mangskogsmål, som erhöll många lovord vid utgivningen på hösten.

 

Ett gott år

1999 får betraktas som ett tämligen gott år. Medlemsbladet utkom med sina fyra nummer och årsboken kunde sändas ut till medlemmarna under året. Programverksamheten har hållit en god standard och inte minst har flera av våra arrangemang varit välbesökta med syttende man-firandet på Värmlands museum och höstmötet med litteraturafton i Arvika som höjdpunkter. En smärtsam förlust tillfogades dock föreningen under året i och med att Carin Ullberg, ledamot av styrelsen sedan 1989, gick bort. Avled gjorde också hedersledamoten Bengt Rune Jacobson, en värmlandsbibliofil av Guds nåde.

 

.

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Läst om

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com