Lennart Nellbeck

Lennart Nellbeck. Foto: NWT

Personligt: Fil. dr. Lennart Nellbeck föddes 1936 och växte upp i Iggesund som son till målarmästare Edvin Andersson och hans hustru Frida. Hans uppväxt i Iggesund satte stor prägel på hans fortsatta liv och verksamhet. Efter studier vid läroverket i Hudiksvall avlade han studentexamen 1956. Han blev efter militärtjänstgöring reservofficer inom flygvapnet. Universitetsstudier i Uppsala vid företagsekonomiska institutionen avslutades med disputation 1966. För Lennart som vuxit upp nära Iggesunds Bruk lockade arbete inom skogsindustrin mer än en akademisk karriär och han blev skogsindustrin trogen i hela sitt liv.
För den svenska skogsindustrins räkning åkte
Lennart Nellbeck jorden runt i 30 års tid och var styrelseledamot i flera stora bolag. Som företagsrekonstruktör och industriman var han proffs på företagskriser och räddade ett tiotal företag från konkurs.
 

Författarskap: Vid sidan av sitt framgångsrika arbete inom skogsindustrin delade Lennart med sig av sina minnen från uppväxten i Iggesund och erfarenheterna inom skogsindustrin i flera böcker. Bläckhornet från 1993 – innehåller berättelser från det gamla Iggesund. Lennart illustrerade själv boken. Han fortsatte sin skrivarbana både med berättelser om egna minnen och om skogsindustrins historia.

"Hur detta energiknippe blev tongivande i skogsindustrin har andra skrivit om. Jag fängslades av hans ohejdade konstnärssjäl. Han gav sig i kast med de flesta konstformer. Självkritik var inte hans bästa talang. Han knäppte gitarr och sjöng visor, spelade piano, tecknade och målade och var en kul imitatör som underhållit många sällskap.
Helst ville han skriva. Det hann bli åtskilliga böcker. Han debuterade med Bläckhornet med biografiska anekdoter om original på bruket som förargade en del men roade desto fler. I boken Japanska affärer kåserar han dråpligt från sina resor som affärsman i massa och trävaror. Sina festliga minnen från industrilivet berättar han i en annan bok. Han deltog också i två av Hälsingeakademis antologier.
Men som den doktor han var i företagsekonomi skrev han också bok om sin tid på Rotteneros, ett företag han räddade när det kom på kneken med att bl a efterskänka sin inarbetade pension. En unik solidaritetshandling i affärsvärlden!" Jonas Sim på nätet Jonas.sima,nu
 

Litteraturgenre: Noveller och ekonomi
 

Utgivna böcker:

Trävaruexport - distributionsvägar och förbrukning. En distributionsekonomisk studie över den svenska exporten av sågade och hyvlade trävaror till Storbritannien D. 1–2. Bonnier 1966. Serie: Skrifter utgivna av Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

En distributionsekonomisk studie över den svenska exporten av sågade och hyvlade trävaror till Storbritannien D. 1 Trävaruexport – distributionsvägar och förbrukning. D. 2 Trävaruexportens distributionsled. En modell. Avhandling. Uppsala univ. 1966.

Bläckhornet. Korta berättelser från ett bruk. 1993.

Japanska affärer och andra kåserier . Heidrun 2000.

Handbok för krishantering i företag. Med praktikfall från skogsindustrin. Industrilitteratur 2004.

En skogsindustriman berättar. LNC förlag 2008.

25 år med Rottneros AB. 1981–2006. LNC förlag 2009.

Författarporträtt sammanställt av Lena Sewall 2024

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

Sju linjer