Sju linjer

 

Verksamhetsberättelse för 2014

 

Årsmötet   

Årsmötet ägde rum den 22 mars 2014 på Svenska migrationscentret i Karlstad. 25 medlemmar hade mött upp och därtill några ”föreningslösa” personer, kanske medlemmar in spe? F.d. styrelseledamoten Lars Österdahl ledde förhandlingarna med kraft och kläm och årsmötets dagordning var snart avverkad.

Valberedningen som bestått av Lars-Martin Jansson, sammankallande, Jan R. Ohlson och Anita Stjernlöf-Lund, föreslog omval för en tid av 1 år av ordföranden Matts Nilsson. Beredningen föreslog också omval för en tid av två år av ledamöterna Erik Dahlberg, Eva Fredriksson, Anna Wennerlund, Berit Wester och Claes Åkerblom. Nyval föreslogs vidare av Gun Berger för samma tid. Slutligen föreslog valberedningen omval av Bengt Åkerblom för en tid av ett år. Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Redan valda till 2015 var styrelseledamöterna Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén och Lena Sewall.

Efter förhandlingarna och en kaffepaus vidtog den mindre allvarsamma delen av ”dagen”. Det var dags för diplomutdelningen. Sedan 1980, har föreningen utsett det gångna årets vackraste värmlandsböcker och så också i år. Juryn, som denna gång bestått av Marie Söhrman, sammankallande, Margareta Wallin Wictorin och Helena Vermcrantz, hade utsett Det var på Sandgrund vi mötte varandra, formgiven av Anita Stjernlöf, Bild,Text&Form, med text av Gunvor Nyman, till 2013 års vackraste värmlandsbok. Hedersomnämnande hade juryn gett En bit Racken. Kulinariska strövtåg i Rackenmålarnas fotspår, formgiven av Johan Sjödelius med text av Lena Sewall, Votum och Gullers förlag och Otis vantar, tecknad och formgiven av Ane Gustavsson till text av Åsa Mendel-Hartvig, Natur & Kultur.  

Ytterligare ett diplom utdelades denna dag, nämligen föreningens bibliotekspris, som gick till Säffle bibliotek för den bokmässa som biblioteket arrangerade för andra gången ifjol. Det var ett imponerade evenemang med cirka 1300 besökare och 30-talet föredrag, bokförsäljning m.m.

Avslutningsvis talade förre kulturchefen Kjell Fredriksson om Karlstads stadsbibliotek, som under året fyller 100 år. Han uppehöll sig särskilt vid tre betydelsefulla årtal i bibliotekets historia, 1914, 1928 och 1973.

Konstituerande sammanträde Vid styrelsesammanträde den 9 april omvaldes Eva Fredriksson som vice ordförande, till sekreterare valdes Anita Meyer-Lie. Till kassaförvaltare utsågs Lars Lingsell mot ett årligt arvode på 10 000 kr. Som firmatecknare var för sig utsågs Matts Nilsson, Lars Lingsell och Bengt Åkerblom.   Programverksamheten

En afton på Residenset Den 23 mars kunde föreningen för tredje gången arrangera en litteraturafton på Residenset i Karlstad, i landshövdingens salonger. Biljetterna hade snabbt sålts ut och den fulltaliga publiken kunde njuta av förfriskningar och mingel hos vår gästfrie landshövding Kenneth Johansson med hustru Viola. Särskilt inbjudna var Lars Andersson, som i dagarna utkommit med en bok om den legendariska spelmannen från Gräsmark, Lomjansguten, och en livs levande speleman, folkmusikern och riksspelmannen Mats Berglund. Det blev som utlovat en magisk kväll på Residenset!

 

Världsbokdagen

Världsbokdagen firades som alltid den 23 april. På Karlstads stadsbibliotek har dagen uppmärksammats sedan ett tiotal år tillbaka av Värmländska Författarsällskapet. Komponerat årets digra program hade Birgitta Leander tillsammans med Gun Berger, nyvald styrelseledamot i vår förening. Dagens höjdpunkt ur vårt perspektiv var utdelandet av Föreningen Värmlandslitteraturs debutantstipendium 2014. Det gick till Oskar Skoog, uppväxt i Arvika, men sedan många år tillbaka boende i Sydsverige. Han fick stipendiet på 5 000 kr för romanen Pojken som fann en ny färg. ”En sensationellt bra, extraordinär debutroman” heter det i motiveringen. I juryn har suttit Olof Andersson, Lillan Augustsson, Berit Wester och Bengt Åkerblom, sammankallande.

Kulturresan 24 maj Årets kulturresa, arrangerad i samarbete med Föreningen Värmländsk Kultur, gick till Östmark. Resan hade lockat full buss. Strålande bra guide var Björn Sandborgh med rötterna i just Östmark. Värmlandslitteraturs Bengt Åkerblom kåserade om författare med anknytning till resvägen upp till Östmark

Göran Tunström-dagen Göran Tunström-dagen uppmärksammades för femtonde gången av föreningen på författarens födelsedag den 14 maj tillsammans med Sunne kulturförvaltning. Programpunkterna var flera men den med mest anknytning till Göran var förra kommunalrådet Olle Söderbergs föreläsning om Göran och Sunne och vice versa. Efter hans föredrag framträdde Sunne manskör och sjöng vid Görans grav, som ligger alldeles i närheten av stora ingången till kyrkan i väster, och från Sunne kommun nerlades en krans. Som avslutning på dagen spelade Västanå teater på biblioteket ”En afton i folkmusikens vimmel”.

 

Litteraturaftonen i Östra Ämtervik

Den femtonde litteraturaftonen i Östra Ämterviks församlingshem sedan starten 2000 blev en trivsam fest i värmlandslitteraturens tecken. Sextiotre betalande besökande och ett tiotal medverkande fanns på plats den 5 augusti under kulturveckan i Sunne. Anita Andersson var konferencier som vanligt men kvällens huvudperson var Urban Andersson, trubadur, poet och berättare av glada historier. Historier kunde också Berndt Andersson dra och det på värmlandsmål! Matts Nilsson berättade om Selma Lagerlöf och läste ur sin bok om henne och modern: Alma på Mårbacka. Också Eva Fredriksson hade den stora författarinnan som sitt ämne, närmare bestämt hennes boende frånsett Mårbacka. Jan R. Ohlson, en trogen gäst, läste ur sin purfärska bok, Flickan i prickig klänning och Bertil Lindqvist, Solbacka gästgiveri, berättade om sin trilogi om konsten att mörda på ett utstuderat sätt i ett synnerligen korrupt Sverige! För första gången började vi kvällen redan 18.00, vilket innebar att vi kunde avsluta den innan mörkret fallit alldeles.

 

Bok & Bibliotek 25 – 28 september

Den stora bokmässan i Göteborg har nu avverkat sitt trettionde år! Och Värmlandsmontern sitt tjugofemte. Mässbesökarna var lika många som vanligt, strax under 100 000, och allt var sig rätt likt. Så även ´Värmlandsmontern, den numer klassiska, med sina scenprogram (ett 70-tal), skrädmjölsdrömmar och inte minst Värmlandsbokhandeln. Värmlandsmontern är sedan länge känd i hela Sverige för sin härliga stämning, sitt strategiska läge i mässvimlet och sitt varma välkomnande av alla besökare. ´Värmlandsbokhandeln bemannades i år som tidigare av Anna Wennerlund Cruickshank, Birgitta Rosén och Eva Fredriksson. Nya vid bokbordet var Matts Nilsson och vår nye kassör, Lars Lingsell. Deltagit i förberedelsearbetet hade Bengt Åkerblom. Årets storsäljare har ofta Lars Lerins senaste varit och så också i år. Hans Naturlära var Värmlandsmonterns kioskvältare. Lerin framträdde själv i montern och publikanstormningen var enorm – men montern höll! På mässans andra dag kunde Ulf Nordström och Nina Höjdefors från Region Värmland avslöja att årets litteraturstipendium på 60 000 kr skulle tillfalla Anders Brokvist (mer känd som Ismael Ataria) för sin diktsamling Bokstavsängeln (Heidruns förlag) och Lena Sewall för boken En bit Racken. Kulinariska strövtåg i Rackenmålarnas fotspår (Votum). De delade på priset mitt itu! Samtidigt tillkännagavs att Årets Värmlandsförfattare är David Liljemark, serietecknare, författare, filmare m.m.  I juryerna satt Helena Vermcrantz, Mikael Johansson, Eva Fredriksson, Nina Höjdefors och Bengt Åkerblom, sammankallande. För den traditionella avslutningen i ord och ton, i år som ifjol, svarade Bengt Berg och Björn Sandborgh. Det 25:e året för Värmlandsmontern var till ända. Vi fick ett 20-tal nya medlemmar tack vare vårt sedvanliga mässerbjudande om medlemskap för endast 40 kr! Stort tack till Anita och Berndt för ett fantastiskt jobb – som alltid! Anitas arbetslag skötte den populära kaffeserveringen. 2015 blir det 26:e året för Värmlandsmontern och därefter tar Anita adjö som mässgeneral efter många framgångsrika år och gott samarbete med Föreningen.

 

Säffle bokmässa

Säffle bibliotek upprepade sin succé från ifjol och det med råge. 1300 besökare, tre hundra mer än ifjol, 35 föredrag om Säffle förr och nu och om böcker med anknytning till staden/kommunen samt ett fyrtiotal bokförsäljare eller utställare. Föreningen Värmlandslitteratur var representerad med en mindre delegation, Anna Wennerlund Cruickshank och Bengt Åkerblom, som hade som sin främsta uppgift att avyttra böcker ur föreningens stora lager. Vi hade den här gången valt att ta med endast reaböcker, som vi sålde för 20 eller 10 kr. Trots en ganska god placering i entréplanet gick affärerna ganska knackigt.

Mårbacka-afton på Residenset Den 27 oktober lyste det igen i fönstren på Residenset i Karlstad – precis som vår gästfrie och kulturintresserade landshövding Kenneth Johansson vill ha det. Föreningen fick då tillfälle att för fjärde gången arrangera en litteraturafton i hans vackra representations-våning. Biljetterna hade snabbt, mycket snabbt sålts slut. Tack till Migrations-centret för hjälp med förköpsförsäljningen! Föreningens ordförande inledde med att berätta om sin nyutkomna bok, Alma på Mårbacka, som fått strålande recensioner. Matts är en god talare, vilket han verkligen gav prov på. Formligen trollband publiken gjorde sedan Eva-Mi Tapper som Anna, Mårbackas ladugårdspiga. Hon lyckades t.o.m. få med åhörarna på allsång till cittra! Således en minnesvärd och mycket lyckad litteraturfton. Stort tack till Matts och Eva-Mi och till landshövdingen, som i vanlig ordning bjöd på förfriskningar med gott tilltugg.

Värmländsk bokmässa  Den värmländska bokmässan 2014 ägde rum i Karlstads konferenspalats, CCC. Sjuttiofyra utställare och ett åttiotal föredragshållare hade gott om plats, fast de tre föreläsningsrummen en trappa upp missade nog flera. Antalet besökare uppgick till totalt 1 500. Föreningen var på plats med tre bokbord. Vi sålde bra, omsatte cirka 12 000 kr. Men vi var inte där bara för att sälja böcker utan också för att dela ut ett stipendium ur Bengt Axelssons fond för värmländsk kultur. Stipendiet på 10 000 kr gick till Eva-Mi Tapper, som gjorde sådan succé på vår litteraturafton på Residenset. I motiveringen heter det bl.a. att hon tilldelas stipendiet för ”levande gestaltning av värmländska klassiker”. Hon har tidigare erhållit Karin Söder-priset. I juryn satt Eva Fredriksson, Erik Dahlberg och Bengt Åkerblom, sammankallande. Vid bokbordet tjänstgjorde flera styrelseledamöter samt kassören Lars Lingsell. Tack ska de ha liksom konstnären Joakim Johansson, som skänkte oss 5 ex. av sin egen bok.

Utgivning Föreningen har under 2014 i vanlig ordning gett ut fyra nr av Wermlandiana och för layouten har såsom tidigare Jörgen Renck svarat med undantag av ett nr. Utöver föreningsnyheter och enstaka artiklar har Wermlandiana  mest innehållit anmälningar av nya värmlandsböcker, närmare bestämt har 99 böcker recenserats mer eller mindre utförligt. Bokanmälningarna kommer att läggas ut på föreningens hemsida, som kanske är en mer läst ”publikation” än självaste Wermlandiana. Adressen är: www.varmlandslitteratur.se. Tack vare Lena Sewall är sidan både aktuell och estetiskt tilltalande, och uppskattad av både medlemmar och andra. Glädjande nog har tidningen under året lyckats knyta flera goda pennor till recensionsavdelningen.   

Viktiga beslut och händelser Föreningen har varit mycket aktiv under året. Vi har medverkat i 10 utåtriktade arrangemang, alltså litteraturaftnar, bokmässor m.m. Särskilt glädjande att vårt goda samarbete med landshövding Kenneth Johansson har bestått under är året och resulterat i två mycket lyckade och välbesökta litteraturarrangemang. Vi har under året också deltagit i tre bokmässor. Deltagandet på mässan i Göteborg har ifrågasatts med tanke på att det varit fråga om ett evenemang, som gått med betydande underskott trots fina försäljningssiffror. Under året har emellertid monterchefen Anita Andersson beslutat att befria föreningen från hyreskostnaderna på 12 000 kr. Det innebär att mässdeltagandet tillsammans med några andra sparåtgärder skulle kunna gå ihop eller i alla fall inte innebära större underskott.

Under året har föreningen tvingats att flytta ut sitt stora boklager – utöver vad som finns härbärgerat på vårt kontor – från Bibliotekshusets magasin till en källarlokal på stan, som en ledamot i styrelsen välvilligt ställt till förfogande.

En särskilt glädjande händelse under året är att föreningen tilldelats ett stipendium på 25 000 kr från Helmiastiftelsen. Dessutom har föreningen erhållit ett bidrag på 15 000 kr från Stiftelsen Aagot och Christian Storjohanns minnesfond, som förvaltas av länsstyrelsen, för anskaffande av ny datorutrustning. Det tackar vi varmt för!

Den 3 april 1975 bildades Föreningen för Värmlands-litteratur. Det innebär att föreningen under 2015 fyller 40 år. Det ska firas! Allra sist ett varmt tack till våra samarbetspartner, Region Värmland, landshövding Kenneth Johansson, och många fler! Karlstad den 21 januari 2015.

 

Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Matts Nilsson, Lena Sewall, Birgitta Rosén, Eva Fredriksson, Erik Dahlberg, Gun Berger, Anna Wennerlund Cruickshank, Berit Wester, Claes Åkerblom och Bengt Åkerblom.                                 

                                                                                                     

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer