Erik Rosenberg

 

 

Personligt: Erik Rosenberg föddes 1902 i Visnum. Han var son till fanjunkaren Fridolf Johansson Rosenberg och Gerda Austrin – bördiga från Ölme respektive Visnums-Kil. Familjen var bosatt i Valunda, men lämnade 1912 Värmland för Örebro.

Erik Rosenberg fick tidigt intresse för fåglar och utvecklade med åren en genuin kärlek till naturen och fåglarna. Redan från 20-årsåldern publicerade han artiklar i ämnet, inte minst i Nerikes Allehanda där han under några år var anställd. Han medverkade under signaturen Botaurus. Så småningom blev han emellertid ornitolog på heltid. Från 1948 var han naturvårdskonsulent i Örebro län. Han var även en flitig medverkare i radio – och på 1960-talet var han en av de första som väckte debatt om sambanden mellan miljögifter och vikande fågelpopulationer. Erik Rosenberg har ibland kallats den svenska fältornitologins fader.

Rosenbergs minne vårdas än idag, dels genom årliga stipendier i hans namn, dels genom att han i Örebro har fått ge namn åt Erik Rosenbergs väg. På sin 50-årsdag hedrades han av Svenska Naturskyddsföreningen med boken Festskrift tillägnad Erik Rosenberg (1952). Han dog 1971 i Örebro.

 

Författarskapet: Erik Rosenbergs författarskap går hand i hand med hans intresse för fåglar. Efter debuten 1934 med Oset och Kvismaren. Strövtåg och studier i mellansvenska fågelmarker och Uvberget och Tjäderskogen (1937), båda på Wahlström & Widstrands förlag, kom 1953 Fåglar i Sverige. Denna brukar räknas som Sveriges första fälthandbok om fåglar – en klassiker som 2010 kom i sin åttonde upplaga. För illustrationerna svarade Harald Wiberg, densamme som fick illustrera Oset och Kvismaren och Uvberget och tjäderhöjden när de på 1970-talet kom i nyutgåva.

Fåglar i Sverige blev som sagt en klassiker och inom fågelskådarkretsar blev boken känd som ”Rosenberg”. I samband med bokens 70-årsjubileum uppmärksammades den i NWT. Anders Hanson (fotograf och naturkrönikör) menar där att boken ännu 2023 känns aktuell. Han framhåller de välskrivna beskrivningarna av de 368 fåglar som presenteras i boken: ”När det gäller texterna är Erik Rosenberg fortfarande i hög grad oöverträffad. Hans fina och osedvanligt vackra språk är njutbar och träffsäker läsning. Ingen annan kan som han beskriva en fågels läte, utseende, beteende, flykt och läte i ord. Och inte minst upplevelsen och möten med fåglarna.”

Rosenbergs språkmedvetande har även uppmärksammats av docenten i litteraturvetenskap Pär-Yngve Andersson som 2017 gav ut Närvarande i sitt språk. Om Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige. Pär-Yngve Andersson beskriver Rosenbergs egenart som författare och diskuterar varför Fåglar i Sverige kan ses som unik för sin genre.

Erik Rosenberg bodde från tioårsåldern i Örebro och det var ofta i Närke han gjorde sina fältstudier. Men det finns värmländska inslag i författarskapet. 1976, fem år efter hans död, kom Lockrop och vingsus. Boken är redigerad av Allan Thybell och bygger nästan uteslutande på Rosenbergs egna minnesanteckningar – till stor del från barndomens Visnum.

 

Utgivna böcker:

Oset och Kvismaren. Strövtåg och studier i mellansvenska fågelmarker. Wahlström & Widstrand 1934

Uvberget och tjäderskogen. Året runt i fågelmarkerna. Wahlström & Widstrand 1937

Fåglar i Sverige. Fältornitologisk handbok. Natur och Kultur 1953

Rovfåglar och hålbyggarfåglar. Kort handledning. Bergslagernas jägargilles naturvårdskommitté 1954

Lockrop och vingsus. Ljungföretagen 1976

Fjället och myren. Strövtåg och studier i nordsvenska fågelmarker. LT 1987

 

Författarporträtt sammanställt 2023 av Claes Åkerblom

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem


Sju linjer