Sju linjer

 

Birger Lindskog

 

                                         Birger Lindskog.

Personligt: Birger Lindskog föddes 1914 i Rudsbyn i Långserud. Hans far var folkskollärare och släkten hade djupa rötter i socknen. 1923 flyttade familjen till Strand i Silbodal.  Lindskog blev teologie och filosofie kandidat i Uppsala och disputerade 1954 i sociologi. 1966-69 var han professor i ämnet (egentligen som vikarie för Torgny Segerstedt) Han förblev verksam vid Uppsala universitet fram till sin död. Birger Lindskog var även flitigt verksam inom Värmlands Nation i Uppsala där han en tid var uppskattad förste kurator och senare hedersledamot. 1974 tillägnades han en festskrift vid sin 60-årsdag. Han dog i Uppsala 1997.

 

Litteraturgenre: Facklitteratur

 

Författarskap: Birger Lindskogs doktorsavhandling, African leopard men, var resultatet av grundliga forskningar och anses av en del som mycket originell. Avhandlingen baserades på studier av afrikanska, så kallade leopardsällskap. I Uppsala ansvarade han även för undervisningen i socialantropologi och gav i samband med detta ut en bok om u-landssociologi med just titeln U-landssociologi. Den kom 1968 och omtrycktes flera gånger.

1979 var han redaktör för Nationen och hembygden, Värmlands i Uppsala. En nationshistorik. Enligt ett minnesord av Teddy Brunius gav Birger Lindskog dessutom ut "en rad arbeten som handlar om den värmländska hembygdens traditioner och förvandlingar, vad han kallade för lokal sociologi." Sannolikt avser detta uppsatser publicerade i olika sammanhang.

1992 kom Birger Lindskogs sista bok. Där återknyter han till sin värmländska hembygd. Långserud, en sockenmonografi var resultatet av flera decenniers ihopsamlande av artiklar och bilder. Flertalet av bilderna är tagna av Hans Hammarskiöld redan 1951. Birger Lindskog står som redaktör till boken och har själv skrivit de mer allmänna kapitlen, medan flera kända forskare bidragit med artiklar inom sina respektive områden.

 

Utgivna böcker:

African leopard men. Avhandling. Uppsala Universitet, Institutionen för allmän o. jämförande etnografi], 1954. Serie: Studia ethnographica Upsaliensia 

U-landssociologi. Almqvist & Wiksell, 1968 

Universitetet och forskningen. Studier tillägnade Torgny Segerstedt på sextioårsdagen. Red.: Birger Lindskog Uppsala universitet 1968

Vad är socialantropologi. Uppsala  1971

Nationen och hembygden. Värmlands i Uppsala. En nationshistorik. Red.: Birger Lindskog i samarbete med Värmlands nations kamratförening, Föreningen Nationen och hembygden, Värmlands nation, Uppsala universitet. NWT 1979

Sociologiska institutionen i Uppsala 1948-1988. Jubileumsprogram och loggboksblad. Uppsala universitet 1988

Långserud. En sockenmonografi. Red Birger Lindskog. Foto Hans Hammarsköld.  Årjäng : A. Svanqvist & son 1992

 

Medverkan i antologier:

Hammarötassar och Skoghallsbor. En studie i lokal sociologi. I Hammarö en Hembygdsbok. Hammarö köping  1957

 

Skrivet om:

Miscellanea sociologica. Festskrift tillägnad Birger Lindskog vid hans 60-årsdag den 23 september 1974. To the honour of Birger Lindskog at his sixtieth birthday September 23, 1974. Red. av Jan Trost. Uppsala : Sociologkonsult (distr.), 1974

 

Detta författarporträtt är sammanställt av Claes Åkerblom

 

Sju linjer

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer