Detta hände 2020

 

 

2020 års värmlandsförfattare

Bo Landin. I Värmlandsmontern B&B 2019. Foto: Lena Sewall.

Till Årets värmlandsförfattare 2020 utsågs Bo Landin med motiveringen:

Bo Landin är känd som naturfilmare och miljöjournalist. Så känd att det ibland skymmer hans författarskap. Hans första skrift såg till att Djurö skärgård i Vänern blev nationalpark. Hans senaste bok, Fotavtryck, är ett vackert men också uppfordrande vittnesmål om hur vi alla påverkar vår jord. Under mottot ”Håll stövlarna leriga!” har han gått vidare i Linnés och Rolf Edbergs fotspår och hittat sin egen engagerade röst som författare.

Juryn har bestått av Eva Fredriksson, Sven-Ove Svensson, Helena Vermcrantz och Sven Årnäs.  

Litteraturstipendiaterna 2020

Jan Olov Nilsson. I Värmlandsmontern B&B 2019. Foto: Lena Sewall.

Jan Olov Nilsson tilldelades det ena av Region Värmlands två litteraturstipendier för 2020 samt prissumman 30 000 kr för sin senaste bok Första Amerikafebern med motiveringen:

Det är ett stycke svensk historia som hittills varit praktiskt taget okänd. Nilsson skildrar mustigt och trovärdigt hur en stor grupp finnskogingar på 1650-talet korsar den farofyllda Atlanten för att söka sig ett bättre liv i kolonin Nya Sverige.

Claes Åkerblom. Värmlands Bokfestival 2019. Foto: Lena Sewall.

Claes Åkerblom tilldelades det andra av Region Värmlands litteraturstipendier 2020 samt prissumman 30 000 kr för sin bok Seffle möbelfabrik – String-Seffle med motiveringen:

Det är ett imponerande forskningsarbete som Claes Åkerblom lagt ner för att sammanställa Säffle möbelfabriks 70-åriga historia. Via intervjuer med tidigare anställda, arkivmaterial och fantastiska bilder har han skapat en minnesvärd bok om en glansperiod i svensk möbelindustri.

 Juryn har bestått av Eva Fredriksson, Sven-Ove Svensson, Helena Vermcrantz och Sven Årnäs.

 

Tre pristagare. Fr v Bo Landin, Claes Åkerblom och Jan Olov Nilsson.

Vackraste Värmlandsboken 2019

Föreningen Värmlandslitteratur utser årligen sedan 1979 Vackraste Värmlandsboken, samt två hederspriser. Priset är främst för formgivning och delas ut på föreningens årsmöte.
2020
utsågs Inger och Per Berggréns bok Stadsträdgården i Karlstad till 2019 års Vackraste Värmlandsbok. Hederspris tilldelades Claes Åkerblom för Seffle möbelfabrik – String Seffle och Olga Magnusson för Hemlängtan. Om drömmar och huskärlek. Detta kungjordes på en presskonferens den 5 mars 2020, kort innan coronasmittan stängde ner Sverige. Diplomen överlämnades därför först 2021 på föreningens årsmöte den 12 september.

Inger och Per Berggrén har skrivit och fotograferat och – inte minst – formgivit Stadsträdgården i Karlstad. För historiska och botaniska uppgifter svarar Anders Blomqvist. Boken har utgetts av Förlag Per Berggrén.

Juryn har utgjorts av Margareta Wallin Wictorin och Jessica Edlom, Karlstads universitet samt bibliotekarie Helena Vermcrantz. Juryns motivering löd:

I år är det omöjligt att förbigå Per och Inger Berggréns bok ”Stadsträdgården i Karlstad”. Den otroligt vackra rosa magnolian på omslaget drar tittaren obönhörligt till sig. Bokens generösa format gör de vackra bilderna full rättvisa och Anders Blomqvists historiska och botaniska uppgifter förhöjer dess värde för alla botaniskt intresserade.

Prisutdelningen 2020 sköts alltså upp på grund av pandemin till årsmötet  september 2021.Inger och Per Berggrén fick då sitt diplom för Vackraste Värmlandsboken 2019 och höll ett trevligt föredrag med titeln   Stadsträdgården i Karlstad.

Prisade 2019. Per och Inger Berggrén.  Foto: Lena Sewall.

Hedersomnämnda 2019

Föreningen Värmlandslitteratur gav också  hedersomnämnande till två böcker när Värmlands vackraste bok 2019 utsågs, nämligen till:

Hemlängtan om drömmar och huskärlek med text, illustrationer, foto och formgivning av Olga Magnusson, som getts ut på eget förlag. Motivering:

En vacker bok, personlig och trivsam, om längtan till ett hus. Och om ett hus att längta till. Bokens vackra fotografier, frihandstecknade illustrationer och läsvänliga text får läsaren att känna denna längtan, och lära känna huset. Det är bara att öppna dörren på bokens framsida och stiga in!

 

.

Hedersomnämnd 2019. Olga Magnusson för  boken Hemlängtan. Foto: Lena Sewall.

Olga Magnusson tog också först på årsmötet 2021 emot det diplom som inte kunnat delas ut 2020. Hon berättade då kort om sin hedersomnämnda bok Hemlängtan om drömmar och huskärlek

.

 

Hedersomnämnd 2019 var också Claes Åkerbloms bok Seffle möbelfabrik - String-Seffle, formgiven av Henrik Gistvall och utgiven på Förlag Claes Åkerblom. Juryns motivering:

Seffle Möbelfabrik – String Seffle” är en gedigen och spännande historiebeskrivning matad med fakta och bilder. Här spelar den fina och tydliga grafiska formen stor roll för att skapa lust att läsa – både vad gäller den snygga framsidan och den stilrena inlagan. Formen sätter också en tidston och följer det skandinaviska funktionalistiska arvet.

Varken Claes eller formgivaren kunde dock deltaga i årsmötet 2021 för att ta emot sitt diplom.

Pristagare och juryordförande. Inger Berggrén, Per Berggrén, Claes Åkerblom och juryns ordförande Helena Vermcrantz på pressmöte. Foto: Lena Sewall. 

 

Årsmötet 2020

 

 

 

Det inställda årsmötet i mars blev av den 12 september, kraftigt försenat på grund av den pandemi som drabbat Sverige. Mötet hölls i Tingvallakyrkan i Karlstad. Som väntat var det bara ett fåtal medlemmar som infann sig i den luftiga lokalen, där förtäringen den här gången inskränkte sig till läskedrycker och lite godis. Vanligtvis serverar vi kaffe och hembakat och på programmet brukar stå prisutdelning för Vackraste värmlandsboken och föredrag eller annan underhållning. Det fick vi avstå från den här gången.

Anders Ajaxson, Foto: Eva Fredriksson.
Årsmötesordföranden Anders Ajaxson skötte förhandlingarna med den äran med Birgitta Rosén vid sin sida som årsmötessekreterare. Årsmötet beslöt att Berit Wester skulle väljas till ordförande på ett år. Fyra styrelseledamöter omvaldes på två år: Gun Berger, Stefan Crona, Eva Fredriksson och Claes Åkerblom. Birgitta Rosén, Lena Sewall, Daniel Skogman och Sven-Ove Svensson kvarstår som ledamöter fram till årsmötet 2021.
Styrelsen fick också en ny ledamot, Solveig Nilsson Lindberg, Molkom, vald på två år.
Valberedningen omvaldes och består av Lars Martin Jansson, sammankallande, Helena Vermcrantz och Bengt Åkerblom.

Årsavgiften fastställdes till oförändrade 150 kr.

 

Konstituerande möte

 

Konstituerande möte. Fr v Gun Berger, Berit Wester, Birgtta Rosén, Stefan Nilsson och Solveig Nilsson Lindberg. Foto: Lena Sewall

Efter årsmötet hölls ett kort konstituerande möte, där Eva Fredriksson valdes till vice ordförande och Stefan Crona till sekreterare. Lars Lingsell omvaldes till kassaförvaltare. Birgitta Rosén svarar för föreningens medlemsregister och redaktör för Wermlandiana är Lena Sewall.


Inställd författarkväll i Residenset
 
Författarkvällen den 30 mars i Residenset i Karlstad Ung lyrik från Skattkärr och Jössehärsglädje i samarbete med landshövding Georg Andrén ställdes liksom årsmötet i mars in. Den unga lyrikern Sallie Lundh skulle då läst egna dikter och berättat om sitt författande och bloggande liv och Göran Bryntesson läst, spelat och sjungit.

Somrig Wermlandiana

Sommarnumret av Wermlandiana med 64 värmlandslitterära sidor hade denna mycket charmfulla omslagsbild av Solveig Rudström Svensson, hämtat ur Anita Forsnäsgårds bok Elving Älgs värsta dag.

Bärbar PC till hemsidesredaktören

Hemsidesredaktören fick i juni genom föreningens och Wermlandsdatas försorg en bärbar PC med allt innehåll från den fasta PC:n på kontoret överflyttat till den nya bärbara. Det innebär att hemsidan i fortsättningen kontinuerligt kommer att kunna uppdateras av hemsidesredaktören både hemma på Älvrosgatan och på landet i Gunnarskog. Hemsidesprogrammet FrontPage kan nämligen bara användas i PC och på Älvrosgatan har hittills bara funnits hemsidesredaktörens Mac. Den nya bärbara PC:n kommer att bli ett lyft för föreningen och hemsidesredaktören!


 

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

Sju linjer

 

Prisbelönade 2020

 

 

 

 

 

 

 

Vackrast 2019

 

 

Hedersomnämnda

 

 

 

 

Årets

 Wermlandiana