Göran Bryntesson
 

 

Göran Bryntesson. Foto: Privat.

 

Personligt: Göran Bryntesson är född 1949 i den litterärt rika socknen Mangskog, där han också växte upp och där han numer också bor. Närmaste granne är Tage Aurells hus, naturskönt vid sjön Mangens östra strand, längs den väg som Fröding vandrade. Sin yrkesbana har han haft inom skolan, som lärare och skolledare, bl.a. som skolchef i Eda och Arvika kommuner. Han var under de sista förvärvsåren också eventmakare i Arvika, ordnade exempelvis stadens 100-årsfirande.

Hans författande har flera sidor, men det centrala är ändock hans vers- och visskapande. Många av hans böcker innehåller just visor och verser och han kallar sig själv ofta för ”versmakare”. Så heter också hans egna förlag ”Versmakeriet i Mangskog”. Han är en flitigt anlitad underhållare i Värmland med omnejd. Han bjuder då på sina reflekterande verser och han sjunger sina ofta finstämda visor till eget ackompanjemang på gitarr, mandolin, banjo eller ukulele. Ett par CD med egna visor har han också spelat in. Göran har även, i samarbete med Marja i Myrom, som illustrerat, gett ut en bok med 101 historier efter Elis i Taserud, och självklart ingår också dessa i hans mycket trivsamma och varierade program. Elis-boken har varit en försäljningssuccé. Han har också hittat på och konstruerat en rad sällskapsspel, som finns både i analog och digital form.

 

Författarskap: Göran Bryntessons kärna som författare är skapandet av underfundiga verser och varma melodiska visor. Hans goda känsla för rytm, rim och ordens klang och ton är mycket påtaglig. Han typologiserar sina alster på olika sätt, som betraktelseballader, berättelsesånger, känslovisor, tankeverser och passionspoem. Han skriver både på dialekt och på riksmål.

Litteraturgenre: Lyrik och visor.

 

Utgivna böcker:
Visor kring Mangen. Musiktryck. 20 visor. Glåmrike förlag 1984.
Vardagsverser. illustrationer: Rustan Andersson. Arvika Nyheter 1986.
Visor för varandra. Musikryck. Mangskogs hembygdsförening 1991.

Blandvers, Verssamling. Ancestor 2006. 31 s.

Dagsmeja. En vis- och versbok. Musikbearbetning Pierre Koch; textbearbetning Maria Karlsson. Versmakeriet 2015.

Elis i Taserud. 101 historier. Göran Bryntesson, text & Marja i Myrom, akvarell. Versmakeriet i Mangskog 2017,

Betraktelseballader. Med bilder, text och musik: Göran Bryntesson ; akvareller: Marja i Myrom. Versmakeriet i Mangskog 2019.

Trivselverser. Verssamling. 2019.

CD-skiva:

Känslovisor, CD 2015.

 

Sällskapspel:

Verskampen 1, spel. 2010.

Verskampen 2, spel. 2011.

Jubileumskampen, spel. 2011,

Verskampen, spel som APP 2012

Stadskampen, spel som APP, 2012,

Namngåtan, spel som APP. 2013.

Fågelgåtan, spel som APP. 2014.

 

e-post: goran.mangskog@gmail.com

 

Medlem av: Värmländska Författarsällskapet och Föreningen för Värmlandslitteratur.

En linje

Musikfestivaler

 

På sômmern ä dä musikfestivaler jämt hôr helg,

dä ä fiomusik, dä ä jazz och visor och bälg.

Dä ska faktiskt bli gôtt, när dä blir höst,

så att dä blir tösst.

En linje
 

Krävecker

 

Krävecker ä allt bra uschli mat,

ska en bli mätt på di, får en inte väre lat.

En får bryte, en får suge å en får pete,

tacka vet jag en rekti falukôrvbete.

En linje

Skriv- och skruvkunnighet

 

Skrivkunnigheten är betydelsefull,

skruvkunnigheten likaså.

För att inte välfärden ska gå omkull

behövs båda två.

En linje

Lyssna på lärkan

 

Ta vara på stunden som pågår,

fånga stunden som är.

Låt dem flamma levnadens lågor,

låt dem flamma nu och här.

Titta på lärkan som drillar i skyn

och lyssna på hennes sång.

 

Håll fast i stunden den korta,

håll den hårt i din hand.

Plötsligt kan stunden va borta,

och du i ett annat land.

Titta på…

 

Det är resan som är det bästa,

den vanliga vardagens stund.

Att få vara hos sina nästa,

det är det som är lyckans grund.

Titta på…

 

En linje

Två Elishistorier

Elis kom cyklandes nerför Torggatan.

Utanför Stadshotellet stod

polisen och stoppade honom.

Stôpp, stôpp Elis, du har ingen lykta på cykel.
Flött på dej konstapel, jag har inga brômser heller, sa Elis.

 

Elis var bjuden på ett mycket fint kalas på prins Eugens Waldemarsudde. Broder Christian var också där liksom Albert Engström, Verner von Heidenstam med flera av den tidens kulturelit, så även deras fruar förstås.

Elis var glad i mat, så han åt mycket av den goda maten.

Måhända åt han lite för mycket, för det bar sig inte bättre än att han vid slutet av måltiden släppte sig.

Med andra ord han fes, och det tämligen ljudligt. Det hördes i hela matsalen, och blickarna riktades mot

den plats där Elis och hans bordsdam satt.

Stämningen i matsalen började att bli något pinsam.

Då vänder sig Elis till bordsdamen, som den gentleman han är,

och säger med hög och tydlig stämma.
Det gör ingenting frua, skyll på mig du!

En linje

Mötesdemokrati

 

En setter på möte, å timmane går.
Dä ä visse som prater, men dä ä inte alle som förstår.
Dä ä möa vars tanker flyger å far,
men som ändock troget setter kvar.

Di setter där å ser intressera ut,
ifrå mötets början te mötets slut.
Ordet ä dä bare nôgre som tar,
men alle setter di troget kvar.

En del har knappt öppne sene kuvert,
dä ä rene turn att di nu setter här.
Men dä ä di som ä en sôrts garanti,
för att ja ostört skä kunne bedrive min demokrati.

 

Ur Blandvers

En linje

En tocken skolbyråkrat

 

En ränner på möte dagane i änne,
å dessemellan en hoper papper skä en vänne,
å tale mä fôlk i telefon,
som inte allti ä lene i ton,
som taler om hôlls di vill ha´t,
ja ä en tocken skolbyråkrat.

Tidit på môran, inna di annre ha komme dit,
da får en mest ut tå sin flit,
dä ä da en får nô gjort.
Sänna går dagen väldit fort,
iblann försvinner den bare i prat,
ja ä en tocken skolbyråkrat.

För politikera skä en presentere
alternative förslag, se får di sen dividere
å resonere sinsemellan,
dä hänner inte allt för sällan,
att dä blir jämt som ja vill ha´t,
ja ä en tocken skolbyråkrat.

Dä ä möa cirkulär som en skä studere
å lärolaner skä en implementere,
å se skä en ha MBL,
en organiserad fôrm tå allmänt gnäll,
en får bite ihop å väre lagom kavat,
ja ä en tocken skolbyråkrat.

Å efterhängsne journalister
försöker mä sene knep å lister,
å få te häftige rubriker
som sänna på löpsedlera skriker,
dä ä inte allti rolit, men en får ta´t
ja ä en tocken skolbyråkrat.

Å hôrt år ska en spare,
men ändå kvaliteten bevare,
varenda onge skä få sin chans,
å budgeten skä väre i balans.
Men dä ä väl inge fara se länge di får mat,
ja ä en tocken skolbyråkrat.

Men dä ä rart, ja måste säge att ja trivs,
trots att ibland dä ä ellakt, dä som sägs å skrivs,
å att ibland dagane blir tämlit lange
å timmane alltför mange,
dä meste ä rolit, dä ä nok så ja vill ha´t
ja ä en tocken skolbyråkrat.

 

Ur Blandvers

En linje

Offentli tjänsteman

 

Tänk hô möe dä ä som en inte begriper,
en setter å lyssner, ä tösst, en kniper,
egentligen skulle en fôll fråge,
men da värker en dum, se dä kan en inte våge.
Nej en får lôss att en förstår,
å timmane går.

Tänk ha möe en töcker ä stôllet,
som bär iväg åt dä galne hôllet,
men en ôrker liksom inte protestere,
en hôller mä. Sen får en administrere
allt som en ha vûr mä å ställt te,
sô dä ä jammen inte rart att dä ble som dä ble.

 

Ur Blandvers

Författarporträtt sammanställt i februari 2020.

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem


Sju linjer