Verksamhetsberättelse för Föreningen Värmlandslitteratur för år 2006

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 25 mars i Domkyrkans församlingshem på Västra Kyrkogatan i Karlstad. 22 medlemmar hade kommit tillstädes och förhandlingarna leddes av styrelseledamoten Lars Österdahl.

Mötet inleddes med en parentation över Johan Backlund, föreningens kanslichef och primus motor sedan starten 1975, vilken avlidit den 2 januari 2006 efter flera års sjukdom. Ordföranden hyllade honom för att han varit en eldsjäl och en idéspruta, men med fötterna på jorden med tanke på att han var en mästare på det ekonomiska området och lämnade efter sig en förening stadd vid god kassa. Han lämnar ett stort utrymme efter sig inte bara i Föreningen Värmlandslitteratur utan också på flera andra håll inom värmländskt kulturliv. Johan var skulle ha fyllt 60 år till sommaren och avled – mänskligt att döma – alldeles för tidigt. Parentationen avslutades med en tyst minut till hans minne.

Verksamhets- och förvaltningsberättelserna behandlades och bokslutet godkändes i enlighet med revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

  Omval skedde av ordföranden Bengt Åkerblom för en tid av ett år och av ledamöterna Erik Dahlberg, Anders Matsson, Matts Nilsson och Arne Vannevik för en tid av två år. Kvarstår i styrelsen – till nästa år – gör dessutom Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén, Rolf Zandén och Lars Österdahl, vilka valdes vid årsmötet 2004. Föreningens revisorer Mats Höglund och Hans Olsson omvaldes för ännu ett år. Omval skedde också av valberedningen, som alltså fortsatt består av Lena Sewall, sammankallande, Barbro Järliden och Berndt Andersson.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsmötet medlemsavgiften för 2007 till oförändrade 150 kr. 

Så länge diplomet för årets vackraste värmlandsbok utdelats så har det skett på årsmötet och även årets möte förgylldes av denna 26 år gamla ceremoni. Till 2005 års vackraste bok hade juryn, bestående av sammankallanden Hans Harvig, Britt-Marie Insulander och Arne Vannevik, beslutat utnämna  Det gröna huset i Skåre, författad av Egil Akre, formgiven av Anita Stjernlöf-Lund, som också svarade för formgivningen av En av tolv (boken om och av Stefan Holm) och Transporter på Klarälven, författade av Bengt Stjernlöf, vilka prisades med ett hedersomnämnande liksom boken Nation och union (redaktör: Hans-Olof Boström; utgivare: Rackstadmuseet), designad av Lars Norrby. 

Dagen avslutades med ett högst fascinerande föredrag av Erik Bengtson om pyromandåden i Karlstad sommaren 1959. Snällast i världen hade han kallat föredraget och det blev också titeln på hans bok i ämnet, som utkom hösten 2006.

Tilläggas kan att till kaffepausen och föredraget hade publiken vuxit med dryga tiotalet personer.

Styrelse och utskott m.m.

Den nya styrelsen har under året bestått av: Bengt Åkerblom, ordförande, Arne Vannevik, vice ordförande, Anders Mattsson, Erik Dahlberg, Rolf Zandén, Lars Österdahl, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén Matts Nilsson och Anita Andersson. Vid sammanträdena har också Barbro Järliden, Lena Sewall och Anna Wennerlund-Cruickshank deltagit i egenskap av adjungerade. Som kassör under verksamhetsåret har Monica Gustafsson tjänstgjort, ”uthyrd” av Folkrörelsernas arkiv. Ordföranden har vid behov fungerat också som sekreterare. Styrelsesammanträden har under 2005 ägt rum den 26 januari, 9 mars och – ett konstituerande – den 11 april, 11 maj, 31 augusti, 11 oktober och 30 november. AU, som inte haft något protokollfört sammanträde, har bestått av Bengt Åkerblom, Arne Vannevik och Erik Dahlberg. Anders Mattsson har fungerat som kassaförvaltare med särskilt ansvar för föreningens ekonomi.

 Medlemsregistret har AB Harry Bucht eller, närmare bestämt, Anna Johansson, haft hand om på uppdrag av föreningen fram till årsskiftet 2005-06. Under året har föreningen själv eller, närmare bestämt, styrelseledamoten Erik Dahlberg ansvarat för registret..

Hedersledamöter av föreningen är förre ordföranden Monica Olsson, poeten Bernt Stenberg, litteraturkännaren Knut Warmland, museiantikvarien Barbro Järliden och författaren, trubaduren och kulturpersonligheten Juel Stubberud samt den under året avlidne Johan Backlund, eldsjälen och inspiratören, föreningens kanslichef under 25 år.

Programverksamhet

 

Den 11 februari arrangerade Värmlands Museum för andra gången en s.k. karlstadsdag, vilket innebar en dag full med föredrag om Karlstad och en mässa, där olika föreningar visade framfötterna som Föreningen Värmlandslitteratur, som hade ett bokbord och sålde egna och andras böcker för cirka 1.200 kr.

Göran Tunström-dagen, som vi firade den 16 maj (och inte den 14:e, då han skulle ha fyllt 68 år), hade lockat drygt ett femtiotal personer till Karlstads stadsbibliotek, vilka fick lyssna på en mycket intressant föreläsning av professor Dag Nordmark om Göran Tunström som radiodramatiker. Särskilt fokuserade han sig på Görans första pjäs Ansgar – en frälsarhistoria från 1969 och på En dag i Robert Schumanns liv, hans mest lovprisade pjäs.  

Litteraturaftonen i Östra Ämterviks församlingshem, som blivit ett stående inslag i kulturveckan i Sunne, ägde rum den 8 augusti. Publiken uppgick till hela 49 personer, som bör ha varit mycket belåtna med vad som bjöds dem av författarna Berndt och Anita Andersson,, Ragnar Magnusson, Jan R. Ohlson, Lars Wennberg och Sven Ceder! I sedvanlig ordning kunde publiken också förlusta sig med kaffe och smörgås i pausen. Även denna gång, den sjunde i ordningen, var det ett arrangemang i samarbete med Värmländska författarsällskapet, vars ordförande är Anita Andersson, kvällens värd!

Årets Kulturutflykt arrangerades av Föreningen i samarbete med Värmländsk Kultur. Den bestod i en rundtur bland herrgårdar i Säfflebygden och var noga planlagd av Claes Åkerblom och Anna Skoglund, styrelseledamöter i Värmländsk Kultur. Resenärerna, som uppgick till 54 personer, fick under resan bese många fina herrgårdar, nämligen Björnö, Stömne, Närbyn (under återuppbyggnad), Övre Kolsäter och Mässvik – i några fall även från insidan! Föreningens ordförande fungerade som ciceron och färdledare, medan konstprofessorn Hans-Olof Boström föreläste om de olika herrgårdarnas arkitektur. Bland alla minnesvärda kulturutflykter hör årets till de mest lyckade – inte minst tack vare det gästvänliga bemötandet och den utmärkta guidning av  gårdarnas ägare vi bjöds på. Tilläggas skall att planeringen av resan utgick från Värmländsk Kulturs sommarnummer, som hade som tema värmländska herrgårdar. Ovanligt nog gav resan ett överskott, vilket delades broderligt mellan föreningarna. 

 

Per Elam - ständig medarbetare i Värmlandsmontern

 

Bokmässan i Göteborg ägde rum den 21–24 september och föreningen var i vanlig ordning på plats i Värmlandsmontern eller, rättare sagt, intill montern ifråga. Placeringen var utsökt bra på alla vis och försäljningen mycket god, cirka 54.000 kr. Liksom rekordåret 2005 hade föreningen vågat satsa på inköp av nya värmlandsböcker till försäljning. Böcker som gick särskilt bra var flera av Lars Lerin, inte minst Tröstpriser och sidovinster. Brevväxlingen mellan honom och Kerstin Högstrand åren 2000–2003. Mycket god åtgång var det också på Monsunkatten av Gudrun Warnqvist och Tilldora den talande och sjungande katten kidnappad av TV, en bilderbok av Marja och Thorwald Olsson.

I vanlig ordning bjöd en av mässans mest besökta montrar på cirka drygt hundra program av 104 författare och andra bokmänniskor – och för det mesta framträdde de inför en fullsatt monter och stundom mycket mer än det.

Chef för Värmlandsmontern var för trettonde och sista gången Lena Sewall och naturligt nog ägnades sista timmen i montern åt att hylla henne för otroligt framgångsrika år som montergeneral och oförliknelig PR-kvinna för Värmland.

Om sina år som monterchef skriver montergeneralen själv i den förträffliga mässtidskriften Bok i Värmland, som i vanlig ordning också innehåller en krönika över det gångna årets värmländska boknyheter, författad av Föreningens ordförande.

Värmlandsbokens dag firades den 21 november i sedvanligt samarbete med Karlstads stadsbibliotek och – som alltid – på det s.k. bibliotekstorget i Bibliotekshuset. Inbjuden författare var ingen mindre än Erik Bengtson, som nyligen utkommit med Snällast i världen. En slags dokumentärroman om pyromanbränderna i Karlstad 1959. Publiken uppgick till hela 120 personer och det fick ta del av en helt lysande föreläsning om de fem veckorna sensommaren 1959, då karlstadsborna fick leva i ett slags belägringstillstånd, i ständig fruktan för att pyromanen skulle slå till.

Sista arrangemanget för föreningens del 2006 var Den värmländska bokmässan den 24– 25 november på Värmlands Museum. I allt blev det en rekordens mässa – antalet medverkande författare var 130, programpunkterna precis 100 och utställarna över 70.

Föreningen sålde böcker – mest ur det egna lagret – för c:a 8.000 kr, vilket var betydligt  bättre än 2005, men föreningen medverkade också genom att utdela åtskilliga belöningar. Årets författarstipendium uppgick till så mycket 10.000 kr – lyckligtvis – eftersom det måste delas av tre personer, männen  bakom Sinnenas landskap, alltså författaren Bo Thunberg, fotografen Christer Höglund och formgivaren Håkan Gidebratt. Juryn, som beslöt om stipendiet, bestod av Olof Andersson, Barbro Järliden och Bengt Åkerblom, ordförande.

I samband med mässan utdelade föreningen i sedvanlig ordning också kulturstipendiet till Bengt Axelssons minne, i år på 25.000 kr, som tillföll Pelle Räf och Claes Åkerblom, som broderligt fick dela på stipendiebeloppet. Pelle Räf tilldelades stipendiet främst  för verket Orglar och organister i Karlstads stift t o m 1869 och Claes Åkerblom för i i första hand  Fotografen Ludvig Åberg. I båda fallen ännu inte utgivna verk. Beslutade om dessa belöningar gjorde Bengt Åkerblom, Barbro Järliden och Lars Österdahl.

  På initiativ av Lena Sewall instiftades för tre år sedan utmärkelsen Årets värmlandsförfattare att utdelas av Länsbiblioteket, Värmlands Museum och Föreningen för Värmlandslitteratur tillsammans och i år tillföll den Lars Lerin och Kerstin Högstrand för boken Tröstpriser och sidovinster. Brev och bilder 2000–2003, som erhållit lysande recensioner inte bara i värmländsk press!

Eftersom detta var Lena Sewalls sista värmlandsmässa – helt ett påfund av henne själv! – avslutades också Den värmländska bokmässan med avtackningar och hyllningar för åtta års fantastiska värmländska bokfester!

Utgivning

Föreningens utgivning bestod under 2006 endast av medlemsbladet Wermlandiana, som kom ut i ett nr på 32 och tre på 48 sidor. I nr 4 har föreningen särskilt uppmärksammat minnet av föreningens förste ordförande, länsbibliotekarien Ragnar Ljung, som föddes för hundra år sedan. I många år har Jörgen Renck lagt ner ett hängivet arbete på att ge tidskriften en god layout och så var fallet också under det gångna året. Vad gäller utgivningen av kommunbeskrivningar, som inleddes 2002 med den över Filipstads kommun, räknar vi med att en andra del kan komma ut under 2007 – över Torsby kommun.

Beklagligtvis har föreningens hemsida inte varit i funktion under hela året, vilket haft som följd att bokförsäljningen – utöver den som ägt rum på mässorna – varit av liten omfattning. Under 2007 kommer emellertid hemsidan att fungera igen.

Föreningsfoldern trycktes upp inför bokmässan i Göteborg i en ny upplaga på 500 ex. i något uppdaterat skick.

Viktiga beslut och händelser

Medlemsregistret har under året tagits över successivt av föreningen, närmare bestämt Erik Dahlberg. För ändamålet har föreningen köpt en ny dator med internetuppkoppling. Föreningen har också införskaffat en scanner, som underlättat och förbilligat anskaffning av bilder till medlemsbladet.

Under 2005 fastställde styrelserna regler ”för stöd till kulturella ändamål av värmlandslitterärt intresse”. Med anledning därav beslöt styrelsen under 2006 att bevilja dels  en utbetalning av 10 000 kr till Östra Emterviks hembygdsförening till tryckningen av fjärde delen av Fryksdals härads domböcker dels ock bifalla en ansökan från Sven Rosendahl-sällskapet om ett bidrag på samma belopp till utgivningen av en samling kåserier av Sven Rosendahl.

Sammanfattning och utvärdering

Under året har föreningen fortsatt kunnat disponera lokaler i Bibliotekshuset för sin verksamhet och – inte minst – för lagerhållning. Detta har varit möjligt tack vare att Region Värmland fortsatt att bevilja föreningen ett generöst bidrag. En annan synnerligen viktig förutsättning för att föreningsarbetet ska fungera utan gnissel är att Monica Gustafsson, Folkrörelsernas arkiv, även under 2006 haft hand om ekonomin – med stöd av kassaförvaltaren Anders Matsson.

Den ordinarie bokförsäljningen har lidit svårt av att hemsidan inte fungerat. Å andra sidan uppgick försäljningen vid bokmässan i Göteborg till det näst högsta beloppet i föreningens bokmässehistoria, men den gällde i stor utsträckning nyinköpt litteratur och innebar ingen större rensning av det gamla boklagret. Försäljningen av egna böcker var däremot relativt god vid den Värmländska bokmässan.

Vid förra årsskiftet uppgick antalet medlemmar till totalt 432 fysiska eller juridiska personer, vilket innebar en minskning med 37. Under 2006 har nedgången varit än värre – den uppgår till 59 personer – men förhoppningsvis ska föreningen kunna värva tillbaka åtskilliga av dem under 2007. Flera av medlemmarna har dock ”avgått med döden”, vilket har sin naturliga förklaring i att medelåldern är hög bland dem. Föreningen kan ändå se framtiden an med viss tillförsikt med tanke på att ekonomin är fortsatt god – fast utan medlemmar ingen förening!

Vi avslutar denna verksamhetsberättelse med ett tack till alla som stött föreningen under året – Region Värmland och Karlstads Kultur- och fritidsnämnd, som beviljat föreningen verksamhetsbidrag, Karlstads stadsbibliotek, som varit en god samarbetspartner vid flera arrangemang liksom Värmländska författarsällskapet, Bok i Värmland (Länsbiblioteket), Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris, Östra Ämterviks församling m.fl.

 

Karlstad den 18 januari 2006

Styrelsen

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Läst om

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com