Årstiderna i värmländsk poesi

Här återges dikter om årets månader av  författare från Värmland eller i varje fall med viss värmlandsanknytning. Sidan är under arbete. Dikter om våren, sommaren, hösten och vintern, så småningom också om årets högtider, av författare med värmlandsanknytning finner man om man klickar på följande rubriker:  Vårdikter, Sommardikter, Höstdikter, Vinterdikter.

 

Januari

 

Mjölk av Krister Gustavsson

 

Januarimörkret är ett lugnt mörker.

När natten lagt sig ner i landskapet

vilar alla. En-

staka ljus glimtar inne i husen.

Bläckkroppar passerar fönsterkarmarna

skulpterade av gul värme.

Jag ser in i ditt hus.

                       Det är du

som ställer mjölken tillbaka

in i det svala skafferiet.

 

Februari

 

Därför av Erik Bengtson

 

Därför tänkte jag mig

februarisnön ligga kornig

på stjärnornas uddar

centimeterdjup

utan kontakt

med bottnens alltför

metalliska klanger

som när hösten drar

med sin käpp

efter broarnas räcken

veckorna efter.

 

U I somras.  1963.

 

Mars

 

Marskväll av Bengt Berg

 

En kväll av "lugn lycka", tillfällig

 

Dricker av det röda mars-vinet

franskt, med små atoller av kork

på den blanka ytan

 

Vårvinterljuset har redan passerat

genom markytan, på väg

mot redan historiska tidsåldrar

 

Ännu fler kan man skönja

tallkronornas samtal med den svaga vinden

som drar månadens tionde dag

med sig mot väster

 

Ur Värmländska dagar. 1975.

 

Skater i mars av Gunnar Ehne

 

Nu ä glingen å lårbenshalser

å slalom å sparker å anner valser
å svôlten titer på fönsterbrä
 Å hyra går ôpp å graden ner
 å utta arbet blir fler å fler
 Å alltingen ä sôm dä ä

 

Å kall ä bäcken å skogen grön
 å is inve lanna men ittnô på sjön
 å skatan bygger i rönna ve lon
 För dôm betyr ittnô litt snö å is
 di lever sôm allt skull var paradis

 Di lever å dör i tron

 

Di röker int tobak, di eter int snus
 di strir å di lager sett tvåvåningshus
 di rätter e vägg sôm gått sönner
 Di driter i kalln å litt nolavär
 å byggnadsnämda å anner besvär
 Di skratter ôt katter å bönner

 

Di frier å skratter när vär ä milt
 Di driter i Persson å driter i Bildt
 di driter i hel Eropa
 Lagfart har di på helaste gårn
 å onger får di helt säkert te vårn
 I rönna, bak lon, inve gropa

 

Ur Natta va full å stjärner.Heidruns förlag 2005.

 

April

 

April av Leif Nylén

 

Ungbjörkarna

vacklar upp i luften

som kalvar

diar det råmande ljuset

 

Den huttrande bäcken

har så långt hem

 

 

Ur Månaderna. 2001

 

Aprilvär av Gunvor Anér

 

I môra blir ja femtan år. Men ja ä inte gla.

Når ja va lita va dä här min aller bäste da.

Nu vell ja gråte. Live går ju alldeles ifrå en.

Dä ingenting te tale om, för ingen kan förstå en:

Rakt inte mor. Å knafft ja sjôl. Å inte kusin Pär

som ä så stor, snart tjuge år, å ack så sällan här ...

– Men om han velle skecke mej ett kort å gratulere!

Da skulle ja bli stôllit gla! Å allri gråte mere!!

 

Maj

 

Majdikt av Bengt Berg

 

Åter tänds grönskan, sammanfattar

det långa, osynliga växandet: från ingenting

till något som skall försvinna och återvända ur ingenting

 

Den tid när vitsipporna alltför snart går i violett

och måsarna cirklar som vitt bogskum

kring dyngspridaren på fältet

 

Mitt hjärta är en blå container, som sakta fylls

med sorg och glädje och dagar däremellan, för att

sedan hämtas tömmas, åter sättas på plats

 

På en och annan lagårdsbacke sorteras sättpotatis

Skogsvårdsstyrelsens utskick gäller uppmontering

av barkborrefällor före svärmningstiden


De minsta abborrarna kilar fast sina glänsande huvuden

i mjärdens maskor, sprutar mjölke när man klämmer på dem

Maj, denna lysande månad, frisk som en klunk källvatten,

 

mjuk som en barrstig, kort som en blinkning

Att leva i ett allt grönare rum, där väderstrecken

utgör väggarna och taket är alldeles blått!

 

Ur Den blå containern.  1982.

 

Juni

 

Juni av Ingemar Flodén

 

Nu vänder år

 i juniljus

 

Kring sommars

       mitt

en varmvit vind

    förklarar

    glädjens

      gåta

 

Och solen ler

Och solen ler

 

Juli

I början av juli av Karin Berndtsson Engström

 

Sjungande i vita vågors

duniga mjölkslatt

med eld i eggen och huggormar

under ullen.

Rulla mig varsamt ut ur

sommarens ljushav,

 

Ur När jag fiskar med näthinnan blir jag sällan mätt. Dikter 1975 – 2011.
 

Augusti

 

Augusti månsken av Gustaf Fröding

 

Nu blandar månen sitt sken i parken

med brokigt målade lyktors sken

och var kontur tecknas klar på marken,

var sten, var krona, var spenslig gren.

och hela stan myllrar kring i parken,

det smäktar älskog bland träd och buskar,

det smäktar älskog i lönnallén,

det är så trolskt i augusti månsken,

det är så mystiskt i månens sken.

 

September

 

September av Ingemar Flodén

 

Klarlackad

höstgröda

formar

sommarsluts

röda

mogenkorg

 

Himlen avklädd

sina skyar

sprider

kristalliskt ljus

över

septembers

gråa skrud

 

Oktober

 

Oktober av Ingemar Flodén

 

Brittsommars

skira solflor

omfamnar

höstgrönskas

blida sötma

 

Flyttfågelflytten

förbi

 

Älgöde

prövas

 

Vindrikt

våtväder

väntas

 

November

 

November av Oscar Stjerne

 

November, det sägs att du minner

om köld och mörker och död,

jag känner dock glad hur du brinner

i snabbare pulsars glöd,

jag känner dock glad, hur den randas

din styrkas strålande dag

med luft mer ljuvlig att andas

i djupa giriga drag.

 

Första strofen ur Dikter  1973)

 

December

 

December av Bengt Berg

 

Staden vilar i relativt mörker

Jehovas vittnen ringer på dörren

i tidiga snömjuka morgnar

Trafiken makar sig långsamt fram genom

yrsnön – alla ljud har balsamerats

blivit ett med kolvar och förgasare

förlorat varje särart

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Månadsdiktare

Klicka på författarnamnen för att komma till författarporträtten

Gunvor Anér

 Erik Bengtson

Bengt Berg

Karin Berndtsson Engström

Ingemar Flodén

Gustaf Fröding

Krister Gustavsson

Leif Nylén är författare, litteratur- och konstkritiker samt sommarvärmlänning.

Oscar Stjerne, 1873-1917,  använde sig även av pseudonymen Jong på Hea. Stjerneskolan i Torsby är uppkallad efter honom.