Verksamhetsberättelse för Föreningen Värmlandslitteratur för året 2011

Årsmötet

Årsmötet, det trettiosjätte i föreningens historia, ägde rum den 26 mars i Sverige Amerika Centret i Residenset i Karlstad.  30 medlemmar hade mött upp samt några andra vänner av föreningen. Mötet inleddes för ovanlighetens skull med musik. Musikgruppen Wermlandica med Robert Åslund i spetsen, som erhöll 2010 års stipendium ur Bengt Axelssons kulturfond, gladde åhörarna med att framföra egna tonsättningar av dikter av Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding. Förhandlingarna leddes med sedvanlig ackuratess av föreningens vice ordförande Matts Nilsson. Verksamhets- och förvaltningsberättelserna behandlades och bokslutet godkändes i enlighet med revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  Årsmötet kunde konstatera att föreningens ekonomi var god och fastställde medlemsavgiften för 2012 till 150 kr, d.v.s. oförändrat belopp.

Hela styrelsen blev omvald för en tid av två år, förutom de som vid förra årsmötet blivit valda till årsmötet 2012, och kom således fortsatt bestå av Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén, Rolf Zandén, Lars Österdahl, Lena Sewall, Erik Dahlberg, Matts Nilsson och Eva Fredriksson. Till ordförande på ett år omvaldes Bengt Åkerblom, som förklarade att han skulle komma att ställa sin plats till förfogande vid nästa årsmöte. Valberedningen omvaldes med Lars-Martin Jansson som sammankallande och Jan R. Ohlson och Barbro Järliden som ledamöter. Omval blev det också av revisorerna Lars Lingsell och Hans Olsson och suppleanterna Elisabet Blomqvist och Astrid Thyberg.

Förhandlingarna avslutades med att mötesordföranden riktade ett särskilt tack till drygt ett tiotal medlemmar inom som utanför styrelsen som i det tysta lagt ner ett viktigt arbete för föreningen och överräckte blommor till dem som var tillstädes. Särskilt kan nämnas Erik Dahlberg och Birgitta Viking, som hållit medlemsregistret aktuellt och vars datorkunnande varit till stor hjälp, Lena Sewall, som lagt ner ett hängivet arbete på föreningens hemsida, Marie Söhrman, som i flera år innehaft det viktiga uppdraget som ordförande i juryn för utseende av ”vackraste värmlandsboken” Barbro Järliden, ofta anlitad som föredragshållare och Jörgen Renck, ansvarig för medlemsbladets grafiska design.

Efter en fikapaus samlades deltagarna för utdelning av diplom till 2010 års bästa bokformgivare. Leif Haglund erhöll diplomet för 2010 års vackraste värmlandsbok, nämligen Klässbols linneväveri –  att väva sin historia av Sven Smedberg, Heidruns förlag. Anita Stjernlöf-Lund i egenskap av formgivare av Nära stranden av Gertrud Samén, Bild,Text&Form, och Sankta Anna, författad av Monica Sjögren Nordgren erhöll ett hedersomnämnande liksom Lars Norrby för boken Zetterquist, Salungens förlag, skriven av Sven Smedberg.

Avslutningsvis tog Barbro Järliden, årets årsmötestalare, upp ett fascinerande ämne, Gustaf Fröding möter Selma Lagerlöf. För sitt intresseväckande kåseri avtackades hon med varma applåder.
 

Nygammal ledning

Vid styrelsesammanträde den 11 april konstituerade sig Värmlandslitteraturs styrelse – vilket innebar omval av samtliga ”myndighetspersoner.” Således fick Matts Nilsson ånyo förtroendet att vara föreningens vice ordförande, Erik Dahlberg även fortsättningsvis vara föreningens sekreterare, Lars Österdahl dess skattmästare och Monica Gustafsson, som inte är styrelseledamot, vara kassör.  

Programverksamheten

Världsbokdagen bruka äga rum den 23 april , men eftersom  den dagen år 2011 skulle ha kolliderat med påskafton, inträffade den redan den 13 april och sedan flera år tillbaka är det Värmländska Författarsällskapet med ordföranden Anita Andersson i spetsen som svarar för firandet av dagen på Karlstads stadsbibliotek (men detta år också på Mitt i City). Avslutande programpunkt var utdelandet av Föreningen Värmlandslitteraturs debutantstipendium som härmed utdelades för tredje gången.. Stipendiet på hela 10 000 kr gick till Ninni Schulman för romanen Flickan med snö i håret. Juryn bakom valet bestod av Lillan Augustsson, Anna Wennerlund Cruickshank, Olof Andersson och Bengt Åkerblom, sammankallande. Den skriver bl.a. i sin motivering, att ”det här är en riktigt bra svensk deckare och det av en debutant, värmländsk t.o.m.”

Alltsedan Göran Tunström gick bort år 2000 har föreningen varje år uppmärksammat hans författarskap med ett arrangemang på hans födelsedag den 14 maj eller någon dag däromkring. 2011 ägde Göran Tunström-dagen för tredje gången rum där den först och främst hör hemma, nämligen i Sunne, ”köpingen”, som han besjungit i så många böcker.

Efter kransnedläggning på Göran Tunströms grav och sång av Sunne Manskör fortsatte ”dagen” med teater i Frykensalen på Sunnes nya, fina bibliotek. Där framfördes Föreställningen om Gud av Boulevardteatern från Stockholm. En makalöst medryckande föreställning inför en fullsatt salong! Författare till teaterstycket var förstås Dagens huvudperson, Göran Tunström själv! Sunne kommuns kulturstipendium till Göran Tunströms minne gick denna gång till Sunne manskör. En mycket lyckad kväll på biblioteket i Sunne!

 

Årets kulturutflykt i samarbete med Föreningen Värmländsk Kultur, hade konstprofessorn Hans-Olof Boström som guide, lämpligt nog, eftersom resan gick till Arvika och dess konstnärer. Bonnstadbuss var det som denna gång stod för körningen och bussen vad fylld till sista plats. Första uppehållet gjordes hos keramikern Ulla Nilsson på Övre Stortorpet i Långvak, vida känd för sin keramik. Nästa hembesök blev hos Jörgen Zetterquist på Anneberg i Rackstad och senare under dagen fick resenärerna också göra hembesök hos brodern Olle i Väststuga i Långvak. På Rackstadmuseet serverades en god och matig grönsakssoppa, och avgående intendenten Richard Sangvill kåserade. Avslutningsvis kunde deltagarna bese Mikaelikyrkans utställning i källaren med anledning av att ”konstnärernas kyrka” invigdes för i år 100 år sedan. En mycket lyckad utflykt, inte minst tack vare vår både kunnige och underhållande guide. Tilläggas kan att föreningens ordförande också bidrog till underhållningen genom att på vägen till Arvika kåsera om kända Arvikaförfattare från Gustaf Schröder till Bengt Hallgren.

 

Litteraturaftonen den 9 augusti

Sedan år 2000 anordnar vi tillsammans med Värmländska Författarsällskapet och Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris en litteraturafton i Östra Ämterviks församlingshem. Det brukar vara populära, välbesökta tillställningar och var så också 2011.Antalet betalande besökande uppgick till 93, vilket är i nästan mesta laget! Medverkade gjorde i vanlig ordning Anita och Berndt Andersson och Ragnar Magnusson men dessutom syntes några nya ansikten, nämligen Monica Rosendahl Lagerås, dotter till Sven R., och Karl-Axel Hjerdt, vilka talade om en kommande Sven Rosendahl-bok, en samling naturbetraktelser, Det outsägbara, Karina Johansson, som skrivit en deckare i Sunnemiljö, Bara en pärla, och Jan R. Ohlson, som berättade om sin senaste bok, Kapten Nemos sekond, samt – inte minst – årets värmlänning, trubaduren Göran Samuelsson! Inget dåligt starfält men så uttryckte också publiken efteråt sin stora belåtenhet med kvällen, med författarnas framträdanden, Göran Samuelssons sånger och dråpliga historier samt det hembakade brödet, som intogs i kaffepausen, ett alltid lika populärt inslag i litteraturaftonen, av kulturveckans chef, Ulla Norrman, kallat för ”en klassiker vi inte kan vara utan.”
 

Bok&Bibliotek 2011

Sedan många år tillbaka sköter Föreningen Värmlandslitteratur, ursprungligen på uppdrag av Länsbiblioteket, försäljningen av nya värmlandsböcker i den berömda Värmlandsmontern på Bok & Bibliotek, alltså bokmässan i Göteborg, som ägde rum 22–25 september. Försäljningen uppgick till knappt 80 000, vilket är skapligt bra men torde inte täcka kostnaderna. Bokbordet bemannades av Anna Wennerlund Cruickshank, Ingrid Nordwall, Birgitta Rosén, Svetlana Lundh, Eva Fredriksson och Lillan Augustsson samt ordföranden själv. Alla utom Lillan och Eva med långvarig vana vid denna rätt krävande verksamhet.

I år drevs Värmlandsmontern för tredje gången inte av länsbiblioteket utan av Värmländska Författarsällskapet med Anita Andersson i spetsen, som åtagit sig att svara för att montern skulle leva upp till sitt rykte som mässans bästa. Och det gjorde den återigen med glans!

Ett mycket utförligt reportage om handel och vandel under Bok & Bibliotek 2011 kan läsas i Wermlandiana 2011, nr 3.

.

Den 18 oktober var föreningen huvudansvarig för Karlstads stadsbiblioteks bibliotekskväll och hade av den anledningen inbjudit skådespelaren och trubaduren Stig Torstensson. Han ”gestaltade, sjöng och tolkade sin vän Gunnar Ehne”, som det stod i programmet.Stig och Gunnar drog tillsammans över 150 personer till en bibliotekskväll, som förmodligen satte rekord i antalet besökare! Stig bjöd på många uppläsningar av Ehne-dikter men kunde också dra en och annan historia, vilket nog var vad publicum förväntat sig!

 

Den värmländska bokmässan tilldrog sig så sent som den 18–20 november – och varade den alltså för första gången i sin tolvåriga historia i hela tre dagar. Föreningen fanns förstås på plats och sålde både nya och gamla värmlandsböcker. Försäljningen uppgick till drygt 11 000 kr, vilket får anses som ett rätt så dåligt resultat men framför allt är ju mässan ett möte mellan läsare och författare och litteraturälskare, köpare som säljare. Och så var det absolut detta år med 3 800 besökare, bortemot 100 författarframträdanden och 105 bokbord! Vår mest sålda bok var Upplevt i Värmland¸ vår novellantologi, som vi sålde ett fyrtiotal ex. av. Mässans mest sålda bok var förmodligen Lena Sewalls Mina godaste julrecept, som dock inte salufördes av föreningen utan av förlaget, Bild,Text&Form.  För första gången utdelade föreningen inget stipendium ur Bengt Axelssons kulturfond men låg delvis bakom två andra författarbelöningar. Region Värmlands litteraturstipendium, som utdelas av regionen i samarbete med föreningen, gick i år till Sven Smedberg och Torbjörn Sjöqvist, som fick 25 000 kr var. Den sistnämnde erhöll priset för sina forskningar rörande Selma Lagerlöfs bror Johan, vilket resulterat i boken Kära syster! Jag tyckes hafva otur i allt och en längre artikel i Lagerlöfstudier 2011. Sven prisades främst för två fackböcker, Klässbols linneväveri – att väva sin historia och Zetterquist – en krönika om den värmländska musiker- och konstnärssläkten. Dessutom hyllades han som Årets värmlandsförfattare, en utmärkelse, som sedan 2003 utdelas av Föreningen Värmlandslitteratur i samarbete med Region Värmland och Värmlands Museum.

Utgivning
 

Lagom till Värmländsk Bokmässa utgav föreningen i samarbete med Värmländska Författarsällskapet, Upplevt i Värmland, en antologi med de 14 bästa novellerna från föreningens och sällskapets novellpristävling 2011. För utmärkt formgivning, inte minst det förnämliga omslaget, svarade Anita Andersson. Stort tack till henne och till Thomas Christenson, som gratis ställt sitt fina konstverk, ”Hästar”, till föreningens förfogande. Upplagan var på 150 exemplar, vilket visade sig vara i minsta laget. Av boken återstår nu endast några arkivexemplar.

Föreningen har under året i vanlig ordning gett ut fyra nr av sitt medlemsblad, Wermlandiana. Utöver föreningsnyheter och enstaka artiklar har Wermlandiana mest bestått av anmälningar av nya värmlandsböcker. Fjolårets recensioner finns nu också utlagda på föreningens hemsida. För den utmärkta layouten har såsom tidigare Jörgen Renck svarat. En annan, kanske mer läst ”publikation” är just föreningens hemsida www.varmlandslitteratur.se, som tack vare redaktören, Lena Sewall, varit både aktuell och estetiskt tilltalande.

 

Viktiga beslut och händelser
 

Föreningens största projekt under året – frånsett den sedvanliga bokförsäljningen i Värmlandsmontern på Bok&Bibliotek – har varit novellpristävlingen. Temat för tävlingen var ”Upplevt i Värmland”. Före tävlingstidens utgång hade 46 bidrag kommit in, som juryn, bestående av Gun Berger, Eva Fredriksson och Mikael Johansson med Bengt Åkerblom som samordnare hade som sommarläsning för att i september kunna fatta definitivt beslut om vilka noveller som var de bästa. Första priset på 5 000 kr gick till Gunnar Odhner för novellen ”Kängurun”, andra priset på 3 000 kr till Christl Franz för ”Brudstenen” och det tredje på 2 000 kr till Lena Böving för ”Kom hem mamma”. Belöningarna, pengarna med tillhörande diplom, utdelades på första dagen av årets Värmländsk Bokmässa. Det här var tredje gången författarsällskapet och föreningen arrangerade en novelltävling. Antalet tävlande var betydligt mindre än tidigare men bidragen enligt juryn av minst lika god kvalitet. Någon ny tävling kan dock knappast bli aktuell inom de närmaste åren. Kostnaderna för 2011 års tävling uppgick annars till måttliga 25 000 kr inkl. tryckning och prispengar.

Under 2011 beviljade föreningen inga bidrag till tryckning av värmlandslitteratur men utbetalade däremot sammanlagt 10 000 kr till två under föregående år beviljade bokprojekt, nämligen 5 000 kr till Sven Rosendahlsällskapet för utgivningen av boken Det outsägbara med texter av Sven Rosendahl och 5 000 kr till Karlanda byalag för boken Karlanda socken,  en 584 sidor tjock sockenbok.

Under 2011 har vår bokförsäljning över nätet ökat, vilket kan bero på att lagerförteckningen uppdaterades under 2010, och att vår hemsida blivit mer känd och läst.

Nämnas bör också att föreningen under våren tog ställning i striden mellan Hagfors kommun och Sockengruppen i Ekshärad om placeringen av Lars Löfgrens stora boksamling. I ett öppet brev till Hagfors kommun vädjade föreningen kommunen att besinna att biblioteket var en gåva  och att den därmed var förpliktigad att vårda sig om den, i all synnerhet som det var en stor och värdefull boksamling och att ”bättre börda bär ingen än många böcker” (som det heter ungefärligen i Eddan) och att placeringen i gamla kommunhuset måste vara den ur ekshäringarnas synpunkt bästa. Föreningens inhopp i debatten blev uppmärksammat i pressen och ännu står det löfgrenska biblioteket kvar.

Vid Sveriges hembygdsförbunds riksstämma i Karlstad 2–4 juni medverkade från föreningens sida Eva Fredriksson, som talade över ämnet ”Att skriva lokal historia”.

 

Sammanfattning och utvärdering
 

Under 2010 ökade medlemsantalet för tredje eller fjärde året i rad men för det gångna året kan en viss nedgång förmärkas. Föreningens ekonomi är dock god tack vare ett generöst anslag från Region Värmland och kapitaltillgångar av äldre datum. Lokalhyran på 41 000 kr innebär dock en svår brandskattning av våra resurser – må vara att föreningen till det priset har alldeles utmärkta lokaler, som ger plats för vår stora boksamling och är strategiskt placerade i själva Bibliotekshuset, mitt i Karlstad, men – tyvärr – ser det ut som om Karlstads kommun kommer att säga upp oss som hyresgäster från och med nästa årsskifte. Detta innebär att föreningens främsta uppgift under 2012 blir att skaffa nya lokaler och kanske också ändra inriktning på verksamheten.

Allra sist ett varmt tack till våra samarbetspartner under året: Värmländska Författarsällskapet, Värmländsk Kultur, Karlstads stadsbibliotek, Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris, Östra Ämterviks församling samt – inte minst – Region Värmland.

 

Karlstad den 24 januari 2012

Styrelsen

 

Bengt Åkerblom, Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Matts Nilsson, Lena Sewall, Rolf Zandén, Birgitta Rosén, Eva Fredriksson, Erik Dahlberg, Lars Österdahl

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer