Sju linjer

Verksamhetsberättelse för Föreningen Värmlandslitteratur för år 2013

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 23 mars på Sverige Amerika Centret på Residenset i Karlstad. 22 medlemmar hade mött upp och därtill 5 utomstående, medlemmar in spe? Förhandlingarna leddes med sedvanlig ackuratess av föreningens vice ordförande Matts Nilsson. Verksamhets- och förvaltningsberättelserna behandlades och bokslutet godkändes i enlighet med revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Föreningens tillgångar, kassa och bank, uppgick vid årsmötet till 311 113 kronor.  Årsmötet kunde konstatera att föreningens ekonomi var god och fastställde medlemsavgiften för 2014 till 150 kr, d.v.s. oförändrat belopp.

Matts Nilsson valdes till ordförande för föreningen istället för Bengt Åkerblom, som bett om att få avgå. Valberedningen föredrog sedan sitt förslag till styrelse. Lars Österdahl och Rolf Zandén hade undanbett sig omval. I deras ställe invaldes Claes Åkerblom och Anna Wennerlund Cruickshank samt Lina Samuelssonoch Berit Wester. Omval skedde av Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén och Lena ´Sewall. Redan valda till 2014 års möte var Erik Dahlberg och Eva Fredriksson. Slutligen valdes in i styrelsen Bengt Åkerblom, vilket innebär att styrelsen, inkl. ordföranden, nu är 12, alltså två fler än tidigare. Samtliga valdes för en tid av 2 år. Valberedningen, som bestått av Lars-Martin Jansson, sammankallande, Jan R Ohlson och Anita Stjernlöf-Lund, omvaldes till nästa årsmöte. Detsamma skedde med revisorerna Hans Olsson och Lars Lingsell för en tid av ett år. Omval blev det också för Elisabeth Blomqvist som revisorssuppleant för samma tid. Ny revisorssuppleant blev Rolf Zandén

Efter en kaffepaus delades diplomen för de vackraste värmlandsböckerna ut. Allra vackrast enligt juryn, som bestått av Marie Söhrman, sammankallande, Eva Fredriksson och Barbro Järliden, var i min pappas himmel, av Anna Wilén, formgiven av Olga Magnusson. Hedersomnämnande fick Karlstads domkyrka av Harry Nyberg, formgiven av Per Berggrén, och Pionjäre, kravaller och fattiga bönder av Jon Räftegård (redaktör) m.fl., formgiven av Anita Stjernlöf-Lund. På plats att ta emot diplomen var Olga Magnusson, som också är framstående porträttmålare, och Per Berggrén. Föreningens nyinstiftade bibliotekspris gick till Grums bibliotek. Tyvärr kunde ingen från Grums bibliotek komma och ta emot diplomet, som fick överlämnas vid senare tillfälle till representanter för biblioteket. Grums bibliotek belönades för ”föredömligt arbete med den lokalhistoriska samlingen, presenterad i ett vackert och inbjudande värmlandsrum.”

Dagen avslutades med att författaren Urban Andersson underhöll med diktuppläsning, goda historier och sång till gitarr. Ett mycket uppskattat inslag, förstås!

 

Styrelsens konstituering

Vid styrelsesammanträde den 9 april beslöts att som vice ordförande tillsätta Eva Fredriksson istället för Matts Nilsson, som årsmötet utsett till ordförande. Till ny sekreterare valdes Anita Meyer-Lie. Till firmatecknare utsågs ordföranden, kassören Monica Gustafsson och Bengt Åkerblom. Någon skattmästare utsågs ej.

 

Programverksamheten

 

Lyckad författarafton på Residenset.

2013 började för föreningens del mycket lyckligt med ett möte på Länsstyrelsen med den nye landshövdingen Kenneth Johansson. Vi informerade en mycket intresserad landshövding om föreningen och om den värmländska litteraturen förr och nu, och erbjöds i vår tur att arrangera författaraftnar på Residenset, i landshövdingens salar – ett erbjudande vi givetvis tackade ja till.

Sagt och gjort, den 11 mars kunde landshövdingen slå upp dörrarna till sin representationsvåning för vår första författarkväll och den blev en succé! Denna första gång var förre landshövdingen Ingemar Eliasson, som precis kommit ut med sina memoarer, Jag vet var jag kommer ifrån, inbjuden att tala. Alla 80 stolarna var besatta och efter Eliassons mycket underhållande föredrag bjöd husfrun Gun Stavvik på cider och snittar och många passade på tillfället att närmare bese de vackra salongerna med skön konst på väggarna, oftast av värmländska konstnärer. En lyckad litteraturafton som ett resultat av gott samarbete mellan föreningen och regerande landshövdingen!

Karlstadsdagen

Den 13 april inbjöd Värmlands Museum i samarbete med Nätverket Karlstads 1900-talshistoria och Karlstads Humanistiska Förbund till en dag om Karlstad. Föreningen medverkade med två bokbord med litteratur om staden. Vi sålde för 959 kr, vilket får anses som ett skaplig resultat om än inte av det hisnande slaget.

 

Världsbokdagen

Världsbokdagen firades i vanlig ordning på Karlstads stadsbibliotek den 23 april, arrangerad av biblioteket och Värmlands läns Författarsällskap. Dagen lockade en ovanligt stor publik. Nästan femton författare framträdde, alla eller nästan alla, mycket hörvärda. I gammal god ordning avslutades världsbokdagen med att Föreningen avslöjade vem som korats till Årets författardebutant, nämligen Paul Blomgren, Kristinehamn, för romanen Gossmusikkåren eller sången till min syster. Juryn, som bestått av Lillan Augustsson, Berit Wester, Olof Ándersson och Bengt Åkerblom, sammankallande, skriver i motiveringen: ”

 

Göran Tunström-dagen

Allt sedan Göran Tunström gick bort i februari 2000 har föreningen uppmärksammat hans minne på födelsedagen den 14 maj.. I Sunnes nya fina bibliotek kunde vi bjuda på ett föredrag av filmhistorikern Anders Pettersson om Göran och filmen Juloratoriet..Ett utomordentligt givande föredrag! Tråkigt att bara 13 personer kom för att lyssna på detta lysande föredrag!

 

Kulturresa till Västvärmlands krigsminnen

Årets kulturresa, arrangerad i samarbete med Föreningen Värmländsk Kultur, ägde rum den 25 maj och gick till västra Värmland och de minnen från Andra världskriget som finns i dessa gränsbygder. Reseledare var Olle Österling från vår samarbetspartner och chefsguide var Finn Hjelmström, som visade sig vara fullproppad med kunskaper om krigsåren och dessutom var en god berättare.

Sista anhalten blev Rackstadmuseet och anledningen till det var den pågående utställningen av konst av Elsa Backlund Celsing och hon ar syster till Johan Backlunds farfarsfar och Johan var en av grundaren av vår föreningen och Värmländsk Kultur

 

Värmlandslitterär sommarkväll

Kulturveckan i Sunne, denna så innehållsrika vecka!, inleddes den 4 augusti med bl.a. Lagerlöfsdagen på Ås brunn i Östra Ämtervik. Emterviksamatörerna framför vid tillfället en pjäs, som – förstås – byggde på en bok av bygdens stora författare: Kejsarn av Portugallien. En drömmares dotter. Den byggde alltså på boken men avsevärt förkortad och med fokus på kejsarens dotter, Klara Gulla – en bearbetning och modernisering av boken utförd av Anders Borgström med flera.

På tisdagen i kulturveckan bjöd så vi í samarbete med Värmländska Författarsällskapet och med stöd av Östra Ämterviks församling på en litterär kväll i Församlingshemmet. Medverkade gjorde författare från bygden eller näst intill. Kvällens värd var som vanligt Anita Andersson, författarsällskapets ordförande. Övriga medverkande var maken Berndt, deckarförfattaren Karina Johansson, poeten Erik Andersson, Ragnar Magnusson, David Beattie, sunnebo han också men av skotsk härkomst samt trubaduren och historieberättaren Björn Sandborgh. ”Kvällen” hade i vanlig ordning lockat en stor publik, 84 betalande gäster, vilket innebar att det stora rummet i Församlingshemmet var fullt till bristningsgränsen!

 

Stora bokmässan

Föreningen Värmlandslitteratur, ursprungligen på uppdrag av Länsbiblioteket, svarade för försäljningen av nya värmlandsböcker i den berömda Värmlandsmontern på Bok & Bibliotek, alltså bokmässan i Göteborg, som ägde rum 26–29 september.

Inför årets bokmässa hade föreningens styrelse beslutat att minska ner antalet medverkande vid bokbordet och försäljningen. De som jobbade med försäljningen denna gång var Anna Wennerlund Cruickshank, som var chef för bokbordet, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén och Eva Fredriksson. Bengt Åkerblom svarade för förberedelsearbetet och var med i Göteborg onsdag och torsdag. Det visade sig att det faktiskt inte var så dumt att inte vara så många. Det hade uppenbara fördelar i effektivitet, skriver Eva i en rapport till Wermlandiana och tillägger: att Anna var en alldeles utmärkt chef!

Andelen kortköp var den här gången större än kontantköpen. Dock var försäljningen betydligt mindre än tidigare år. Försäljningssumman uppgick till drygt 50 000 kr. Den officiella besökssiffran för mässan var också något mindre än vanligt, 96 000.

Anita och Berndt Andersson hade som vanligt byggt upp en vacker och inbjudande monter. Första dagen inledde med prisutdelningar. En jury bestående av representanter för föreningen, Värmlands Museum och Region Värmland hade utsett Hanna Jedvik, och en annan jury, utsedd av föreningen, hade valt att utse Lars Andersson och Enel Melberg till Region Värmlands litteraturstipendiater 2013. De skulle få dela broderligt på prissumman, som är på 50 000 kr.

Som vanligt var scenprogrammet fullmatat av spännande författare. Årets kioskvältare var Lena Sewalls En bit Racken –kulinariska strövtåg i Rackenmålarnas fotspår. Av Ninni Schulmans nya deckare, Svara om du hör mig, sålde vi slut på de 15 ex. vi hade införskaffat från Bonniers. Lars Lerin hade ingen ny bok, men vi sålde ut de 19 ex. vi hade av Det tysta köket. Av CD-versionen sålde vi färre.

 

Säffle bokmässa

Den 19 oktober vad det stor bokfest på biblioteket i Säffle. För andra gången hade biblioteket arrangerat en bokmässaoch den hade växt sig riktigt stor sedan ifjol. Ett trettiotal talare hade anmält sig och bokstånden var inte få. Besökarna uppgick till bortemot 1 000 personer och de flesta kom för att lyssna på föredragen, som nästan alla på något vis handlade om Säffle kommun, betydligt färre var intresserade av böckerna. Föreningen representerades av styrelseledamöterna Anna Wennberg Cruickshank och Bengt Åkerblom. Vi hade med oss böcker till försäljning – sammanlagt uppgick den till 1 690 kr, vilket inte var så illa med tanke på den ogynnsamma placeringen på övre botten. Mest sålde vi av fyndböcker, alltså kraftigt prisnedsatta böcker ur lagret.

 

Svensk-estniska afton på Residenset

Årets andra litteraturkväll på Residenset inträffade den 21 oktober och kvällens författare var Enel Melberg, numera boende i Gräsmark. Landshövding Kenneth Johansson hälsade välkommen och Matts Nilsson talade och Eva Fredriksson tackade – både Enel Melberg och landshövdingen. Enel hade erhållit Region Värmlands litteraturstipendium för den delvis självbiografiska romanen Separator och hon utgick ifrån den, när hon tog till orda. Som ettåring hade hon flytt över Östersjön med en bräcklig farkost och till det anknöt hon de senaste dagarnas tragedier med flyktingbåtar över Medelhavet. Publikens frågor efteråt var många – inte bara om boken utan också om Estland och den estniska kulturen. Publiken uppgick till 40 personer och stämningen var god i landshövdingens gyllne salar.

 

Den värmländska bokmässan

tilldrog sig den 1 – 2 november och ägde rum på Karlstad CCC, eftersom Värmlands Museum inte hade plats för bokmässan under hösten såsom brukligt är och den varade den här gången i endast två dagar. De allra flesta av oss var nog hänförda över den nya lokalen – så gott om utrymme, så ljust, så högt i taket och en luft som var långt ifrån tropisk som på museet eller på Svenska Mässan. Och så denna fantastiska utsikt mot älven och höstfagra träd.

Bokborden uppgick till 80 och författarframträdandena till nästan lika många.

Hanna Jedvik, Årets Värmlandsförfattare invigde bokmässan och hon förärades förstås både blommor och diplom. Föreningen har av Region Värmland fått i uppdrag att utse mottagare av Region Värmlands litteraturstipendium och som näst första programpunkt under mässan stod utdelning av detta diplom, som i år gick till Enel Melberg och Lars Andersson och de båda fick 25 000 kr var! Varken i fjol eller i förfjol hade föreningen utdelat något stipendium ur Bengt Axelssons fond för värmländsk kultur men i år skedde det i alla fall och årets stipendiat blev den unge konstnären Leif Engström från Klässbol, som erhöll 10 000 kr och ett diplom. Juryn, som bestått av Bengt Åkerblom, Eva Fredriksson och Erik Dahlberg skriver i sin motivering att ”han behärskar flera genrer, är säker på handen, har sinne för detaljer och äger den sanne konstnärens känsliga sinne.”

Affärerna gick bra för föreningen, som hade ovanligt stort utrymme till sitt förfogande, tre bord ā 180 cm, vilket tillät oss att lägga ut praktiskt taget alla titlarna utom fyndböckerna, som vi hade i två kartonger och sålde för 10 till 20 kr. Mässans mest sålda bok blev utan tvivel Gunvor Nymans och Anita Stjernlöf-Lunds Det var på Sandgrund vi mötte varandra, boken om hela Sveriges danspalats en gång i tiden.

De flesta var nog belåtna med årets bokmässa och knappast någon kunde ha något ont att säga om lokalen..

Mässgeneral var i vanlig ordning Anita Andersson, som kunde konstatera att allt gick som smort även i den nya lokalen. Antalet besökare uppskattade hon till cirka 2 000.

.

Utgivning

Föreningen har under året i vanlig ordning gett ut fyra nr av sitt medlemsblad, Wermlandiana och för den utmärkta layouten har såsom tidigare Jörgen Renck svarat – med undantag för ett nr.

Utöver föreningsnyheter och enstaka artiklar har Wermlandiana mest bestått av anmälningar av nya värmlandsböcker; närmare bestämt har 101 böcker recenserats mer eller mindre utförligt. Bokanmälningarna kommer att läggas ut på föreningens hemsida, som kanske är en mer läst ”publikation” än självaste Wermlandiana? Adressen är: www.varmlandslitteratur.se, och tack vare redaktören, Lena Sewall, har sidan varit både aktuell och estetiskt tilltalande, mycket uppskattad av både medlemmar och andra. Tilläggas kan att styrelsen vid flera tillfällen diskuterat att ha illustrationer i färg i hela Wermlandiana, alltså inte bara på omslaget och sista sidan, men skyggat inför kostnaderna på cirka 4 000 kr för en sådan förändring.

Viktiga beslut och händelser

Under fjolåret, alltså 2012, flyttade föreningen in i nya lokaler på Herrhagen i Karlstad. Även om den strategiska placeringen i Bibliotekshuset var en oskattbar tillgång så har kontoret på Verkstadsgatan ändå fungerat till allmänhet belåtenhet, även om det inte har plats för föreningens stora lager av äldre litteratur.

Föreningen har varit ovanligt aktiv under det gångna året. Vi har medverkat i 11 olika, utåtriktade arrangemang, alltså litteraturkvällar, bokmässor m.m. En glädjande nyhet är författaraftnarna på Residenset, som nye landshövdingen, Kennet Johansson, har ´inbjudit föreningen till att anordna. Vid ett möte i januari på länsstyrelsen drogs riktlinjerna upp för dessa arrangemang. Föreningen åtog sig att ha en litteraturkväll per termin, alltså två om året. Entréavgiften skulle var låg och bestämdes till 50 kr. Föreningen fick fria händer att själv inbjuda författare, en eller flera, till varje ”afton”. Landshövdingen lovade stå för gratis lokal, vaktmästare och förfriskningar före och efter programmet. Föreningen accepterade med glädje detta erbjudande och under året arrangerades två sådana kvällar. En grupp, bestående av Lena Sewall, Bengt Åkerblom, Barbro Järliden och Eva Fredriksson, sammankallande, valdes med särskilt ansvar för den verksamheten.

Ett viktigt beslut under året var att inrätta ett särskilt bibliotekspris till bibliotek som under året gjort en insats för att stödja och lyfta fram den värmländska litteraturen. Först att erhålla priset var Grums bibliotek

Vi har under året deltagit i tre bokmässor. Deltagandet på Bok&Bibliotek i Göteborg har diskuterats flitigt av den anledning att det är en förlustbringande verksamhet – i hur hög grad är svårt att beräkna men det torde röra sig om ett underskott på 10 – 20 tusen kronor. Enbart bokbordet har de senaste åren kostat oss 12 000 kr. Dock är just bokmässan i Göteborg ett särskilt viktigt arrangemang för föreningen – kanske vårt existensberättigande i Region Värmlands ögon?

Ett annat problem är vårt boklager, som bara delvis får plats på föreningens kontor. Många av böckerna utgörs av rester av ett nedlagt förlag, Press´förlag, vilket innebär att vi har flera hundra ex. av åtminstone några titlar. Detsamma gäller några böcker, som föreningen utgivit. Böckerna förvaras visserligen f.n. säkert och tillgängligt men ovisst hur länge det får vara så…

Sammanfattning och utvärdering

Föreningen har under året fått ett trettiotal nya medlemmar. Drygt hälften av dessa har nappat på vårt erbjudande till nya medlemmar att gå in i föreningen till en extra rabatterad medlemsavgift, endast 40 kr. Erbjudandet har funnits att tillgå under bokmässorna. Antalet medlemmar är vid årets slut är hela 572, vilket är snudd på rekord. Dock ska sägas att vi som medlemmar även räknar in ett antal, som inte ”hunnit” förlänga sitt medlemskap under året.

Föreningens ekonomi är god tack vare – inte minst – anslag från Region Värmland och kapitaltillgångar av äldre datum, förutom medlemsavgiften samt – förstås – en myckenhet ideellt arbete. I och med fjolårets flytt minskade hyreskostnaderna med cirka 7 000 kr om året. Föreningen står rätt väl rustad för ytterligare ett år i värmlandskulturens tjänst. Under 2015 kan föreningen fira sin 40-årsdag!

Allra sist ett varmt tack till våra samarbetspartner under året: Värmländska Författarsällskapet, Värmländsk Kultur, Karlstads stadsbibliotek, Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris, Östra Ämterviks församling samt Region Värmland. Tack också till två värmländska förlag, Heidruns och Votum!

 

Karlstad den

Styrelsen

Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Matts Nilsson, Lena Sewall, Birgitta Rosén, Eva Fredriksson, Erik Dahlberg, Anna Wennerlund Cruickshank,Berit Wester. Claes Åkerblom, Bengt Åkerblom. Lina?

 

 

 

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer