Gustaf Fröding

Personligt: Skalden och prosaförfattaren Gustaf Fröding föddes den 22 augusti 1860 på Alsters herrgård utanför Karlstad som ättling till värmländska bruksägar- och ämbetsmannasläkter. Farfadern var brukspatronen Jan Fröding och morfadern vetenskapsmannen och biskopen Carl Adolph Agardh. Familjen Fröding flyttade flera gånger och bodde bl.a. på gården Byn vid sjön Alstern samt i Karlstad, Lund och Kristinehamn. Efter sin studentexamen i Karlstad 1880 studerade Gustaf vid Uppsala universitet, men avlade ingen examen. Däremot blev han medlem i den radikala studentföreningen Verdandi och gjorde snabbt slut på sitt fädernearv. Tillbaka i Värmland blev Fröding, med några avbrott, medarbetare på Karlstads-Tidningen mellan åren 1887-1894 och skrev främst kåserier, recensioner och dikter. 
   Debuten, som skedde 1891 med Guitarr och dragharmonika, lovordades, men Frödings tredje diktsamling, Stänk och flikar, där En morgondröm ingick, drabbades av sedlighetsåtal som han dock friades ifrån. 
   Stipendiet från Svenska Akademien som han fick 1892 skänktes anonymt till rösträttsrörelsen.
   Fröding var vid flera tillfällen och under långa perioder intagen på vårdhem och sjukhus för alkoholism och psykisk sjukdom, men fortsatte att skriva. Journalerna berättar bl.a. om skuld, mindervärde och hallucinationer, men forskarna har inte kunnat enas om en diagnos.
   Gustaf Fröding avled den 8 februari 1911 på Gröndal i Stockholm. Han ligger begravd i Uppsala. 

Minnesgård: Alsters herrgård utanför Karlstad är en minnesgård över Gustaf Fröding. Klicka här för att läsa mer om Alsters herrgård.

Författarskap: "Gustaf Fröding är en av våra allra skickligaste poeter, dessutom kanske fortfarande den mest folkkära av dem alla. /---/ Med stor finess använder han slutrim, inrim, ljudhärmande ord, egenhändigt uppfunna ordsammansättningar, musikens klanger och rytm." (Ur Vem är vem i svensk litteratur. Författarlexikon från A till Ö av Agneta och Lars Erik Blomqvist) 

   Flera av dikterna, t.ex. Säv, säv, susa och Det var dans bort i vägen, har blivit tonsatta och många av hans dikter har blivit översatta till norska, finska, engelska,  tyska m. fl. språk.

   Fröding skrev Värmlandsdikter, pastischer, rolldikter, kärleksdikter samt sociala, sorgsna och humoristiska dikter. Motiven var antika, bibliska, orientaliska och fornnordiska. I sin senare diktning anses han av många föregripa modernismen. Han var framstående också som dialektdiktare.

Utgivna böcker i alfabetisk ordning (endast första upplagan anges):

Dear Gustaf. Favourite poems of Gustaf Fröding. Translated by Mike McArthur. Harrogate : Oak Tree Press 2007

Efterlämnade skrifter . I. Vers. II. Kåserier och paschaser. Red. John Landquist, 1914

Efterskörd I. Vers. II. Prosa. Bonnier 1910

Frödings landskap. Ett urval av Gustaf Frödings dikter och texter presenterade av Anita Forsnäsgård. Foto: Per Berggrén. Gustaf Fröding-sällskapet, 2009. Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie 41

De glömda texterna. Journalistik av Gustaf Fröding i Karlstads-tidningen 1885-1894 utgivna med inledning och kommentarer av Dag Nordmark. Karlstad University Press, 2010

Guitarr och dragharmonika. Mixtum pictum på vers. Bonnier 1891 

Gustaf Frödings poesi. Redigerad och kommenterad av Germund Michanek. Ny utg. Wahlström & Widstrand : 2012

Folkskalden Robert Burns. En levnadsteckning efter engelska källor. Bonnier 1892

Gralstänk. Bonnier 1898)

Grillfängerier I. Heidenstam (Upsala Nya tidning 1898)

Grillfängerier II. Om härstamning. Djurtyper i människotyper. Om "jagmedvetandet". Upsala Nya tidning 1898

Hör Fröding! Tonsatta dikter och uppläsningar av Frödingtexter i urval av Håkan Hagegård. Textredaktion och kommentarer av Dag Nordmark. Gustaf Fröding-sällskapet i samarbete med Bild, text & form, 2007. 126 s. + 1 CD. Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie. 39

I varje droppe är en ädelsten. Serietolkning: Malin Biller. Kolik, 2014. Gustaf Fröding-sällskapets årsbok 46.

Nya dikter. Bonnier 1894

Nytt och gammalt. Bonnier 1897

Om lifsmonader. Ett lifsförklaringsförsök. Upsala Nya tidning 1898

osthuma skrifter. I Kåserier. II Allvar mer eller mindre. III Brev. Red. Ruben G:son Berg, Bonnier 1918

Reconvalescentia. Gustaf Frödings sista dikter. Red. Ruben G:son Berg, Wahlström & Widstrand 1913

Räggler å paschaser på vårat mål tå En bonne. Boka numra ett. Bonnier 1895

Räggler å paschaser på vårat mål tå En bonne. Boka numra två. Bonnier 1897

Samlade dikter. Bonnier pocket 2014. Albert Bonniers klassiker.

Samlade skrifter I-XVI. Red. med inledningar och kommentarer av Ruben G:son Berg, Bonnier 1917-1922

Snigelns visa. Dikt av Gustaf Fröding illustrerad av Malin Biller. Bonnier Carlsen, 2014. Serie: En pixi-bok.

Ett spett i nacken. Valda dikter. Murbruk 2014.Ungdomsdikter. Gitarr och dragharmonika.  Ny utg. Dejavu : 2012

Stänk och flikar. Bonnier 1896

Återkomsten och andra okända dikter. I urval av Germund Michanek. Bonnier 1964

 

Gustaf Fröding-sällskapet: Gustaf Fröding är av de svenska författare som har ett eget litterärt sällskap, Gustaf Fröding-sällskapet, som förstås har en egen hemsida

 

Se också: För att se ett urval böcker och artiklar som handlar om Gustaf Fröding och hans verk klicka här.

 

Sju linjer

 

Gråbergssång

 

Stå

grå,

stå

grå,

stå

grå,

stå

grå,

stå

grå-å-å-å.

Så är gråbergs gråa sång

lå-å-å-å-å-å-å-å-ång. 

 

Ur Efterskörd

 

En linje

En kärleksvisa

 

Jag köpte min kärlek för pengar,

för mig var ej annan att få,

sjung vackert, I skorrande strängar,

sjung vackert om kärlek ändå.

 

Den drömmen, som aldrig besannats,

som dröm var den vacker att få,

för den, som ur Eden förbannats,

är Eden ett Eden ändå.

 

Ur Gralstänk

 

En linje

 

Nypenrosa 

Fin sôm nypenrosa står
tili, tili, når dä dagger
selverdrôp å blaa vagger
lent där môraväre går.Int just lik e trägårsros
int så stôlt å mett i sola,
int så grann å stor i ola,
mer litt bly å mer te tros. 

Tocken stog mi Anna Lek,

ljus i håre, rö i kläe,

"rosa stecker", sa di, näe,

Anna mi va utta svek.Hennas tagg va lätt te se,

are roser, are flecker

gär sä lene, når di stecker,

Anna gjord sä allri te.Harrgårsplan mä roser i

gjord mä itnô kälekshôga,

nypenrosa bål ve stôga

dä va rosa rosa mi.


 

Ur Räggler å paschaser

 

En linje

 

Idealism och realismNu är jag led vid tidens schism

emellan jord och stjärnor.

Vår idealism och realism,

de klyva våra hjärnor.Det ljugs, när porträtterat grus

får namn av konst och fägring.

En syn, som svävar skön och ljus

i skyn, är sann som hägring.Men strunt är strunt och snus är snus,

om ock i gyllne dosor,

och rosor i ett sprucket krus

är ändå alltid rosor.


Ur Nya dikter

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer

Gustaf Fröding. I unga år.