Verksamhetsberättelse för Föreningen Värmlandslitteratur för år 2005.

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 2 april 2005 i Domkyrkans församlingshem på Västra Kyrkogatan i Karlstad. 20 medlemmar hade kommit tillstädes och förhandlingarna leddes av författaren Berndt Andersson.

Verksamhets- och förvaltningsberättelserna behandlades och bokslutet godkändes i enlighet med revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Mötet beslöt att antalet styrelseledamöter skulle utökas till tio inkl. ordföranden. Ny i styrelsen för en tid av två år blev Anita Andersson, ordförande i Värmländska författarsällskapet. Omval skedde av ordföranden Bengt Åkerblom för en tid av ett år och av ledamöterna Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén, Rolf Zandén och Lars Österdahl för en tid av två år. Kvarstår i styrelsen – till nästa år – gör dessutom Erik Dahlberg, Anders Mattsson, Matts Nilsson och Arne Vannevik, vilka valdes vid årsmötet 2004. Föreningens revisorer Mats Höglund och Hans Olsson omvaldes för ytterligare ett år. I valberedningen skedde den förändringen att Gunvor Näslund, som undanbett sig omval, ersattes av Berndt Andersson. Kvar i beredningen är Barbro Järliden och sammankallanden Lena Sewall.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsmötet medlemsavgiften för 2006 till oförändrade 150 kr.

Årsmötet biföll styrelsens förslag om namnbyte – från Föreningen för Värmlandslitteratur till Föreningen Värmlandslitteratur. Övriga viktiga beslut var att Johan Backlund av årsmötet kallades till hedersledamot av föreningen. Styrelsens uttalade åsikt att föreningens penningkapital skulle användas att främja ”goda bokprojekt” vann mötets gillande. Dessutom informerade styrelsen årsmötet om att den ansökt hos länsstyrelsen om upplösning av Stiftelsen Värmlandsbokhandeln.

Med anledning av att föreningen nästan på dagen skulle fylla hela trettio (30) år blev de närvarande, medlem eller ej, bjudna på kaffe och kakor och Violas smaskiga semmellängder. Dessutom kunde alla och envar förse sig gratis med ett antal titlar ur föreningens stora boklager, något som uppskattades av många.

Mötet avslutades med att Peter Olausson, föreningens Bengt Axelsson-stipendiat 2004, berättade om ett märkligt arkivfynd från 1674, som han tillsammans med Gabriel Bladh skrivit om i boken Vandra hit som andra finnar att söka sin föda. Då hade antalet närvarande i församlingshemmets salong stigit till ett fyrtiotal personer.

Så länge diplomet för årets vackraste värmlandsbok utdelats så har det skett på årsmötet och även årets möte förgylldes av denna 25 år gamla ceremoni. Till 2004 års vackraste bok hade juryn, bestående av sammankallanden Hans Harvig, Britt-Marie Insulander och Arne Vannevik, beslutat utnämna Några sekler i värmlandsskogen. Vad vi gjort med den – och av den, författad av Egil Akre, formgiven av Anita Stjernlöf-Lund, utgiven av förlaget Bild,Text&Form och tryckt hos City Tryck i Karlstad AB. Hedersomnämnanden tilldelade juryn Någonstans i Värmland – i beredskap 1940-41, också formgiven av Anita Stjernlöf-Lund och utgiven på hennes förlag Bild,Text&Form samt tryckt hos KLARIA (print on demand). För innehållet i boken svarar Berit Juhl, som i den presenterar en brevväxling mellan hennes föräldrar från krigets första år. Hedersomnämnande tilldelades också tre exklusiva diktsamlingar av enahanda utseende utgivna av Heidruns förlag och formgivna av förlagsredaktören Bengt Berg själv (?), nämligen Hjärtat på trottoaren av Alexandrs Caks (i tolkning av Juris Kronbergs),  I Felicias hus av Sven Smedberg samt Ars moriendi. Ars vivendi av Georg Johannesen (i tolkning av Sven Smedberg).

Styrelse och utskott

Den nya styrelsen har under året bestått av: Bengt Åkerblom, ordförande, Arne Vannevik, vice ordförande, Anders Mattsson, Erik Dahlberg, Rolf Zandén, Lars Österdahl, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén Matts Nilsson och Anita Andersson. Vid sammanträdena har också Barbro Järliden och Lena Sewall deltagit i egenskap av adjungerade. Som kassör under verksamhetsåret har Monica Gustafsson tjänstgjort, ”uthyrd” av Folkrörelsernas arkiv. Ordföranden har vid behov fungerat också som sekreterare. Styrelsesammanträden har under 2005 ägt rum den 17 januari, 17 mars och – ett konstituerande – den 25 april, 31 maj, 29 augusti, 13 oktober och 24 november. AU, som inte haft något protokollfört sammanträde, har bestått av Bengt Åkerblom, Anita Andersson och Erik Dahlberg. Anders Mattsson har fungerat som kassaförvaltare med särskilt ansvar för föreningens ekonomi.

 Medlemsregistret har liksom tidigare AB Harry Bucht eller, närmare bestämt, Anna Johansson, haft hand om på uppdrag av föreningen. Jan Malmström, föreningens dataexpert, har sedan flera år tillbaka haft ansvaret för föreningens hemsida.

Hedersledamöter av föreningen är alltså numera förre ordföranden Monica Olsson, poeten Bernt Stenberg, litteraturkännaren Knut Warmland, museiantikvarien Barbro Järliden och författaren, trubaduren och kulturpersonligheten Juel Stubberud samt Johan Backlund (som avled i januari i år), eldsjälen och inspiratören, föreningens kanslichef under 25 år.

Programverksamhet

Göran Tunström-dagen, som vi firade den 12 maj (och inte den 14:e, då han skulle ha fyllt 68 år), hade lockat nästan 70 personer till Karlstads stadsbibliotek, vilka fick lyssna på ett underhållande och intresseväckande samtal mellan författaren Lars Andersson och universitetslektorn Rolf Ahlzén om Görans författarskap. Medverkade gjorde också museiantikvarien Barbro Järliden, hedersledamot av föreningen, med uppläsningar ur Under tiden.

Litteraturaftonen i Östra Ämterviks församlingshem, som blivit ett stående inslag i kulturveckan i Sunne, ägde rum den 9 augusti. Publiken var relativt liten, c:a 35 personer, men bör ha varit belåten med vad som bjöds dem av författarna Berndt och Anita Andersson, Berit Juhl, Evelyn Karnlind, Ragnar Magnusson och Lars Österdahl! I sedvanlig ordning kunde publiken också förlusta sig med kaffe och smörgås i pausen. Även denna gång, den sjätte i ordningen, var det ett arrangemang i samarbete med Värmländska författarsällskapet, vars ordförande numer är Anita Andersson, kvällens värd!

Föreningens kulturutflykt ägde rum den 20 augusti och detta år, då 100-årsminnet av den lyckligt genomförda skilmässan mellan broderfolken firades på båda sidor gränsen, styrde vi naturligtvis kosan till Norge och Skotterud, där föreningens norske hedersledamot Juel Stubberuds enorma bibliotek eller kunnskapslaboratorium, som han gärna kallar det, finns att beskåda i själva rådhuset och där (i Skotterud!) han numer själv bor och ägnar en stor del av sina dagar åt nämnda ”laboratorium”. Drygt 25 personer var vi i bussen, som gjorde ett första uppehåll vid Eda glasbruksmuseum, som visade sig var en verklig sevärdhet – inte minst tack vare vår unge ciceron, Michael Westby. Redan här mötte Juel upp och visade oss vägen till Fredsmonumentet på gränsen, om vilket han hade mycket att berätta, men dagens höjdpunkt var förstås besöket i Skotteruds rådhus, där nu envar intresserad av att forska i den svensk-norska gränsbygdens historia har tillgång till cirka 20 000 böcker och en klippsamling av imponerande omfång, allt skänkt av Juel till Eidskogs kommune, hans födelsebygd. Utanför rådhuset blev vi mottagna av kommunens ”ordförer” och bjudna på en lätt lunch i ”kantinan” (personalmatsalen). På färden tillbaka till Karlstad gjorde vi uppehåll i Skillingmark, där Marianne Olsson visade oss kyrkan, berättade om socknen, som inte drabbats av avfolkning på åtskilliga år och fått behålla sin lanthandel tack vare den omedelbara närheten till Norge. Dessutom läste hon på klingande skälingmarkska en skröna av Hilding Malmgren, socknens komminister åren 1929 – 1957! Besöket avslutades med intagande av Bruksgårdens berömda dubbelvåfflor.

Bokmässan i Göteborg ägde rum den 28 september – 2 oktober och föreningen var i vanlig ordning på plats i Värmlandsmontern eller, rättare sagt, intill montern ifråga. Placeringen var utsökt bra på alla vis och försäljningen rekordstor. Det berodde framför allt på att föreningen för första gången sedan Johan Backlund lämnat verksamheten vågat satsa på inköp av nya värmlandsböcker till försäljning. Dessutom bjöd den här mässan på några titlar, som hade verkligt strykande åtgång som böckerna om och av Stefan Holm, Knut Lykkens Turglede med konger og kunstnere, Inga-Brita Sundquists Mat som föryngar, Boken om hackkorv, Fråga TV-doktorn + någon till. Chef för Värmlandsmontern var för sextonde året i rad Lena Sewall, som återigen kunde konstatera, att Värmlandsmontern fortsätter att vara en av bokmässans mest uppmärksammade med uppskattningsvis 6 000 besökare. Av männen och kvinnorna bakom årets rekordförsäljning må nämnas medlemmarna Arne Vannevik, Margareta Runvik Wickberg, Anita Andersson, Bengt Åkerblom samt – inte minst – Anders Hjertén, inte medlem men ett försäljningsgeni!

Värmlandsbokens dag firades den 25 oktober i sedvanligt samarbete med Karlstads stadsbibliotek och – som alltid – på det s.k. bibliotekstorget i Bibliotekshuset. Inbjuden författare var ingen mindre än Bengt Berg. Tillsammans med Rolf Ahlzén (som medverkade på årets Göran Tunström-dag) svarade de för ett mycket animerat samtal om den förstnämnde och hans författarskap. Tyvärr hade bara 32 personer infunnit till sig denna mycket givande författarafton, som ingick i stadsbibliotekets serie bibliotekskvällar. Den låga uppslutningen kan ha berott på att höstens värsta regnvädersdag råkade infalla just på Värmlandsbokens dag 2005!

Sista arrangemanget för föreningens del 2005 var deltagandet i Den värmländska bokmässan den 11 - 12 november på Värmlands Museum. Föreningens stånd, två bord stort, hade en utmärkt placering vid ingången till stora utställningshallen (där nästan all bokförsäljningen ägde rum) och våra ”25-kronorsböcker” hade en strykande åtgång, men sammanlagt uppgick försäljningen till bara 7 000 kr, åtskilligt sämre än de senaste åren.

I samband med mässan utdelade föreningen tre stipendier, dels litteraturstipendiet, som gick till blott nittonåriga Elin Olausson, som därmed blev 5 000 kr rikare, och dels kulturstipendiet till Bengt Axelssons minne på 10 000 kr, som tillföll Bengt Stjernlöf – litteraturstipendiat två år tidigare, och Erik Borgström. Elin Olausson erhöll stipendiet för sitt sensationella debutverk, novellsamlingen Slottet Synd. Bengt Stjernlöf tilldelades sin belöning för sitt synnerligen gedigna verk om Klarälven som transportled i forna tider: Transporter på Klarälven men allt talar att hans förra bok, Innan tystnaden, om Stjernsfors industriella historia inte låg honom i fatet vid juryns bedömning! Erik Borgström belönades för ett livsverk inom det ornitologiska fältet av vetenskapligt värde och för att han dokumenterat sina fågelobservationer och rön i två omfångsrika volymer. Beslutade om dessa belöningar gjorde Bengt Åkerblom, Barbro Järliden, Olof Andersson och Lars Österdahl.

. På initiativ av Lena Sewall instiftades för två år sedan utmärkelsen Årets värmlandsförfattare att utdelas av Länsbiblioteket, Värmlands Museum och Föreningen för Värmlandslitteratur tillsammans och i år tillföll den Maj Bylock,”en av våra mest uppskattade och lästa barn- och ungdomsförfattare, som länge haft en plats bland de främsta inom svensk barnlitteratur” som det står i motiveringen. Maj Bylock erhöll både diplom och en ståtlig blomsterkvast.

Utdelningen av dessa utmärkelser inledde Den värmländska bokmässan 2005, som avslutades med att Bengt Berg och Stig Torstensson, precis som på mässan i Göteborg, läste ur Gunnar Ehnes Natta va full å stjärner – som en hyllning till den under året avlidne skalden. Årets mässa slog f.ö. publikrekord. Den besöktes av 5 100 värmländska litteraturvänner!

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära
författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Läst om

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com