Sju linjer

 

2016 års verksamhetsberättelse.

 

Årsmötet

Årsmötet ägde rum den 19 mars på Svenska migrationscentret. Ett trettiotal medlemmar hade mött upp och därtill några ”utomstående”.

Vice ordföranden Eva Fredriksson hälsade alla välkomna och bad om en tyst minus till minnet av under det gångna året avlidna medlemmar, bland andra Matts Nilsson, en lika avhållen som duktig ordförande, som gick bort under hösten.

F.d. styrelseledamoten Lars Österdahl ledde förhandlingarna med kraft och kläm och årsmötets dagordning var snart avverkad.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen liksom bokslutet och styrelsen erhöll ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften på 150 kr skulle vara oförändrad även år 2017. Verksamhetsberättelsen som publicerats i nr 1 av årets Wermlandiana, godkändes liksom bokslutet. Revisorernas berättelse upplästes och styrelsen erhöll ansvarsfrihet av årsmötet.

Till ny ordförande för en tid av 1 år utsåg mötet Berit Wester i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningen, som bestått Lars-Martin Jansson, sammankallande, och Anita Stjernlöf-Lund samt Jan R. Ohlson, föreslog vidare omval för en tid av två år av Gun Berger, Eva Fredriksson, Anna Wennerlund Cruickshank och Claes Åkerblom som ledamöter av styrelsen. Bengt Åkerblom omvaldes fram till årsmötet 2017. Mandat till årsmötet 2017 har Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén och Lena Sewall. CG Gustafsson valdes slutligen att ersätta Anita Andersson, som ställt sitt styrelsemandat, till 2017, till förfogande.

Årsmötesförhandlingarna avslutades med att några i styrelsen hyllades särskilt. Lena Sewall för att under året svarat för föreningens vackra hemsida och dessutom formgivit föreningens medlemsblad. Erik Dahlberg för hans arbete med medlemsregistret och för att han tillsammans med sambon Birgitta Viking hållit föreningens dator i trim och Bengt Åkerblom för redaktörskapet av Wermlandiana jämte Lena Sewall, och för att han bemannat föreningskontoret under det gångna året. Också sammankallande i valberedningen, Lars-Martin Jansson, tackades särskilt för ett ambitiöst och framgångsrik arbete. Blommor erhöll också Eva Fredriksson, vice ordförande, som med den äran tjänstgjort som ordförande efter Matts bortgång. För många års hängivet arbete i styrelsen och erhöll också Anita Andersson en blombukett. Undanbett sig omval hade Erik Dahlberg, som sedan 1980 suttit i föreningens styrelse. Han utsågs av årsmötet med acklamation till hedersledamot!

Efter själva årsmötet bjöd föreningen de närvarande, medlem eller ej, på kaffe och smörgås.

Som nästa punkt på dagordningen stod diplomutdelning. En jury bestående av Jessica Edlom, Helena Vermcrantz och Margareta Wallin Wiktorin, sammankallande, hade granskat utbudet av nya värmlandsböcker, utgivna under 2016 och beslutat att den allra vackraste värmlandsboken var Fotograf Anna Ollson – människor och miljöer i Karlstad. För grafisk form och text svarar Peter Sörensen för fotot Anna Ollson, som verkade i Karlstad decennierna kring förra sekelskiftet.

Hedersomnämnande gav juryn Hus i Karlstad genom konstnärens ögon, formgiven av Lars Norrby och med akvareller av Jessica Stuart-Beck. Hedersomnämnande erhöll också Mormors mat av Maria Holm, formgiven av Bo Lundberg, som även svarat för illustrationerna.

Föreningens Bibliotekspris 2016 gick till Sunne bibliotek för ”en förnämlig värmlandssamling, vackert explonerad med Selma Lagerlöf och Göran Tunström som självklart centrum och där den viktiga lokalhistorien inte heller glöms.” På plats var Erik Öhrn, Sunne kommuns biblioteksansvarige, och kulturchefen Tuula Dajén att ta emot diplomet.

Avslutningsvis berättade Magnus Hynell om jägarstenåldern i Värmland, ett föredrag som byggde på hans i fjol utgivna bok, Värmland längesen, ett imponerande verk i ord och bild.

 

Konstituerande sammanträde

30 mars 2016 Vid konstituering av styrelsen valdes Eva Fredriksson till vice ordförande och till sekreterare Anita Meyer-Lie. Till firmatecknare utsågs Berit Wester, Bengt Åkerblom och Lars Lingsell, kassaförvaltare, var för sig.

 

Programverksamheten

 

Årets debutant

Sedan 2009 delar föreningen ut ett speciellt pris till det gångna årets bästa debutant inom värmlandslitteraturen. I år hade föreningen utsett Kjell Fredriksson till årets debutant för den självbiografiska boken Minnenas långrev och vid Världsbokdagen den 24 april på Karlstads stadsbibliotek kunde Bengt Åkerblom överräcka till honom ett diplom som bekräftelse på denna utmärkelse. Prissumman var som tidigare år på 5 000 kr. I prisjuryn satt Berit Wester tillsammans med Gun Berger, Bengt Åkerblom och Olof Andersson.

 

En trivsam kväll hos landshövdingen

Måndagen den 7 mars gästade föreningen landshövdingen Kenneth Johansson i hans eleganta salonger på Residenset. Detta var åttonde gången vi kunde ställa till en fest hos vår hövding och som alltid med ett värmlandslitterärt program. Två gånger Andersson hade vi kallat det, vilket innebar att Berndt Andersson från Brunskog, författare och skrönikör, framträdde tillsammans med Urban Andersson, poet och trubadur från Mangskog. De talade och sjöng på respektive mål. Landshövdingen hälsade den femtiohövdade publiken välkommen och Eva Fredriksson tackade honom för hans gästfrihet och de två Anderssönerna för ett mycket underhållande framträdande, en trivsam afton en blöt och snöig kväll i månaden i vårvintermånaden mars.

 

Göran Tunström-dag i Sunne

Sedan Göran Tunström gick bort år 2000 har föreningen hyllat minnet av honom med ett program av något slag,, oftast här i Karlstad men stundom också i Sunne. 2016 stod Sunne kommun ensamt för minnesdagen med arrangemang av olika slag. Göran Tunström-priset tilldelades de världsberömde glaskonstnärerna Ingalena och Ragnar Klenell.

 

Karlstadsdagen

Föreningen medverkade inte i den sjätte Karlstadsdagen, som ägde rum den 16 april. Dagen drog en stor publik och särskilt uppskattad var programpunkten om Anilrevyerna. Kjell Fredrikssons samtal med Anils syster Margit Eklund, revydrottningen, fick tiden att stå stilla i den välbesatta hörsalen på Värmlands Museum och en knappnåls fall hade slagit ner som en bomb. På Karlstadsdagen utkom också ett litet häfte med fyra intresseväckande föredrag om Karlstad. Programmet arrangerades av Värmlands Museum, Nätverket Karlstadshistorikerna och Karlstad lever.

 

Litteraturaftonen i Östra Ämtervik

Sedan sekelskiftet har föreningen tillsammans med Värmländska Författarsällskapet och Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris arrangerat en litteraturafton i Östra Ämterviks församlingshem på tisdagskvällen under kulturveckan i Sunne. Så också 2016. Vi kunde räkna in drygt sextiotalet personer till litteraturaftonen, vilka kunde glädja sig åt ett digert program – som vanligt. Medverkade var Anita Andersson, kvällens konferencier, Rune Blidh, kvällens trubadur, Anders Borgström, lyriker och en bygdens son, och Berndt Andersson, som nyligen utkommit med en samling berättelser på mål samt Jan R. Ohlson, som i vanlig ordning läste ur sin bok för året, och Kjell Sundström, som till minne av Matts Nilsson läste ur hans andra och sista bok, Trollkarlen från Ås. Inträdet var oförändrat 50 kr inkl. kaffe och hembakt limpa.

 

Bokmässan i Göteborg

Stora Bokmässan i Göteborg, f.d. Bok & Bibliotek, ägde rum 22–25 september. Ansvarig för Värmlandsmontern var nu inte längre Värmländska Författarsällskapet med Anita Andersson i spetsen utan Region Värmland och Ricky Andreis, som nu tagit över montern, som hade samma framträdande plats som tidigare, men nu med ett nytt utseende, formgivet av Tor Cederman. På plats i montern fanns nu ”som alltid” föreningen, en viktig och nödvändig samarbetspartner för Region Värmland. Vi exponerar och säljer de böcker som presenteras på scenen i montern. Vi hade en bra försäljningsyta, goda exponeringsmöjligheter och en praktisk disk, som vi var mycket nöjda med. Där jobbade Anna Wennerlund Cruickshank, som var närmast ansvarig för försäljningen, med dottern Johanna samt Berit Wester, Birgitta Rosén, CG Gustafsson, Lars Lingsell och Eva Fredriksson. Tilläggas ska att vi fick ovärderlig hjälp av Votums förlag, som bistod med transport av boklådor m.m. ifrån Karlstad och tillbaka.

Som vanligt inleddes första dagens program med kungörande av Region Värmlands litteraturstipendier och Årets Värmlandsförfattare. På scenen fanns då kulturchefen Ulf Nordström och Nina Höjdefors, chef för Regionens kulturutveckling. Upp på scenen kallades stipendiaterna Maja Hjertzell och Magnus Hynell för att ta emot blommor och publikens hyllningar. Därefter presenterades Årets Värmlandsförfattare, bilderboksförfattaren Per Gustavsson.

De tre pristagarna intervjuades på scenen och uppmärksammades också av radio och tv.

Per Gustavsson erhöll sitt pris ”för hans rika bokproduktion, som älskas av både barn och vuxna.” Maja Hjertzell prisades för boken Vad gör man inte – ”en träffande, stark och skickligt uppbyggd bok.” Magnus Hynell  för boken Jägarstenåldern ¬ ”ett unikt verk om Värmlands äldsta historia av imponerande omfång och illustrerat av författaren själv. ”De båda pristagarna erhöll 30 000 kr var ut Region Värmlands stipendiefond. Men själva prisutdelningen ägde rum på Värmlands bokfestival i november.

I prisjuryn återfinns Mikael Johansson, Helena Vermcrantz, Bengt Åkerblom. Från regionen medverkade Maria Östergren och Nina Höjdefors.

Under bokmässan presenterades ett sextiotal program på monterscenen. Monterprogrammet hade detta år förnyats med flera ungdomliga inslag. Den troligen(?) flitigaste ”monterpersonen” var Stefan Holm, en av initiativtagarna till boken Låt oss berätta. Noveller från Värmland. Han står också som redaktör till boken, utgiven av Votums förlag och har själv skrivit en av bokens aderton noveller. Oväntat populär bok var Skogshuggarna i Fjärran västerns skogar av Lars Nordström. Vi hade också vackra böcker som Lars Anderssons En by invid älven och Monica Sjögren Nordgrens bok Maria Magdalena – kvinnan vid Jesu sida, formgiven av Anita Stjernlöf Lund. Ovanligt nog hade vi ingen ny Lars Lerin-bok till försäljning.

Traditionsenligt avslutades bokmässan i Värmlandsmontern med dikter och visor och en och annan skröna framförda av Bengt Berg och Björn Sandborgh. Omsättningen uppgick till 61 000, som får sägas vara ett ganska gott resultat. Vi sålde ändå totalt 56 titlar på de fyra dagar mässdagarna.

 

Bokmässan i Säffle

För första gången hade föreningen inte något bokbord på bokmässan i Säffle, som ägde rum den 22 oktober. På plats var ändå vår styrelseledamot Claes Åkerblom, som i Wermlandiana rapporterar från femte upplagan av denna mässa, som är still going strong med ett drygt 30 försäljarbord. Därtill hölls under mässan ett 20-tal föredrag.

 

Värmlands bokfestival

Den 18 och 19 november gick den av stapeln, Värmlands bokfestival, som är det nya namnet på det som tidigare kallades Värmländsk bokmässa. Inte bara namnet var nytt. Mässgeneral, eller bör vi kanske säga festivalgeneral, var Ricky Andreis vid Region Värmland, visserligen ny chef här men sitt elddop fick han redan i Värmlandsmontern i Göteborg. Nu var han varm i kläderna och genomförde sitt uppdrag här med den äran, skicklig organisatör som han är, full av idéer och alltid på gott humör. Ny lokal för året var Nöjesfabriken i Karlstad. Tanken var att festivalen skulle erbjuda något för alla åldrar, barn, ungdomar och vuxna med ett varierat program som också hade inslag av lek, spel, quiz, skrivargrupper och andra nyheter samt fri entré för den yngre. De två dagarna lockade 4 000 besökare och många av dem var skolbarn. Programmet var fullspäckat med lockande programpunkter, så ibland var det svårt att välja i utbudet. Nöjesfabriken finns i KMW:s gamla lokaler på Herrhagen. Det är spännande lokaler med massor av vinklar och vrår, nya rum som oväntat öppnar sig för besökarna, lätt att gå bort sig, halvplan, små trappor, plötsligt en stor sal, en servering, nytt rum igen och inte minde än fem scener. Svårt att få en överblick och att göra en karta över lokalerna var en utmaning som arrangörerna inte riktigt gått i land med. Föreningen hade fått en idealisk placering för sina tre bord –mitt i smeten kan man kanske säga! Förhoppningsvis får vi samma placering nästa år!

 Anna Wennnerlund Crucikshank, Eva Fredriksson, Brit Wester och Lars Lingsell bemannade bordet under de två dagarna från kl. 10 till 18. Omsättningen uppgick till 16 000 kr, ett mycket gott resultat!

För första gången använde vi också Swish som betalningsform men de flesta betalade mer gammeldags.

Bokfestivalen inleddes med att föreningen hyllade årets Bengt Axelsson-pristagare, litteraturvetaren Pär-Yngve Andersson och tonsättaren Micaela Hoppe. Berit Wester höll tal till pristagarna och överräckte till dem deras diplom. Prissumman, tio tusen kronor till dem var, var redan insatt på deras bankkonton genom vår skattmästares försorg. Valet av pristagare hade fattats av Berit Wester, Bengt Åkerblom och Erik Dahlberg, som av styrelsen fått detta i uppdrag.

Micaela Hoppe erhöll priset ”för konsten att förvandla Värmland till skön musik” och Pär-Yngve Andersson för ”en kommande studie av Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige ur litteraturvetenskapliga och språkliga perspektiv.” Tyvärr skedde överlämnat av diplomen på en praktiskt taget folktom scen. Föreningen gick emellertid ute efteråt och informerade pressen om nyheten, vilket ledde till omnämnande i flera tidningar.

 

Viktiga beslut och händelser

Föreningen har varit mycket aktiv under året.

Vi har medverkat i ett tiotal utåtriktade arrangemang, alltså litteraturaftnar, bokmässor m.m.

Glädjande är att vårt goda samarbete med landshövding Kenneth Johansson har bestått under året och resulterat i två mycket lyckade och välbesökta litteraturarrangemang.

Glädjande är också att de båda bokmässorna, i Göteborg och Karlstad, har utfallit till belåtenhet i ny regi av Ricky Andreis vid Region Värmland. Höstbokmässan, alltså Bokfestivalen må särskilt prisas!

Medlemsantalet har inte ökat under året men ändå hållit sig på hög nivå. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till xxx,

Tack vare Lena Sewall har föreningens hemsida fortsatt varit av hög kvalitet, beundrad och uppskattad av alla som sökt oss på Nätet. Detsamma kan sägas om vårt medlemsblad, som, innehållsligt och utseendemässigt kanske varit bättre än någonsin förr.

Utställningen Vackraste värmlandsboken under 40 år, som Eva Fredriksson tog initiativet till med anledning av föreningens fyrtioåriga existens har även under 2016 visats på flera bibliotek i Värmland – kanske snart på alla?

Föreningen kan vara belåten med sitt fyrtioandra år.

Många har våra arrangemang varit och vårt medlemsblad har utkommit med sina fyra nummer i laga tid. Och medlemsantalet visar ingen oroväckande tendens till minskning. Och ekonomin, Lars Lingsells fögderi, är fortsatt god. Allra sist ett varmt tack till våra samarbetspartner, Region Värmland, Värmländska Författarsällskapet, landshövding Kenneth Johansson och – inte minst – alla dem som bidragit med värdefulla artiklar i Wermlandiana, bland vilka kan nämnas Andreas Tunström, Dag Nordmark, Nils Ahlqvist och många fler, inte minst alla duktiga bokrecensenter.

 

Styrelsen den 18 januari 2017

En linje

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer