John Takman

 

 

Personligt: John Takman föddes 1910 i Säffle. Hans far var stenhuggare och var i John Takmans barndom fullt sysselsatt med grundläggningen till Säffles vattentorn, vid sidan om en mängd andra uppdrag. 1917 återvände familjen till Kila där pappa Johan fortsatte som stenhuggare och småbrukare. Han beskriver sin uppväxt i den självbiografiska Min amerikanska ungdom (1988). Från hemmet i Kila, en lutheransk konservativ miljö, för att använda Takmans egna ord, var det ett stort steg, via ungdomsåren i USA, till rollen som socialläkare i Stockholm och så småningom riksdagsman.

John Takman behöll kontakten med barndomens Kila. Under decennier samlades de åtta syskonen varje sommar till den traditionella Takmanträffen. Ibland hade John Takman långväga gäster i följe. En sådan var Gene Amdahl, gigant inom datorvärlden, och släkt med familjen Takman.

Han behöll sina intressen in i det sista och var vid sin död sysselsatt med att översätta Karl Marx Kapitalet. John Takman dog i Stockholm 1998.

 

Litteraturgenre: Politik, socialmedicin

 

Författarskapet: Med åren kom John Takmans författarskap att omfatta dryga dussintalet böcker – därtill en mängd uppsatser, artiklar och debattinlägg. Den bokliga debuten gjordes 1943 med Genom ungdomens sexuella frågor, ett ämne som låg honom nära genom hans yrke.  1959 kom Vår vid Sydkinesiska sjön. Därmed var John Takman den förste som uppmärksammade vietnamesernas kamp för frihet. Han medverkade sedan i krigsförbytartribunalen om Vietnam och skrev flera böcker i ämnet.

Mest intressant ur värmlandslitterär synvinkel är självbiografin Min amerikanska ungdom (1988). Här kan vi följa en ung John Takman. Inspirerad av släktingar i USA och jämnåriga emigranter ville även han ut i världen. Som 16-åring lämnade han Kila för ett USA som stod inför depressionen. Han gick ur arbetslöshet till arbetslöshet. I boken kan vi följa hans ständiga jakt på arbete, flyttning kors och tvärs i svenskbygderna och en allt annat än enkel relation mellan arbetsgivare och arbetstagare!  Det var här hans politiska intresse formades. Han återvände till Sverige med en grundmurad kommunistisk övertygelse. Åter i Sverige började han läsa på Hermods, tog studenten, avlade med.lic. 1945 och blev Stockholms andre socialvårdsläkare. Här kom han så småningom i kontakt med zigenarnas situation – något som utvecklades till ett stort intresse och även blev föremål för hans doktorsavhandling: The Gypsies in Sweden: a socio-medical study (1976). John Takman tillhörde Stockholms stadsfullmäktige och valdes 1971 in i riksdagen för Vänsterpartiet kommunisterna.

 

Utgivna böcker:
Genom Ungdomens sexuella frågor
. Arbetarkulturs förlag. 1943.
Socialpsykiatriska synpunkter på de svenska zigenarna. Stockholm. 1952.

Vår vid Sydkinesiska sjön. En resa i Vietnam och Kina 1958. Clarté. 1959
Ungdomspsykiatri: en orientering. Liber. 1962.
Socialmedicinsk vardag. Wahlström & Widstrand. 1966.
Krigsförbrytelser i Vietnam
. Vietnampress. 1967.
Att vara två. Sexualkunskap för högstadiet. Liber. 1968.
Sex i tonåren. Klubbserien: Liber. 1968.
Vietnamkriget 25 år. Tre artiklar från krigets början. Stockholm. 1971.
Vietnam – ockupanterna och folket. Bo Cavefors bokförlag. 1965.
Zigenarundersökningen 1962-1965. Slutrapport den 31 mars 1966

The Gypsies in Sweden. A socio-medical study. Liber Förlag. 1976.
Kärnkraften och kyrkoherde Malthus. Fram. 1980.
Min amerikanska ungdom. Fram. 1988.

 

Författarporträtt sammanställt 2018 av Claes Åkerblom

 

 

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer