Verksamhetsberättelse för Föreningen Värmlandslitteratur för år 2012

Årsmötet

Årsmötet, det trettiosjunde i föreningens historia, ägde rum den 31 mars på Sverige Amerika Centret på Residenset i Karlstad. 25 personer hade mött upp, varav 22 var medlemmar. Förhandlingarna leddes med sedvanlig ackuratess av föreningens vice ordförande Matts Nilsson. Verksamhets- och förvaltningsberättelserna behandlades och bokslutet godkändes i enlighet med revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet kunde konstatera att föreningens ekonomi var god och fastställde medlemsavgiften för 2013 till 150 kr, d.v.s. oförändrat belopp.

Hela styrelsen blev omvald för en tid av två år. d.v.s. alla som inte redan var valda till nästa år, nämligen Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén, Lena Sewall, Rolf Zandén och Lars Österdahl. Omvalda för ytterligare två år blev Erik Dahlberg, Matts Nilsson och Eva Fredriksson. Till ordförande på ett år omvaldes Bengt Åkerblom, som förklarade att han skulle komma att ställa sin plats till förfogande vid nästa årsmöte. Valberedningen omvaldes med Lars-Martin Jansson som sammankallande och Jan R. Ohlson som ledamot och istället för Barbro Järliden, som undanbett sig omval, valdes Anita Stjernlöf-Lund som valberedningsledamot. Omval blev det också av revisorerna Lars Lingsell och Hans Olsson och suppleanten Elisabet Blomqvist. Astrid Thyberg hade undanbett sig omval och valberedningen hade inte hunnit skaffa någon ersättare för henne som revisorssuppleant.

Föreningens ordförande informerade om att föreningen under 2012 var uppsagd från sina nuvarande lokaler i Bibliotekshuset. Årsmötet var enigt om att föreningen skulle verka för att få det beslutet från Kultur- och fritidsförvaltningens sida upphävt. Det bästa vore att föreningen kunde få vara kvar vägg i vägg med biblioteket med tanke på den ömsesidiga nyttan vi hade av varandra. Styrelsen hade i början av året vänt sig till kommunstyrelsen med en skrivelse av den innebörden men ännu inte erhållit något svar.

Förhandlingarna avslutades med att mötesordföranden tackade drygt ett tiotal medlemmar inom som utanför styrelsen som i det tysta lagt ner ett viktigt arbete för föreningen och överräckte blommor till dem som var tillstädes. Särskilt nämndes Erik Dahlberg och Birgitta Viking, som hållit medlemsregistret aktuellt och vars datorkunnande varit till stor hjälp, Lena Sewall, som lagt ner ett mycket uppskattat arbete på föreningens hemsida, Marie Söhrman, som i flera år innehaft det viktiga uppdraget som ordförande i juryn för utseende av ”vackraste värmlandsboken” och dessutom flerfaldiga gånger försett vårt medlemsblad med högklassiga foton, Barbro Järliden, hedersledamot och ofta anlitad föredragshållare och Jörgen Renck, ansvarig för medlemsbladets design. Ett särskilt tack riktades också till Anna Wennerlund och hennes medhjälpare i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg liksom till föreningens kassör Monica Gustafsson och Anita Andersson, författarsällskapets ordförande, ”general” för Värmlandsmontern och en mycket viktig ledamot av styrelsen.

Efter en fikapaus samlades deltagarna för utdelning av diplomet till 2011 års bästa bokformgivare.Anita Stjernlöf-Lund erhöll diplomet som kvinnan bakom det gånga årets vackraste värmlandsbok, Vinterblomster – nålbundna vantar från Dalby i Värmland, författad av Elisabeth Jacks Svantesson och utgiven på Algusta förlag. Hedersomnämnande erhöll Anna Eriksson för boken Christian Eriksson bildhuggare, både författad och formgiven av henne själv, och Anne-Maria Haakana för formgivningen av Möte med finnskogar – skogsfinska besöksmål i mellersta Skandinavien med text av Florence Oppenheim och Daniel Svensson och foto av Lars Sjöqvist. För valet av böcker stod en jury bestående av Marie Söhrman, Eva Fredriksson och Barbro Järliden med den förstnämnda som sammankallande.

