Sju linjer

 

C. V. Bromander

 

 

                                       Domprost C. V. Bromander.

 

Personligt: Carl Vilhelm Bromander föddes 1865 i ett bonde- och gästgivarehem i Kila. Teologie kandidat i Uppsala 1895, prästvigning 1896. Han blev kyrkoherde i Fryksände 1915 och 1922 Domprost i Karlstad. I den senare rollen kvarstod han fram till 1937 då han lämnade tjänsten som emeritus. 1927 hade han blivit teologie doktor vid Uppsala universitet.

   Genom hela livet ägnade han sig åt sitt intresse för kulturhistoria och kanske framförallt personhistoria. På Värmlandsarkiv förvaras idag hans mycket omfattande personhistoriska arkiv.

   C. V. Bromander återvände som pensionär till Norra Ed i Kila och bodde där till sin död 1963. Han var då Sveriges äldste prästman.

 

Författarskap: Bromander har författat en mängd skrifter med etnografiskt, kulturhistoriskt och genealogiskt innehåll. 1915 utkom Värmländska ättartal, omfattande tio släkter från Ölme. Kanske hade han förhoppningen om att detta skulle vara den första delen i ett större bokverk. Värmländska ättartal utkom 1983 i faksimilutgåva. Samtidigt låg en stor del av originalupplagan kvar på vinden i hemmet i Kila.

   Hans mest omfattande verk var ett planerat herdaminne över Värmland, en fortsättning på J. Hammarins Carlstads stifts herdaminne. Vid Bromanders 90-årsdag utsågs tre personer som skulle fullborda verket, och efter komplettering utgavs det 1965-75 som Karlstads stifts herdaminne (Anders Edestam).

 

Utgivna böcker:

Letafors, fordom Wermlands nordligaste jernbruk (1899)

Minnesskrift S:t Johanneslogen Sanetus Carolus i Karlstad 1806-1906 (1906)

Erik Jonaeus - En artikel från 1700-talets Karlstad (1911)

Minnesord över de Karlstads stifts präster som avlidit mellan 1905 och 1911 års prästmöten (1911)

Värmländska ättartal, genealogiska och personhistoriska anteckningar (1915)

Minnesord över de Karlstads stifts präster som avlidit mellan 1911 och 1917 års prästmöten (1917)

Anteckningar om Värmlands museum, dess uppkomst och tillväxt (1919) - volym 17 av Värmland förr och nu.

Minnesord över de Karlstads stifts präster som avlidit mellan 1917 och 1923 års prästmöten (1923)

Länsstyrelsen i Karlstad 1779-1929, del I och II (1929-30)

Ur Karlstads högre allmänna läroverks hävder (1931)

Ordinarie lärare Vid Karstads Läroverk efter 1850 (1931)

En minnesvärd värmländsk landshövding, (utgiven av Carlstads-Gillet 1984)

 

I ovanstående bibliografi har flertalet av de särtryckta uppsatserna inte tagits med.

 

Länk: Nygren, C. E. Svenskt Biografiskt Lexikon , band 6 (1926)

(http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=17008) m.fl.

 

Detta författarporträtt är sammanställt av Claes Åkerblom 2015

 

 Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer