Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen har under året haft tolv möten varav tre varit digitala möten med hjälp av plattformen Jitsi. Ett digitalt möte var extra insatt i april angående Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg. Två möten har förlagts till en större lokal på Gjuteriet och i augusti sammanträdde styrelsen hos Lena Sewall i Gunnarskog. Övriga möten har förlagts till kansliet på Verkstadsgatan 20. Därtill har redaktionsgruppen för Wermlandiana haft ett redaktionsmöte i Lysvik.

Årsmötet hölls i mars 2022. Kallelsen publicerades i Wermlandiana nr 1/2022 och årsmötet hölls den 19 mars då 22 medlemmar deltog i Tingvallakyrkans lokal. Anders

Ajaxson valdes till ordförande för årsmötet, Birgitta Rosén till sekreterare samt Gunnel Edén och Anita Vannevik till justerare tillika rösträknare.

Valberedningens förslag till ny ordförande Solveig Nilsson Lindberg fram till årsmötet 2023 godkändes av mötet.

Till ny styrelse för 2022 valdes enligt valberedningens förslag: Gun Berger omval 1 år Claes Åkerblom, Stefan Nilsson och Sven-Ove Svensson omval 2 år Berit Wester fyllnadsval 1 år Ulla Walldén nyval 2 år Ulla Wentzel nyval 1 år

Valda till årsmötet 2023 är Daniel Skogman, Birgitta Rosén och Lena Sewall. Gun Berger accepterade uppdraget som vice ordförande till 2023.

Som ordinarie revisor omvaldes Elisabeth Blomqvist och Lars-Martin Jansson samt som revisorssuppleant omvaldes Anna Helene Birath och Rolf Zandén. Alla fram till årsmötet 2023.

Till valberedning inför nästa år omvaldes Helena Vermcrantz (sammankallande) och Anna Wennerlund. Nyval: Lennart Wettmark.

Adjungerad ekonomiansvarig är Lars Lingsell. Birgitta Rosén svarar för medlemsregistret.

Mötet fastställde medlemsavgiften fram till årsmötet 2023 till oförändrade 150 kronor.

Under årsmötet diskuterades Region Värmlands planer att ej medverka med Värmlandsmonter vid bokmässan i

Göteborg. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att i en protestskrivelse till Region Värmland framhålla Värmlandsmonterns betydelse.

Efter årsmötet utdelades diplom till Vackraste Värmlandsbok 2021 samt hedersomnämnanden. I juryn ingick liksom tidigare år Margareta Wallin Wictorin, Helena Vermcrantz och Jessica Edlom.

Som Vackraste Värmlandsbok 2021 utsåg juryn Axel Törneman 1880–1925. Pionjär i brytningstid. Grafisk form Patric Leo, författare Anita Theorell, bildredaktör Bengt

Wanselius. Förlag Stolpe.

Juryns motivering:

Omslaget med ett stort fotografi i sepia väcker nyfikenhet på detta praktverk. Vilka är det unga paret på bilden? Bokens omfattande text är satt i regelbundna spalter och bokens sidor har ett harmoniskt och luftigt uttryck. Verket är ovanligt rikt illustrerat med konstnärens målningar i färg och familjefoton som ibland upptar hela uppslag. Genomtänkt layout och papper av yppersta kvalitet bidrar till att vi utsett boken om konstnären Törneman till 2021 års vackraste

värmlandsbok.

Ett av de två hedersomnämnandena för 2021 års Vackraste Värmlandsbok gick till Skrädmjöl. Det värmländska mjölet.

Grafisk form Johan Sjödelius, foto och bildredigering Dan Nilsson, text Margareta Edsgård. Förlag Votum.

Juryns motivering:

Vackra fotografiska bilder av människor, mat, rum och föremål, plus harmonisk fördelning av text och bilder över sidorna samt tydlig, konsekvent och läsvänlig text gör denna allsidiga berättelse om det värmländska skrädmjölet till en poetisk och samtidigt informativ upplevelse.

Det andra av de två hedersomnämnandena för 2021 års Vackraste Värmlandsbok gick till Ängsbacka kitchen stories. Grafisk form Rabea Holzfurtner, foto Ken Buslay, text & redaktör Gunilla Jägeberg. Förlag Gunilla Jägeberg.

Juryns motivering:

Boken Ängsbacka kitchen stories bjuder in till kursgården Ängsbackas värld – fylld med yoga, meditation och vegetarisk mat. Vi får följa ett antal personer och deras upplevelser av gården, maten och dess råvaror, i både inspirerande text och vackra bilder. Formgivningen tar för sig på ett självklart sätt, med luftig och tydlig layout. Det är en bok att ha liggande framme, bläddra i många gånger och framför allt

lockas till matlagning.

På Världsbokdagen 23 april fick Anna Kölén ta emot Föreningen Värmlandslitteraturs debutantstipendium 2021 för boken Ingen kommer att tro dig. Motiveringen löd:

Med ett otroligt driv framåt och med en underliggande pyrande spänning är det svårt att släppa taget om boken. Delar från hela livet vävs samman såsom familj, dating, vänskap, kärlek, humor och att leva i småstad kontra storstad. Känslan och övertygelsen att det krävs mod för att våga uttrycka sin sanna historia och att man först därefter kan fatta sina egna beslut lever kvar när sista ordet är läst.

Juryn bestod av Daniel Skogman, styrelsemedlem i Föreningen Värmlandslitteratur, samt bibliotekarierna Mirja Berggren och Ann Skagerling.

Den traditionella författarkvällen i Östra Ämtervik ägde rum 1 augusti. Styrelseledamöter ansvarade under ledning av Berit Wester för fika. Medverkande författare var Rolf Nilsson med årets bok Klara på Kvarntorp, Madelene Cicek med boken Kvinnan på isen och hennes senaste bok Hemligheten Innan jag dör, Ulla Wentzel med sin bok HALLÅ! Min faster. Var är du? Samt Lena Sewall med Mina värmländska matrötter. Dessutom Karina Johansson med årets deckare Pastorsänkan samt Anita och Bernt Andersson och Robert Halvarsson. Dragspelsmusik med Ulf Adolfsson.

Bokmässan i Göteborg 22–25 september föregicks av mycket planeringsarbete där Gun Berger samarbetade med företrädare för Region Värmland. Förslag på författare till Värmlandsmonterns scen togs fram och därtill alla bokbeställningar till Föreningen Värmlandslitteraturs bokförsäljning. Många i styrelsen samt några andra medlemmar och närstående arbetade med bokförsäljningen och signering efter författarframträdanden Författarkväll på residenset anordnades den 3 november tillsammans med landshövding Georg Andrén. Rubriken för kvällen

var Ung lyrik från Skattkärr och Jössehärsglädje med eftertanke med författarna Sallie Lundh och Göran Bryntesson.

Under Värmlands bokfestival den 18–19 november på Nöjesfabriken i Karlstad medverkade flertalet styrelsemedlemmar vid föreningens bokbord och Gun Berger,

Ann Johansson och Berit Wester ansvarade för boksignering vid olika författar-framträdanden. Kringarbetet med beställning av böcker och organisation ansvarade Gun

Berger för.

På uppdrag av Region Värmland har föreningen medverkat vid utseendet av Årets Värmlandsförfattare 2022, Erik Bergqvist.

Juryns motivering löd:

Erik Bergqvist får utmärkelsen för en finstämd och lärd diktning, som med förtätade och poetiskt precisa formuleringar frammanar tydliga men samtidigt mångtydiga

bilder.

Tidigare har Årets Värmlandsförfattare fått nöja sig med äran för det fina priset. Regionens kultur- och bildningsnämnd beslutade 2021 att även ge en prissumma, vilket innebar att 2022 års värmlandsförfattare fick 30 000 kronor.

På uppdrag av Region Värmland har föreningen också medverkat vid utseendet av Värmlands litteraturstipendiater 2022.

Årets jury för Årets Värmlandsförfattare

och för utseende av Region Värmlands

litteraturpristagare har i båda fallen bestått av Gun Berger, Pontus Gustafsson och Helena Vermcrantz för Föreningen Värmlandslitteratur samt Eva Lundqvist för Värmländska Författarsällskapet.

Fem personer delade på 2022 års litteraturstipendium och prissumman 75 000 kr, alltså 15 000 kr vardera, gick till Olle Zetterqvist, Nina van den Brink, Karina Johansson, Gunnar Lidén och Anita Stjernlöf Lund.

Nina van den Brink för boken Jag har torkat nog många golv. En biografi om Maja Ekelöf. Motiveringen löd:

En välskriven biografi som skildrar Maja Ekelöfs liv och bakgrund, följer hennes sensationella författardebut, samt fångar den tidsanda som Ekelöf präglades av och själv kom att prägla. Ett rikt porträtt av en ensamstående

fembarnsmor tillika engagerad världsmedborgare.

Karina Johansson för boken Pastorsänkan.

Motiveringen löd:

En underhållande mysdeckare från den värmländska myllan – Sunne med omnejd. Vintagekyrkan med Dannes bilverkstad för gamla amerikanare och Sandras butik Retrorummet är historiens nav.

Gunnar Lidén för boken Jaga katt med Sally och Kajsa. Motiveringen löd:

Det är framför allt Gunnar Lidéns färgval och säkra teckning av familjens två airedaleterriers liv och leverne som förtjänar Region Värmlands litteraturstipendium. I boken Jaga katt med Sally och Kajsa har han fångat hundarnas rörelsemönster och minspel på ett suveränt sätt. Därtill kommer den humoristiska texten.

Anita Stjernlöf Lund för boken Varför finns det så många granhäckar i Rud?

Motiveringen löd:

Från omslagets taktila grankvist till bokens omfångsrika innehåll får vi följa granen i alla dess skepnader, från sin plats i skogen till belyst och pyntat julträd. Vi får möta granen i litteraturen, bildkonsten och musiken. Sist men inte minst får vi svaret på Varför finns det så många granhäckar

i Rud?

Olle Zetterqvist för boken Hemma i Värmland.

Motiveringen löd:

Anspråkslöst och charmfullt delar konstnären Olle Zetterqvist med sig av minnen från ett långt liv i konst – och musikkretsar i Värmland. Hans bok Hemma i Värmland bjuder generöst på bilder från uppväxten i Arvika och Karlstad tillsammans med brodern Jörgen och visar också på hans utveckling som konstnär, fiolmakare och musiker. Det blir finstämt och vackert när Olle Zetterqvist berättar i ord och bild.

Annika Eriksdotter, som tillsammans med sin kollega Kerstin Wessberg, konstnär med måleri/collage som inriktning, kontaktade föreningen och bad om ideellt stöd för ett projekt. Målet var en utställning på Naturum, Mariebergsskogen Karlstad med temat djur, natur och berättelser, ”Drömmar och längtan i sagans skog”. Utställningen uppbyggd med fotografier, målningar, skulpturer och korta texter, som en berättelse, hade vernissage i samband med Värmlands bokfestival 19 november. Det ideella samarbetet helt utan kostnad för föreningen gjorde det möjligt för de båda konstnärerna att söka ett stipendium genom KC-mitt ”Arbetsskapande medel för konstnärlig arbetsprocess” och på så vis kunna dokumentera utställningen/berättelsen i någon form av skrift. Föreningen har i anslutning till utställningen lagt dit informationsmaterial och några nummer av Wermlandiana till påseende.

Föreningens tidskrift Wermlandiana har utkommit med fyra nummer. Stefan Nilsson har varit tidningens redaktör och Solveig Nilsson Lindberg recensionsansvarig. I

redaktionsgruppen medverkar även Ulla Walldén och Sven-Ove Svensson. Sammanlagt 27 recensenter har under året skrivit 153 recensioner.

Lena Sewall har varit ansvarig för föreningens Facebook-sida samt för föreningens hemsida och författarkatalog, som vid årets slut innehöll 258 författarporträtt.

Under hösten har föreningen under de flesta onsdagar kl 11–14 haft öppet med bemanning i kansliet på Verkstadsgatan 20.

Arbetet att sortera och rensa i föreningens bokhyllor har påbörjats liksom ett fortsatt arbete att sälja böcker via Bokbörsen. Swish-nummer: 123 585 9335. Nytt telefonnummer: 0767-66 66 91

Föreningen Värmlandslitteraturs medlemsantal uppgår nu till 484 medlemmar.

Föreningen Värmlandslitteratur tackar Region Värmland för det ekonomiska stöd vi har fått för 2022 och likaså tack till Karlstads kommun för föreningsbidrag. Stort tack till alla medlemmar för allt stöd och uppmuntran!

Solveig Nilsson Lindberg, ordförande

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

Sju linjer