Som sista punkt på årsmötesprogrammet stod ett föredrag av fil.dr Peter Olausson om bildningens historia i Värmland med utgångspunkt från hans bok, Ljus över Värmland, en fortsättning på hans arkivguide från 1999, Vägar till värmländsk historia. Föreläsningen åtföljdes av en frågestund, som vittnade om att den väckt stort intresse.

 

Nygammal ledning

Vid styrelsesammanträde den 18 april konstituerade sig Värmlandslitteraturs styrelse – vilket innebar, att Matts Nilsson erhöll förnyat förtroende att vara föreningens vice ordförande, att Anita Meyer-Lie valdes till föreningens sekreterare istället för Erik Dahlberg, som undanbett sig omval, att även fortsättningsvis Lars Österdahl skulle vara skattmästare och att  Monica Gustafsson, som inte är styrelseledamot, fortsätter som föreningens kassör. Firmatecknare blir liksom tidigare Bengt Åkerblom och Monica Gustafsson var för sig.

Programverksamheten

 

Världsbokdagen firades i vanlig ordning den 23 april på Stadsbiblioteket i Karlstad och huvudarrangör var som alltid Värmländska Författarsällskapet. Besöksantalet varierade mellan 20 och 40 personer – således ganska gott! Avslutande programpunkt var utdelandet av Föreningen Värmlandslitteraturs debutantstipendium, som härmed utdelades för fjärde gången. Stipendiet på hela 10 000 kr gick denna gång till Laila Carlsson för romanen Dit där citrusträden blommar. Juryn bakom valet bestod av Lillan Augustsson, Olof Andersson, Berith Wester och Bengt Åkerblom, sammankallande. Juryn skriver i sin motivering bl.a. att ”boken handlar i mycket om sorg och saknad men också om kärlek och är hoppfull i insikten om att det finns ljuspunkter, som man med förståelse och god vilja kan nå.”


Göran Tunström-dagen

Alltsedan Göran Tunström gick bort år 2000 har föreningen varje år uppmärksammat hans författarskap med ett arrangemang på hans födelsedag den 14 maj eller någon dag däromkring. 2012 firade vi hans minne på Karlstads stadsbibliotek den 15 maj med ett föredrag av Anna Forssberg Malm, lektor vid universitetet, som hon kallat Hur byn bildar en författare. Hela 50 personer hade kommit för att lyssna. Hon avslutade sitt intresseväckande föredrag med att framhålla att forskningen hitintills inte tillräckligt tagit i beaktande Sunnes betydelse för Göran Tunströms diktning. Frågestunden efteråt avslöjade att många av åhörarna hade Sunne-anknytning och känt både Göran själv och mamma Rosa. Två av hans syskon var på plats!

 

Årets kulturutflykt i

samarbete med Föreningen Värmländsk Kultur gick till Borgvik lördagen den 12 maj. Borgvik är alltid värt ett besök – inte minst i ljuvliga maj och med kunniga guider till hands. Bussen var fullsatt och första uppehållet gjordes vid Väckelsö, där familjen Karlander tog emot och vi kunde inta medför proviant i form av kaffe och smörgås i ett arkadiskt landskap vid Värmelns strand, krönt av en byggnad likt Västra Smedbyn, fast inte så stor. En okänd idyll för de allra flesta av oss! Kyrkan med sina berömda takmålningar stod likaså på programmet liksom en vandring genom byn, full av märkliga byggnader. Höjdpunkten på resan utgjordes nog för de flesta av besöket på Sliperiet, som musikern m.m. Oscar Magnusson, förvandlat till ett konstgalleri med konst från hela världen. Inte minst utställningen av glaskonstnären Kjell Engman var en fantastisk upplevelse.

 

Litteraturaftonen den 7 augusti

Sedan år 2000 anordnar vi tillsammans med Värmländska Författarsällskapet och Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris en litteraturafton i Östra Ämterviks församlingshem. Det brukar vara populära, välbesökta tillställningar och var så också 2012. Antalet betalande besökande uppgick till 53, Medverkade gjorde i vanlig ordning Anita och Berndt Andersson och Ragnar Magnusson men dessutom syntes några nya ansikten, nämligen Bengt Berg, trubaduren Rune Blidh, Jan R.Ohlson, Kjell Herbertsson och Margareta Fredriksson, som presenterade Mai Hedins bok om Sunne kyrka och dess närmiljö.I pausen serverades i vanlig ordning kaffe och smörgås, litteraturaftonens inte minst uppskattade inslag! I köket slavade – inte för första gången i ”aftonens” historia! – trenne kvinnor, Brita Jonson, Viola Karlsson och Irma Holmström. Viktiga personer i detta sammanhang.

Åter en lyckad afton i litteraturens tecken i Östra Ämterviks församlingshem, som ligger mitt emellan kyrkan med Farbror Eberhards koffert och den Lagerlöfska graven. En mycket litterär plats alltså!

 

Flytten

Sedan 1975, alltså från begynnelsen, har Föreningen Värmlandslitteratur kunnat hålla till i Bibliotekshuset i Karlstad – i början gratis men senare mot marknadsmässig hyra. Under det gångna verksamhetsåret tvingades emellertid föreningen att dra sina färde, vilket var alldeles mot föreningens vilja. Bättre arbetsplats än ett bibliotek kan väl inte en litteraturförening ha menade vi och framhöll för beslutande myndigheter att det även var en förmån för biblioteket att ha föreningen alltid till hands i samma lokaler. Det var emellertid ett argument som inte bet. Den 15 augusti 2013 flyttade således föreningen med allt pick och pack och i synnerhet en myckenhet böcker till de nya lokalerna på Verkstadsgatan 20 på Herrhagen i Karlstad. Flytten förflöt utan större mankemang, rummen möblerades snabbt tack vare insatser från flera av medlemmarna och – inte minst – telefon och dator blev snabbt uppkopplade och nummer och mailadress kunde behållas. En tröst i bedrövelsen kan kanske vara att hyran i den nya lokalen är 7 000 lägre än vad den var i Bibliotekshuset!

Bild: Några ur styrelsen framför Åttkanten. Foto: BÅ


Stora bokmässan

Sedan många år tillbaka sköter Föreningen Värmlandslitteratur, ursprungligen på uppdrag av Region Värmland, försäljningen av nya värmlandsböcker i den berömda Värmlandsmontern på Bok & Bibliotek, alltså bokmässan i Göteborg, som år 2012 ägde rum 27–30 september. Försäljningen uppgick till cirka 80 000, vilket är skapligt bra men torde inte täcka kostnaderna. Bokbordet bemannades av Anna Wennerlund Cruickshank, som var chef för försäljningen istället för Bengt Åkerblom, och Ingrid Nordwall, Birgitta Rosén, Svetlana Lundh, Eva Fredriksson och Lillan Augustsson samt Jimmy Jansson, Karlstads stadsbiblioteks nye värmlandsbibliotekarie.

För fjärde gången var det inte länsbiblioteket utan Värmländska Författarsällskapet med Anita Andersson i spetsen, som svarade för att montern skulle leva upp till sitt rykte som mässans bästa. Och det gjorde den återigen med glans!

Ett mycket utförligt reportage om handel och vandel under Bok & Bibliotek 2012 kan läsas i Wermlandiana 2012, nr 3.

.

Det låg en stad vid Clara Elf

Den 23 oktober firade vi Värmlandsbokens dag och höll som vanligt till på Karlstads stadsbibliotek. Medarrangörer var denna gång Karlstad lever och Karlstads bokcafé förutom biblioteket. Ungefär 160 personer – kanske några fler än samma dag året innan! – hade inställt sig för att lyssna på Erik Bengtson, som nyligen utkommit med en dokumentärroman, Det låg en stad vid Clara Elf, om Karlstad från mitten av 1800-talet till 1905. Erik höll ett lysande föredrag och frågestunden efteråt ville aldrig ta slut!


Den värmländska bokmässan

Föreningen har av Region Värmland fått i uppdrag att utse mottagare av Region Värmlands litteraturstipendium och som näst första programpunkt under mässan stod utdelning av detta diplom, som i år gick till Peter Olausson för Ljus över Värmland och till Valter Berg för Svartrockarnas kamp. Dessutom erhöll de båda 25 000 kr var! Inte heller 2012 delade föreningen ut Bengt Axelssons stipendium för värmländsk kultur.

Mässgeneral var i vanlig ordning Anita Andersson med bistånd av Birgitta Collvin, Värmlands Museum. Som vanligt var författarframträdandena många, ett sjuttiotal, och bokborden var drygt hundra. Besökarna uppgick till 3 000, vilket var sämre än året innan. .

.

Utgivning

Föreningen har under året i vanlig ordning gett ut fyra nr av sitt medlemsblad, Wermlandiana och för den utmärkta layouten har såsom tidigare Jörgen Renck svarat.

Utöver föreningsnyheter och enstaka artiklar har Wermlandiana mest bestått av anmälningar av nya värmlandsböcker; närmare bestämt har 82 böcker recenserats mer eller mindre utförligt. Bokanmälningarna kommer att läggas ut på föreningens hemsida, som kanske är en mer läst ”publikation” än självaste Wermlandiana? Adressen är  www.varmlandslitteratur.se, och tack vare redaktören, Lena Sewall, har sidan varit både aktuell och estetiskt tilltalande.


Viktiga beslut och händelser

En händelse under året, som överskuggat allt annat var flytten från Bibliotekshuset till Verkstadsgatan. Den var i högsta grad mot föreningens vilja. Att få ha sitt huvudkvarter i ett bibliotek, är förstås ett drömläge för en litteraturförening – men säg den lycka som varar beständigt? I de nya lokalerna har vi utrymme för tre arbetsplatser, med dator och allt!, och ett rum som rymmer ett bord, där hela styrelsen får plats, och ett tredje rum, som innehåller både spis och kylskåp med vatten och avlopp. Dessutom är stället rikligt försedd med väggar, vilket medger plats för hyllor för föreningens aktuella bokbestånd. Förvaringen av det äldre bokbeståndet är dock ett bekymmer, som bara kan lösas genom fortsatt utförsäljning till reapris av böckerna, som genomgående är av hög kvalitet.

Ett kvistigt problem inför flytten utgjorde Rohloffska samlingen, biblioteket, som omfattade nästan 40 hyllmeter värmlandslitteratur intill år 1977. Denna förnämliga samling hade föreningen ingen möjlighet att härbärgera längre. En räddare i nöden var då Sverige Amerika Centret, som erbjöd sig att ta emot samlingen och förvara den i sina nya, fina lokaler på Residenset. Detta skedde med medgivande från både ägaren, Wermländska sällskapet i Stockholm, och Karlstads stadsbibliotek. Ett villkor var att samlingen inte fick splittras. Ett stort tack till Centret, som därigenom räddade den, såvitt bekant, förnämligaste, sammanhållna värmlandicasamlingen över huvud taget. En kulturgärning av stora mått var det, särskilt som Centret avser att upprätta en digitaliserad katalog över samlingen, som det f.n. endast finns en kortkatalog över.

Under 2012 beviljade föreningen inga tryckningsbidrag. Bokförsäljningen över nätet var av ungefär samma omfattning som året innan, något som också gäller bokmässeförsäljningen enligt vad ovan noterats.


Sammanfattning och utvärdering

Under 2012 minskade antalet medlemmar något liksom under året innan och uppgick den 31 december 2012 till xxx personer.. Föreningens ekonomi är dock god tack vare anslag från Region Värmland och kapitaltillgångar av äldre datum. I och med flytten har föreningen fått minskade hyreskostnader. Föreningen står därmed rätt väl rustad för ytterligare ett år, det trettioåttonde, i värmlandskulturens tjänst. Allra sist ett varmt tack till våra samarbetspartner under året: Värmländska Författarsällskapet, Värmländsk Kultur, Karlstads stadsbibliotek, Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris, Östra Ämterviks församling samt Region Värmland.

 

Karlstad den 23 januari 2013

Styrelsen

 

Bengt Åkerblom, Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Matts Nilsson, Lena Sewall, Rolf Zandén, Birgitta Rosén, Eva Fredriksson, Erik Dahlberg, Lars Österdahl

 

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer