Monica Sjögren Nordgren

 

Monica Sjögren Nordgren 2022. Foto: Lena Sewall

Personligt: Monica Sjögren Nordgren föddes i Karlstad den 10 juni 1940. Det var krig och Danmark och Norge hade nyligen blivit ockuperat av tyskarna. Hon bodde med sin familj hos mormor och morfar i det lilla gröna huset som fortfarande finns kvar längst ner på Drottninggatan i Karlstad. Det var oroliga tider.

Monica växte sedan upp i Kristianstad och därefter i Karlskrona där hon tog studenten för att sedan ta en fil.kand. med huvudämnet konsthistoria vid Lunds universitet. Under studieåren arbetade hon på konstgalleri i Lund och började efter färdig utbildning arbeta på Malmö museum som museipedagog.

Efter flytt med sin familj till Kristianstad undervisade Monica på realskolan och högstadiet i 16 år. Samtidigt– under 25 år – var hon verksam som konstkritiker på Kristianstadsbladet och satt i styrelsen för Kristianstads konstförening

För att få lärarbehörighet i religionskunskap började hon läsa teologi men fortsatte studierna med tanke på att bli präst. 1987 prästvigdes Monica för Lunds stift och tjänstgjorde de första åren i Åhus och Ystad.

1990 fick Monica en specialinrättad tjänst i Villands kontrakt i Lunds stift och blev kontraktsadjunkt för kyrka, konst och kultur. Åren 1991 till 1994 arrangerade hon varje vår utställningar i Åhus rådhus. 1991 visades liturgiskt konsthantverk av konstnärer från stiftet. 1992 handlade utställningen om Sankta Anna. 1993 bjöd kyrkan in till en jurybedömd utställning med temat kristen tro. 1994 hette utställningen "Fyra Kvinnor". Fyra konstnärer presenterade genom sin konst tankar om att vara människa. 

1995 blev Monica kyrkoherde i Gräsmarks församling och var där till sin pensionering.

Författarskap: I boken Sankta Anna. Jesu mormor berättar Monica den fängslande historien om Sankta Anna och hennes tre döttrar, som man finner den i de Apokryfiska texter som aldrig kom med i Bibeln. Hon reflekterar över religiösa legenders och bilders betydelse för dagens kvinnor och låter också läsarna möta några kvinnliga konstnärer som inspirerats av Sankta Anna i sina verksamhet.

Inspirerad av Dan Browns bok Da Vinci koden berättar Monica i boken Maria Magdalena kvinnan vid Jesu sida om Maria Magdalenas  liv efter Jesu död på korset. Hon tror inte det är osannolikt att Maria Magdalena kom till södra Frankrike som den gamla legenden om henne berättar. Liksom de andra lärjungarna flydde Maria Magdalena från Palestina över Medelhavet och kom år 44 till Provence där det redan fanns en judisk befolkning. 
Det finns en ännu levande kultur kring Maria Magdalena och hennes barn och den ätt som utgår från henne. Intresset för Maria Magdalena blommade upp under 1800-talet både inom konsten och litteraturen. 
Josef av Arimataia – som var med vid korset när Jesus dog och i vars grav Jesus lades – var köpman och var vid flera tillfällen i Britannien där han handlade tenn som han behövde för att göra brons.
Enligt gammal engelsk tradition följde Maria Magdalenas båda söner med Josef av Arimataia till Britannien. Monica har inte funnit något skrivet om att Maria Magdalena skulle ha varit i Britannien, men genom sönerna och Josef spreds kännedom om henne. Det finns spår att hon tidigt var känd i Britannien. Det finns 187 kyrkor i Storbritannien tillägnade Maria Magdalena , medan det endast finns två i Sverige – en i
Stockholm och en utanför Lund.

I Britannien bland annat  den första kristna kyrkan ovan jord – ursprungligen ett litet kapell som påbörjades år 63 – samma år som Maria Magdalena dog – som hennes son lät bygga och som stod klart år 64. Om denne son skrev William Blake 1804 en dikt med titeln ”And did those feet in ancient time” som är mer känd under namnet ”Jerusalem”. Den kan man höra på TV på den avslutningskonsert av sommarens Promenads Concert som ges i september i Royal Albert Hall i London. 

Utgivna böcker:

Maria Magdalena. Kvinnan vid Jesu sida. Älskad och förtalad kultgestalt. Kyrka konst kultur 2016.

Sankta Anna. Jesu mormor. Kultgestalt och inspirationskälla. Kyrka konst kultur 2009.

 

 

Hedersomnämnda. Monica Sjögren Nordgren t h och Gertrud Samén t v håller upp sina hedersomnämnda böcker som formgivits av Anita Stjernlöf Lund i mitten. Foto: Lena Sewall

Utmärkelser:
Boken Maria Magdalena fick hedersomnämnande 2016 när Föreningen Värmlandslitteratur utsåg 2014 års vackraste värmlandsbok.

Boken Sankta Anna fick hedersomnämnande 2010 när Föreningen Värmlandslitteratur utsåg 2009 års vackraste värmlandsbo .

Hemsidawww.kyrkakonstkultur.se

Författarporträtt sammanställt av Lena Sewall 2022.

 

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

En linje

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

E-post:

varmlandslitteratur@telia.com

Sju linjer