Det här hände 2018

 

 

 

Årets pris och utmärkelser

 

2018 års Värmlandsförfattare och stipendiater

 

Fr v Hans-Olof Boström, Lena Carlsson. Olle Holmlöv. Foto: Region Värmland.

Region Värmlands litteraturstipendium delas ut en gång om året till minst två författare som gett ut verk med Värmlandsanknytning under det senaste året. Även Årets Värmlandsförfattare utses årligen. I juryn för de båda utmärkelserna sitter bland andra representanter från Föreningen Värmlandslitteratur och från Region Värmland. Region Värmlands mål med både stipendiet och utmärkelsen Årets Värmlandsförfattare är att bidra till att den starka berättartraditionen i Värmland fortsätter att leva och utvecklas, vilket är en viktig del i Värmlands utveckling.

 

Årets Värmlandsförfattare 2018 blev Hans-Olof Boström. Det tillkännagavs torsdagen den 27 september2018  i Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg. Region Värmlands litteraturstipendier tilldelades Olle Holmlöv och Lena Carlsson.

 

Hans-Olof Boström utsågs till Årets Värmlandsförfattare med motiveringen:

 

Hans-Olof Boström har i många år varit experten inom konstvetenskapen i Värmland – mångsidig, kunnig och med ett flertal böcker bakom sig. Hans senaste bok, Konst i Värmland bekräftar hans kunskap och bredd. Det lite okonventionella urvalet av äldre och nyare konstnärskap stimulerar till nya upptäckter!

 

Hans-Olof Boström har tidigare gett ut flera böcker på temat konst, till exempel Carl Larsson Monumentalmålaren  (2016), Panofsky och ikonologin  (2004), Biskopsporträtt i Karlstads stift  (2012) och Helgade rum. Kyrkor i Karlstads stift  (2009).

Förutom författare är Hans-Olof Boström också professor emeritus i konstvetenskap vid Karlstads universitet och han har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet samt arbetat i många år vid olika museer (Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Bror Hjorths hus i Uppsala). Han har också varit livligt engagerad i det värmländska konst- och kulturlivet, bland annat som preses i Värmländska Akademien samt styrelseledamot och vice ordförande i Rackstadmuseet.

 

Lena Carlsson tilldelades Region Värmlands litteraturstipendium 2018  för boken Frihetslif! Selma Lagerlöf och Sophie Elkan – två ensamma fruntimmer på resa med kamera med motiveringen:

 

Med sin praktfulla bok om de fotograferande ’fruntimren’ Selma Lagerlöf och Sophie Elkan, och deras långväga resor kring förra sekelskiftet med kameran som sällskap, har Lena Carlsson skrivit både litteraturhistoria och kvinnohistoria.

 

2018 års andra stipendiat var Olle Holmlöv fick Region Värmlands litteraturstipendiumför sin essä Djuröga. Motiveringen var:

 

Från de djupaste värmländska skogarna kommer denna lärda författare. Inget levande väsen är obetydligt i Olle Holmlövs ögon. På ett vackert, målande språk delger han oss sina erfarenheter av djurlivet i norra Värmland och drar paralleller till besläktade författarskap.

 

Stipendierna är på 30 000 kronor vardera.

 

Vackraste Värmlandsboken

 

Diplomerad på årsmötet. 2017 års vackraste Värmlandsbok Nära fåglar.

Till den allra vackraste Värmlandsboken  2017 utsågs  Nära fåglar, formgiven av Håkan Liljemärker, och utgiven på Bonnier Fakta. För det svindlande vackra fotot svarar Roine Magnusson, och för text Mats och Åsa Ottosson. Värmlandsanknytningen är bokens fotograf som har fotolab i Sunnemo Folkets hus och också äger ett hus i Sunnemo. Roine bor halvtid i Värmland och rätt många av fåglarna är fotograferade i Värmland.

Juryns motivering lyder:

 

Tänk att en faktabok om fåglar kan vara så vacker och poetisk! I denna bok kommer vi fåglarna in på livet och fångas av deras mänskliga uttryck. Den grafiska formen är tydlig och enkel, men samtidigt kraftfull, och lyfter fram de unika bilderna på ett väldigt fint sätt. Boken som helhet vill man gärna låta ligga framme så att man lätt kan återkomma till den, igen och igen.

 

Hedersomnämnda böcker. Formgivaren Magnus Lersten med Helena Bengtsson.

Hedersomnämnande fick boken Sy väskor vackra som smycken,

formgiven av Cecilia Ljungström, utgiven på Hemslöjdens förlag, med text och teckningar av designern och konsthantverkaren Helena Bengtsson från Karlstad samt foto av Thomas Harrysson.

Juryns motivering:

 

Denna inspirerande bok är vacker som helhet och i alla detaljer. Påhittig och nyskapande samtidigt som den utgår från, och lyfter fram, fina textila traditioner. Mycket genomtänkt formgivning, med tydlig text och instruktionsteckningar och läckra inspirationsbilder.

 

Hedersomnämnande fick också Låt oss berätta – noveller från Värmland. Andra boken. Grafisk form: Magnus Lersten. Redaktörer: Louise Alvarsson och Jessica Eriksson. Förlag: Votum förlag

Juryns motivering:                        

 

En mörklagd stiliserad stadsbild med enstaka upplysta fönster fångar blicken – en välfunnen symbol för de olika berättarrösterna i denna novellsamling. Omslagets silkeslena struktur lockar handen liksom det behändiga formatet. Den slinker lätt ner i fickan en perfekt pocketbok. 

 

 

FVLs debutantstipendium till Johannes Klenell

 

 

På Världsbokdagen den 23 april delade Föreningen Värmlandslitteratur ut sitt debutantstipendium som i år gick till Johannes Klenell för boken Det fria ordet med motiveringen:

 

Med humor, ironi och satir tecknas karaktärer och miljöer i ett förvirrat medieföretag, med ursprung i en 68-årsvänster, som totalt tappat sin ledstjärna och viljelöst driver i teknikskiftets hav. En tänkvärd, rolig bok om idéernas haveri i ett förändrat politiskt landskap, en företeelse, som nog kan kännas igen även i andra organisationer.

 

Hedersomnämnande fick Christina Lövestam för boken Porträtt från en värmländsk by med motiveringen:

 

för en poetisk skildring av människor och miljöer där barnets minnen från ”de olåsta dörrarnas tid”, när floxen blommade, vedyxan dunkade runt knuten och grannar, som vi minns gav bestående intryck i en omgivning där skog, trolska bäckar och grusvägar ledde mot äventyr och spänning. Sätergården är alla de värmländska byar som en gång var och som hyste samma andas barn. De som flyttade men lämnade kvar en del av sitt hjärta.

 

 

 

Stig Andersson Bengt Axelsson-stipendiat

 

Stig Andersson på Värmlands bokfestival 2018. . Foto: Lena Sewall

 

Genom testamentariskt förordnande av framlidne lektorn Bengt Axelsson  äger föreningen att varje år dela ut ett stipendium till en eller flera personer. Det har hittills delats ut 23 gånger, alltså inte riktigt varje år. Bengt Axelssons fond för värmländsk kultur har som sitt ändamål att "ge belöningar för och bidrag till kulturella insatser i Värmlands län". Medlen ska användas till mottagarens utbildning inom det kulturella området eller för forskning eller speciella projekt inom värmländskt kulturliv. Stipendiet kan inte tillfalla föreningar eller andra juridiska personer 2018 uppgick stipendiet till 20 000 kr och tillföll läkaren Stig Andersson, Säffle, för tryckningen av hans bok om primärvårdens betydelse: Från åderlåtning till riskbedömning. En vårdhistoria utifrån ett primärvårdsperspektiv med Värmland som exempel. Stig Andersson vill med boken placera vårdens historia i samhället och bland dess invånare. I sin framställning har han försökt framhålla kvinnornas del i sjukvårdens övervägande patriarkala historia. Två särskilda projekt i Hagfors och Filipstad, som kallades ”Värmlandsmodellen”, tar han upp. De planerades för att ersätta lokala sjukhus. Men modellen lyckades inte särskilt bra. Boken avslutas med ett avsnitt om kritiska röster och rörelser om den vetenskapsbaserade medicinens utveckling. Författaren är pensionerad distriktsläkare. Under sitt yrkesliv deltog han i alla praktiska delar av allmänmedicinen och arbetade bl.a. i Kenya för Rotarys läkarbank ett antal perioder. För tio år sedan skrev han boken Joost Lakmaker – överlevare från Auschwitz- Stipendiet delades ut på Värmlands bokfestival 2018.

 

Novellpristagare 2018 

 

 

Vinnarna i novelltävlingen  "Låt oss berätta – Noveller från Värmland 3" korades också i Värmlandsmontern 2018! De är fr v Lennart Lundstedt, vars novell handlar om en "Sommar med Varité Mondän", Lovisa Langeryd, som har skrivit novellen "Fröet" samt Anna Hedelius, med sin novell "Räven". Omgivna av fr v bokens formgivare Magnus Lersten och t h projektledaren och jurymedlemmen Louise Alvarsson.

 

Bengt Berg trefaldigt prisad!

Bengt Berg. Mottagare av Värmländska Akademiens  Lagerlöv 2018,
Bengt Anderberg-priset 2018 samt det allra första Göran Palm-stipendiet!
Foto: Lena Sewall  

2018 års Lagerlöv,

Bengt Anderberg-priset 2018 

Göran Palm-stipendiet! 2018

 

Det värmlandslitterära året 2018 fick en riktigt fin start. Värmlandska Akademien hade nämligen beslutat att  tilldela Bengt Berg årets Lagerlöv. Inte en dag för tidigt och jätteroligt!!!

   Lagerlövet är Värmländska Akademiens äldsta och förnämsta utmärkelse och delas sedan år 2003 varje år till en person som gjort betydande insatser för värmländsk kultur.

   Lagerlövet instiftades på förslag av Akademiens förste Preses, Lars Löfgren, som fick idén under en vistelse på Villa San Michele på Capri. Där plockade han lagerlöv och tog med hem och gav Akademiens ledamöter var sitt lagerlöv som en första utdelning och som ett förslag till ett årligt hederspris.

   Priset skall inte bestå av någon penningsumma utan enbart av en symbol, i år av ett grafiskt blad av akademiledamoten, konstnären Bo Jonzon.

   Lagerlövet syftar på den klassiska kulturens lagerträd som blev guden Apollos attribut. Vid de pythiska spelen i Delfi infördes bruket av lagerkransen som segrarsymbol. Eftersom Apollon var skaldekonstens beskyddare blev lagerkransen med tiden skaldernas äretecken. Den är även en symbol för hopp. Lagerkransen var den ultimata utmärkelsen i Rom, och den som vann den kunde under resten av sitt liv bära den, och det innebar att innehavaren skulle betygas respekt och heder av alla.

Hederspriset Lagerlövet har ingen anknytning till Selma Lagerlöf. Men namnet har de gemensamt.

 

Bengt Anderberg-priset 2018 har också tilldelats Bengt Berg med följande jurymotivering:

 

För ett rikt och mångsidigt författarskap som vittnar om ett stort engagemang i såväl glesbygdsproblematik som i samhällsutvecklingen i stort. För ett författarskap präglat av en underfundig humor och ett naturnära och poetiskt filosoferande. För ett författarskap som översatts till många språk och nått internationell ryktbarhet. För en kulturgärning ofta i samarbete med andra konstarter som bild, musik och drama. För ett omfattande översättningsarbete och för verksamhet som förläggare och bokhandlare.

 

Priset kommer att utdelas lördagen den 14 april kl 13.00 vid Göteborgs litteraturhus som inledning till Bengt Anderbergssällskapets årsmöte.
 

Vidare har Jakobsbergs folkhögskola tilldelat  Bengt Berg det nyinstiftade Göran Palm-stipendiet. Stipendiet kommer att delas ut årligen och ges till en grupp, person eller organisation som arbetar i Göran Palms anda. Det är styrelsen på Jakobsbergs folkhögskola som utser stipendiaten på förslag av en Göran Palm-kommitté bestående av representanter från familjen Palm, föreningen Liv i Sverige, Jakobsbergs folkhögskola och Sveriges Författarförbund. Bengt Berg är den första som som får Göran Palm-stipendiet, som i år består av en summa på 10 000 kronor och ett konstnärligt utformat diplom. Så här lyder  kommitténs motivering:

 

Bengt Berg ser världen från sin utpost i Vintersagans land. En resenär, en resonör som följer sina stigar i dialog med samtiden och politiken, historien och sina medvandrare

 

Stipendiet kommer att delas ut på Göran Palm-seminariet lördagen den 21 april klockan 12:00-16:00 i Höga salen på Jakobsbergs folkhögskola. Temat för dagen är Poeten Göran Palm:

• Professorn och poeten Staffan Söderblom presenterar årets stipendiat och hans förbindelse med Göran Palm.

• Poeten och kritikern Magnus William-Olsson samtala om Göran Palms tidiga poesi.

Aase Berg, poet och kritiker läsa ur Göran Palms unika verk Vintersagan Sverige.

 

Jakobsbergs folkhögskola initierade stipendiet 2017 och iordningställde samtidigt ett Göran Palm-rum med syfte att lyfta fram hans författarskap och gärning. Där finns alla Göran Palms böcker, den litteratur författaren använde i sitt arbete med sina debattböcker och sitt storverk Vintersagan Sverige.

 

Föreningen Värmlandslitteratur skickar sina varmaste och djupt kända gratulationer till Bengt Berg för dessa stora, prestigefyllda och högst välförtjänta priser!

 

Jila Mossaed invald i Svenska Akademien

 

 

Jila Mossaed, en av författarna i Föreningen Värmlandslitteraturs författarkatalog, har valts in i Svenska Akademien för att efterträda Kerstin Ekman på stol 15. Jila är sedan 1998 bosatt i Göteborg men dessförinnan mellan 1986 och 1998 i Värmland, först i Hagfors och sedan  i Karlstad där hennes första diktsamling på svenska, Månen och den eviga kon, kom till. Stolta och glada gratulerar Föreningen Värmlandslitteratur Jila å det varmaste!!! Klicka här för att  komma till Jilas författarporträtt och läsa mer om henne.

 

 

Årets aktiviteter

 

Lyckad bokfestival

 

Eva Fredriksson och Berit Wester i föreningens bokbord. Foto: Lena Sewall.

2018 års värmländska bokfestival gick liksom de fyra dagarna i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg mycket bra vad Föreningen Värmlandslitteratur beträffar. För varje år lyfter sig lokalen på Nöjesfabriken och anpassar sig ännu bättre till bokfestivalens behov. Publiktillströmningen var god, inte minst på fredag när det kryllade av skolungdomar på mässgolven. Precis som i Göteborg var försäljningen vid Föreningen Värmlandslitteraturs bord ännu bättre än förrförra året

 

Ricky Andreis. Foto: Lena Sewall

 En eloge till monter- och mässgeneralen Ricky Andreis, som – till synes alltid på strålande gott humör – lyckas med konst- stycket att få intressanta program och författare till Värmlandsmontern och den värmländska bokfestvalen och all logistik att gå ihop! En eloge också till hans medarbetare!

Sista kvällen i Residenset med Torleif Styffe
 

Kvällens aktörer. Landshövding Kenneth Johansson omgiven av fr v bröderna Anders och Christer Halvarson, husfrun Gunn Stavvik samt längst t h Torleif Styffe. Foto: Länsstyrelsen.

 

För sex år sedan blev vi i Föreningen Värmlandslitteratur kontaktade av den då nytillträdde landshövdingen Kenneth Johansson. Han frågade om vår förening var intresserad av att anordna litteraturaftnar i samarbete med honom i Residensets representationsvåning. Vilken fråga! Att vårt svar var ett tacksamt ”ja!” är förstås självklart.

Sedan dess har vi varje termin ordnat en litteraturafton och den 22 september 2018 blev det tolfte gången och avskedsföreställning med Torleif Styffe som gäst. Mest värmländskt med Torleif Styffe hade Torleif kallat programmet. I sällskap hade han Anders och Christer Halvarson, som gladde den fulltaliga publiken med gitarr och sång. Torleif Styffe har en enastående förmåga att fängsla sin publik med en blandning av skämt och allvar. Det blev många glada skratt men också en hel del eftertänksamhet.

Vid dessa populära s.k. ”landshövdingekvällar” har vi under de gångna åren kunnat njuta av mingel i Residensets salonger med vacker konst och trivsam samvaro. Husmor Gunn Stavvik har varje gång dukat upp en liten buffé med förfriskningar till publiken. Vi känner stor tacksamhet för de sex år som vår förening fått njuta av denna gästfrihet! Något liknande händer nog ingen annanstans än i Värmland. Varmt tack, Kenneth!

 

Så här minns vi bokmässan i Göteborg

 

Var ska man mötas om inte i Värmlandsmontern? Tyckte förra landshövdingen Eva Eriksson omgiven av biskop emeritus Esbjörn Hagberg med hustru Kathrine och Sunnepolitikern Karl-Johan Adofsson. Foto: Lena Sewall.

Bokmässan i Göteborg 2018 är sen länge över. För Värmlandsmontern gick det mycket bra med många fina programpunkter och mycket besökare i montern. Det senare nog till inte så liten del beroende på att en del av monterns aktiviteter i år fanns med i mässtidningen. Monterchefen Ricky Andreis och hans medarbetare har all anledning att vara nöjda med sitt deltagande i årets bokmässa!!! Klicka här för att se fler bilder från Värmlandsmontern och andra Värmländska montrar på bokmässan i Göteborg.

 

Monterchefen Ricky Andreis. Foto: Lena Sewall

För Värmlandsbokhandeln gick det också bra! För föreningens del blir förtjänsten förstås inte stor eftersom alla böcker köps in från förlagen och vi dessutom har en hel del utgifter för resor med mera. Men det är inte för eventuell vinst vi är på mässan utan för att ge värmlandslitteraturen och värmlandsförfattarna ett professionellt försäljningsställe på mässan.

Vår ordförande Berit Wester och hennes medarbetare kan också vara mer än nöjda med sina insatser i årets bokmässa! Tacksamma är vi också i föreningen för att Region Värmland i mer än 30 år gett värmlandslitteraturen en så framträdande plats på bokmässan!

Här kommer några minnesbilder från bokmässan i Göteborg 2018.

 

Eva Fredriksson i Värmlandsbokhandeln med VF-journalisten Erik Segerpalm. Foto: Lena Sewall

Alla fyra mässdagarna var vår ordförande Berit Wester i full fart i Värmlandsbokhandeln. Här med styrelsemedlemmarna och medhjälparna Daniel Skoglund och Martin Bärjed. Foto: Lena Sewall.

Somrigt sammanträde i Vintertorpet

 

 

Överst. Berit Wester, Jonas Brefelt, Gun Berger och Daniel Skogman framför Vintertorpet..  Underst: Styrelsen sammanträder.

Tack vare vår styrelsemedlem Daniel Skogman kunde vi avsluta vårens aktiviteter med ett soligt styrelsesammanträde i Vintertorpet i Sunne. Det är ett fint litet torp som ägs av Sunne kommun och utnyttjas livligt framför allt vintertid. Vår ordförande Berit Wester bjöd på en härlig buffé och vi sammanträdde i härlig försommarsol.

 Lyckat årsmöte

 

Lördagen den 17 mars ägde föreningens fyrtiotredje årsmöte rum i Herrhagskyrkan i Karlstad. I det soliga men ack så kalla vädret hade 28 personer inställt sig till årsmötesförhandlingar i kyrkans trivsamma samlingslokal. Föreningens ordförande, Berit Wester, hälsade välkommen och äskade en tyst minut till minnet av under året avlidna medlemmar. Första punkt för dagen var utdelning av diplom till formgivarna av årets Vackraste Värmlandsbok, Nära fåglar, och hedersomnämnande av ytterligare två böcker, Helena Bengtssons Sy väskor – vackra som smycken och Region Värmlands  Låt oss berätta. Sammankallande i juryn, Margarets Wallin Wictorin, läste upp motiveringarna och delade ut diplomen. Övriga medlemmar i juryn var Helena Wermcranz och Jessica Edlom.

 

Till den allra vackraste Värmlandsboken  2017 hade juryn utsett Nära fåglar, formgiven av Håkan Liljemärker, och utgiven på Bonnier Fakta. För det svindlande vackra fotot svarar Roine Magnusson, och för text Mats och Åsa Ottosson. Värmlandsanknytningen är bokens fotograf som har fotolab i Sunnemo Folkets hus och också äger ett hus i Sunnemo. Roine bor halvtid i Värmland och rätt många av fåglarna är fotograferade i Värmland.

Juryns motivering lyder:

 

Tänk att en faktabok om fåglar kan vara så vacker och poetisk! I denna bok kommer vi fåglarna in på livet och fångas av deras mänskliga uttryck. Den grafiska formen är tydlig och enkel, men samtidigt kraftfull, och lyfter fram de unika bilderna på ett väldigt fint sätt. Boken som helhet vill man gärna låta ligga framme så att man lätt kan återkomma till den, igen och igen.

 

Hedersomnämnande fick boken Sy väskor vackra som smycken,

formgiven av Cecilia Ljungström, utgiven på Hemslöjdens förlag, med text och teckningar av designern och konsthantverkaren Helena Bengtsson från Karlstad samt foto av Thomas Harrysson.

Juryns motivering:

 

Denna inspirerande bok är vacker som helhet och i alla detaljer. Påhittig och nyskapande samtidigt som den utgår från, och lyfter fram, fina textila traditioner. Mycket genomtänkt formgivning, med tydlig text och instruktionsteckningar och läckra inspirationsbilder.

 

Hedersomnämnande fick också Låt oss berätta – noveller från Värmland. Andra boken. Grafisk form: Magnus Lersten. Redaktörer: Louise Alvarsson och Jessica Eriksson. Förlag: Votum förlag

Juryns motivering:                        

 

En mörklagd stiliserad stadsbild med enstaka upplysta fönster fångar blicken – en välfunnen symbol för de olika berättarrösterna i denna novellsamling. Omslagets silkeslena struktur lockar handen liksom det behändiga formatet. Den slinker lätt ner i fickan en perfekt pocketbok. 

 

Därefter startade årsmötet. Lars Österdahl valdes till ordförande för mötet. Fermt svingade han återigen klubban. Verksamhetsberättelsen, som publicerats i nr 1 av årets Wermlandiana, godkändes, liksom bokslutet, som föredrogs av vår kassör Lars Lingsell, och av det framgick att årets resultat visade på ett överskott på 2 890 kr. Revisorernas berättelse upplästes och styrelsen erhöll ansvarsfrihet av årsmötet. Berit Wester omvaldes som föreningens ordförande för en tid av ett år. Valberedningen, som bestått av Lars-Martin Jansson, sammankallande, Anita Stjernlöf-Lund och Jan R Ohlson, föreslog sedan omval för en tid av två år av Eva FredrikssonClaes Åkerblom och Gun Berger. Valda till årsmötet 2019 var Daniel Skogman, Birgitta Rosén och Lena Sewall. Till nya ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år valdes Martin Bärjed, och Jonas Brefält, fyllnadsval för 1 år. Anna Wennerlund-Cruickshank och Carl-Göran Gustafsson hade undanbett sig omval. Bengt Åkerblom omvaldes som styrelseledamot för en tid av ett år. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften på 150 kr skulle vara oförändrad även år 2019. Mats Höglund och Elisabeth Blomqvist omvaldes som föreningens revisorer för 2018 med Anna-Lena Birath och Rolf Zandén som revisorssuppleanter. Till ledamöter av valberedningen intill nästa årsmöte omvaldes Jan R Ohlson, och Lars-Martin Jansson, den sistnämnde som sammankallande. Förhandlingarna avslutades med att ordföranden delade ut blomster och en present till Anna Wennerlund Cruickshank, som i många år förestått föreningens bokförsäljning vid bokmässorna i Karlstad och Göteborg, blomster till Lena Sewall som har arbetat natt och dag med vår tidskrift under hösten, till ordförande för årsmötet Lars Österdahl, och till Kerstin Svensson som ställt upp även i år med kaffe och goda smörgåsar m.m.

Årets årsmötestalare var Karl-Henrik Bergman, författare till den delvis självbiografiska romanen Luftslavar. Efter 13 000 timmar i cockpit har han mycket att berätta om. Luftburen kunde han ha kallat sin bok, om inte Pär Wästberg lagt beslag på den. Karl-Henrik Bergman, numer bosatt i Gräsmark, visade sig vara en fullfjädrad berättare, som tog sin publik med storm! Dessutom delade han genröst ut sin bok till ett tiotal glada årsmötesdeltagare. Kort sagt ett lyckat årsmöte!

Bengt Åkerblom

Imponerande pressuppbåd

 

Pressen informeras. Glädjande nog hade fotografer och journalister från såväl KT,
NWT, VF som SVT Värmland infunnit sig till pressinformationen i Bibliotekshusets Värmlandsrum. Foto: Lena Sewall.

Ett stort pressuppbåd – med Föreningen Värmlandslitteraturs mått – hade infunnit sig i Värmlandsrummet i Bibliotekshuset i Karlstad när Föreningen Värmlandslitteratur onsdagen den 14 mars meddelade vilken bok som utsetts till 2017 års vackraste Värmlandsbok och vilka böcker som fått hedersomnämnande. Fotografer och journalister från Karlstads-Tidningen, Nya Wermlands-Tidningen, Värmlands Folkblad och SVT Värmland var där och förstås representanter för Föreningen Värmlandslitteratur, ordföranden Berit Wester, vice ordföranden Eva Fredriksson, Bengt Åkerblom samt juryns ordförande Margareta Wallin-Wictorin och jurymedlemmen Helena Vermcrantz. Den tredje jurymedlemmen Jessica Edlom kunde däremot inte komma. Priset är ett formgivarpris och diplomen delades ut på Föreningen Värmlandslitteraturs årsmöte lördagen den 17 mars. På plats var också Magnus Lersten som formgivit den hedersomnämnda boken Låt oss berätta. Andra boken och Helena Bengtsson som svarar för text och illustrationer i den likaså hedersomnämnda boken Sy väskor– vackra som smycken.

 

Prisade böcker. Juryns Helena Vermcrantz, Helena Bengtsson med sin
prisbelönta bok Sy väskor, juryns ordförande Margareta Wallin-Wictorin med Vackraste Värmlandsboken Nära fåglar och formgivaren Magnus Lersten med sin hedersomnämnda bok Låt oss berätta. Noveller från Värmland. Andra boken.

Uppskattad författarafton i Residenset

 

Landshövding Kenneth Johansson hälsade välkommen och Christina och Gunnar Lidén berättade, läste, spelade och sjöng på årets första författarkväll i Residenset. Foto: Lena Serwall

 

Den 26 mars kunde Föreningen Värmlandslitteratur återigen arrangera en litteraturafton på residenset i Karlstad i samarbete med vår landshövding Kenneth Johansson. Den här gången hade vi bjudit in Christina och Gunnar Lidén, som underhöll den förtjusta publiken med musik till piano och gitarr, diktläsning och berättelser på dikt och prosa från sina år i Grekland, där de i sex år verkat inom Svenska kyrkan som kyrkomusiker resp. kyrkoherde. År som resulterat i en gemensam bok om Grekland och tre av Gunnar ”Grekerna är också värmlänningar” hade de kallat sitt program.

Vi är tacksamma för den gästfrihet som Kenneth Johansson visar oss och vår publik. Husfrun Gunn Stavvik dukar alltid upp ett vackert bord med förfriskningar och publiken får tillfälle att mingla, umgås och trivas i de inbjudande rummen med värmländsk konst och vackra möbler.

Kvällarna på residenset har vår förening fått arrangera nu i sex års tid – detta var den tolfte!

 

Rapport från årsmötet 2018

 

Lördagen den 17 mars i Herrhagskyrkan ägde föreningens fyrtiotredje årsmöte rum. I det soliga men ack så kalla vädret hade 28  personer inställt sig till årsmötesförhandlingar i kyrkans trivsamma samlingslokal. Föreningens ordförande, Berit Wester, hälsade välkommen och äskade en tyst minut till minnet av under året avlidna medlemmar.

Första punkt för dagen var utdelning av diplom till formgivarna av årets Vackraste Värmlandsbok och hedersomnämnande av ytterligare två böcker. Sammankallade i juryn, Margarets Wallin Wictorin,  läste upp motiveringarna och delade ut diplomen.

 

Därefter startade årsmötet.  Lars Österdahl valdes till ordförande för mötet. Fermt svingade han återigen klubban.

Verksamhetsberättelsen, som publicerats i nr 1 av årets Wermlandiana, godkändes, liksom bokslutet, som föredrogs av vår kassör Lars Lingsell,  och av det framgick att årets resultat visade på ett överskott på 2 890 kr.  Revisorernas berättelse upplästes och styrelsen erhöll ansvarsfrihet av årsmötet. Berit Wester omvaldes som föreningens ordförande för en tid av ett år. Valberedningen, som bestått av Lars-Martin Jansson, sammankallande, Anita Stjernlöf-Lund och Jan R Ohlson, föreslog sedan omval för en tid av två år av Eva Fredriksson, Claes Åkerblom och Gun Berger. Valda till årsmötet 2019 var Daniel Skogman, Birgitta Rosén och Lena Sewall. Till nya ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år valdes Martin Bärjed, och  Jonas Brefält, fyllnadsval för 1 år.  Anna Wennerlund-Cruickshank och Carl-Göran Gustafsson hade undanbett sig omval.  Bengt Åkerblom omvaldes som styrelseledamot för en tid av ett år. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften på 150 kr skulle vara oförändrad även år 2019. 

Mats Höglund och Elisabeth Blomqvist omvaldes som föreningens revisorer för 2018 med Anna-Helene Birath och Rolf Zandén som revisorssuppleanter. Till ledamöter av valberedningen intill nästa årsmöte omvaldes Jan R Ohlson, och Lars-Martin Jansson, den sistnämnde som sammankallande.

Förhandlingarna avslutades med att ordföranden delade ut blomster och en present till Anna Wennerlund Cruickshank, som i många år förestått föreningens bokförsäljning vid bokmässorna i Karlstad och Göteborg, blomster till hemsides- och Wermlandianaredaktören Lena Sewall , till ordförande för årsmötet Lars Österdahl, och till Kerstin Svensson som ställt upp även i år med kaffe och goda smörgåsar m.m.

 

 

Årets årsmötestalare var Karl-Henrik Bergman, författare till den delvis självbiografiska romanen Lutfslavar. Efter 13000 timmar i cockpit har han mycket att berätta om. Luftburen kunde han ha kallat sin bok, om inte Pär Wästberg lagt beslag på den. Karl-Henrik Bergman, numer bosatt i Gräsmark, visade sig vara en fullfjädrad berättare, som tog sin publik med storm! Kort sagt ett lyckat årsmöte!

Bengt Åkerblom

 

 

 

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

 

Sju linjer

Vackraste Värmlandsboken

 

Roine Magnusson. Svarar för svindlande vackra foton i 2017 års vackraste Värmlandsbok Nära fåglar. Foto: Lena Sewall

Hedersomnämnda
 

Helena Bengtsson.  Tog emot Cecilia Ljungströms diplom för formgivningen av Helenas hedersomnämnda bok  Sy väskor – vackra som smycken. Foto: Lena SewaLL

 

 

Magnus Lersten. Hedersomnämnd för sin formgivning av Låt oss berätta. Andra boken.

 

Nöjd redaktör. Louise Alvarsson är en av de två redaktörerna bakom hedersomnämnda Låt oss berätta.Andra boken.

Ny i styrelsen

 

Martin Bärjed. Ny styrelseledamot.

Bokmässebilder

 

Bengt Berg med nya akademiledamoten Jila Mossaed på Värmländska bokfestivalen. Foto_ Privat:

Gun Berger. Arbetade alla fyra mässdagarna i Värmlandsbokhandeln. Foto: Lena Sewall.

Monteraktörer

 

Carin Bergström. Foto: Lena Sewall

Stefan Holm. Foto: Lena Sewall

Ninni Schulman. Foto: Lena Sewall

Mikael Skalstad. Foto: Lena Sewall

Wermlandiana 2018