Lars-Arne Sjöberg

 

 

Personligt: Lars-Arne Sjöberg född 1946 är en pensionerad professor och universitetsråd vid Karlstads Universitet. Hans vetenskapliga bakgrund är inom kemiteknik och detta är kanske ovanligt för en författare. Hans arbete vid universitetet präglades de sen sista tioårsperioden av mycket utredningsarbete och presentation av beslutsunderlag för rektor och universitetsstyrelse.

 

Författarskap: Hans skrivarlust väcktes på allvar när han blivit pensionär. Initialt skrev han många insändare till dagspressen, men det underlag han därmed tog fram resulterade i ett antal böcker.

Vi möts dagligen av en strid ström med larmrapporter gällande klimathot, integrationsproblem, smältande isberg, översvämningar, tornados m.m.

Lars-Arne Sjöberg ser som sin uppgift att med sin erfarenhet som forskare och lärare vid Karlstads universitet sammanställa och strukturera informationsflödet, samt försöker sakligt och pedagogiskt redovisa dagens kunskapsläge.

Utöver böckerna har han också skrivit ett 40-tal mindre böcker, som ska ge en introduktion till ett aktuellt ämne, De består av skrifter med 40-50 sidor, A5 format och endast ett ämne i varje. Avsikten är att ge den intresserade en första inblick i ett ämne som är aktuellt.

 

Författargenre: Facklitteratur presenterad på ett populärvetenskapligt sätt.

 

Utgivna böcker:

Sverigedemokraterna – inifrån och utifrån. Books on Demand 2016,

…och den ljusnande framtid är vår?!?– Vad vet vi och vad tror vi om framtiden. Recito förlag 2017. 227 s.

Lever vi av räntan eller tär vi på kapitalet? – Att hushålla med jordens resurser. Books on Demand 2018. 164v 2.

Nya Sverige och de nya svenskarna – Mångfaldens möjligheter och utmaningar. Books on demand 2018. 220 s.

Vårt dagliga bröd giv oss … i morgon. Kommer maten att räcka till? BoD 2019. 138 s.

Fossil energi måste ut. Men vad kommer i stället, Books on demand 2019. 117 s.

Nu blir vi digitaliserade – Vi blir 0:or och 1:or.

 

Utmärkelser:

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse  pris för framgångsrik kunskapsspridning på 100 000 kr. 2000. 

 

 

Sju linjer

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Årstiderna i värmländsk poesi

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad

Telefon: 054-21 38 47

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer