Verksamhetsberättelse för Föreningen Värmlandslitteratur för året 2008

Översedd och reviderad av styrelsen vid mötet den 22 januari 2009

 

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 29 mars i Domkyrkans församlingshem på Västra Kyrkogatan i Karlstad. 28 medlemmar hade mött upp. Förhandlingarna leddes av Arne Vannevik.

Verksamhets- och förvaltningsberättelserna behandlades och bokslutet godkändes i enlighet med revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Beslöt årsmötet att styrelsen skulle ha tio ledamöter, inkl. ordföranden, alltså en mindre än tidigare, beroende på att  Arne Vannevik undanbett sig omval och inget förslag förelåg på ersättare för denne. I övrigt omvalde årsmötet för en tid av två år Erik Dahlberg, Matts Nilsson, Anders Mattsson, vilka alla stod på tur att avgå. Valda till 2009 var sedan förra årsmötet Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén, Rolf Zandén, Lars Österdahl och Lena Sewall. Mötet omvalde också ordföranden Bengt Åkerblom men för en tid av ett år. Styrelsen fick på så vis oförändrat utseende frånsett Arne Vannevik, som avtackades särskilt av ordföranden för ovärderliga tjänster för föreningen. Vannevik har varit ledamot av styrelsen i två omgångar, 1981–1987 och 1996–2007; under flera år också varit föreningens vice ordförande. Som bibliofil, språkvetare, expert på värmlandsfinsk kultur m.m. har Vannevik varit en stor tillgång i styrelsen, framhöll ordföranden bl.a. Årsmötet beslöt med acklamation att kalla Arne Vannevik till hedersledamot av föreningen.

Som ordinarie revisorer valdes Hans Olsson och Lars Lingsell, vilken ersatte Mats Höglund, som undanbett sig förnyat förtroende, för en tid av ett år. Elisabet Blomqvist och Astrid Thyberg omvaldes som revisorssuppleanter för samma tid.

Till ledamöter av valberedningen omvaldes Berndt Andersson, Barbro Järliden och Jan R. Ohlsson med den förstnämnde som sammankallande. Omval skedde av styrelsen för föreningens författarfond, nämligen Olof Andersson, Barbro Järliden och Bengt Åkerblom, sammankallande. Medlemsavgiften för 2009 fastställdes till 150 kr, alltså oförändrat belopp.

Enligt gammal tradition utdelades vid årsmötet diplom till männen eller kvinnorna bakom det gångna årets vackraste värmlandsböcker. Till vackraste värmlandsboken 2007 hade juryn, som bestått av Anita Andersson, Olof Myrin och Bengt Åkerblom, utsett Bara tiden och livet förslog (Värmlands Museum) av Stefan Hammenbeck, Barbro Järliden, Stefan Johansson, formgiven av Caroline Andersson. Hedersomnämnande erhöll Kvällens violiner, episoder från en annan tid (Boviggen) av Ernst Spolén, formgiven av Makramé, och Solsken och regn (Natur & Kultur) av Lars Lerin, formgiven av Lars Lerin och Mediaprint.

Årsmötet avslutades med att kyrkvaktmästaren, hembygdsforskaren och bygdeberättaren Göran Bengtsson från Östra Ämtervik humoristiskt och initierat berättade om Selma Lagerlöf som godsägare, arbetsgivare m.m. på Mårbacka.

 

Styrelsen m.m.

Styrelsen har alltså haft samma sammansättning som 2007 frånsett Arne Vannevik. Vid konstituerande styrelsemötet valdes Matts Nilsson till ny vice ordförande. Till sekreterare omvaldes Erik Dahlberg, som också är registerhållare, och till kassör omvaldes Monica Gustafsson, som dock inte ingår i styrelsen. Som adjungerad ledamot har Barbro Järliden deltagit i flertalet sammanträden.

Hedersledamöter av föreningen är sedan årsmötet förre ordföranden Monica Olsson, poeten och frödingkännaren Bernt Stenberg, litteraturvetaren Knut Warmland, konstkännaren Barbro Järliden, författaren, trubaduren och kulturpersonligheten Juel Stubberud, mångårige stöttepelaren och släktforskaren Pelle Norelius samt bibliofilen och förre vice ordföranden Arne Vannevik.

 

Programverksamheten

Alltsedan Göran Tunström gick bort år 2000 har föreningen varje år uppmärksammat hans författarskap med ett arrangemang på hans födelsedag den 14 maj eller någon dag däromkring. 2008 ägde Göran Tunström-dagen för första gången rum i Sunne, ”köpingen”, som han besjungit i så många böcker! Arrangemanget kunde denna gång äga rum just den 14 maj och det i samarbete med Sunne bibliotek och Fryksdalens gille. Programmet var omfattande – förra kommunalrådet Olle Söderberg ledde en vandring till platser, som spelat en roll i Görans romaner, Fryksdalens gille lade ner en krans på författarens grav till sång av Sunne manskör och – avslutningsvis – höll Skans Kersti Nilsson ett föredrag om Göran Tunström och Sunne. Hon är doktor på Göran Tunström, på en avhandling betitlad Det förlorade paradiset. En studie i Göran Tunströms sunneromaner. Ett stort tack inte bara till de medverkande utan också till männen och kvinnorna bakom ”dagen” – som Sunnes kulturchef Tuula Dajén, bibliotekschefen Berit Wester och Lars Wennberg i Fryksdalens gille! Kanske detta, att vara i Sunne, kan vara modellen för framtida Göran Tunström-firande?

Årets första kulturutflykt i samarbete med Föreningen Värmländsk Kultur ägde rum den 17 maj och gick till Långserud, en liten men naggande god socken mellan Säffle och Årjäng. En utomordentlig god guide under resan i nästan fullsatt 50-personersbuss var läraren Kjell Olsson, som verkade veta allt om sin bygd. Vädret var annars inte det bästa, kyligt med nederbörd i form av snöblandat regn!

Den sedvanliga Litteraturaftonen, ett samarrangemang mellan Värmlandslitteratur, Värmländska författarsällskapet, Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris och Östra Ämterviks församling, lockade fullt hus, närmare bestämt 94 betalande personer, vilket nog är max för vad Östra Ämterviks församlingshem klarar av utan att förhållandena blir hart när outhärdliga!  Anstormningen berodde förstås i hög grad på att vi hade kunnat locka med Lars Lerin, nybliven östemting! Hans deltagande bestod av ett samtal med konstnären Karin Broos, något som förstås väckte stort anklang liksom f.ö. Berndt Anderssons samtal med Bengt ”Hem till byn” Bratt. Den förstnämnde medverkade också med uppläsning av den grymma  inledningen till sin senare i höst utkomna thriller Korgen full av ruttna ägg, förre mordutredaren Henry Nilsson berättade om sitt förstlingsverk, Pass 23 (som blivit en  bästsäljare – med värmländska mått mätt!) och Ragnar Magnusson, som medverkat på litteraturaftnarna nästan sedan begynnelsen, drog en skröna, som framkallade många skratt. Värd för kvällen var som vanligt författarsällskapets ordförande, Anita Andersson. Värmlandslitteraturs ordförande avtackade och fastslog att årets litteraturafton varit den bästa hitintills och svårligen torde kunna komma att överträffas.

Årets andra kulturutflykt – också denna gång i samarbete med Värmländsk Kultur – ägde rum den 6 september och gick under namnet Resan till Sagans land. Sagolandet var förstås Fryksdalen, närmare bestämt Östra Ämtervik och bygden kring Sunne. På grund av återbud i sista sekunden var bussen inte fullsatt men så gott som. Tack vare en rad goda guider blev det en mycket lyckad utflykt. I Rottnerosparken (Ekeby i Berättelsen) blev vi visade runt av Ulla Norrman, på Sundsbergs gård (Björne i Sagan) blev vi mycket väl mottagna av Birgitta Sjöqvist, grundare av museet med samma namn, på Mårbacka (Lövdala enl. Sagan) visade oss chefsguiden Marina Andersson runt, och på Herresta (som Selma Lagerlöf kallar Borg) fick vi träffa grevinnan Elisabeth Dohna själv (som blir Gösta Berlings hustru i  Sagan), gestaltad av domkyrkokaplanen Maria Olofsdotter Leroy. I  bussen och senare också i Östra Ämterviks (Svartsjös) kyrka berättade Matts Nilsson, ansvarig för reseprogrammet, och kyrkvärden Göran Bengtsson  lika kunnigt som underhållande om Sagan och verkligheten bakom den och dess skildrare. Länge såg det regnhotande ut men först kl. 12.50, då vi intog en lika läcker som riklig lunch på Medskogs stugby, brast alla himmelska fördämningar och regnet föll sedan för resten av dagen. En av alla resenärer mycket uppskattad utflykt var det i vilket fall!

Sedan många år tillbaka sköter Föreningen Värmlandslitteratur, på uppdrag av Länsbiblioteket, försäljningen av nya värmlandsböcker i den berömda Värmlandsmontern på Bok & Bibliotek, alltså bokmässan i Göteborg, som ägde rum 25–28 september. Försäljningen uppgick till ungefärligen 49 000 kr och kan ha täckt föreningens  kostnader för monterhyra, rum och mat för försäljarna, reseersättning för de sistnämnda samt – inte minst –  för inköp av böcker varav endast en liten del härrörde från föreningens boklager. Montern, försäljningsavdelningen vill säga, bemannades av i första hand Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén, Anna Wennerlund, Ingrid Nordwall, Svetlana Lund och ordföranden, vilka hade uppskattningsvis ett sextiotal nya värmlandsböcker till försäljning. Värmlandsmontern är som bekant ett mycket uppskattat inslag på bokmässan, främst för alla författarframträdandena (eller kanske snarare för det lila kaffe som där utskänks?), men föreningens bokförsäljning torde betyda mycket för de flesta besökarna och ha stor betydelse för allmänhetens uppfattning av montern, dess image helt enkelt!

Värmlandsbokens dag firades på Karlstads stadsbibliotek för trettionde året i rad. Datumet för tilldragelsen varierar. Nu ägde den rum den 4 november och inbjuden talare var Ewa Persson, Selma Lagerlöf-sällskapets ordförande, som berättade om Mitt möte med Selma Lagerlöf, ett lämpligt ämne med tanke på att vi nu var inne i november månad och bara 16 dagar återstod till den 20 november, då författarinnan för precis 150 år sedan föddes hit till världen på Mårbacka, en mycket liten herrgård i Värmland. Hela 55 personer hade kommit för att lyssna på Lagerlöf-sällskapets tämligen nyblivna ordförande, som därefter fick svara på åtskilliga frågor

Den värmländska bokmässan tilldrog sig den 7 och 8 november och för ovanlighetens skull var den inte uteslutande lokaliserad till Värmlands Museum utan också Bibliotekshusets sessionssal togs i anspråk för flera välbesökta program. Föreningen fanns förstås på plats och sålde böcker, mestadels ur det egna lagret. Försäljningen uppgick till cirka 9 000 kr.

I samband med mässan utdelades fler stipendier och belöningar än någonsin. Till Årets värmlandsförfattare 2008 hade en jury bestående av Värmlandslitteraturs ordförande, en representant för Länsbiblioteket, Ingalill Walander Olsson och en för Värmlands Museum, Birgitta Colvin, utsett Erik Bengtson, som ur händerna på Region Värmlands ordförande, Angelica Rage, kunde ta emot ett diplom, en blomsterkvast m.m. För första gången utdelades också Region Värmlands författarstipendium på sammanlagt 50 000 kr. En jury, utsedd av Föreningen Värmlandslitteraturs ordförande och bestående av densamme, sammankallande, Anita Andersson, Anna Wennerlund och Ingalill Walander Olsson, hade utsett fem författare och en illustratör att få 10 000 var av dessa pengar, nämligen nyssnämnde Erik Bengtson för Amish, John Eriksson för Idrott i Nordvärmland, Marcus Grahn för Picasso valde också Kristinehamn, Stefan Hammenbeck för Stefan Johansson. Bara tiden och livet förslog samt Anita Forsnäsgård tillsammans med illustratören Anders Palmgren för Åh, vad ni ska sakna mig! Föreningen Värmlandslitteraturs eget stipendium ur Bengt Axelssons kulturfond  slutligen, gick till filmaren Ingela Ström för att göra en film om undergöraren F. A. Boltzius, serieförfattaren Maria  Bergström för att forska i Back-Kajsas liv och leverne (hon var Selma Lagerlöfs barnpiga) och Magnus Engström för vidareutbildning i äldre tryckteknik, som den lärs ut på Gammelvala. Ingela Ström erhöll 15 000 kr och de två andra 5 000 vardera.

Slutligen skall nämnas att bokmässan inbringade föreningen 44 nya medlemmar, vilket till en stor del kan förklaras av att årsavgiften för 2009 var tillfälligtvis sänkt till 20 kr.

Utgivning

Föreningens utgivning bestod under 2008 endast av medlemsbladet Wermlandiana, som kom ut med fyra nr ā 48 sidor. Tidningen har på recensionssidan haft fler och högre kvalificerade medarbetare än vanligt. Nämnas bör dessutom att nr 2 innehöll en uppsats av högsta intresse för frödingforskningen, nämligen Lars O. Lundgrens och Louise Ekelunds artikel Frödings dikter till flickan på Frimurarlogen.  För den utmärkta layouten har såsom tidigare Jörgen Renck svarat.

Redaktör för den lovprisade hemsidan har även detta år Lena Sewall varit.

 

Viktiga beslut och händelser

Också under 2008 beviljade föreningen bidrag till tryckning av värmlandslitteratur. Sammanlagt delade föreningen ut 18 600 kr, varav 10 000 kr tilldelades Segerstads hembygdsförening för tryckning av en bok om Segerstads socken, 3 600 kr till Kulturskolan i Karlstad och Elisabeth Härenstam för tryckning av en Fröding-bok, 3 000 kr till Bertil Olsson för tryckning av hans bok Smidda järnkors i Nor och Segerstad samt 2 000 kr till Föreningen Värmländsk Kultur för utgivningen av ett Selma Lagerlöf-nummer.

För årets överraskning svarade författaren m.m. Egil Akre, som i maj skänkte föreningen 100 000 kr att använda efter eget gottfinnande. Då verkade det ekonomiska läget ljust men under hösten sjönk värdet drastiskt på föreningens aktiefondstillgångar. Värdet av fondinnehavet uppgick i november till 418 000 kr, vilket innebar en värdeminskning på 125 000 kr sedan årets början. Med anledning härav beslöt styrelsen vid ett sammanträde den 11 november att låta sälja sina fondtillgångar och förvandla dem till banktillgodohavanden eller likartad placering, vilket resulterade i en realisationsvinst på drygt 30 000 kr. Vidare beslöts att tillgångarna i Bengt Axelssons kulturfond skulle sättas in på ett särskilt konto och att ett särskilt stipendiekonto skulle inrättas, bestående av Egil Akres donation på 100 000 kr, den s.k. Wermlandicafonden på knappt 7 000 kr och litteraturfonden på cirka 14 000 kr.

Sammanfattning och utvärdering

Föreningen tvingades under året lämna sina lokaler på plan 1 i Bibliotekshuset men erbjöds lyckligtvis lokaler på plan 3, vilket vi tacksamt accepterade även om lokalbytet innebar mindre, om än fullt tillfredsställande utrymmen och en 50-procentig hyreshöjning.

Antalet medlemmar har – glädjande nog – ökat till 561 vid årsskiftet, vilket är snudd på rekordet, cirka 600 medlemmar, från 1984.! Läget på medlemsfronten är ändå inte det bästa med tanke på att medelåldern bland medlemmarna är hög. Under året har flera medlemmar gått bort. Nämnas bör bland dessa mecenaten Egil Akre. Andra kända medlemmar som avlidit är Tom Hultcrantz, Sven Larsson, Ingvar Ekemark, Bengt Henningsson, Leif Aronsson och Erik Wählsäter.

Föreningen kan se tillbaka på år 2008 med viss tillfredsställelse även om finanskrisen innebar att vårt aktieinnehav blev mycket mindre värt -– och därför också sålts ut. Å andra sidan erhöll vi alltså under året donationen på hela 100 000 kr! Programverksamheten har varit av normal omfattning, bokutgivningen däremot ingen.

Att 2008 varit ett bra år har föreningen många att tacka för, kanske främst Karlstads stadsbibliotek och Region Värmland, som vi haft ett gott samarbete med, men givetvis  bevarar vi också i mycket gott och tacksamt minne Egil Akre för hans ” bidrag till föreningens arbete i och för vårt härliga Värmland.”

Föreningen Värmlandslitteratur kan se det instundande året an med tillförsikt!

 

Karlstad den 22 januari 2009

 

Bengt Åkerblom, Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Mats Nilsson, Lena Sewall, Rolf Zandén, Birgitta Rosén, A

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Läst om

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com