En bok om Värmland

 

Välkommen till

 Föreningen Värmlandslitteratur!

 

 

Bergslagsresa i juni

 

Till gruvornas land går försommarens medlemsresa som Föreningen Värmlandslitteratur anordnar i samarbete med Föreningen Värmländsk Kultur lördagen den 3 juni. Resan avgår 8.30 från biblioteket i Karlstad via Norrstrandskyrkans parkering  kl 8.45 till Nordmarks hembygdsgård. Där möter redaktören för Värmländsk kulturs temanummer om Filipstads bergslag, Jan Kruse, upp och tar över kommandot. Där blir det också förmiddagskaffe och vandring i gruvområdet: Resan fortsätter sedan  till Långban där resans deltagare får lunch och uppleva bruksmiljön innan färden går vidare till Lesjöfors med dess minnesrika museum. Senast kl 18.00 är deltagarna åter i Karlstad.

Priset för resan är 500 kr. Reseledare är Olle Österling med flera.

Anmälan görs till Inger Larsson på Värmländsk kulturs kansli per mejl eller telefon – 054-10 06 19 kansliet@varmlands-kultur.com

... och först till kvarn ...

 

Lisa Bjurwald 2016 års debutantpristagare.

 

 

 

Lisa Bjurwald. Pressfoto.

 

Från och med år 2009 har Föreningen Värmlandslitteraturs debutantstipendium delats ut till debutanter med värmländsk anknytning oberoende av ålder. Stipendiebeloppet uppgår till 5 000 kr. Till 2016 års skönlitterära debutantpristagare utsågs Lisa Bjurwald på Världsbokdagen den 23 april 2017 för sin roman Tills bara aska återstår med följande motivering:

 

I spänningsromanens form lyfter författaren fram viktiga ämnen – trafficking och knarkhandel. Värmland och Nigeria är spelplatserna för denna skakande berättelse

 

När Föreningen Värmlandslitteratur delade ut priset på Världsbokdagen 2017 i Bibliotekshuset i Karlstad kunde Lisa inte ta emot priset personligen eftersom hon befann sig i USA. Hon deltog däremot digitalt och blev intervjuad av Gun Berger på storbildsskärm. Lisa var mycket glad över sitt debutantpris.

 

       Skärmintervjuad. Gun Berger intervjuar Lisa Bjurwald på storbildskärm. Foto: Lena Sewall.

 

 Ulrika Grenegård hedersomnämnd

 

Ulrika Grenegård. Hedersomnämnd skönlitterär debutant. Foto: Lena Sewall

 

Ulrika Grenegård fick hedersomnämnande för sin bok Utanför

linjen  med motiveringen:

 

På ett ömsint och varsamt sätt skriver författaren fram tre tonårspojkars vänskap och förändring under ett sommarlov.

 

När det var dans till Sven Ingvars

på Karlstads stadsbibliotek

 

På värmländska bokmässan 2013. Sven-Erik Magnusson signerar Det var på Sandgrund vi mötte varandra. Foto: Anita Stjernlöf-Lund

 

När jag tidigt den 22 mars vaknade upp till vemodiga beskedet att Sven-Erik Magnusson gått bort förflyttades jag i tankarna till år 1974 och Sveriges allmänna biblioteksförenings (SAB) årsmöte i juni det året i Karlstad. SAB:s årsmöten på den tiden (före bokmässan i Göteborg) var storslagna tredagarstillställningar, vanligen på ett nybyggt bibliotek, med 700 – 800 deltagande bibliotekstjänstemän och kulturpolitiker från hela landet. Kvällen före årsmötet inbjöd värdbiblioteket alltid till en informell samvaro. I Karlstad skulle det för första gången tas ut en inträdesavgift till den informella samvaron. Djupt chockerad över detta lyckades jag med bistånd av dåvarande kultursekreteraren, sedermera kulturchefen Kjell Fredriksson utverka 7 500 kr från Kulturnämnden. Inte ens då en särskilt stor summa – i synnerhet som den skulle räcka, inte bara till mat för de 600 deltagare, som anmält sig, utan också till underhållning och dansbandsmusik.

En mat-, program-  och informationsgrupp bildades med mig själv och den handlingskraftiga kanslisten Anne-Marie Björkenbeck i toppen och bibliotekarien Gun Gundell som informationsansvarig. I stort sett hela den övriga personalen på huvudbibliotek och filialer deltog och ingick i mindre arbetsgrupper.

Eftersom jag personligen inte var så förtjust i det nybyggda stadsbibliotekets öststatsliknande betongskal och inte heller i inredningen, som avsevärt förbättrats sedan dess, tyckte jag att det var desto viktigare att den informella samvaron var så trivsam och trevlig och värmländsk som möjligt.

Allra först kontaktade jag därför Sven-Ingvars, som genast ställde upp för en blygsam summa, som nog på sin höjd motsvarade hälften av de 7 500 kronorna. 1971 hade Sven-Ingvars kommit med sin Frödingskiva  Sven-Ingvars i Frödingland och de ville gärna komma ut med ett seriöst Fröding-program till landets bibliotek och kulturhus.

Matgurun Olle Mossberg, då lanthandlare i Ulvsby, ställde också upp och planerade en överdådig buffé i den stil han då närmast var världsberömd för i Värmland. En hel del lyckades han få företag att sponsra och det övriga har jag alltid misstänkt att han inte tjänade ett öre på.

En dansbana byggdes upp i bibliotekets foajé. Runt den och lite varstans i biblioteket placerade Anne-Marie Björkenbecks man, då fanjunkare vid Värmlands regemente, och hans mannar ett 50-tal björkar i de julgransfötter som bibliotekets anställda lånade ut. Blomgruppen försedde samtliga bord, små som stora, med blommor från de egna trädgårdarna eller ängarna runtom Karlstad och reste en majstång i biblioteket.

Ett programblad tryckes på enkelt omslagspapper med följande text:

 

19.00 Stånder upp nu mitt herrskap och ät och må väl”

Vi hoppas fårfiol, lanthandlarbrus och lingonpunsch i grädde skall påminna om äldre tiders Värmland.

20.00–21.00 Strövtåg i biblioteket. Vi finns till hands och svarar på frågor
21.00–21.40 I Frödingland. Sven-Ingvars tolkar Fröding.
22.00–23.00 ”Te dans me kallstatösera.” Sven-Ingvars spelar upp.
23.00–23.20 Ur Stänk och flikar. En sångstund med sånggruppen Stänk och flikar
23.30–01.00 ”Över nejden gick låten av spelet och skratten” Sven-Ingvars fortsätter att spela.

 

Den stora kvällen kom. 16 folkdräktsklädda biblioteksanställda stod beredda, åtta bakom fårfiolen och lanthandlarbruset, fyra bakom den till bardisk förvandlade informationsdisken (där kunde man köpa ett glas vin för 5 kr och grogg för 10 kr) och fyra i kafeterian för kaffe/teutskänkning. Övrig personal stod lite här och var för att hjälpa till. De specialbakade baguetterna i bibliotekspersonalens utlånade klädkorgar, fårfiolen, den kryddade keson, de exotiska frukterna, den värmländska Kavaljersosten och lingondrickan, kaffet från Löfbergs lila och glassen med lingonppå residensetunschen räckte och blev över fast det kom 700 delegater i stället för de anmälda 600.

Så var det dags för ”I Frödingland” med Sven-Ingvars. Men i stället för att som tänkt stå runtom räckena på andra våningen och dansbanan för att lyssna på programmet rusade bibliotekarier, bibliotekskontorister och kulturpolitiker ut på dansgolvet, som snabbt fylldes. Dansen till Sven-Ingvars fortsatte sedan efter sångstunden med Stänk och flikar. Normalt hade den på alla tidigare informella bibliotekskvällar brukat avta fram emot tolvtiden varefter endast enstaka par släntrade omkring på dansgolvet. Så icke i Karlstad. Till sista sekunden var dansgolvet fyllt med danslystna årsmötesdeltagare, som motvilligt avlägsnade sig klockan ett.

Huruvida Sven-Ingvars någonsin fick framföra sitt seriösa Frödingprogram på något bibliotek i Sverige vet jag inte. Men det hade varit en fantastisk kväll som nog överträffade alla tidigare och senare informella bibliotekskvällar och som ingen glömt som var med. ”Aldrig hade jag trott att biblioteksfolk var så dansanta – och drack så mycket”, utbrast Sven-Erik Magnusson när kvällen var över.

Under natten drog så en städpatrull med frivillig bibliotekspersonal likt gräshoppor över biblioteket och lämnade inte en tallrik efter sig. Men på måndag när biblioteket öppnade efter helgens SAB-aktiviteter hängde en papperskylt kvar i informationsdisken: Grogg 10 kr.  Och flera år efteråt fanns det fortfarande julgransfötter och klädkorgar kvar i magasinet bakom bibliotekets informationsdisk.

Det gemensamma matintresset har gjort att Olle Mossberg och jag haft kontakt under alla de 40 år som gått sedan dess. Från Sven-Erik Magnusson  har jag fått vänliga nickar, som antytt att han mindes vem jag var. Men när Sven-Erik på den värmländska bokmässan på CCC i Karlstad hösten 2013 signerade Gunvor Nymans och Anita Stjernlöf-Lunds bok Det var på Sandgrund vi mötte varandra mitt emot Föreningen Värmlandslitteraturs bokbord vågade jag mig över till Sven-Erik  och frågade om han mindes SAB-kvällen i Karlstads stadsbibliotek. Jodå, log han med sitt varma leende. Visst gjorde han  det!

Hur det gick med Sven-Ingvars I Frödingland vet vi. En enastående framgång inte bara för Sven-Ingvars utan också för Värmland. Och kanske en starkt bidragande orsak till att Sven-Ingvars förra året valdes in i the Swedish Music Hall of Fame.

Torsby bibliotek Årets Värmlandsbibliotek

 

Föreningen Värmlandslitteraturs Bibliotekspris 2017 har tilldelats Torsby bibliotek för sitt initiativ att lyfta fram värmlandslitteraturen i en årlig bokmässa och för att värna och vårda sin värmlandsavdelning.  Biblioteket har blivit en länk och en hjälpande hand mellan äldre, yngre och nyinflyttade Torsbybor i en allt mer digitaliserad värld. Priset delas ut på bokmässan i Torsby den 29 april.

Författarkväll hos landshövdingen

 

 

        Välbesökt. Vårens författarkväll hos landshövdingen i hans residens var välbesökt.
Övre fotot: Karin Havdebo, nedre Lena Serwall

För nionde gången kunde vår förening den 20 mars tillsammans med

landshövding Kenneth Johansson anordna en välbesökt litteraturafton på

Residenset i Karlstad.

Vår styrelsemedlem, numera även huvudredaktör för Wermlandiana, Lena

Sewall utkom i höstas på Votum förlag med En bit Värmland. Från

Värmlandskorv till Värmlandstårta. Boken har lovprisats (se recension i

Wermlandiana 2017:1) och är verkligen ingen vanlig kokbok utan ett helt

panorama över Värmland, med dess kultur, människor, bygder, historia och så naturligtvis mat av alla de slag.

Kvällen på residenset hade titeln ”Ett liv med mat och böcker”. Journalisten

Gunvor Nyman intervjuade Lena och det blev verkligen inte bara om mat. Lena berättade om sin uppväxt i Arvika, sina studier i USA, sitt jobb som journalist på Arvika Nyheter, resor till Färöarna och Skagen, yrkeslivet som

sjukhusbibliotekarie, Värmlandsmontern i Göteborg och – naturligtvis – det

intensiva insamlandet av recept, som resulterat i flera böcker.

Det blev en minnesvärd kväll med en entusiastisk publik hemma hos vår

kulturintresserade och gästfria landshövding.

Eva Fredriksson

Ordföranden Berit Wester omvald

                              Tack. Föreningens ordförande Berit Wester tackar årsmötesordföranden  Lars  Österdahl med en kruka påskliljor.

Den 11 mars  hölls årets årsmöte i Herrhagskyrkan i Karlstad, som visade sig vara en utmärkt plats för ett årsmöte.

Till årsmötesordförande valdes som så många gånger tidigare Lars Österdahl, som vant svingade årsmötesklubban och lotsade årsmötet genom dagordningen.

Berit Wester omvaldes med acklamation till ordförande. Till ny ledamot efter Anita Meier-Lie, som efter många år i styrelsen ombett sig omval, valdes Daniel Skogman, värmlandslitteraturintresserad lärare från Sunne, som nu avsevärt sänker styrelsens genomsnittsålder. CG Gustafsson, Birgitta Rosén och Lena Sewall omvaldes på 2 år samt  Bengt Åkerblom (på egen begäran) på endast 1 år.

Verksamhetsberättelsen, som varit införd i årets första nummer av  Wermlandiana och också finns inlagd på hemsidan godkändes. Vidare godkändes föreningens bokslut och beviljades styrelsen  ansvarsfrihet.

Efter årsmötesförhandlingar bjöd föreningen på kaffe med smörgås, som ombesörjdes av Herrhagskyrkans husmor. Jättebekvämt och smidigt för föreningen! Till ett otroligt bra pris dessutom!

Årsmötet avslutades med att Pär-Yngve Andersson, docent i litteraturvetenskap vid Örebro universitet, som skrivit en bok om Tage Aurell, Röja plats för tystnaden, briljant berättade om de tre värmlandsförfattarna  Aurell, Rosendahl och Rosenberg.

Men dessförinnan var det utdelning av diplom till formgivarna av årets vackraste värmlandsböcker samt utannonsering av 2017 års Bibliotekspris  till det bibliotek, som gjort mest för värmlandslitteraturen under det gångna året gick slutligen till Torsby bibliotek. Det delas ut senare.

2016 års vackraste värmlandsböcker utsedda

 

T v avgående styrelseledamoten Anita Meyer-Lie och t h prisbelönade formgivaren Anne-Marie Haakana med 2016 års vackraste bok Hemma på Bråte. .

Utmärkelsen Vackraste värmlandsboken 2016 gick till Hemma på Bråte – en herrgård i 1890-talets Värmland, Värmlands museums årsbok 2016, formgiven av Anne-Marie Haakana med akvareller av Anna Cederström, foto av Lars Lööv samt  text av Elisabeth Hidemark

 

Juryns motivering:

Denna bok utgör ett omsorgsfullt tillvaratagande av Anna Cederströms akvareller från barndomshemmet på Bråte herrgård i Segerstads socken. Målningarnas liggande format har fått bestämma bokens form. De återges på ett matt papper med mjuk ton, som lyfter fram bildernas klara såväl som milda färger. Rubriker och brödtext har färg och form som skapar god läsbarhet. En vackert aprikosröd ton som återfinns på så gott som samtliga akvareller i boken har fångats upp och fått ge färg åt de fint mönstrade försättsbladen, som inbjuder till vidare bläddring och läsning. Perfekt också till omslagets djupt mörkgröna kulör.

Hedersomnämnanden:

 

Det ena hedersomnämnandet gick till Maria Magdalena Kvinnan vid Jesu sida. Älskad och förtalad kultgestalt, formgiven och producerad av Anita Stjernlöf-Lund, Bild,Text&Form,  författad av Monica Sjögren Nordgren och utgiven på förlaget  KYRKA KONST KULTUR

 

Juryns motivering:

Det är svårt att gå förbi Monica Sjögren Nordgrens utsökta bok. Omslaget återger Rogier van der Weydens målning av Maria Magdalena med en bibel i händerna. Bildens varma färgskala i rött och mossgrönt tas upp i omslagets ram som Maria Magdalena-gestalten stillsamt lutar sig mot, och i försättsbladet och bokens olika indelningar. Dess kvadratiska form är helt anpassad till målningens proportioner. Titeln i förgylld kursiv signalerar dyrbarhet och vördnad.

 

Det andra hedersomnämnandet gick till En tryckare på Blue Moon Bar Samlade krönikor och kåserier, författad av Hanna Hellquist, formgiven av 

Bastion – Agency Studio Lab och utgiven på  Albert Bonniers Förlag.

 

Juryns motivering:

Hanna Hellquists samlade krönikor och kåserier är storslaget förpackade i en form som känns både samtida och klassisk. Formgivaren har förvaltat ytorna en så här omfångsrik bok ger, på ett effektfullt sätt – den breda ryggen (nästan 6 cm) är rikligt dekorerad i kopparfolie och snittet svartfärgat. Det här är en bok som syns även när den står i bokhyllan. En kul detalj är det smala spetsmönstret ytterst på sidorna som får en fin effekt av ett bredare mönster när boken ligger uppslagen. Oväntat och lekfullt. Ett riktigt praktverk.

 

 

På pressinformationen. Redan den 7 mars informerades värmlandspressen om vilka böcker som belönats. Pristagarna Anita Stjernlöf-Lund och Anna-Maria Haakana visar upp sina prisade böcker tillsammans med juryns Margareta Wallin Wiktorin och Helena Vermcrantz på pressinformationen.

11 nya författarporträtt

 

Axel Frithiofson. Foto ur Richard Brobergs samling i Torsby Finnkulturcentrums arkiv.

Bokåret 2017 har för Föreningen Värmlandslitteratur börjat med att vi lagt ut 11 nya författarporträtt i vår författarkatalog. Porträtten, som är sammanställda av styrelseledamoten Claes Åkerblom, är: Vera Arnö, Sigurd Dahllöf, Harry Erneclou, Carl G Ericson alias Carl Erco Axel Frithiofson alias Jonas i Lia,  Helena Hedqvist, Erik Norelius, Erland Rosell, Greta von Schoultz, Ingeborg Winsbro samt Karl Örngrim

 

Tidigare aktiviteter...

Om det som hänt under åren 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 och 2008 kan man läsa om i vårt arkiv. Klicka bara på året i fråga.

 

Den innehållsrika Wermlandiana

 

Wermlandiana är namnet på Föreningen Värmlandslitteraturs medlemstidning. Den kom till 1976, året efter föreningens tillkomst, fast hade då ett mindre välklingande namn. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och är alltid synnerligen innehållsrik! Den innehåller diverse om värmländsk litteratur men framför allt recensioner och bokanmälningar av nyutkomna värmlandsböcker. Föreningens medlemmar, f. n. omkring 600, får tidskriften som medlemsförmån. Redaktör har från starten Bengt Åkerblom varit.

Kansli

Hör gärna av Er till oss via e-posten: varmlandslitteratur@telia.com. Det går också att ringa kansliet 054-21 38 47. Vi finns förstås inte alltid på plats för att svara men föreningens kanslichef Bengt Åkerblom tittar regelbundet på nummerpresentatören och ringer upp. Kom också gärna och hälsa på och se hur vi har det i våra fina lokaler på Verkstadsgatan 20 i Karlstad! Men ring först så att vi säkert är där. 054-21 38 47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöjd kanslichef. Bengt Åkerblom har  det mycket trivsamt i sin arbetshörna.


 

Hemsidesredaktion

 

För texten på hemsidan ansvarar framför allt: Bengt Åkerblom bengt.akerblom1@telia.com

 

Och för text i någon mån även hemsidesredaktören Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com som framför allt svarar för redigering och för foton om inte annat anges.

 

Sidan uppdaterad den 26 april 2017

 

 

 

 

. Föreningen Värmlandslitteratur
 

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Org.nr 873201-0106

Sju linjer

 

 

Hedersomämnd

 

Hedersomnämnd debutant. Ulrika Grenegård var på plats på Världsbokdagen den 23 april och kunde ta emot sitt diplom.

 

Vackrast 2016

 

Hedersomnämnda

 

 

Omvald ordförande

 

Berit Wester. Omvald på föreningens årsmöte.

 

 

Sven-Erik Magnusson. Foto Anita Stjernlöf-Lund.

Ny i styrelsen

 

Ny i styrelsen. Daniel Skogman.

 Årsmötestalare

 

Pär Yngve Andersson. Berättade om Aurell, Rosernberg och Rosendahl påårsmötet. Foto: Privat

 

Författarafton

i residenset

 

Ett liv med mat och böcker. Den 20 mars berättade Lena Sewall om sitt liv med mat och böcker på vårens  författarafton i Residenset. Teckning: Mia Stuart Beck.

 

 

 

Välkomsthälsning. Landshövding Kenneth Johansson hälsade såväl publik som kvällens medverkande välkomna till  författarkvällen i residenset. Foton: Karin Havdebo.

 

Wermlandiana