Personligt<.

 

 

 

Hugo Falk

 Personligt:
Hugo Falk tillhörde en gammal Värmlandssläkt och var son till magistratssekreteraren Hjalmar Falk och Sophie Geijer. Falk tog studentexamen 1882 och officersexamen 1883. Han blev kapten vid Värmlands regemente 1903 och kapten i reserven 1913. Från år 1893 var han även intendent vid Karlstads teater och medarbetade även i olika tidningar, bland annat i Nya Wermlandstidningen 1892-1902.

 

Författarskap: Hugo Falk var verksam som roman- och följetongsförfattare och skrev ett stort antal då mycket populära pojk- och äventyrsböcker ofta med militära motiv samt populärvetenskapliga skildringar med tonvikt på hovet.

 

Utgivna böcker: 
Krigarlif i sommartid. Ögonblicksfotografier från mötesplats och manöver. Bonnier. 1892.
Gösta Svärdfält och båtsman Våghals, deras öden och äfventyr i Japan. En bok för pojkar. Albert Bonnier. 1898.
Kråkspark. Karlstad. 1899.
Gossar blå Ögonblicksfotografier från tält och bivuak. Bonnier. 1900.
Märta Båge och Erik Ryning samt hvad som hände dem i Vermland. En bok för ungdom med 8 helsidesbilder.  Bonnier. 1900.
Skolpojkar. Historier.  Bonnier. 1903.
Klubben "Mörksens gärningar". Svenska detektivhistorier.  Åhlén & Åkerlund. 1909.
Klub "Taten der Finsternis". Wille's illustrierte Kriminal-Bücherei ; 5. Berlin. 1921.
Flickorna på Kåreholm. Berättelse. Karlstad. 1912.
Göran Blix. En historia för ungdom. Scoutbiblioteket ; 5. Åhlén & Åkerlund. 1912.
Hvar 8 dags historietter från förr och nu. [1]-2. Hvar 8 dag. 1915-1918.
Äventyrsberättelser för scouter och käcka pojkar. Pojkarnas julbok, 1919. Åhlén & Åkerlund. 1919.
Flickorna Biörncrona. Historier från småstaden. Åhlén & Åkerlund. 1920.

Från slott, scen och salong. Historietter och anekdoter från skilda tidevarv. Åhlén & Åkerlund. 1921.
Frykensjöarne och Lekvattnet. En värmländsk turisttur. Nya Wermlands-tidn. 1923.
Från svenska hovets kulisser och från annat håll. Historietter och anekdoter från skilda tider. Åhlén & Åkerlund. 1923.
En risbastu på hovet och andra anekdoter från historiens utmarker.  Åhlén & Åkerlund. 1923.
 Wo ist der Narr?  Kriminalerzählungen. Ehrlichs Kriminalbücherei ; 33. Berlin. 1923.
En skandal på Stockholms slott och andra historiska kuriositeter. Åhlén & Åkerlund. 1925.

Författarporträtt sammanställt 2022 av Claes Åkerblom

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

Sju linjer