En bok om Värmland

 

 

Välkommen till

 Föreningen Värmlandslitteratur!

 

 

Välkommen till årsmöte 17 mars

Lördagen den 17 mars kl 14.00 har föreningen årsmöte, också i år i Herrhagskyrkan, som visade sig vara en så utmärkt lokal förra året.

Före årsmötet delas diplomen ut till den Vackraste Värmlandsboken och till de två hedersomnämnda böckerna. Efter årsmötet kåserar Karl-Henrik Bergman om sin bok Luftslavar. Alla är välkomna!

... och till författarkväll i Residenset 26 mars!

 

Den 26 mars är det dags för ny författarkväll i Residenset i Karlstad i samarrangemang med landshövding Kenneth Johansson. Den här gången med Christina och Gunnar Lidén som berättar om sex år som kyrkomusiker och kyrkoherde i Svenska kyrkan i Aten. Som resulterat i en gemensam bok om Grekland och tre av Gunnar.

Vackraste Värmlandsboken

 

 

Ett stort pressuppbåd – med Föreningen Värmlandslitteraturs mått – hade infunnit sig i Värmlandsrummet i Bibliotekshuset i Karlstad när Föreningen Värmlandslitteratur onsdagen den 14 mars meddelade vilken bok som utsetts till 2017 års vackraste Värmlandsbok och vilka böcker som fått hedersomnämnande. Fotografer och journalister från Karlstads-Tidningen, Nya Wermlands-Tidningen, Värmlands Folkblad och SVT Värmland var där och förstås representanter för Föreningen Värmlandslitteratur, ordföranden Berit Wester, vice ordföranden Eva Fredriksson, Bengt Åkerblom samt juryns ordförande Margareta Wallin-Wictorin och jurymedlemmen Helena Vermcrantz. Den tredje jurymedlemmen Jessica Edlom kunde däremot inte komma. Priset är ett formgivarpris och diplomen delas ut på Föreningen Värmlandslitteraturs årsmöte lördagen den 17 mars.

 

 

Pressen informeras. På översta fotot fotograferar SVT Värmlands Rino Rotevatn Margareta Wallin-Wictorin och Helena Vermcrantz som visar Vackraste Värmlandsboken Nära fåglar resp. hedersomnämnda Sy väskor. Glädjande nog hade fotografer och journalister från KT, NWT, VF och SVT Värmland infunnit sig till pressinformationen i Bibliotekshusets Värmlandsrum.

Till den allra vackraste Värmlandsboken  2017 hade juryn utsett Nära fåglar, formgiven av Håkan Liljemärker, och utgiven på Bonnier Fakta. För det svindlande vackra fotot svarar Roine Magnusson, och för text Mats och Åsa Ottosson. Värmlandsanknytningen är bokens fotograf som har fotolab i Sunnemo Folkets hus och också äger ett hus i Sunnemo. Roine bor halvtid i Värmland och rätt många av fåglarna är fotograferade i Värmland.

Juryns motivering lyder:

 

Tänk att en faktabok om fåglar kan vara så vacker och poetisk! I denna bok kommer vi fåglarna in på livet och fångas av deras mänskliga uttryck. Den grafiska formen är tydlig och enkel, men samtidigt kraftfull, och lyfter fram de unika bilderna på ett väldigt fint sätt. Boken som helhet vill man gärna låta ligga framme så att man lätt kan återkomma till den, igen och igen.

 

Glad pristagare. Formgivaren Magnus Lersten med Helena Bengtsson.

 

Hedersomnämnande fick boken Sy väskor vackra som smycken,

formgiven av Cecilia Ljungström, utgiven på Hemslöjdens förlag, med text och teckningar av designern och konsthantverkaren Helena Bengtsson från Karlstad samt foto av Thomas Harrysson.

Juryns motivering:

 

Denna inspirerande bok är vacker som helhet och i alla detaljer. Påhittig och nyskapande samtidigt som den utgår från, och lyfter fram, fina textila traditioner. Mycket genomtänkt formgivning, med tydlig text och instruktionsteckningar och läckra inspirationsbilder.

 

Hedersomnämnande fick också Låt oss berätta – noveller från Värmland. Andra boken. Grafisk form: Magnus Lersten. Redaktörer: Louise Alvarsson och Jessica Eriksson. Förlag: Votum förlag

Juryns motivering:                        

 

En mörklagd stiliserad stadsbild med enstaka upplysta fönster fångar blicken – en välfunnen symbol för de olika berättarrösterna i denna novellsamling. Omslagets silkeslena struktur lockar handen liksom det behändiga formatet. Den slinker lätt ner i fickan en perfekt pocketbok. 

 

Prisade böcker. Juryns Helena Vermcrantz, Helena Bengtsson med sin prisbelönta bok Sy väskor, juryns ordförande Margareta Wallin-Wictorin med Vackraste Värmlandsboken Nära fåglar och formgivaren Magnus Lersten med sin hedersomnämnda bok Låt oss berätta. Noveller från Värmland. Andra boken,

Trefaldigt prisad Bengt Berg

Bengt Berg. Mottagare av Värmländska Akademiens  Lagerlöv 2018,
Bengt Anderberg-priset 2018 samt det allra första Göran Palm-stipendiet!
Foto: Lena Sewall.

2018 års Lagerlöv till Bengt Berg!

Det värmlandslitterära året 2018 fick en riktigt fin start. Värmlandska Akademien hade nämligen beslutat att  tilldela Bengt Berg årets Lagerlöv. Inte en dag för tidigt och jätteroligt!!!

   Lagerlövet är Värmländska Akademiens äldsta och förnämsta utmärkelse och delas sedan år 2003 varje år till en person som gjort betydande insatser för värmländsk kultur.

   Lagerlövet instiftades på förslag av Akademiens förste Preses, Lars Löfgren, som fick idén under en vistelse på Villa San Michele på Capri. Där plockade han lagerlöv och tog med hem och gav Akademiens ledamöter var sitt lagerlöv som en första utdelning och som ett förslag till ett årligt hederspris.

   Priset skall inte bestå av någon penningsumma utan enbart av en symbol, i år av ett grafiskt blad av akademiledamoten, konstnären Bo Jonzon.

   Lagerlövet syftar på den klassiska kulturens lagerträd som blev guden Apollos attribut. Vid de pythiska spelen i Delfi infördes bruket av lagerkransen som segrarsymbol. Eftersom Apollon var skaldekonstens beskyddare blev lagerkransen med tiden skaldernas äretecken. Den är även en symbol för hopp. Lagerkransen var den ultimata utmärkelsen i Rom, och den som vann den kunde under resten av sitt liv bära den, och det innebar att innehavaren skulle betygas respekt och heder av alla.

Hederspriset Lagerlövet har ingen anknytning till Selma Lagerlöf. Men namnet har de gemensamt.

 

... årets Bengt Anderberg-pris!

Bengt Anderberg-priset 2018 har tilldelats Bengt Berg med följande jurymotivering:

 

För ett rikt och mångsidigt författarskap som vittnar om ett stort engagemang i såväl glesbygdsproblematik som i samhällsutvecklingen i stort. För ett författarskap präglat av en underfundig humor och ett naturnära och poetiskt filosoferande. För ett författarskap som översatts till många språk och nått internationell ryktbarhet. För en kulturgärning ofta i samarbete med andra konstarter som bild, musik och drama. För ett omfattande översättningsarbete och för verksamhet som förläggare och bokhandlare.

 

Priset kommer att utdelas lördagen den 14 april kl 13.00 vid Göteborgs litteraturhus som inledning till Bengt Anderbergssällskapets årsmöte.

 

 

... och det nyinstiftade Göran Palm-stipendiet!

Vidare har Jakobsbergs folkhögskola tilldelat  Bengt Berg det nyinstiftade Göran Palm-stipendiet. Stipendiet kommer att delas ut årligen och ges till en grupp, person eller organisation som arbetar i Göran Palms anda. Det är styrelsen på Jakobsbergs folkhögskola som utser stipendiaten på förslag av en Göran Palm-kommitté bestående av representanter från familjen Palm, föreningen Liv i Sverige, Jakobsbergs folkhögskola och Sveriges Författarförbund. Bengt Berg är den första som som får Göran Palm-stipendiet, som i år består av en summa på 10 000 kronor och ett konstnärligt utformat diplom. Så här lyder  kommitténs motivering:

 

Bengt Berg ser världen från sin utpost i Vintersagans land. En resenär, en resonör som följer sina stigar i dialog med samtiden och politiken, historien och sina medvandrare

 

Stipendiet kommer att delas ut på Göran Palm-seminariet lördagen den 21 april klockan 12:00-16:00 i Höga salen på Jakobsbergs folkhögskola. Temat för dagen är Poeten Göran Palm:

• Professorn och poeten Staffan Söderblom presenterar årets stipendiat och hans förbindelse med Göran Palm.

• Poeten och kritikern Magnus William-Olsson samtala om Göran Palms tidiga poesi.

Aase Berg, poet och kritiker läsa ur Göran Palms unika verk Vintersagan Sverige.

 

Jakobsbergs folkhögskola initierade stipendiet 2017 och iordningställde samtidigt ett Göran Palm-rum med syfte att lyfta fram hans författarskap och gärning. Där finns alla Göran Palms böcker, den litteratur författaren använde i sitt arbete med sina debattböcker och sitt storverk Vintersagan Sverige.

 

Föreningen Värmlandslitteratur skickar sina varmaste och djupt kända gratulationer till Bengt Berg för dessa stora, prestigefyllda och högst välförtjänta priser!

17 nya författarporträtt

Ane Randel.

Den värmländska författarkatalogen har tillförts 27 nya författarporträtt, 25 av dem sammanställda av Claes Åkerblom, ett av  Carl-Johan Ivarsson och ett av hemsidesredaktören. En del av dem väldigt spännande!

De nya författarporträtten är: Hedda Anderson, Georg Arninge, Carin Bergström, Maja Bergvall, Seth Bremberg, Knut Brodin, Linus Brodin, Anna Cederström, Lotten Dahlgren, Erik Fernow, Bror Finneskog, Johan Gustafsson, Carl Hasselgren, Clara Johansson, Evald Lier, Cecilia Ljungberg, Sophie Nordling Johan Påtfeldt, Ane Randel, Essie Sahlin, Manne Ståhl, Åke Sundborg, Georg Takman, John Takman, Axel Johan Uppvall, Filip Wikström och Pelle Ödman.

 

Lyckad värmländsk bokfestival

 

Anna Wennerlund Cruickshank. Foto: Lena Sewall.

Förra årets värmländska bokfestival gick traditionsenligt av stapeln i november. Diplom och träskulptur av Maria Vildhjärta Westerberg delades ut till 2017 års Värmlandsförfattare Lena Sewall och

Region Värmlands litteraturstipendium till Hanna Hellqvist och John Eriksson som fick dela stipendiet och prissumman.

 

Anita Stjernlöf-Lund. Vid sitt bokbord på Värmlands bokfestival. Foto: Lena Sewall.

På plats var förstås Föreningen Värmlandslitteratur med bokbord. Ansvarig för våra bokbord var Anna Wennerlund Cruickshank, som på bilden ses vid sidan av föreningens nya roll up, som designats av Anita Stjernlöf-Lund. Som för övrigt nog svarade för festivalens vackraste bokbord. Klicka här för fler bilder från bokfestivalen.

Tidigare aktiviteter...

Om det som hänt under åren 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 och 2008 kan man läsa om i vårt arkiv. Klicka bara på året i fråga.

Den innehållsrika Wermlandiana

 

Wermlandiana är namnet på Föreningen Värmlandslitteraturs medlemstidning. Den kom till 1976, året efter föreningens tillkomst, fast hade då ett mindre välklingande namn. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och är alltid synnerligen innehållsrik! Den innehåller diverse om värmländsk litteratur men framför allt recensioner och bokanmälningar av nyutkomna värmlandsböcker. Föreningens medlemmar, f. n. omkring 600, får tidskriften som medlemsförmån. Redaktör har från starten Bengt Åkerblom varit.

Kansli

Hör gärna av Er till oss via e-posten: varmlandslitteratur@telia.com. Det går också att ringa kansliet 054-21 38 47. Vi finns förstås inte alltid på plats för att svara men föreningens kanslichef Bengt Åkerblom tittar regelbundet på nummerpresentatören och ringer upp. Kom också gärna och hälsa på och se hur vi har det i våra fina lokaler på Verkstadsgatan 20 i Karlstad! Men ring först så att vi säkert är där. 054-21 38 47.

Hemsidesredaktion

 

För texten på hemsidan ansvarar Bengt Åkerblom bengt.akerblom1@telia.com samt hemsidesredaktören Lena Sewall  lena.sewall@gmail.com, som också svarar för foton om inte annat anges.

Nöjd kanslichef. Bengt Åkerblom har  det mycket trivsamt i sin arbetshörna


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. Föreningen Värmlandslitteratur
 

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Org.nr 873201-0106

En linje

Sidan uppdaterad den 15 mars 2018

Sju linjer

Roine Magnusson. Svarar för svindlande vackra foton i Nära fåglar.

 

 

Helena Bengtsson. Visade väskor ur nya boken Sy väskor – vackra som smycken i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg..

 

Nöjd redaktör. Louise Alvarsson är en av de två redaktörerna bakom hedersomnämnda Låt oss berätta.

2017 års

värmlandsförfattare

Lena Sewall. Blev Årets Värmlandsförfattare 2017.

Litteraturstipendiater

2017

Hanna Hellqvist. Fick dela Region Värmlands litteraturstipendium med John Eriksson. Foto: Lena Sewall.

John Eriksson. Delade Region Värmlands litteraturpris med Hanna Hellqvist. Foto: Lena Sewall.

Wermlandiana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .