Axel Johan Uppvall

 

 

 

Personligt: Axel Johan Uppvall föddes 1872 i Avelsäter i Tveta. Fadern var jordbrukare och familjen var bosatt på flera platser i Tveta, By och Eds sockar. Släkten härstammar från Upperud på Dal – därav efternamnet. Axel Uppvall emigrerade som 23-åring till USA men återvände till Europa och fick sin akademiska utbildning i Lund, Göttingen och Nancy. Åter i USA avlade han examen vid Colby college i Waterville, Me, USA. Han blev fil. mag. vid Harvard 1907 och promoverades till fil. dr. vid Clark universitet 1919. Sedan 1914 hade han varit professor i nordiska språk vid University of Pennsylvania i Philadelphia. 1943 blev han litteraturdoktor vid Colby college. Som pensionär ägde han en lantgård nära Kanada. Han behöll kontakten med hembygden intill sin bortgång 1960.

 

Litteraturgenre: Språk- och litteraturvetenskap

 

Författarskapet: Svenska språket och August Strindberg var två ämnen som Axel Uppvall brann för. 1938 kom Manual of Swedish phonology with international phonetic transcription, en lärobok i svenska med fonetisk uttalsbeteckning. Han arbetade hårt för att aktualisera det svenska språket i USA. Strindbergsforskningen resulterade i dels Strindberg the man (1920), en översättning av Gustaf Uddgrens Andra boken om Strindberg, dels i den egna boken  August Strindberg. A Psychoanalytic Study With Special Reference To The Oedipus Complex. Boken som kom 1920 har sedan dess kommit ut i minst 25 nyutgåvor, den senaste 2010.

Vid närmare 80 års ålder fick Axel Uppvall 1950 uppmärksamhet även i sitt gamla hemland. Enligt flera källor var det Uppvall som var den egentlige anstiftaren till den stora kampanjen mot Vilhelm Moberg och Utvandrarna. Han hade i en artikel i Worchestertidningen kritiserat boken och karakteriserat den som ”svensk smutslitteratur”. Han sökte sympati hos författaren Ebbe Reuterdahl som ställde sig bakom kritiken. Snart var debatten igång, det som skulle utvecklas till den så kallade Reuterdahlsfejden.

I Svenska Dagbladet (30 december 1950) återges ett brev från Uppvall till Moberg: ”Undertecknad har själv hjälpt till med att karakterisera er såsom buslitteraturens i USA hövitsman. Vad ni skulle ha haft, innan ni skuddade det stinkande stoftet av er, var tjära och fjäder i rikliga proportioner. Här väntar vi otåligt på engelska översättningen av ert vämjeliga opus Utvandrarna. Enligt meddelanden som ingått nyligen skall ni få en laglig efterräkning på det snuskiga arbetet.”

Några veckor senare kan vi i Svenska Dagbladet läsa hur en delvis ångerfylld Uppvall söker förlikning med Moberg. Han menar att det ursprungliga brevet var överilat och kunde inte ana att angreppet skulle ta sig sådana proportioner. Han skriver nu om Utvandrarna att ”boken i sin helhet är bra, även om vissa saker borde bort”.

För Reuterdahl hade kampanjen bara inletts. Debattkriget med Vilhelm Moberg pågick under hela 1951 och utmynnade i Reuterdahls bok Vem har rätt? I litteraturfejden Moberg – Reuterdahl.

Axel Johan Uppvall hade ett brett intresseregister och gav även ut egna översättningar av Karlfeldts, Frödings och Almquists diktning.

 

Utgivna böcker:
August Strindberg. A Psychoanalytic Study With Special Reference To The Oedipus Complex, 1920

Swedish grammar and reader, 1938

Manual of Swedish phonology with international phonetic transcription, 1938

Den svenska kulturen i Amerika till mitten av 1800-talet

A New Deal in Education,” “The Swedish Language in America*)

The Floral Element In the Poetic Words of Erik Axel Karlfeldt*)

Old Landmarks on the Delaware*)

The Study of Scandinavian Languages and Literatures*)

History of Scandinavian Literatures*)

*) Dessa finns upptagna i tidningen Vestkusten 22/1 1942, obekant när eller i vilken form de publicerats

 

Författarporträtt sammanställt 2018 av Claes Åkerblom

 

 

 

 

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer