Sten V. Brandberg

 

Personligt: Sten V. Brandberg  föddes 1909 i Håkanbol, Nysunds

församling i sydöstra hörnet av Värmland och var alltsedan sin tidiga barndom bosatt i Kristinehamn. Efter realexamen 1925 arbetade han i 15 år som kamrer på ett advokatkontor och  i  23 år därefter i kommunal tjänst. I 16-årsåldern började han skriva dikter, prologer, kåserier och noveller. Under 20-, 30- och 40-talen gjorde han lokalrevyer i Kristinehamn samt ett 50-tal prologer till föreningar och jubileer. Sten V Brandberg avled i juli 2000. 

 

Litteraturgenre: Poesi, prosa och facklitteratur

 

Författarskap: En ny och alldeles personlig röst i den värmländska målpoesin skrev man vid Sten Brandbergs debut. Om diktsamlingen Hemifrå skrev Knut Warmland i NWT: "När det gäller traditionell vers har det inte sedan Gunvor Anér framträtt en så begåvad värmlandspoet."

 I VF skrev Gunnar Odhner: "Det är humorns, försoningens och – om man så vill - kärlekens budskap --- med sitt försonande. förmildrande drag påminner den här diktsamlingen om Frödings. Som hans dikter borde de också gå utmärkt att deklamera".

 

Utgivna böcker:  

Kristinehamnsamatörer 1900-1950. Kulturnämnden i Kristinehamn 1978

Kristinehamnshistorier. Kulturnämnden i Kristinehamn 1979, ny uppl. 1986

Kristinehamnskonstnärer. Kulturnämnden i Kristinehamn 1980

Sent omsider. Settern 1981

Hemifrå. Press 1985

Mennas haspa ä å. Press 1988

Skatera bygger högt. Dikter på Värmlandsmål. Föreningen för Värmlandslitteratur 1992

 

Medverkan i antologier: 

Antologi 1978. Värmländska författarsällskapet 1978

På diktens träd. Värmländska författarsällskapet.  Press 1981

Värmland i litteraturen. Sober 1985

Ljusningar. Värmländska författarsällskapet 1986

På mål. 3. uppl, W&W 2000

Jubileumsantologi. Värmländska författarsällskapet 1994

 

Utmärkelser: Kristinehamns kommuns kulturstipendium 1980,
arbetsstipendium från Sveriges författarfond 1987.

 

Medlem av: Sten V Brandberg var i många år medlem av

Värmländska Författarsällskapet och Sveriges Författarförbund).

 

Sju linjer

 

Ändå

 

Det kom lite sol

från skyn.

Det blev lite gnol

i byn.

Där log en viol,
där klang en fiol,
där glänste en ögonvrå.

Visst var himlen grå
och gräset vått
och livet smått
och mänskorna små.

Men det kom lite sol.
Och då var allting gott.
Ändå.

 

Ur Sent omsider

 

En linje

Mennas haspa ä å

 

En ä gammel å grå

skulle allt lägge å.

Men en tänker sôm så:

Ja kliver väl på

mennas haspa ä å.

 

Ur Mennas haspa ä å

 

Undran

 

Froststjärnor syns

i en senhöstpöl.

Sommarn finns bara som minne.

Gud, tar du in din dahliaknöl

att planteras på nytt

när tiden är inne?

 

Ur Sent omsider

 

 

Sju linjer

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer