Sju linjer

 

Eva Wennerström Hartmann

 

 

 

Personligt;  Eva Wennerström Hartmann föddes 1910 i Arvika. Efter studier i Uppsala (fil. lic. 1935 på en avhandling om Almqvists Songes) var hon verksam som lärare i bl.a. Uppsala och Stockholm, och en tid i Italien. Eva Wennerström-Hartmann var politiskt aktiv med uppdrag för Folkpartiet. Hon dog i Uppsala 2004.

 

Författarskap: Eva Wennerström Hartmann  hade även en journalistisk ådra och var från 1957 anställd vid Upsala Nya Tidning. I Stockholms-Tidningen och Idun medverkade hon med kåserier. Men hon skrev också ett antal böcker. Mest kända i Värmland är nog Värmlandshistorier (2 delar) och Det glada Värmland. Den senare är en antologi över värmländsk humor, och ger utrymme åt en mängd kända och okända författare. I Värmlandsbygd hyllar hon uppväxtlandskapet och främst arvikatrakten. På 1950-talet skrev hon även två romaner med motiv från Italien, Marmorhänderna och En källa.

   1951 fick hon tillsammans med Hans Hammarskiöld i uppdrag att skriva boken I Värmland det sköna. Hammarskiöld fotograferade, Wennerström-Hartmann skrev de kärnfulla bildtexterna.

 

Utgivna böcker (endast första upplagan anges):

Stilstudier i Almquists "Songes". Skrifter / utgivna av Samfundet för stilforskning 1937

Några minnen från Värmlands nation 1928-1938. 1938

Beväringssvenska: uppsatser och brev. Natur och kultur 1940

Språk och stil. 1940.

Värmlandshistorier. 1943.

Nya Värmlandshistorier. Wahlström & Widstrand 1944

Värmland det sköna. Stockholm: Wahlström & Widstrand 1951

Marmorhänderna. 1956

En källa. Wahlström & Widstrand 1958

Det glada Värmland. Wahlström & Widstrand 1959.

Värmlandshistorier. Trevi 1973.

 

Detta författarporträtt är sammanställt av Claes Åkerblom 2015

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer