Verksamhetsberättelse för Föreningen Värmlandslitteratur 2009

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 28 mars i Domkyrkans församlingshem på Västra Kyrkogatan i Karlstad. 28 medlemmar hade mött upp trots det snöiga vädret. Förhandlingarna leddes av föreningens vice ordförande Matts Nilsson. Verksamhets- och förvaltningsberättelserna behandlades och bokslutet godkändes i enlighet med revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet kunde konstatera att föreningens ekonomi var god och fastställde medlemsavgiften för 2010 till 150 kr, d.v.s. oförändrat belopp.

Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén, Rolf Zandén, Lars Österdahl och Lena Sewall omvaldes som ledamöter av styrelsen för en tid av två år i enlighet med förslaget från valberedningen, som bestått av Berndt Andersson, sammankallande, Jan R. Ohlson och Barbro Järliden. Också ordföranden, Bengt Åkerblom, omvaldes men för en tid av ett år. Ledamöter, som vid 2008 års möte, valts att sitta till 2010 är Erik Dahlberg, Matts Nilsson och Anders Mattsson, vilket innebär att den nya styrelsen fick samma personsammansättning som den förra! Mötet beslöt också om omval av revisorerna Hans Olsson och Lars Lignsell för en tid av ett år och av ersättarna Elisabet Blomqvist och Astrid Thyberg för samma tid. Mötet beslöt slutligen att ge valberedningen nytt förtroende till nästa årsmöte.

Enligt gammal tradition utdelades vid årsmötet diplom till männen eller kvinnorna bakom det gångna årets vackraste värmlandsböcker. Till Vackraste värmlandsboken 2008 hade juryn, som bestått av Marie Söhrman och Barbro Järliden, utsett Selma Lagerlöf 1858–2008, utgiven av Kungliga Biblioteket, formgiven av Anders Ljungman med Ann-Charlotte Knochenhauer som bildredaktör och Anna Nordlund som katalogredaktör. Vidare uppmärksammades med hedersomnämnande Musik och mosaik, formgiven av Motherland, Karin Lundqvist, och utgiven av Orrholmens garagegrupp, Karin Broos målningar, formgiven av Karin och Marc Broos och utgiven av AlmaBok, samt Cyrillus Johansson – från Askersund till Öresund skriven och formgiven av Anita Stjernlöf-Lund och utgiven på hennes förlag Bild,Text&Form. Från både KB och de andra förlagen hade representanter infunnit sig för att erhålla inte bara diplom utan också en mindre summa pengar, nämligen 3 000 kr till ”segraren” och 1 000 var till de hedersomnämnda. (Denna generositet möjliggjord av Egil Akres storslagna donation till föreningen 2008.)

Mötet avslutades med att Barbro Järliden berättade om Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding i konsten och illustrerade det med bilder. Föredraget hade lockat inte bara medlemmar och nu uppgick publiken till väl fyrtiotalet personer.

   

Styrelsen m.m.

Styrelsen har alltså  haft samma sammansättning som 2008. Vid konstituerande styrelsemötet valdes Matts Nilsson till ny vice ordförande. Till sekreterare omvaldes Erik Dahlberg, som också är registerhållare, och till kassör omvaldes Monica Gustafsson, som dock inte ingår i styrelsen. Som adjungerad ledamot har Barbro Järliden och Anna Wennerlund-Cruickshank deltagit i flera sammanträden.

Hedersledamöter av föreningen är förre ordföranden Monica Olsson, poeten och frödingkännaren Bernt Stenberg, litteraturvetaren Knut Warmland, konstkännaren Barbro Järliden, författaren, trubaduren och kulturpersonligheten Juel Stubberud, mångårige stöttepelaren och släktforskaren Pelle Norelius samt bibliofilen och förre vice ordföranden Arne Vannevik.

Programverksamheten

Alltsedan Göran Tunström gick bort år 2000 har föreningen varje år uppmärksammat hans författarskap med ett arrangemang på hans födelsedag den 14 maj eller någon dag däromkring. 2008 ägde Göran Tunström-dagen för första gången rum där den hör hemma, nämligen i Sunne, ”köpingen”, som han besjungit i så många böcker, men 2009 var platsen återigen Karlstads stadsbibliotek, i Bibliotekshuset. Arrangemanget kunde denna gång hållas just den 14 maj och som vanligt i samarbete med Stadsbiblioteket. Högtidstalare var författaren Lars Andersson – lämpligt nog med tanke på att han är i färd med att skriva en biografi över Göran Tunström, men han betonade att han inte mer än nätt och jämnt påbörjat det arbetet och inte vågade utlova, när det skulle bli klar. Som rubrik på sitt föredrag hade han satt Män och kvinnor som varit berömda på Hydra. Ön blev ju lite av Görans andra hembygd i slutet av 1950-talet och där gjorde han flera viktiga bekantskaper – mest känd och kanske viktigast Leonard Cohen. Ett femtiotal personer hade, den vackra vårkvällen till trots, kommit för att lyssna på Lars Andersson, som bedrivit ren källforskning inför kvällens föredrag – med tanke på biografin in spe förstås!

Världsbokdagen äger alltid rum den 23 april och sedan flera år tillbaka är det Värmländska Författarsällskapet med ordföranden Anita Andersson i spetsen som svarar för firandet av dagen på Karlstads stadsbibliotek. Avslutande programpunkt var utdelandet av Föreningen Värmlandslitteraturs debutantstipendium. Alltsedan början av 1980-talet har föreningen delat ut ett författarstipendium, som i första hand ska gå till yngre, ännu inte etablerade författare. Detta stipendium har nu förvandlats till ett renodlat debutantstipendium och den första att erhålla detta var Ismael Ataria, mindre bekant som Anders Brokvist. Stipendiet är på hela 10 000 kr och han fick det för diktsamlingen Allt jag vill för dig, ingen annan (Heidruns), som är hans första riktiga debutverk – annars är han ju känd som enastående duktig och mycket populär ”stand up poet”.

Årets första kulturutflykt i samarbete med Föreningen Värmländsk Kultur ägde rum den 16 maj och gick till Lysvik. Vår vice ordförande Matts Nilsson och Värmländsk Kulturs ordförande Aina Svensson gjorde en god insats som guider under resan. Ett besök på Sunnes nya, strålande fina bibliotek, som invigdes just denna dag, ingick i resan.

Den sedvanliga Litteraturaftonen, ett samarrangemang mellan Värmlandslitteratur, Värmländska författarsällskapet, Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris och Östra Ämterviks församling, ägde rum den 11 augusti och lockade fullt hus, närmare bestämt 64 betalande personer och ett antal gratisbesökare (medverkande m.m.),vilket nog närmar sig max för vad församlingshemmet klarar av utan att förhållandena blir besvärliga. Konferencier var i vanlig ordning Anita Andersson och övriga medverkande Berndt Andersson, Lars Andersson, Birgit Hemberg, Marianne Klarström och Ragnar Magnusson samt – inte minst – trubaduren Dan Berglund, en av den svenska visans skarpaste profiler och vän till Lars A.

Säsongens andra kulturutflykt den 12 september, arrangerad av Värmländsk Kultur i samarbete med Föreningen gick till kyrkorna i sydöstra Värmland, Visnums, Nysunds och Björneborgs m.fl., med professor Hans-Olof Boström som ciceron.

Värmlandsbokens dag bestod i år av ett söndagsprogram på Karlstads stadsbibliotek med årets mest uppmärksammade bokdebutant, nämligen Hanna Hellquist. Hon har skrivit krönikor i DN i många år men med Karlstad Zoologiska gjorde hon sin bokdebut. Nästan 70 personer lockade hon till sitt framträdande kl. 13.00 den 4 oktober, vilket får anses beaktansvärt mycket med tanke på tiden. Lämpligt nog är den 4 oktober San Franciscus dag och därmed också Djurens dag men också Kanelbullens och Hanna Hellquist avtackades passande nog med en påse av dessa läckerheter! Hon svarade avslutningsvis på frågor och bl.a. fick vi klart för oss att boken borde ha hetat Karlstads Zoologiska, för så hette butiken hennes föräldrar drev några år i början på 1970-talet (?). (På den tiden användes svensk genitivform även i skyltsammanhang!) Programmet arrangerades av Föreningen i samarbete med biblioteket.

Sedan många år tillbaka sköter Föreningen Värmlandslitteratur, på uppdrag av Länsbiblioteket, försäljningen av nya värmlandsböcker i den berömda Värmlandsmontern på Bok & Bibliotek, alltså bokmässan i Göteborg, som ägde rum 24–27 september. Försäljningen uppgick till cirka 90 000 kr, vilket – förstås – är tidernas rekord för vår del. Att försäljningen blev så stor beror till ingen ringa del på att vi hade två nya Lars Lerin-böcker att sälja – av den självbiografiska En liten konstnär sålde vi 50 ex., alltså hela lagret! Om nu det här försäljningsrekordet kan ha täckt föreningens  kostnader för monterhyra, rum och mat för försäljarna, reseersättning för de sistnämnda samt – inte minst –  för inköp av böcker varav endast en liten del härrörde från föreningens boklager, är osäkert och inte så enkelt att räkna ut. Bokbordet bemannades under mässan av Anna Wennerlund-Cruickshank, Ingrid Nordvall, Birgitta Rosén och Svetlana Lundh samt ordföranden själv.

I år drevs Värmlandsmontern för första gången inte av Region Värmland (tidigare landstinget) utan av Värmländska Författarsällskapet, som åtagit sig att svara för att montern skulle leva upp till sitt rykte som mässans bästa, närapå i alla fall. Det måste sägas att Sällskapet med Anita Andersson i spetsen lyckades mycket väl med den uppgiften. I stort sett följde Anita Andersson och hennes trogna medarbetare det koncept som Lena Sewall utarbetat och sedan Ingalill Walander Olsson följt: författaruppträdanden varje halvtimme, gratis kaffe två gånger om dagen, vänligt värmländskt bemötande av alla gäster samt – inte minst – försäljning av aktuella värmlandsböcker, som alltså Föreningen svarade för.

Med hjälp av ett numer gammalt knep – att locka nya medlemmar med en introduktionsårsavgift på endast 20 kr – lyckades föreningen få 22 nya medlemmar under bokmässan.

Ett mycket utförligt reportage av handel och vandel under Bok Bibliotek 2009 kan läsas i Wermlandiana 2009, nr 3. Här ska blott ytterligare nämnas att under mässan tillkännagavs vilka som vunnit Region Värmlands litteraturstipendium på 50 000 kr, som delades broderligt av David Liljemark, främst för hans seriebok Boltzius och Ismael  Ataria, för hans debutdiktsamling Allt jag vill för dig, ingen annan. Föreningen erhåller från Region Värmland 50 000 kr för att välja ut en eller flera mottagare till detta förnämliga stipendium. Till sin hjälp i detta svåra val har föreningen representanter för just Region Värmland, Karlstads stadsbibliotek och Värmländska Författarskapet. Samtidigt kungjordes att till Årets värmlandsförfattare 2009 hade Länsbiblioteket tillsammans med Värmlands Museum och Föreningen Värmlandslitteratur utsett Helene Tursten, Värmlands okrönta deckardrottning.

Tilläggas kan till sist att antalet besökare på Svenska Mässan uppgick till 97 211 mot fjolårets 101 280, en viss minskning, som antagligen berodde på kommunernas drastiskt försämrade ekonomi och kanske i någon mån på hotet från svininfluensan.

Den värmländska bokmässan tilldrog sig den 6 och 7 november Föreningen fanns förstås på plats och sålde böcker, mestadels ur det egna lagret. Försäljningen uppgick till cirka 17 000 kr, vilket är rekord för försäljning på den värmländska bokmässan.

Till mässan hade föreningen utkommit med två nya böcker, dels den så länge bebådade boken till minne av Johan Backlund: BokJohan – en eldsjäl för värmländsk kultur dels ock antologin, som var resultatet av föreningens novelltävling sommaren 2009: Där himlen börjar. Om den förstnämnda boken hade föreningen fått en särskild programpunkt, där några av medarbetarna i boken berättade om sina minnen av Johan. Ett fyrtiotal personer hade kommit på detta boksläpp, som också var lite av en minnesstund efter Johan.

I samband med mässan utdelades fler stipendier och belöningar än någonsin För andra året i rad  utdelades Region Värmlands litteraturrstipendium på sammanlagt 50 000 kr. Mottagarna var – som ovan angivits – David Liljemark och Ismael Ataria. Föreningen Värmlandslitteraturs eget stipendium ur Bengt Axelssons kulturfond gick till Petra Svedberg, Arvika, för tryckning av hennes diktsamling, ett debutverk, Kvinnan bakom muren, och Marcus Ivarsson, Västerås och Rottneros, för att göra ett seriealbum av Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen.

I samma veva erhöll de tre bästa novellförfattarna sina priser. Anna Rosjö Agrell, Lund, hade av novellpristävlingens jury, som bestått av Anders Hjertén, Gun Berger och Bengt Åkerblom, sammankallande, korats som segrare med novellen Där himlen börjar och erhöll 5 000 kr i belöning + diplom och 5 ex. av antologin. På andra plats kom Ingela Johansson, Karlstad, för berättelsen Sjöjungfrun från Gitarrgatan och därför belönades hon med 3 000 kr. Den tredje bästa novellen var enligt juryn Jonas Bergergårds Jocken, för vilken författaren erhöll 2 000 kr. Dessa tre noveller plus elva andra utvalda bidrag fanns alltså utgivna i bokform lagom till mässan med titeln Där himlen börjar, som alla fjorton berättarna erhöll 5 ex. av.

Den värmländska bokmässan 2009 hade hela 4 300 besökare. Slutligen skall nämnas att bokmässan inbringade föreningen hela 80 nya medlemmar och vi kom därmed upp i över 600 medlemmar, vilket är det största antalet sedan 1984! En rekordmässa alltså i många avseenden!

Utgivning

Föreningen har under året givit ut två böcker. Det är med stor glädje styrelsen kan konstatera att boken till minne av Johan Backlund, som en gång byggde upp föreningen, äntligen blev klar: BokJohan – en eldsjäl för värmländsk kultur. Det blev en vacker och innehållsrik bok, som föreningen kan vara stolt över att ha gett ut. Belåtna bör vi också kunna vara över novellantologin Där himlen börjar även om den lika lite som BokJohan kan förväntas betala sig rent ekonomiskt. Anita Stjernlöf-Lund har med gott resultat svarat för layouten av båda böckerna.

Medlemsbladet med det förvirrande namnet,Wermlandiana, har i vanlig ordning utkommit med fyra nummer, som innehållit – inte minst – presentationer av nyutkommen värmlandslitteratur, fast det är en bevakningsuppgift som visat sig allt omöjligare med den ständigt ökade bokutgivningen. För den utmärkta layouten har såsom tidigare Jörgen Renck svarat.

Numer är det kanske så  att de flesta känner Föreningen mest tack vare den förnämliga hemsidan, som Lena Sewall även under 2009 varit redaktör för..

Viktiga beslut och händelser

Också under 2008 beviljade föreningen bidrag till tryckning av värmlandslitteratur. Sammanlagt delade föreningen ut 10 000 kr, varav 8 000 kr tilldelades Folkrörelsernas arkiv för Värmland för boken I eldsjälars spår. Speglingar av värmländskt föreningsliv och 2 000  gick till Bertil Olsson, som ett bidrag till tryckningen av hans självbiografiska bok Bondeminnen.

Novellpristävlingen, som under året anordnades för andra gången lockade hundratalet deltagare – och resulterade i en fin bok. Berättarlusten är stor i Värmland – må vara att överraskande många deltagare inte var värmlänningar – och föreningen menar att tävlingar av det här slaget är något att satsa på för en litteraturförening. Förhoppningsvis kan vi anordna liknande tävlingar vartannat år?

2009 hade 100 år förflutit sedan Selma Lagerlöf fick motta nobelpriset i litteratur. Det har i viss mån uppmärksammats i hennes hemlandskap. Tidskriften Värmländsk Kulturs första nummer för året bjöd på hennes nobeltal, vår vice ordförande Matts Nilsson kåserade i november månad, ganska precis 100 år sedan hon erhöll underrättelsen från akademien, om Selma Lagerlöfs långa väg till nobelpriset på en bibliotekskväll på Karlstads stadsbibliotek, och årets Selma Lagerlöf-pris gick till Lars Gustafsson, en varm beundrare av hennes författarskap. 

Sammanfattning och utvärdering

Året har tärt på föreningens ekonomi. För första gången utdelades debutantstipendet på  10 000 kr, utgivningen av två böcker gick på totalt cirka 150 000 kr, de pekuniära belöningarna till utgivarna av de vackraste värmlandsböckerna, som utdelades för första gången, gick på 5 000 kr och novelltävlingen kostade oss 10 000 kr i priser. Föreningens ekonomi är dock alltjämt god. Ett större inköp gjordes under året, nämligen av en bärbar dator till en kostnad av 5 600 kr.

Föreningens kontor har även under det gångna året kunnat hållas bemannat under kontorstid utom under sommarmånaderna. Föreningens hyreskostnader i Bibliotekshuset uppgick till 45 000 kr i vilket ingår kontor och lagerutrymme för föreningens böcker, bl.a. Rohloffska samlingen. Kostnaderna täcks väl av Region Värmlands anslag till föreningen på 67 000 kr.

Synnerligen glädjande är  att medlemsantalet vuxit ordentlig och i slutet av året uppgick till över 600 personer och registerhållaren Erik Dahlberg med sambo Birgitta Wiking har fått lägga ner mycket arbete på att hålla medlemsregistret aktuellt! En under året mycket omskriven medlem är Lars Lerin, som av Karlstads universitet utsågs till doctor honoris causa. Flera medlemmar har under året gått bort. I Wermlandiana återfinns nekrologer över några av dem, Erik Goland, Gunnar Hedin, Gösta Johannesson, Reidar Nordenberg och Erik Wennberg.

Summa summarum var 2009 ett framgångsrikt år med utgivning av två goda böcker, rekordartad försäljning vid båda bokmässorna och en framgångsrikt genomförd novelltävling.

Med god ekonomi och fler medlemmar än någonsin kan föreningen se an framtiden med tillförsikt!

Karlstad den 28 januari 2010.

Styrelsen 
 

Bengt Åkerblom, Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Mats Nilsson, Lena Sewall, Rolf Zandén, Birgitta Rosén, Anders Mattsson, Erik Dahlberg, Lars Österdahl

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Läs om

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer