Skrivet om Selma Lagerlöf

 

Här presenteras ett urval böcker, artiklar och Internetsidor som handlar om Selma Lagerlöf och hennes verk.

 

Böcker:

Afzelius, Nils: Selma Lagerlöf - den förargelseväckande. Gleerup 1969 (Selma Lagerlöfsällskapet 1973)


Afzelius, Nils: Selma Lagerlöfs bibliografi originalskrifter. Kungliga biblioteket 1975

Ahlström, Gunnar: Den underbara resan. En bok om Selma Lagerlöfs Nils Holgersson. Gleerup 1942

Ahlström, Gunnar: Kring Gösta Berlings saga. Natur och Kultur 1959

Anthin, David: Landskapets upplösning. En studie av landskapets och platsens betydelse i Selma Lagerlöfs roman Bannlyst. Selma Lagerlöf-sällskapet 2000

Arvidson, Stellan: Selma Lagerlöf. Bonnier 1932)

Brandby- Cöster, Margareta: Vägen mellan himmel och jord. Underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap. Karlstads universitet 2000

Brodin, Linus: Fröken på Mårbacka. En bok om Människan Selma Lagerlöf. Svensk hembygd 1940

Bäckmann, Ida: Mitt liv med Selma Lagerlöf. En skildring byggd på 30 års korrespondens och vänskap. Norden 1944

Carlsson, Lena. Jag kan gå i döden för dig men skrifva kan jag ej. Landskrona Litorina Press, 2015. 147 s.
Carlsson, Lena, Arbetarbostaden på Selma Lagerlöfs Mårbacka. Mårbacka förlag 2014.

Combüchen, Sigrid, Den umbärliga. Sthlm: Norstedt, 2014

Dahlström, Britt: Selma. Bergh 1988. (Lättläst)


Delblanc, Sven: Förord till Selma Lagerlöfs skriftFredén, Kristian. Skriv som en nobelpristagare. Från Selma Lagerlöf till Alice Munro. Sthlm: Ordfront 2015er i 10 band. Bonnier 1984

Edström Vivi: Livets stigar. Tiden, handlingen och livskänslan i Gösta Berlings saga. Norstedt 1960

Edström, Vivi. Livets vågspel. Natur och kultur 2002, 


Edström, Vivi: Selma Lagerlöfs litterära profil. Rabén & Sjögren 1986.

Edström, Vivi: Selma Lagerlöf. Natur och Kultur 1991

Ek, Bengt: Selma Lagerlöf efter Gösta Berlings saga. En studie över genombrottsåren 1891–1897. Bonnier 1951

Eliasson, Erik: Selma Lagerlöf i Landskrona.Landskrona museiförening 1958

Fredén, Kristian. Skriv som en nobelpristagare. Från Selma Lagerlöf till Alice Munro. Sthlm: Ordfront 2015.

Freding, Thyra: Flickan från Mårbacka. Fritzes 1945

Gullberg, Helge: Stil- och manuskriptstudier till Gösta Berlings saga. Wettergren & Kerber 1948)


Hedin, Nathan: Sagans kavaljerer och verklighetens (Allhem 1958)


Hilding, Monica. Falun – Shangai T/R. Selma Lagerlöfs systerson i kinesisk tjänst.  Mårbacka förlag, 2014

Hjalmarsson Engelke, Marie, Jag har en plats. Sophie Elkans liv genom brev till Selma Lagerlöf 1893–1900. A-script förlag 2014.

Holm, Birgitta: Selma Lagerlöf och ursprungets roman (Norstedt 1984)Holmgren, Ann Margret: Om Selma Lagerlöf. Hennes far och mor, farmor och Back-Kajsa m.m. (Wahlström & Widstrand 1929) (För ungdom)


Ivarsson, Torkel, Nils Holgersson flög inte över Billingen. Bokebackens förlag, 2013. 175 s

Kulling, Jacob: Huvudgestalten i Selma Lagerlöfs författarskap (Diakonistyrelsen 1959)

Ivarsson, Torkel, Nils Holgersson flög inte över Billingen. Bokebackens förlag, 2013. 175 s

Lagerlöfstudier 1-6 (Selma Lagerlöf-sällskapet 1958, 1961, 1966, 1971, 1976, 1979)


Lagerlöfstudier. Om Selma Lagerlöfs noveller (Selma Lagerlöf-sällskapet 1983)Lagerlöfstudier. Selma Lagerlöf ur italienskt perspektiv (Selma Lagerlöf-sällskapet 1990)


Lagerlöfstudier. Selma Lagerlöf ur ryskt perspektiv (Selma Lagerlöf-sällskapet 1991)


Lagerlöfstudier. Selma Lagerlöf ur franskt perspektiv (Selma Lagerlöf-sällskapet 1994)


Lagerlöfstudier. Återkommande mönster i Selma Lagerlöfs författarskap (Selma Lagerlöf-sällskapet 1995)


Lagerlöfstudier. Bron mellan Nås och Jerusalem. Om Nåsböndernas utvandring till Jerusalem i verklighet och dikt (Selma Lagerlöf-sällskapet 1996)


Lagerlöfstudier. Selma Lagerlöf och kärleken (Selma Lagerlöf-sällskapet 1997)


Lagerroth, Erland: Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson (Bonnier 1958)


Lagerroth, Erland: Selma Lagerlöf och Bohuslän. En studie i hennes 90-tals diktning (Selma Lagerlöf-sällskapet, Gleerup 1963)


Lagerroth, Ulla-Britta: Körkarlen och Bannlyst. Motiv- och idéstudier i Selma Lagerlöfs 10-tals diktning (Bonnier 1963)

Lindorm, Erik: Selma Lagerlöf. En bokfilm (Bonnier 1933)


Lindqvist, Sigvard: Kring Selma Lagerlöfs Jerusalem (Dalarnas museum 1990)

Nilsson, Matts, Alma på Mårbacka. Votum & Gullers Förlag, Karlstad 2014

Nordlund, Anna. Selma och filmen. Om stumfilmens glansdagar. Mårbacka förlag 2015

Olson- Buckner, Elsa: The Epic Tradition in Gösta Berlings saga (Theodore Gaus, New York 1978)


Persson , Arne. Östra Ämterviks kyrkogård. Bevarandeplan upprättad år 2014.

[Av] Arne Persson, text, Birgitta Persson, foto. Sunne kykogårdsförvaltning 2014.

Petré, Maja: Selma Lagerlöf och Mårbacka. En bildkrönika (Bonnier 1958, Mårbackastiftelsen 1979)


Ravn, Jørgen: Menneskekenderen Selma Lagerlöf (Gad, Köpenhamn 1958)


Rüster, Reijo & Westman, Lars: Selma på Mårbacka (Bonnier 1996)


Selma Lagerlöf i utlandsperspektiv (Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1997)


Steinfeld, Thomas, Selma Lagerlöf. Deutscher Kunstverlag. Berlin München, 2015. (Leben in Bildern. Herausgegeben von Dieter Stolz).

Svensson- Rune, Siv: Första boken om Selma Lagerlöf (Almqvist & Wiksell 2000) (Barnbok)

Stolpe, Sven: Selma Lagerlöf. Ur vår litteraturhistoria (Legenda 1984)


Torpe, Ulla: Orden och Jorden. En studie i Selma Lagerlöfs roman Liljecronas hem (Gidlund 1992)


Ulvenstam, Lars: Den åldrade Selma Lagerlöf. En studie i hennes Löwensköldscykel (Bonnier 1955)


Ulvros, Eva Helen. Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf. Historiska media 2001. http://http://www.historiskamedia.com/2001/sophie_elkan.asp

Verner- Carlsson, Jan: Kära Fröken Lagerlöf (Geelmuyden.Kiese, Oslo 1999) (Roman)


Vrieze, F S de: Fact and Fiction in the Autobiographical Works of Selma Lagerlöf (Van Gorcum, Amsterdam 1958)

Väpnargård, Marian: Käraste Selma Lagerlöf (Libris 1989)

Weidel, Gunnel: Helgon och gengångare. Gestaltningen av kärlek och rättvisa i Selma Lagerlöfs diktning (Gleerup 1964)

Wivel, Henrik: Snödrottningen. En bok om Selma Lagerlöf och kärleken (Bonnier 1990)


Wägner, Elin: Selma Lagerlöf. 1: Från Mårbacka till Jerusalem (Bonnier 1954)


Wägner, Elin: Selma Lagerlöf. 2: Från Jerusalem till Mårbacka (Bonnier 1954)


Zamore, Karl Otto: Selma Lagerlöf (Harrier 1958) (För ungdom)

 

Artiklar:

 

Bergenmar, Jenny: Bortom kvinnligheten. Kön och identitet i Selma Lagerlöfs självbiografi. Tidskrift för litteraturvetenskap 1998:2, s. 3-30


Bergsten, Staffan: Hur stark får en kvinna vara? Vestmanlands Läns Tidning 1999-10-22.


Carlsson, Larsolof: Hon skrev sig tillbaka till Mårbacka. Helsingborgs Dagblad 1993-08-28.


Edström, Vivi, m. fl.: Tema: Selma Lagerlöf. Parnass 1994:5, s. 3-37


Edström, Vivi: Klockklangen på nyårsnatten. Selma Lagerlöf och århundradeskiftet. Parnass 1999:4, s. 12-15.


Forser, Tomas: Selma ingen naiv sagotant. Göteborgs-Posten 1994-07-15.

Hjort, Gudrun: Selma kom till Mårbacka igen. Nya Wermlands Tidningen 1991-08-03.

Karlsson, Seth: I Selma Lagerlöfs fotspår. Sicilien gav henne nya idéer. Falu-Kuriren 1997-10-20.


Krook, Hans: Herrarna och deras hus: faderns stolta planer gick i stöpet - dottern reste monumentet. Kulturens Värld 1995:3, s. 51-53.

Lagerroth, Ulla-Britta: Människans mognad. Ett tema inskrivet i Selma Lagerlöfs böcker. Nya Wermlands Tidningen 1994-08-24.

Lagerroth, Ulla-Britta: Selma Selmissima - en stark personlighet. Parnass 1994:5, s. 6-12.

Lagerroth, Ulla-Britta: Nordism i Selma Lagerlöfs liv och författarskap. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 2000:2, s. 129-146.


Petersson, Krister: När sagoförtäljerskan blev förkunnare. Smålandsposten 1992-09-02.

Stormbom, Jarl: Gösta Berlings saga 100 år. Svenskbygden 1992:1, s. 14-15.

Tunström, Göran: Sagotanten som bar ett vilddjur inombords. ICA-kuriren 1992:10, s. 18-19.

Törner, Marianne: Falun blev hennes hem. För 100 år sedan flyttade Selma Lagerlöf till Falun. Falu-Kuriren 1997-12-13.


Verner- Carlsson, Jan: Med fantasin gav hon bildningen vingar. Folkhögskolan 1997:1, s. 4-5, 8.

Westman, Lars: Mårbacka - fyllt av Selmas sagor och passioner. Vi 1995:30/31, s. 4-9.

lf, Lars: Selma, Anna och Alma - Kärlek på tre i Landskrona. Sundsvalls Tidning 1999-08-29.


Östman, Catharina: När Gösta Berling skulle bli älskad. Selma Lagerlöf 140 år idag. Vasabladet 1998-11-20.

 

Internet-adresser:

BIF (biblioteket i fokus). Fakta om Selma Lagerlöf:
http://www.bif.se/forfattare.lasso?-database=bif_web&-layout=web&-
response=forfattare_detalj.html&-recordID=33714&-search
Bonniers Förlag. Fakta om Selma Lagerlöf:
http://www.albertbonniersforlag.com/forfattare.asp?fid=398
Lars Sundqvists hemsida. Bra privat sida om Selma Lagerlöf:
http://www.xpress.se/~lasu0830/selma1.html 
Mårbacka Minnesgårds hemsida:
http://www.marbacka.s.se
Nobel e-museum. Fakta om nobelpristagare:
http://www.nobel.se/literature/laureates/1909
Nättidningen Rötter. Selma Lagerlöfs förfäder:
http://www.genealogi.se/lagerlof.htm
Projekt Runeberg. Selma Lagerlöfs samlade verk på Internet:
http://www.lysator.liu.se/runeberg/authors/lagerlof.html
Projekt Runeberg. Fakta om Selma Lagerlöf:
http://www.lysator.liu.se/runeberg/svlihist/lagerlof.html
Retorik, berömda tal. Selma Lagerlöfs tal när hon tog emot nobelpriset:
http://hem.passagen.se/anvaldem/selma.htm 

 

Tillbaka till Selma Lagerlöf.

 

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer