Peter Olausson

 

                                      Peter Olausson. Foto: Privat.

 

Personligt: Peter Olausson är född i Kungsbacka 28 mars 1956. Bosatt i Häljebol, Gillberga socken i Säffle kommun i Värmland. Arbetar som universitetslektor i historia vid Karlstads universitet, med ett förflutet som arkivarie vid främst Värmlandsarkiv och kommunarkivet i Åmål från 1970-talets slut. Doktorerade 2007 med avhandlingen Gillbergaknaparna. En studie i den svenska storbondens habitus 1750–-1850. (Göteborg & Karlstad).

Redaktör för periodiska tidskrifter och årsböcker som Värmländsk Kultur, Släkthistoriskt Forum, Runbrev, Näverluren, Wermlandica och Bergslagshistoria under olika perioder från 1980 och framåt.
Peter Olausson har också arbetat ideellt inom många organisationer, först och främst hembygdsrörelsen lokalt, regionalt och nationellt. Var med och grundade föreningen Genealogisk Ungdom (som utvecklades till Sveriges Släktforskarförbund) 1977, Föreningen Värmländsk Kultur (1979), Nysäters marknadskommitté (1984), Folkrörelsearkivet i Åmål (1990), Föreningen Tingshuset i Häljebol (1990), Föreningen Vikingaleden (1993), Ekonomiska föreningen Gillbergaturism (2003) och Sällskapet Mariann Sönnebos Vänner (2017).

2012 utsågs Peter Olausson till årets Värmlandsförfattare med motiveringen:

 

Peter Olausson är en mycket mångsidig författare men framför allt en drivande kraft i arbetet med att bevara och tillgängliggöra det värmländska kulturarbetet, senast demonstrerat i arkivguiden Ljus över Värmland, där en kunnig arkivforskare med glädje och livslust öppnar dörrar till bortglömda rum.


Utgivna böcker och skrifter (större arbeten: författare, medförfattare och/eller redaktör):
"Vi möts på Nysätersmon!" Krönika kring en gammal marknad (med Tom Hultkrantz). 1985.
Boken om Långserud. 1986.
Vid Glafsfjordens stränder. 1988.
Forskarkatalog Värmland. 1988.
 Här har Du Din hembygd! Studiehandledning till Hembygdskartan för Värmland. 1991.
Värmland vår hembygd/Värmland förr och nu (med Britt-Marie Insulander). 1991.
Gårdsarkiv i Ånimskogs socken (med Roger Carlson). 1992.
I enens rike. En sockenbok om Gillberga socken (med Tom Hultkrantz). 1993.
Åmåls stads privilegier (med Roger Carlson). 1993.
"Glava ska leva!" En minnesbok om Ärland Segersten (med Lillan Augustsson). 1994.
Boken om Långserud II. 1995.
Att se det stora i det lilla. Arbetsrapport från en konferens om svensk lokalhistoria. 1996.
Värmlänningar i rörelse. Forskningsrapport om värmländsk in- och utvandring under fyra sekler. 1997.
Glad av Gillberga. Bygget av ett värmländskt vikingaskepp (med Mariann Sönnebo. 1998.
Vägar till värmländsk historia. En arkivguide. 1999.
Värmlandsarkiv 1970-2000. En historisk tillbakablick. 2000.
Våra värmländska hembygder (med Karin Öman och Bo Eriksson). 2001.
Från Eneby till evigheten (dikter) (med Erling och Elin Olausson). 2002.
Rikedom, makt och status i bondesamhället. Del 1. 2004.
"Vandrat hit som andra finnar att söka sin föda". Om en rannsakningslängd över inhysesfolket i Fryksdalen 1674 (med Gabriel Bladh). 2004.
Naboliv. Värmland – Hedmark. Arkiven berättar – Arkivene forteller. 2005.
Gillbergaknaparna. En studie i den svenske storbondens habitus 1750-1850.. 2007.
Den röda klänningen (dikter). 2009.
Ljus över Värmland. En bildningshistoria. 2011.
Som ringar på vattnet. 25 år av internationellt samarbete (med Inga-Lill Fjällsby och Margareta Ullström. 2015.
Iron links. Essays about Swedish migrants to the Urals from the beginning of the 1700s to the late 1800s (med Mikhail Abramzon, Natalya Frolova och Ann-Kristin Högman). 2015.
Universitetsfilialen i Karlstad 1967–1977. Glimtar från akademins första år. 2017.

 

Utmärkelser och stipendier:
1989 Hedersledamot i Föreningen Värmländsk Kultur
1990 Stipendium ur Elna Bengtssons fond för byggnadsforskning
1992 1.Värmlands Hembygdsförbunds förtjänstmedalj i silver
1992. 2. Studieförbundet Vuxenskolans förtjänsttecken "Ugglan"
1993 Stipendium ur Helge Kjellins minnesfond
1994 1.Föreningen för Värmlandslitteraturs pris till "Årets vackraste    värmlandsbok", avseende hembygdsboken "I enens rike"
1994. 2. Stipendium ur Anders Diös fond för svensk hembygdsforskning från Kungliga Gustaf Adolfsakademien i Uppsala
1995, 2009 Säffle kommuns poesipris
1999 Gillberga Hembygdsförenings hederspris "Årets Gillberging"
2000 Säffle kommuns kulturpris
2001 Tidningen LAND:s stora landsbygdspris (hedersomnämnande)
2002 Stipendium ur riksarkivarie Ingvar Anderssons fond för arkivvetenskaplig forskning
2003 stipendium ur Bengt Axelssons kulturfond för framstående insatser inom värmländskt kulturliv (Föreningen för Värmlandslitteratur)
2008 Delad andraplats i studentkårens verksamhet Bästa Läraren (Karlstad)
2011 Sveriges Hembygdsförbunds förtjänstplakett
2013 Årets Värmlandsförfattare (Region Värmlands och Föreningen Värmlandslitteraturs utmärkelse)
2014 Föreningen Värmländsk Kulturs kulturpris
2017 Victor Örnbergs hederspris (Sveriges Släktforskarförbund)

 

Medlem av: Medlem i styrelserna för Värmlands Hembygdsförbund, Sveriges Hembygdsförbund, Föreningen Vikingaleden, Värmlands Museiförening, ledamot i bl a Värmländska akademien, Värmlands Författarsällskap och Sveriges Författarförbund, aktiv deltagare i communityn Poeter.se, medborgare i Republiken Åsen-

Författarporträtt sammanställt i februari 2020.

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer