Tage Larsson

 

Personligt: Tage Larsson föddes i Säffle 1901. Fadern var verksam vid Säffle kanal. Efter realexamen i Säffle fortsatte Tage Larsson sina studier för att 1929 bli fil. lic. i Lund. 1947 lade han fram en avhandling i Göteborg om brännvinslagstiftningen 1853–54 och blev fil. dr. Han var lärare i Umeå och Västerås innan han 1936 blev ordinarie adjunkt vid läroverket i Skara. 1947 återvände han till Värmland och blev lektor vid folkskoleseminariet i Karlstad. Från 1957 var han lektor i historia vid tekniska läroverket i Stockholm. Han bodde i Bromma till sin bortgång 1987.

 

Författarskap: Efter sin avhandling, Reformen i brännvinslagstiftningen 1853–54 (1946) skrev Tage Larsson flera uppsatser om den äldre nykterhetsrörelsen. 1972 utkom arbetet Väckelsen och Sundsvallsstrejken. (Gummessons förlag). Hans uppsatser och artiklar publicerades i olika sammanhang. Bland sådana med koppling till Värmland kan nämnas Ett märkligt riksdagsmannaval i Värmland, ingående i Värmland förr och nu 1977.

Utgivna böcker:

Reformen i brännvinslagstiftningen 1853–54 (1947)
Väckelsen och Sundsvallsstrejken (1972)

 

Författarporträtt sammanställt 2023 av Claes Åkerblom

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer